Metadon

Metadon jest to lek o silnym działaniu przeciwbólowym zaliczany do opioidów. Preparat ten stosowany jest w leczeniu zespołu abstynencji od alkaloidów opium, leczeniu substytucyjnym uzależnień od heroiny i morfiny, w leczeniu bólu nowotworowego oraz w analgezji pooperacyjnej jako lek drugiego rzędu.

Działanie Metadon

Lek Metadon jest to preparat wykazujący silne działanie przeciwbólowe o charakterze agonisty opioidowego. Lek ten po podaniu pozajelitowym działa 2-krotnie silniej od podania doustnego. Dostępność biologiczna metadonu to 85%. Pierwsze efekty działania leku występują już po 30-60 min od podania doustnego oraz kilka minut po podaniu dożylnym. Szczyt działania leku przypada na 1,5-2 godziny, lek działa przez 4-8 godzin. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany wraz z moczem oraz z żółcią w postaci nieczynnych metabolitów. Po nagłym odstawienia Metadonu możliwe jest wystąpienie objawów zespołu odstawienia. Objawy te jednak mają łagodniejszy przebieg niż w przypadku nagłego odstawienia morfiny.

Wskazania do stosowania leku Metadon

Wskazania do stosowania leku metadon obejmują:

 • Terapia substytucyjna w leczeniu uzależnienia od opioidów: Metadon jest często stosowany jako środek agonisty opioidowego w terapii substytucyjnej dla osób uzależnionych od opioidów, takich jak heroina. Stosowanie metadonu pozwala na kontrolowanie objawów odstawiennych i łagodzenie bólu, jednocześnie zmniejszając zachowania ryzykowne związane z uzależnieniem.
 • Leczenie przewlekłego bólu: Metadon może być stosowany jako lek przeciwbólowy w przypadku przewlekłego bólu, który jest oporny na inne leki przeciwbólowe, szczególnie w przypadku bólu neuropatycznego i nowotworowego. Długotrwałe działanie metadonu sprawia, że jest on wyjątkowo przydatny dla pacjentów, którzy potrzebują stałego łagodzenia bólu.
 • Leczenie bólu ostrym: W niektórych przypadkach, metadon może być stosowany jako lek przeciwbólowy w przypadku ostrego bólu, gdy inne leki opioidowe nie są wystarczająco skuteczne lub są przeciwwskazane.
 • Leczenie objawów odstawiennych od opioidów: Metadon może być stosowany w leczeniu objawów odstawiennych u osób przechodzących przez detoksykację opioidową, szczególnie w przypadku osób z długotrwałym uzależnieniem. Lek ten pozwala na stopniowe wycofywanie się z opioidów, łagodząc objawy odstawiennych.
 • Palliatywna opieka: W opiece paliatywnej, metadon może być stosowany dla łagodzenia bólu u pacjentów z zaawansowanymi chorobami przewlekłymi, takimi jak rak. Ze względu na swoje długotrwałe działanie, metadon jest szczególnie przydatny dla pacjentów wymagających ciągłego łagodzenia bólu w opiece hospicyjnej.

Przeciwwskazania do stosowania leku Metadon

Przeciwwskazania do stosowania metadonu obejmują:

 • Nadwrażliwość na metadon: Pacjenci z uczuleniem na metadon lub którykolwiek ze składników leku nie powinni stosować metadonu. Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk, trudności z oddychaniem lub inne reakcje alergiczne.
 • Niewydolność oddechowa: Osoby z ciężką niewydolnością oddechową, zwłaszcza bez odpowiedniego nadzoru medycznego, nie powinny stosować metadonu, gdyż lek ten może powodować depresję oddechową, co z kolei może prowadzić do niewydolności oddechowej, a nawet śmierci.
 • Nieprawidłowości przewodzenia serca: Pacjenci z zaburzeniami przewodzenia serca, takimi jak zespół długiego QT, nie powinni stosować metadonu, ponieważ lek może wydłużyć odstęp QT i zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych arytmii serca.
 • Niewydolność wątroby: Osoby z ciężką niewydolnością wątroby powinny unikać stosowania metadonu, ponieważ lek jest metabolizowany przez wątrobę, a jego stosowanie może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych i toksyczności.
 • Stosowanie jednocześnie z lekami powodującymi interakcje: Metadon może wchodzić w interakcje z wieloma innymi lekami, co może prowadzić do poważnych działań niepożądanych lub osłabienia skuteczności jednego lub obu leków. Przykłady leków, które mogą wchodzić w interakcje z metadonem, to: leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki przeciwwirusowe, leki przeciwdepresyjne, benzodiazepiny i inne opioidy. Pacjenci powinni informować swojego lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych interakcji.
 • Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie metadonu w czasie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane, o ile nie jest to ściśle zalecone przez lekarza. Metadon może przenikać przez łożysko, wpływając na rozwój płodu, oraz być wydalany w mleku matki, co może mieć wpływ na dziecko karmione piersią.

Dawkowanie leku Metadon

Lek Metadon powinno się stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. To lekarz ustala dawkowanie, częstotliwość stosowania oraz czas trwania leczenia.

Dawkowanie p.o.:

 • w celu leczenia uzależnienia od opioidów – w tym przypadku dawkowanie jest zależne od stopnia uzależnienia pacjenta i powinno ono być zgodne ze schematem odtrucia. Najczęściej początkowa dawka to 15-20 mg. W sytuacji, gdy objawy abstynencyjne nadal będą się utrzymywały to możliwe jest zwiększenie dawki leku.
 • W celu leczenia bólu nowotworowego/pooperacyjnego – w tym przypadku dawkowanie jest uzależnione od stopnia nasilenia bólu, a także reakcji pacjenta na lek. Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych to 2,5 – 10 mg przyjmowane co 3-8 godzin.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Metadon

Istnieją sytuacje, w których stosowanie Metadonu powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Szczególną ostrożność – podczas stosowania Metadonu – powinny zachować osoby:

 • w podeszłym wieku,
 • osłabione,
 • u których występują poważne zaburzenia czynności nerek i wątroby,
 • z organiczną chorobą serca,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z chorobą Addisona,
 • z rozrostem gruczołu krokowego,
 • ze zwężeniem cewki moczowej,
 • cierpiące na uporczywe zaparcia,
 • stosujące równoległe inne leki opioidowe.

W powyższych przypadkach Metadon należy stosować w zmniejszonych dawkach początkowych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Lek Metadon może prowadzić do uzależnienia.

Na osłabienie działania Metadonu wpływ mają preparaty tkj.:

 • fenytoina,
 • fenobarbital,
 • karbamazepina,
 • ryfampicyna,
 • efawirenz,
 • rytonawir,

Na nasilenie działania metadonu wpływ mają preparaty tkj.:

 • klonidyna,
 • erytromycyna,
 • cymetydyna,
 • cyprofloksacyna,
 • fluwoksaminy,
 • sertraliny,
 • leki przyciwgrzybiczne (m.in. ketokonazol).

Metadon wpływa na nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy etanolu, leków uspokajających, leków nasennych, innych leków opioidowych, pochodnych fenotiazyny, wziewnych anestetyków.

Metadon nie wykazuje interakcji z disulfiramem.

Podczas stosowania czystych agonistów receptorów opioidowych równolegle z czystymi antagonistami opioidowymi, częściowymi agonistami lub antagonistami wykazującymi aktywność agonistyczną (m.in. nalokson, naltrekson, pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina) może dojść do zespołu odstawienia.

Skutki uboczne leku Metadon

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Metadon

Pytania naszych Pacjentów

Czy Metadon uzależnia?

Tak, metadon może powodować uzależnienie, gdyż działa na receptory opioidowe w mózgu, podobnie jak inne opioidy. Jednakże, stosowany pod kontrolą medyczną, metadon jest używany jako lek w terapii substytucyjnej dla osób uzależnionych od innych opioidów.

Czy Metadon jest na receptę?

Tak, Metadon dostępny jest tylko na receptę.

Czy Metadon jest silniejszy od Morfiny?

Metadon jest silniejszy od morfiny pod względem działania przeciwbólowego, a także ma dłuższy okres działania. Jednak siła działania może się różnić w zależności od dawki, indywidualnej wrażliwości pacjenta na lek oraz sposobu podania.

Jaki smak ma Metadon?

Smak metadonu może być opisywany jako gorzki, słodkawy lub mdły, w zależności od postaci leku i producenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Metadon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMethadoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentDelfarma Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2023