Memolek

Memolek to lek przeciw otępieniu, używany głównie w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek, która działa jako antagonista receptorów NMDA w mózgu. Poprzez regulację tych receptorów, Memolek pomaga w poprawie przekazywania impulsów nerwowych i funkcji pamięci.

Działanie Memolek

Memolek działa jako antagonista receptorów NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego) w mózgu, co ma kluczowe znaczenie w regulacji przekazywania sygnałów nerwowych. Receptory te są istotne dla procesów uczenia się i zapamiętywania. W chorobie Alzheimera, zaburzenia w tych receptorach mogą prowadzić do utraty pamięci i innych deficytów kognitywnych. Działanie Memoleku na receptory NMDA pomaga w poprawie komunikacji między komórkami nerwowymi, co może przyczynić się do lepszej pamięci i funkcji poznawczych u osób z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Wskazania do stosowania Memolek

 • Choroba Alzheimera o umiarkowanym do ciężkiego nasileniu: Głównym wskazaniem do stosowania Memolek jest choroba Alzheimera w fazie umiarkowanej do ciężkiej. Lek działa antagonistycznie na receptory NMDA, co może pomóc w poprawie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, zdolność do skupienia i innych funkcji mózgu.
 • Inne zaburzenia neurodegeneracyjne: Memolek może być także stosowany w leczeniu innych chorób neurodegeneracyjnych, które wpływają na funkcje poznawcze. Ostateczna decyzja należy do lekarza i musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Zaburzenia poznawcze niezwiązane z chorobą Alzheimera: W niektórych przypadkach, lek może być zastosowany do leczenia zaburzeń poznawczych spowodowanych innymi czynnikami, takimi jak urazy mózgu. Jednakże, skuteczność w takich przypadkach może być różna i zawsze powinna być konsultowana z lekarzem.
 • Objawowe leczenie dysfunkcji poznawczych: U niektórych pacjentów Memolek może być stosowany jako część szerszego planu leczenia obejmującego inne leki i terapie, w celu poprawy jakości życia i funkcji poznawczych.
 • Leczenie skojarzone z innymi terapiami: Memolek może być również stosowany w kombinacji z innymi lekami przeciw otępieniu, jeśli jest to zalecone przez lekarza. W takich przypadkach, lek może działać synergicznie z innymi terapiami, zwiększając ich skuteczność.

Przeciwwskazania do stosowania Memolek

 • Uczulenie na memantynę lub inne składniki leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na memantynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, stosowanie Memolek jest przeciwwskazane.
 • Historia napadów padaczkowych: Pacjenci, u których w przeszłości występowały napady padaczkowe, powinni zachować ostrożność i omówić to z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia Memolek.
 • Problemy sercowe: Jeśli pacjent miał niedawno zawał mięśnia sercowego, cierpi na zastoinową niewydolność serca lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, leczenie Memolek powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza.
 • Zaburzenia czynności nerek: Leczenie Memolek u pacjentów z problemami z nerkami powinno być monitorowane przez lekarza, który może potrzebować dostosowania dawki.
 • Nerkowa kwasica cewkowa (RTA) i ciężkie zakażenia dróg moczowych: Pacjenci z nerkową kwasica cewkową lub ciężkimi zakażeniami dróg moczowych mogą potrzebować specjalnego dostosowania dawki leku, co powinno być dokładnie monitorowane przez lekarza prowadzącego.

Jak stosować Memolek?

Dawkowanie i sposób przyjmowania Memoleku, zawsze powinno to być zgodne z zaleceniami lekarza. Niezależnie od tego, poniżej znajduje się standardowy schemat dawkowania, który mógłby być używany jako punkt wyjścia:

Schemat dawkowania:

 • 1. tydzień: Jedna tabletka 5 mg raz na dobę przez 7 dni.
 • 2. tydzień: Jedna tabletka 10 mg raz na dobę przez 7 dni.
 • 3. tydzień: Jedna tabletka 15 mg raz na dobę przez 7 dni.
 • Od 4. tygodnia: Dwie tabletki 10 mg raz na dobę (łącznie 20 mg).

Warto zauważyć, że dawki 5 mg i 15 mg nie są dostępne w formie Memoleku. Jeżeli potrzebujesz tych konkretnych dawek, zastosuj inny lek zawierający odpowiednią ilość memantyny chlorowodorku.

Dawkowanie dla pacjentów z zaburzoną czynnością nerek: Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, dawkowanie leku powinien ustalić lekarz prowadzący. Konieczne jest także regularne monitorowanie czynności nerek w określonych odstępach czasu.

Sposób podawania:

Memolek należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Najlepiej jest to robić regularnie, o tej samej porze każdego dnia. Tabletki połyka się, popijając wodą. Lek można zażywać zarówno z jedzeniem, jak i niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia:

Leczenie Memolekiem powinno być kontynuowane tak długo, jak przynosi pozytywne efekty. Regularna ocena terapii przez lekarza prowadzącego jest niezbędna, aby monitorować postępy i ewentualne skutki uboczne.

Z czym nie łączyć leku Memolek

 • Unikanie współdziałania z amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem i antagonistami NMDA Jeżeli jesteś leczony Memolek, powinieneś unikać jednoczesnego stosowania leków takich jak amantadyna (używana w chorobie Parkinsona), ketamina (stosowana do znieczulenia), czy dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu). Te leki, podobnie jak Memolek, są antagonistami NMDA i ich jednoczesne stosowanie może nasilić działania niepożądane lub wpłynąć na skuteczność leczenia.
 • Interakcje z innymi lekami Jeżeli przyjmujesz inne leki obecnie lub planujesz je przyjmować, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Memolek może wpływać na działanie leków takich jak dantrolen, baklofen, cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna i hydrochlorotiazyd. Może to wymagać modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego.
 • Wpływ na środki przeciwcholinergiczne i leki przeciwdrgawkowe Memolek może także wpływać na działanie środków przeciwcholinergicznych i leków przeciwdrgawkowych. Jeżeli przyjmujesz jakiekolwiek z tych leków, konieczna jest konsultacja z lekarzem.
 • Interakcje z barbituranami, agonistami dopaminergicznymi i neuroleptykami Leczenie Memolek może także wpływać na działanie barbituranów, agonistów dopaminergicznych jak L-dopa czy bromokryptyna oraz neuroleptyków. W związku z tym ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Stosowanie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi Jeżeli przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe, Memolek może wpłynąć na ich skuteczność lub bezpieczeństwo, co może wymagać dodatkowej konsultacji i możliwej modyfikacji dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Memolek

Skutki uboczne leku Memolek

Często (mniej niż 1 na 10 osób):

 • Ból głowy: Odczucie bólu w różnych partiach głowy.
 • Senność: Zwiększona potrzeba snu, uczucie znużenia.
 • Zaparcia: Problemy z regularnym wypróżnianiem.
 • Podwyższone stężenia enzymów wątrobowych: Może sygnalizować problem z wątrobą.
 • Zawroty głowy: Uczucie braku równowagi, „kręcenie się świata”.
 • Zaburzenia równowagi: Problemy z utrzymaniem stabilnej postawy.
 • Spłycenie oddechu: Zmniejszenie głębokości i szybkości oddechów.
 • Wysokie ciśnienie krwi: Podwyższony poziom ciśnienia tętniczego krwi.
 • Nadwrażliwość na lek: Reakcje alergiczne lub zwiększona wrażliwość na składniki leku.

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • Zmęczenie: Ogólne uczucie wyczerpania i braku energii.
 • Zakażenia grzybicze: Infekcje wywołane przez grzyby, np. kandydoza.
 • Splątanie: Zmieszanie, dezorientacja.
 • Omamy: Fałszywe odczucia sensoryczne, np. słyszenie głosów.
 • Wymioty: Nudności prowadzące do zwymiotowania.
 • Nieprawidłowy chód: Problemy z chodzeniem, utrzymaniem równowagi.
 • Niewydolność serca: Serce nie jest w stanie pompować krwi efektywnie.
 • Zakrzepica/zakrzepy z zatorami: Zgęstnienie krwi prowadzące do utworzenia zakrzepów.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Napady padaczkowe: Nagłe i niekontrolowane skurcze mięśniowe.

Częstość nieznana:

 • Zapalenie trzustki: Stan zapalny trzustki.
 • Zapalenie wątroby: Stan zapalny wątroby.
 • Reakcje psychotyczne: Nieprawidłowe myślenie, halucynacje, paranoja.

Oprócz tego, choroba Alzheimera może prowadzić do depresji, myśli samobójczych i prób samobójczych. Niektóre z tych przypadków zostały zgłoszone u pacjentów leczonych memantyną.

W razie wystąpienia którychkolwiek z tych objawów lub innych niepokojących reakcji, zaleca się skonsultowanie z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Memolek

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMemantini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPrzedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2023