Maymetsi

Maymetsi to lek przeciwcukrzycowy, zawierający dwa składniki: sitagliptynę (inhibitor DPP-4) i metforminę (biguanid). Jest stosowany w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu 2, pomagając wyrównać stężenie cukru we krwi poprzez zwiększanie insuliny po posiłku i redukcję produkcji cukru przez organizm.

Działanie Maymetsi

Maymetsi jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2 i zawiera dwie substancje czynne: sitagliptynę i metforminę. Te dwie substancje działają razem, aby kontrolować poziom cukru we krwi.

Sitagliptyna jest inhibitorem DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4), co oznacza, że blokuje działanie enzymu DPP-4. Zazwyczaj enzym ten niszczy hormony nazywane inkretynami, które są wydzielane po posiłku i które stymulują trzustkę do produkcji insuliny. Inhibitory DPP-4, jak sitagliptyna, umożliwiają inkretynom dłuższe działanie na trzustkę, co prowadzi do zwiększonej produkcji insuliny.

Metformina, z kolei, jest biguanidem i działa na wiele sposobów. Po pierwsze, zmniejsza ilość glukozy produkowanej przez wątrobę. Po drugie, zwiększa wrażliwość mięśni na insulinę, co pozwala im na skuteczniejsze usuwanie glukozy z krwi. Po trzecie, opóźnia wchłanianie glukozy z jelit do krwiobiegu po posiłku.

Łącząc te mechanizmy działania, Maymetsi pomaga kontrolować poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Lek ten jest zwykle stosowany razem z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, a w niektórych przypadkach może być również łączony z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Wskazania do stosowania Maymetsi

Maymetsi to lek stosowany do leczenia dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, których poziom cukru we krwi nie jest odpowiednio kontrolowany za pomocą najwyższych tolerowanych dawek metforminy samej w sobie, lub którzy już przyjmują kombinację sitagliptyny i metforminy jako oddzielne tabletki. Oto szczegółowe wskazania do stosowania Maymetsi:

 • Monoterapia: Maymetsi może być przepisany jako monoterapia (samodzielny lek przeciwcukrzycowy) dla pacjentów, którzy nie osiągają odpowiedniej kontroli poziomu cukru we krwi, mimo diety, ćwiczeń fizycznych oraz najwyższych tolerowanych dawek metforminy.
 • W skojarzeniu z innymi lekami: Maymetsi może być również stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonami), kiedy te leki wraz z dietą i ćwiczeniami nie zapewniają odpowiedniej kontroli poziomu cukru we krwi.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Maymetsi

Przeciwwskazania do stosowania leku Maymetsi obejmują:

 • Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Znacznie zmniejszona czynność nerek.
 • Niewyrównana cukrzyca, np. ciężka hiperglikemia, nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasica mleczanowa lub kwasica ketonowa.
 • Ciężkie zakażenie lub odwodnienie.
 • Planowanie badania radiologicznego z podaniem donaczyniowo środka kontrastowego. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku Maymetsi na czas badania radiologicznego oraz na okres 2 lub więcej dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, w zależności od czynności nerek pacjenta.
 • Ostatnie wystąpienie zawału serca lub ciężkie zaburzenia krążenia, takie jak wstrząs lub trudności z oddychaniem.
 • Choroby wątroby.
 • Nadmierne spożywanie alkoholu.
 • Karmienie piersią.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:

 • Zapalenie trzustki zostało zgłoszone u pacjentów przyjmujących sitagliptynę w skojarzeniu z metforminą.
 • Pacjenci powinni zwrócić uwagę na objawy pemfigoidu pęcherzowego, choroby skóry powodującej pęcherze. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku.
 • Maymetsi może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane kwasica mleczanowa, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia, zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen.
 • W przypadku dużego zabiegu chirurgicznego, pacjent nie powinien stosować leku Maymetsi podczas zabiegu i przez pewien czas po nim.
 • Maymetsi może wpływać na działanie innych leków, dlatego zawsze należy informować lekarza o wszystkich innych lekach, które pacjent przyjmuje.
 • Nie zaleca się spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Maymetsi, bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.
 • Leku Maymetsi nie powinny stosować kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Maymetsi należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, a podczas leczenia kontrolować czynność nerek przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować Maymetsi?

Lek Maymetsi jest przepisywany przez lekarza i powinien być stosowany zgodnie z jego zaleceniami. Poniżej opisano zasady dawkowania i stosowania leku:

Standardowe dawkowanie: Standardowo, lek powinien być przyjmowany doustnie, dwa razy na dobę, po jednej tabletce. Tabletki najlepiej przyjmować podczas posiłków, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozstroju żołądka.

Regulacja dawki: W przypadku potrzeby lekarz może dostosować dawkę leku, zwłaszcza jeśli pacjent ma problemy z nerkami, wtedy lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki. Z drugiej strony, lekarz może zwiększyć dawkę, jeżeli jest to konieczne dla kontroli stężenia cukru we krwi.

Dieta: Podczas leczenia lekiem Maymetsi należy kontynuować dietę zalecaną przez lekarza, zwracając szczególną uwagę na równomierne spożycie węglowodanów w ciągu dnia.

Interakcje z innymi lekami: Jest mało prawdopodobne, aby sam lek Maymetsi prowadził do hipoglikemii. Ale przy jednoczesnym stosowaniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną, może dojść do obniżenia poziomu cukru we krwi, wówczas lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki tych leków.

Przyjęcie większej dawki: Jeżeli doszło do przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku objawów kwasicy mleczanowej, takich jak uczucie zimna, ciężkie nudności, ból żołądka, niezwykłe schudnięcie, skurcze mięśni lub przyspieszony oddech, powinno się natychmiast udać do szpitala.

Pominięcie dawki: Jeżeli pacjent pominął dawkę, powinien ją przyjąć tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora na kolejną dawkę, powinien opuścić pominiętą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według zwykłego schematu. Nie powinien przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania: Lek Maymetsi powinien być przyjmowany regularnie i nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia cukru we krwi.

Z czym nie łączyć leku Maymetsi

Maymetsi i Środki Kontrastowe Zawierające Jod – Maymetsi powinien być przerwany przed wstrzyknięciem środków kontrastowych zawierających jod. Lekarz określi, kiedy należy przerwać i wznowić leczenie Maymetsi, aby uniknąć niepożądanych interakcji.

Maymetsi i Kortykosteroidy – Informowanie lekarza o stosowaniu kortykosteroidów (na przykład w leczeniu astmy lub zapalenia stawów) jest ważne, gdyż może wymagać dostosowania dawkowania Maymetsi lub częstszych kontroli glukozy.

Maymetsi i Leki Moczopędne – Stosowanie leków moczopędnych razem z Maymetsi może wymagać modyfikacji dawkowania lub dodatkowych badań ze względu na wpływ na poziom glukozy i czynność nerek.

Maymetsi i NLPZ/Inhibitory COX-2 – Leki przeciwzapalne jak ibuprofen mogą wpływać na skuteczność Maymetsi. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.

Maymetsi i Leki na Wysokie Ciśnienie Krwi – Inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II mogą oddziaływać z Maymetsi. Wymagane jest monitorowanie stężenia glukozy i dostosowanie terapii.

Maymetsi i β-Sympatykomimetyki – Leki stosowane w leczeniu astmy mogą wpływać na działanie Maymetsi. Warto poinformować lekarza o stosowaniu takich leków.

Maymetsi i Leki na Dolegliwości Żołądkowe – Leki takie jak cymetydyna mogą wpływać na działanie Maymetsi. Należy skonsultować się z lekarzem przy jednoczesnym stosowaniu.

Maymetsi i Ranolazyna/Dolutegrawir/Wandetanib – Specyficzne leki stosowane w leczeniu dusznicy, HIV, czy raka tarczycy mogą oddziaływać z Maymetsi. Wymagane jest monitorowanie i ewentualna modyfikacja terapii.

Maymetsi i Digoksyna – Jednoczesne stosowanie z digoksyną wymaga monitorowania stężenia digoksyny we krwi.

Maymetsi i Alkohol – Unikanie nadmiernego spożycia alkoholu podczas przyjmowania Maymetsi jest zalecane, aby zmniejszyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Maymetsi

Skutki uboczne leku Maymetsi

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 pacjenta na 10 000):

 • Zapalenie trzustki: objawia się silnym i uporczywym bólem brzucha, który może promieniować w kierunku pleców, często z nudnościami i wymiotami.
 • Kwasica mleczanowa: to bardzo ciężki efekt uboczny, który może prowadzić do śpiączki. W przypadku wystąpienia konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.
 • Zmniejszone stężenie witaminy B12.
 • Zapalenie wątroby.
 • Pokrzywka, zaczerwienienie skóry (wysypka) lub świąd.

Częstość nieznana:

 • Ciężka reakcja alergiczna, obejmująca wysypkę, pokrzywkę, pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry, a także obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.
 • Choroby nerek (czasami wymagające dializy).
 • Wymioty.
 • Bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców.
 • Śródmiąższowa choroba płuc.
 • Pemfigoid pęcherzowy (rodzaj pęcherzy na skórze).

Bardzo częste skutki uboczne (mogą występować częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • Małe stężenie cukru we krwi: może wystąpić podczas stosowania leku z pochodną sulfonylomocznika, pioglitazonem, insulina, lub gdy jest stosowany samodzielnie.
 • Nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka i utrata apetytu: te objawy mogą wystąpić po rozpoczęciu przyjmowania metforminy i zwykle ustępują.

Częste skutki uboczne (mogą występować nie częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • Małe stężenie cukru we krwi, nudności, wzdęcia, wymioty: może wystąpić u pacjentów przyjmujących metforminę po rozpoczęciu przyjmowania sitagliptyny.
 • Ból głowy, zakażenie górnych dróg oddechowych, niedrożny nos lub katar i ból gardła, zapalenie kości i stawów, ból ramion lub nóg: mogą wystąpić podczas stosowania wyłącznie sitagliptyny lub w skojarzeniu z metforminą lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi.
 • Zaparcia: może wystąpić podczas stosowania leku z pochodną sulfonylomocznika.
 • Obrzęk rąk lub nóg: może wystąpić podczas stosowania leku z pioglitazonem.
 • Metaliczny smak: może wystąpić podczas stosowania wyłącznie metforminy.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą występować nie częściej niż u 1 pacjenta na 100):

 • Ból żołądka, biegunka, zaparcia, senność: może wystąpić u pacjentów przyjmujących metforminę po rozpoczęciu przyjmowania sitagliptyny.
 • Suchość w ustach, ból głowy: mogą wystąpić podczas stosowania leku z insuliną.
 • Zawroty głowy, zaparcia, świąd: mogą wystąpić podczas stosowania wyłącznie sitagliptyny lub w skojarzeniu z metforminą lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Rzadkie skutki uboczne (mogą występować nie częściej niż u 1 pacjenta na 1000):

 • Zmniejszona liczba płytek krwi: może wystąpić podczas stosowania wyłącznie sitagliptyny lub w skojarzeniu z metforminą lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Pamiętaj, że jeśli doświadczasz jakichkolwiek niepokojących skutków ubocznych, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Maymetsi

Pytania naszych Pacjentów

Czy Maymetsi jest refundowany?

Lek Maymetsi jest objęty refundacją w Polsce.

Czy można dostać Maymetsi bez recepty?

Lek Maymetsi jest dostępny wyłącznie na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Maymetsi? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSitagliptinum + Metformini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024