Malarone

Malarone to lek przeciwmalaryczny, zawierający atowakwon i chlorowodorek proguanilu. Stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu malarii, niszcząc komórki pierwotniaka Plasmodium falciparum. W razie ekspozycji na malarię, ważne jest stosowanie preparatów odstraszających owady, noszenie ubrań pokrywających ciało, spanie w zabezpieczonym pomieszczeniu i unikanie kontaktu z komarami po zachodzie słońca. Symptomy malarii mogą wystąpić po powrocie z podróży zagranicznej.

Działanie Malarone

Malarone to lek przeciwmalaryczny, który zawiera dwie substancje czynne: atowakwon i proguanil hydrochloride. Działanie tego leku polega na przeciwdziałaniu cyklowi rozwoju Plasmodium falciparum, pierwotniaka odpowiedzialnego za malarię, w organizmie człowieka.

Atowakwon działa przez zakłócenie funkcji mitochondriów pierwotniaków, które są niezbędne do ich przetrwania i rozmnażania. Proguanil, z kolei, działa głównie poprzez hamowanie enzymu zwane dihydrofolate reduktase, który jest niezbędny dla pierwotniaków do replikacji ich DNA.

W rezultacie, Malarone skutecznie zapobiega infekcji malarią poprzez hamowanie rozwoju pierwotniaków w wątrobie, zanim mogą one wejść do krwiobiegu i infekować czerwone krwinki. W przypadku osób już zarażonych, lek działa niszcząc pierwotniaki w krwi, pomagając zwalczyć chorobę.

Pomimo skuteczności Malarone, nie zastępuje ono innych środków zapobiegawczych, takich jak stosowanie repelentów na owady, noszenie odzieży chroniącej przed komarami i spanie pod moskitierą, szczególnie w obszarach endemicznych dla malarii.

Wskazania do stosowania Malarone

Malarone jest lekiem przeciwmalarycznym i ma dwa główne zastosowania:

 • Zapobieganie malarii: Malarone jest zazwyczaj przepisywany osobom podróżującym do obszarów, gdzie występuje malaria, jako profilaktyka. Lek powinien być zaczęty kilka dni przed wyjazdem do obszaru endemicznego, kontynuowany codziennie podczas pobytu i przez kilka tygodni po powrocie, aby zapewnić ochronę. Malarone działa poprzez niszczenie pierwotniaków malarii (Plasmodium falciparum) w organizmie, zanim mogą one infekować czerwone krwinki i powodować objawy malarii.
 • Leczenie malarii: Malarone jest również stosowany do leczenia malarii, szczególnie gdy infekcja jest wywołana przez Plasmodium falciparum, najgroźniejszego spośród czterech gatunków pierwotniaków, które mogą powodować malarię u ludzi. Lek działa poprzez niszczenie pierwotniaków w krwi, skutecznie zwalczając chorobę.

Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza i przestrzegać schematu dawkowania. Pomimo skuteczności Malarone, należy kontynuować stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak repelenty na owady i moskitiery, szczególnie w obszarach endemicznych dla malarii.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Malarone

Przeciwwskazania do stosowania Malarone:

 • Uczulenie na składniki leku: Leku Malarone nie powinno się stosować, jeśli pacjent jest uczulony na atowakwon, chlorowodorek proguanilu lub jakikolwiek inny składnik leku.
 • Ciężka choroba nerek: Malarone nie jest zalecany do profilaktyki malarii u pacjentów z ciężką chorobą nerek.

Ostrożność przy stosowaniu Malarone:

 • Pacjent z ciężką chorobą nerek: Pacjenci z ciężką chorobą nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Malarone.
 • Dzieci o masie ciała poniżej 11 kg: Leczenie malarii Malarone u dzieci o masie ciała poniżej 11 kg wymaga szczególnej uwagi. Istnieją tabletki o innej zawartości substancji czynnej dla takich pacjentów.
 • Interakcje z innymi lekami: Malarone może wpływać na działanie innych leków, takich jak metoklopramid, antybiotyki, leki na HIV, warfaryna, etopozyd. Przed rozpoczęciem terapii Malarone, pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Ciąża i karmienie piersią: Leku Malarone nie powinno się stosować w ciąży, chyba że zaleci inaczej lekarz. Nie należy karmić piersią podczas stosowania Malarone, ponieważ składniki leku przenikają do mleka matki.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Malarone może powodować zawroty głowy, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
 • Stosowanie z jedzeniem i piciem: Malarone powinno być przyjmowane z jedzeniem lub napojem mlecznym, aby zwiększyć wchłanianie leku i skuteczność leczenia.

Jak stosować Malarone?

Lek Malarone należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Poniżej znajduje się szczegółowy opis jak dawkować i stosować ten lek:

Stosowanie leku: Malarone powinien być przyjmowany z posiłkiem lub napojem mlecznym, jeżeli jest to możliwe. Dzięki temu lek jest lepiej wchłaniany. Wskazane jest również przyjmowanie leku codziennie o tej samej porze.

W przypadku wymiotów: Jeżeli pacjent wymiotuje w ciągu godziny po przyjęciu Malarone, powinien natychmiast zażyć dodatkową dawkę leku. W sytuacji wymiotów podczas zapobiegania malarii, konieczne jest zastosowanie pełnego cyklu leczenia. Jeśli pacjent przyjmował dodatkowe dawki z powodu wymiotów, może być potrzebna dodatkowa recepta. W przypadku leczenia malarii, jeżeli pacjent ma również biegunkę, powinien powiadomić o tym lekarza, który zaleci badania krwi.

Zapobieganie malarii: Dla dorosłych zalecana dawka to jedna tabletka na dobę. Leczenie należy rozpocząć 1-2 dni przed podróżą do obszaru występowania malarii, kontynuować codziennie podczas pobytu, a następnie kontynuować jeszcze przez 7 dni po powrocie do obszaru wolnego od malarii. U osób dorosłych i dzieci, których masa ciała nie przekracza 40 kg, zaleca się stosowanie Malarone w postaci tabletek dla dzieci.

Leczenie malarii: Zalecana dawka dla dorosłych to 4 tabletki raz na dobę przez 3 dni.

Dla dzieci dawkowanie zależy od masy ciała:

 • 11-20 kg – 1 tabletka raz na dobę przez trzy dni,
 • 21-30 kg – 2 tabletki w jednej dobowej dawce przez trzy dni,
 • 31-40 kg – 3 tabletki w jednej dobowej dawce przez trzy dni,
 • powyżej 40 kg – dawkowanie jak u dorosłych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Malarone: W takiej sytuacji, pacjent powinien zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, powinien pokazać opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Malarone: Jeżeli pacjent pominie dawkę, powinien przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku jeszcze przez 7 dni po powrocie do obszaru wolnego od malarii.

Zakończenie stosowania leku: Nie należy przerywać stosowania leku Malarone bez zalecenia lekarza. Wcześniejsze zakończenie przyjmowania leku może narazić pacjenta na ryzyko malarii.

Z czym nie łączyć leku Malarone

Malarone (atowakwon/proguanil) to lek przeciwmalaryczny, który może oddziaływać z innymi lekami. Współdziałanie z określonymi lekami może wpływać na skuteczność Malarone lub wzajemnie nasilać działania niepożądane. W szczególności:

Metoklopramid – Lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów może wpływać na wchłanianie Malarone. Współużytkowanie tych leków może zmniejszać skuteczność Malarone, co wymaga zwrócenia uwagi na objawy malarii.

Antybiotyki (tetracyklina, ryfampicyna, ryfabutyna) – Stosowanie tych antybiotyków równocześnie z Malarone może prowadzić do zmniejszenia skuteczności obu leków lub wzajemnego nasilania działań niepożądanych.

Efawirenz i wzmocnione inhibitory proteazy (leki na HIV) – Leki antyretrowirusowe, takie jak efawirenz czy inhibitory proteazy, mogą wpływać na metabolizm Malarone, zmieniając jego skuteczność.

Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe – Malarone może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, co może wymagać dostosowania dawki lub szczegółowego monitorowania parametrów krzepnięcia.

Etopozyd (lek przeciwnowotworowy) – Współużytkowanie Malarone z etopozydem może wpływać na skuteczność obu leków i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Malarone

Skutki uboczne leku Malarone

Lek Malarone, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane. Poniżej znajdują się możliwe skutki uboczne według ich częstotliwości:

Ciężkie reakcje alergiczne i skórne: nie jest znana dokładna częstość ich wystąpienia, ale obejmują objawy takie jak wysypka, świąd, nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy, warg, języka lub innych części ciała. Możliwe są także ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka pęcherzowa, rumień wielopostaciowy, a także zespół Stevensa-Johnsona, który obejmuje ciężką, szeroko rozprzestrzeniającą się wysypkę z pęcherzami i łuszczącą się skórą. Jeżeli wystąpią te objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, nudności i wymioty, ból brzucha, biegunka.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, bezsenność, niezwykłe sny, depresja, utrata apetytu, gorączka, swędząca wysypka, kaszel. Częste objawy, które mogą się uwidocznić w badaniach krwi, to niedokrwistość, neutropenia, hiponatremia oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): niepokój, kołatanie serca, obrzęk i zaczerwienienie jamy ustnej, wypadanie włosów, pokrzywka. Niezbyt częste objawy, które mogą się uwidocznić w badaniach krwi to zwiększenie aktywności amylazy.

Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): omamy.

Inne działania niepożądane, których dokładna częstość nie jest znana: zapalenie wątroby, zastój żółci, tachykardia, zapalenie naczyń krwionośnych, drgawki, napady paniki, płacz, koszmary senne, poważne zaburzenia zdrowia psychicznego, niestrawność, owrzodzenia jamy ustnej, pęcherze, łuszczenie się skóry, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Inne działania niepożądane, które mogą się uwidocznić w badaniach krwi to pancytopenia.

Pamiętaj, że nie każdy doświadczy tych działań niepożądanych. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Malarone

Pytania naszych Pacjentów

Jak działa Malarone?

Malarone jest lekiem przeciwmalarycznym zawierającym dwie aktywne substancje: atowakwon i proguanil. Atowakwon zakłóca produkcję energii w zarodźcu malarii, a proguanil, po przemianie w organizmie do aktywnej formy - cykloguanilu, hamuje syntezy DNA zarodźca, uniemożliwiając mu rozmnażanie i rozwój. Wspólne działanie tych substancji skutkuje zahamowaniem rozwoju Plasmodium, zarodźca malarii.

Jak się bierze Malarone?

Malarone jest zazwyczaj przyjmowany doustnie, raz dziennie, zaczynając na 1-2 dni przed podróżą do obszaru endemicznego dla malarii, codziennie w trakcie pobytu oraz przez 7 dni po opuszczeniu takiego obszaru. Lek powinien być przyjmowany z posiłkiem lub napojem mlecznym, aby zwiększyć jego wchłanianie.

Czy Malarone jest na receptę?

Tak, Malarone jest lekiem na receptę.

Czy brać Malarone na Zanzibarze?

Podjęcie decyzji o stosowaniu Malarone podczas podróży na Zanzibar zależy od wielu czynników, takich jak pory roku, długość pobytu i planowane działania. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. podróży, aby ocenić ryzyko i wybrać odpowiednią metodę profilaktyki przeciwmalarycznej.

Czy przy Malarone można pić alkohol?

Oficjalnie nie ma przeciwwskazań dotyczących spożywania alkoholu podczas przyjmowania Malarone. Jednak warto pamiętać, że alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku, takie jak nudności czy zawroty głowy, oraz może wpływać na zdolność do regularnego przyjmowania leku. Dla bezpieczeństwa zaleca się umiarkowane spożycie alkoholu podczas leczenia.

Kiedy zacząć brać Malarone?

Malarone powinno zaczynać się przyjmować 1-2 dni przed wyjazdem do obszaru endemicznego dla malarii i kontynuować codziennie przez cały pobyt, a następnie jeszcze przez 7 dni po opuszczeniu takiego obszaru. Pamiętaj, że lek powinien być przyjmowany z posiłkiem lub napojem mlecznym dla optymalnego wchłaniania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Malarone? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaGlaxoSmithKline (Ireland) Limited
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024