Lokren

Lokren 20 to lek w formie tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną betaksololu chlorowodorek. Działa przez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych w sercu, co prowadzi do długotrwałego efektu obniżania ciśnienia krwi. Podawany raz na dobę, jest przeciwnadciśnieniowy i zalecany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca.

Działanie Lokren 20

Działanie Lokren 20 polega na blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych w sercu. Receptory te, gdy są aktywowane, zwiększają siłę i częstotliwość skurczów serca, co podnosi ciśnienie krwi. Betaksolol, substancja czynna w Lokren 20, hamuje te receptory, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenia obciążenia dla serca. Dzięki temu lek jest efektywny w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca. Lokren 20 jest podawany raz na dobę, co umożliwia długotrwałe działanie przeciwnadciśnieniowe.

Wskazania do stosowania Lokren 20

Nadciśnienie Tętnicze: Lokren 20 jest często zalecany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stanu charakteryzującego się podwyższonym ciśnieniem krwi w tętnicach. Nadciśnienie może prowadzić do różnych komplikacji, takich jak choroby serca, udary czy problemy z nerkami. Dzięki blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych, Lokren 20 pomaga w obniżeniu ciśnienia, co zmniejsza ryzyko tych komplikacji.

Choroba Niedokrwienna Serca: Jest to stan, w którym mięsień sercowy nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi i tlenu, co może prowadzić do bólu w klatce piersiowej (angina pectoris) lub zawału serca. Lokren 20 działa przez zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen i obniżenie ciśnienia krwi, co ułatwia pracę serca i zmniejsza ryzyko objawów choroby niedokrwiennej.

Przeciwwskazania do stosowania Lokren 20

 • Uczulenie na Składniki: Nie stosować Lokren 20, jeśli występuje uczulenie na betaksololu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Ciężka Astma i POChP: Osoby z ciężką astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) nie powinny stosować tego leku.
 • Niekontrolowana Niewydolność Serca: Jeśli pacjent ma niewydolność serca, która nie jest kontrolowana leczeniem, Lokren 20 jest przeciwwskazany.
 • Wstrząs Kardiogenny: Osoby z wstrząsem kardiogennym nie mogą stosować tego leku.
 • Blok Przedsionkowo-Komorowy: Pacjenci z blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia nie powinni używać Lokren 20, chyba że mają wszczepiony stymulator serca.
 • Dławica Prinzmetala: Jako jedynego leczenia w czystej postaci dławicy Prinzmetala (odmiennej dławicy piersiowej) nie stosować.
 • Zaburzenia Węzła Zatokowo-Przedsionkowego: Osoby z zaburzeniami funkcji węzła zatokowo-przedsionkowego nie powinny stosować Lokren 20.
 • Bradykardia: Jeżeli liczba skurczów serca jest poniżej 45-50 na minutę, lek jest przeciwwskazany.
 • Ciężka Choroba Raynauda i Zaburzenia Tętnic Obwodowych: Osoby z ciężką postacią choroby Raynauda i ciężkimi zaburzeniami tętnic obwodowych nie powinny stosować Lokren 20.
 • Guz Chromochłonny Nadnerczy: Lokren 20 jest przeciwwskazany, jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.
 • Niedociśnienie Tętnicze: Nie zaleca się stosowania w przypadku niedociśnienia tętniczego.
 • Reakcje Anafilaktyczne: Pacjenci, którzy w przeszłości doświadczyli ciężkich reakcji uczuleniowych, nie powinni stosować Lokren 20.
 • Kwasica Metaboliczna: Osoby z kwasica metaboliczną również nie powinny stosować tego leku.
 • Leczenie Floktafeniną lub Sultoprydem: Lokren 20 jest przeciwwskazany w przypadku leczenia floktafeniną lub sultoprydem.

Jak stosować Lokren 20?

Lokren 20 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, konsultacja z lekarzem jest niezbędna.

Standardowa Dawka: Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka raz na dobę. Do opakowania dołączony jest pasek kalendarza z oznaczonymi dniami tygodnia, co ułatwia regularne przyjmowanie leku.

Pacjenci z Niewydolnością Nerek: Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 20 ml/min, dawkowanie nie musi być dostosowywane. Niemniej jednak, zalecana jest ścisła kontrola lekarska na początku leczenia. Dla osób z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min), zalecana dawka to 10 mg na dobę.

Pacjenci z Niewydolnością Wątroby: Dla osób z niewydolnością wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna, jednak ścisła kontrola lekarska, szczególnie na początku leczenia, jest zalecana.

Pacjenci w Podeszłym Wieku: U osób starszych zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej skutecznej dawki. Regularne wizyty kontrolne u lekarza są konieczne.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, zalecana jest konsultacja z lekarzem w celu dostosowania dawkowania. Pamiętaj o ścisłej kontroli lekarskiej i regularnych wizytach, aby monitorować skuteczność leczenia i ewentualne skutki uboczne.

Z czym nie łączyć leku Lokren

Betaksolol chlorowodorek, główny składnik Leku LOKREN 20, ma specyficzne interakcje z innymi lekami, które mogą wpływać na jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Należy unikać jednoczesnego stosowania betaksololu z:

 • Floktafenina – Niesteroidowy lek przeciwzapalny, którego współużytkowanie z Lekiem LOKREN 20 jest przeciwwskazane.
 • Sultopryd – Lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, którego jednoczesne stosowanie z betaksololem jest przeciwwskazane.
 • Amiodaron – Lek przeciwarytmiczny, którego stosowanie razem z Lekiem LOKREN 20 nie jest zalecane.
 • Glikozydy naparstnicy – Stosowane w niewydolności serca, ich współużytkowanie z betaksololem jest niewskazane.
 • Fingolimod – Lek stosowany w stwardnieniu rozsianym, niewskazany do wspólnego stosowania z betaksololem.
 • Diltiazem – Jego jednoczesne stosowanie z Lekiem LOKREN 20 może zwiększyć ryzyko depresji serca.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Leku LOKREN 20 z:

 • Halogenowymi wziewnymi lekami znieczulającymi.
 • Antagonistami wapnia, takimi jak beprydyl, diltiazem, werapamil.
 • Lekami przeciwarytmicznymi: propafenon, chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid.
 • Baklofenem – lekiem zmniejszającym napięcie mięśni.
 • Insuliną i sulfonamidami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi.
 • Lidokainą.
 • Środkami kontrastującymi zawierającymi jod.
 • Niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
 • Antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny, np. nifedypina).
 • Lekami o działaniu przeciwdepresyjnym (pochodne imipraminy).
 • Neuroleptykami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
 • Kortykosteroidami, tetrakozaktydem.
 • Meflochiną, lekiem stosowanym w malarii.
 • Lekami sympatykomimetycznymi.
 • Klonidyną.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lokren

Skutki uboczne leku Lokren

Często (1 do 10 na 100 pacjentów):

 • Zawroty i Ból Głowy: Mogą być problematyczne, ale zwykle nie są poważne.
 • Osłabienie, Bezsenność: Mogą wpływać na jakość życia.
 • Ból w Nadbrzuszu, Biegunka, Nudności i Wymioty: Mogą wymagać zmian w diecie lub dodatkowego leczenia.
 • Bradykardia (zwolnienie czynności serca): Możliwa jest ciężka bradykardia; zwiększa ryzyko ziębnięcia kończyn.
 • Impotencja: Może wpływać na życie seksualne.

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • Zmiany Skórne: Wykwity łuszczycopodobne lub zaostrzenie łuszczycy.
 • Zaburzenia Depresyjne: Wpływ na nastrój i codzienne funkcjonowanie.
 • Niewydolność Serca i Obniżenie Ciśnienia Tętniczego: Mogą być poważne i wymagać natychmiastowej interwencji.
 • Zespół Raynauda i Chromanie Przestankowe: Ziębnięcie kończyn i ból przy chodzeniu.
 • Skurcz Oskrzeli: Może być problematyczny dla osób z chorobami płuc.

Bardzo Rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Parestezja, Zaburzenia Widzenia, Omamy, Splątanie, Koszmary Senne: Efekty neurologiczne mogą być zaskakujące i niepokojące.
 • Hipoglikemia lub Hiperglikemia: Zmiany w poziomie glukozy we krwi, które mogą wymagać interwencji.

Częstość Nieznana:

 • Pokrzywka, Świąd, Nadmierne Pocenie się: Reakcje skórne o nieznanej częstości.
 • Letarg, Zawroty Głowy, Zmęczenie, Trudności w Oddychaniu: Mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób powyżej 65 lat lub z innymi zaburzeniami serca.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lokren

Pytania naszych Pacjentów

Czy lek Lokren jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo stosowania Lokren 20 jest ogólnie dobrze udokumentowane, ale jak każdy lek, może powodować działania niepożądane i nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów.

Na co jest lek Lokren 20?

Lokren 20 jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej.

Kiedy brać Lokren?

Lokren najczęściej zaleca się brać rano, najlepiej przed, w trakcie lub po śniadaniu, zgodnie z instrukcjami lekarza.

Kiedy zażywać Lokren rano czy wieczorem?

Zazwyczaj Lokren 20 zaleca się przyjmować rano, ale najważniejsze jest, aby robić to o tej samej porze każdego dnia.

Czy lek Lokren obniża tętno?

Tak, Lokren 20 jest beta-blokerem, który może obniżać tętno.

Jak odstawić Lokren?

Nie należy nigdy nagle przerywać stosowania Lokren 20; o sposobie zakończenia terapii, w tym stopniowym zmniejszeniu dawki, decyduje lekarz.

Czy Lokren to beta bloker?

Tak, Lokren to lek z grupy beta-blokerów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lokren? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBetaxololi hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024