Levoxa

Levoxa to antybiotyk zawierający substancję czynną lewofloksacynę, należącą do grupy antybiotyków chinolonowych. Lek działa bakteriobójczo i jest używany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, takich jak zakażenia zatok, płuc, układu moczowego, gruczołu krokowego oraz skóry i tkanki podskórnej. Może być również stosowany w celu zapobiegania lub leczenia choroby płuc zwanej wąglikiem. Efektywność tego leku sprawia, że jest on szeroko stosowany w różnych dziedzinach medycyny.

Działanie Levoxa

Działanie Levoxa polega na eliminacji bakterii wywołujących zakażenia w organizmie. Substancja czynna, lewofloksacyna, jest antybiotykiem z rodziny chinolonów, który działa bakteriobójczo. Skutecznie zwalcza różne typy bakterii, dzięki czemu jest stosowany w leczeniu szerokiej gamy zakażeń. Levoxa może być używany w leczeniu zakażeń zatok, płuc (w tym przypadkach zapalenia płuc i problemów z oddychaniem), układu moczowego (nerki, pęcherz), gruczołu krokowego oraz zakażeń skóry i tkanki podskórnej. W pewnych sytuacjach może być również zastosowany w profilaktyce chorób, takich jak wąglika. Efektywność i szerokie spektrum działania sprawiają, że Levoxa jest ważnym narzędziem w arsenale medycznym.

Wskazania do stosowania Levoxa

Wskazania do stosowania Levoxa są różnorodne i obejmują szeroką gamę zakażeń bakteryjnych:

Zakażenia Zatok: Levoxa jest często stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia zatok. Jego skuteczność wynika z umiejętności eliminowania bakterii odpowiedzialnych za infekcje w tej części układu oddechowego.

Zapalenie Płuc i Problemy z Oddychaniem: Pacjenci z długotrwałymi problemami z oddychaniem lub zapaleniem płuc mogą korzystać z Levoxę w celu wyeliminowania patogenów wywołujących te dolegliwości.

Zakażenia Układu Moczowego: Levoxa jest efektywny w zwalczaniu infekcji układu moczowego, w tym infekcji nerek i pęcherza moczowego, ponieważ działa na bakterie, które są częstą przyczyną tych problemów.

Zakażenie Gruczołu Krokowego: W przypadku długotrwałego zakażenia gruczołu krokowego, Levoxa może być używana jako część kompleksowego leczenia, zwłaszcza jeśli inne metody okazały się nieskuteczne.

Infekcje Skóry i Tkanki Podskórnej: Levoxa jest również stosowany w leczeniu zakażeń skóry i „tkanek miękkich” jak mięśnie i tkanka podskórna, dzięki swojej skuteczności przeciwko bakteriom wywołującym te infekcje.

Profilaktyka Wąglika: W niektórych przypadkach, Levoxa może być stosowany w celu zapobiegania chorobie płuc zwanej wąglikiem, szczególnie po ekspozycji na bakterie wywołujące tę chorobę.

Inne Zakażenia: Ponieważ Levoxa ma szerokie spektrum działania, może być również stosowany w leczeniu innych, mniej powszechnych zakażeń bakteryjnych, o ile są one wrażliwe na lewofloksacynę.

Przeciwwskazania do stosowania Levoxa

 • Alergia na Lewofloksacynę lub Inne Chinolony: Jeśli pacjent ma historię alergii na lewofloksacynę lub inne antybiotyki z grupy chinolonów, stosowanie Levoxę jest przeciwwskazane.
 • Dzieci i Młodzież: Ze względu na potencjalne wpływy na rozwijający się układ mięśniowo-szkieletowy, Levoxa generalnie nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Levoxa jest generalnie przeciwwskazana u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że korzyści z jej stosowania przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub niemowlęcia.
 • Problemy z Tendinami i Układem Mięśniowo-Szkieletowym: Osoby z historią problemów z ścięgnami, mięśniami czy układem mięśniowo-szkieletowym powinny unikać stosowania Levoxę, ze względu na ryzyko ruptury ścięgien czy innych komplikacji.
 • Nieprawidłowości w EKG i Ryzyko Arytmii: Levoxa może wpływać na elektryczną aktywność serca, dlatego jest przeciwwskazana u osób z pewnymi rodzajami zaburzeń rytmu serca.
 • Niewydolność Nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie Levoxę może wymagać dostosowania, a w pewnych przypadkach może być całkowicie przeciwwskazane.
 • Współistniejące Stosowanie z Niektórymi Lekami: Levoxa może wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak antykoagulanty, co może prowadzić do poważnych komplikacji.
 • Zaburzenia Neurologiczne: Osoby z chorobami układu nerwowego, takimi jak padaczka, powinny unikać stosowania Levoxę, ze względu na ryzyko napadów czy innych objawów neurologicznych.
 • Upośledzenie Funkcji Wątroby: U pacjentów z ciężkimi problemami z wątrobą, stosowanie Levoxę może być ograniczone lub przeciwwskazane.

Jak stosować Levoxa?

Levoxa jest lekiem doustnym, co oznacza, że jest przeznaczony do połknięcia. Nie rozgryzaj i nie rozdrabniaj tabletek. Połknij je w całości, popijając dużą ilością wody. Możesz przyjmować lek zarówno podczas posiłku, jak i między nimi. Nie ma znaczenia czy na pełny, czy pusty żołądek.

Dawkowanie

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę i przez jak długi czas należy przyjmować lek. Dawkowanie zależy od typu i miejsca zakażenia. Nie zmieniaj dawki bez konsultacji z lekarzem.

Zatoki: 250mg raz na dobę, lub 500mg raz na dobę

Długotrwałe Problemy z Oddychaniem: To samo co dla zatok

Zapalenie Płuc: 250mg raz lub dwa razy na dobę, lub 500mg raz lub dwa razy na dobę

Zakażenia Układu Moczowego: 250mg raz na dobę, lub 500mg raz na dobę

Zakażenia Gruczołu Krokowego: To samo co dla układu moczowego

Zakażenia Skóry i Tkanki Podskórnej: To samo co dla zapalenia płuc

Wąglika: To samo co dla zatok

W przypadku zaburzeń czynności nerek, lekarz może dostosować dawkę.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Możliwe objawy to drgawki, splątanie, zawroty głowy i inne. Jeśli zapomnisz o dawce, weź ją jak najszybciej. Ale jeśli jest już blisko czasu na kolejną dawkę, opuść zapomnianą dawkę. Nie bierz dawki podwójnej. Nawet jeśli poczujesz się lepiej, nie przerywaj przyjmowania leku. Przerwanie może spowodować nawrót zakażenia lub oporność bakterii na lek.

Kontynuuj przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze konsultuj się z lekarzem w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Z czym nie łączyć leku Levoxa

Kortykosteroidy i Levoxa – Stosowanie Levoxa razem z kortykosteroidami może zwiększać ryzyko zapalenia i uszkodzenia ścięgien. Pacjenci przyjmujący oba leki mogą doświadczać większej podatności na te problemy.

Warfaryna i Levoxa – Połączenie Levoxa z warfaryną może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień. Regularne badania krwi mogą być konieczne do monitorowania krzepliwości krwi.

Teofilina i Levoxa – Używanie Levoxa z teofiliną może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek, szczególnie u osób z problemami oddechowymi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i Levoxa – Połączenie Levoxa z NLPZ (np. ibuprofenem, ketoprofenem) może zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Cyklosporyna i Levoxa – Stosowanie Levoxa razem z cyklosporyną może nasilać działania niepożądane cyklosporyny.

Leki wpływające na rytm serca i Levoxa – Leki antyarytmiczne, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki makrolidowe stosowane z Levoxa mogą wpływać na rytm serca.

Probenecyd i Levoxa – U pacjentów z problemami nerkowymi, stosowanie Levoxa z probenecydem może wymagać dostosowania dawkowania.

Cymetydyna i Levoxa – U pacjentów z problemami nerkowymi, połączenie Levoxa z cymetydyną może wymagać zmniejszenia dawki leku.

Żelazo, cynk, leki zobojętniające kwas żołądkowy, dydanozyna, sukralfat – Te suplementy i leki mogą wpływać na skuteczność Levoxa, dlatego nie powinny być przyjmowane jednocześnie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Levoxa

Skutki uboczne leku Levoxa

Lek Levoxa, podobnie jak każdy inny lek, może wywołać szereg działań niepożądanych, które niekoniecznie wystąpią u każdego pacjenta. Oto kategorie tych działań wraz z ich objawami:

Krytyczne działania niepożądane (wymagające natychmiastowej pomocy medycznej):

 • Reakcje alergiczne: Wysypka, trudności w oddychaniu i połykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła czy języka.
 • Ból i zapalenie ścięgien: Najczęściej dotyczy ścięgna Achillesa, może prowadzić do jego zerwania.
 • Drgawki: Napady padaczkowe.
 • Zaburzenia sensoryczne: Omamy, paranoja.
 • Zaburzenia psychiczne: Depresja, dziwne sny, koszmary, niepokój.
 • Problemy z wątrobą: Utrata apetytu, zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość brzucha.
 • Poważne problemy z jelitami: Wodnista biegunka, możliwie zawierająca krew, skurcze żołądka, wysoka temperatura.
 • Zmiany w myśleniu: Reakcje psychotyczne, myśli lub próby samobójcze.

Rzadkie efekty

 • DRESS lub zespół nadwrażliwości na leki: Wysypka, gorączka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, eozynofilia, powiększone węzły chłonne.
 • SIADH: Zespół związany z nieprawidłowym wydalaniem wody i niskim stężeniem sodu.
 • Hipoglikemia lub śpiączka hipoglikemiczna: Spadek poziomu cukru we krwi.

Częstość nieznana

 • Ciężkie wysypki skórne: Zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.
 • Objawy neuropatii: Pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie.

Inne

W przypadku problemów z widzeniem, zaleca się natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem okulistą.

Uwaga

Leki z grupy antybiotyków chinolonowych i fluorochinolonowych, do których należy Levoxa, mogą powodować bardzo rzadko długotrwałe lub trwałe efekty uboczne takie jak zapalenie ścięgien, ból stawów i kończyn, trudności w chodzeniu, neuropatia, depresja, zmęczenie, zaburzenia snu, pamięci, słuchu, wzroku, smaku i węchu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych działań niepożądanych, zaleca się przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Levoxa

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Levoxa?

Levoxa, czyli lewofloksacyna, to antybiotyk z grupy fluorochinolonów stosowany w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Jest często używany w leczeniu infekcji układu moczowego, infekcji dróg oddechowych, a także w przypadku niektórych infekcji skóry i miękkich tkanek.

Jak długo brać antybiotyk Levoxa?

Czas trwania kuracji antybiotykiem Levoxa zależy od rodzaju infekcji i jej ciężkości, i powinien być określony przez lekarza prowadzącego.

Czy Levoxa jest na receptę?

Tak, Levoxa jest lekiem na receptę i jej zakup wymaga konsultacji oraz zalecenia od lekarza.

Co zamiast Levoxa?

Zamiast Levoksy lekarz może zdecydować się na przepisanie innych antybiotyków, takich jak ciprofloksacyna, amoksycylina czy azytromycyna, w zależności od rodzaju i ciężkości infekcji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Levoxa? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLevofloxacinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentActavis Group PTC ehf.

Zamienniki dla leku Levoxa

Levomer, Oftaquix, Xyvelam.

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2024