Lenzetto

Lenzetto to aerozol na skórę zawierający estradiol, stosowany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet po menopauzie. Lek łagodzi objawy niedoboru estrogenów, takie jak uderzenia gorąca, zaburzenia snu i suchość pochwy. Stosuje się raz na dobę na suchą, nieuszkodzoną skórę przedramienia.

Działanie Lenzetto

Lenzetto to lek hormonalny stosowany w terapii hormonalnej zastępczej (HTZ) u kobiet po menopauzie, które odczuwają objawy związane z niedoborem estrogenów. Lek ten jest dostarczany w formie aerozolu, który aplikuje się na skórę. Działa poprzez uwalnianie estradiolu – naturalnego hormonu żeńskiego – do krwiobiegu przez skórę.

Działanie Lenzetto polega na uzupełnianiu poziomu estrogenów w organizmie kobiety, które maleją w wyniku naturalnych zmian hormonalnych po menopauzie. To ma na celu złagodzenie objawów związanych z niedoborem estrogenów, takich jak:

 • Uderzenia gorąca: Nagłe uczucie gorąca, często połączone z zaczerwienieniem twarzy i potami nocnymi.
 • Zaburzenia snu: Problemy z zasypianiem, częste budzenie się w nocy i zmniejszona jakość snu.
 • Suchość pochwy: Spadek wilgotności i elastyczności pochwy, powodujący dyskomfort, swędzenie i ból podczas stosunku seksualnego.
 • Zmiany nastroju: Wahania nastroju, drażliwość, lęk i depresja.
 • Utrata masy kostnej: Przyspieszenie utraty masy kostnej, co może prowadzić do osteoporozy i zwiększonego ryzyka złamań.

Aplikacja Lenzetto polega na naniesieniu jednej dawki aerozolu na suchą, nieuszkodzoną skórę przedramienia raz na dobę. Dawka ta powinna być dostosowana przez lekarza, który przepisuje lek, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki. W przypadku terapii hormonalnej zastępczej ważne jest, aby regularnie konsultować się z lekarzem w celu monitorowania odpowiedzi na leczenie i ewentualnych działań niepożądanych.

Należy pamiętać, że terapia hormonalna zastępcza może wiązać się z pewnym ryzykiem, w tym zwiększonego ryzyka zakrzepów krwi, udarów i raka piersi. Dlatego zawsze należy omówić korzyści i ryzyko związane z terapią hormonalną zastępczą ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Wskazania do stosowania Lenzetto

Lenzetto jest wskazany do stosowania u kobiet po menopauzie, które doświadczają objawów związanych z niedoborem estrogenów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wskazania do stosowania tego leku:

Objawy menopauzy: Lenzetto może być stosowany w celu złagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, poty nocne, drażliwość czy zmiany nastroju. Działa poprzez dostarczenie estrogenów, które są naturalnie produkowane przez jajniki przed menopauzą, ale których poziom spada po zakończeniu funkcjonowania jajników.

Atrofia błony śluzowej pochwy: Lenzetto może być również stosowany do leczenia suchości pochwy, związanej z niedoborem estrogenów, która może prowadzić do dyskomfortu, świądu i bólu podczas stosunku seksualnego. Lek dostarcza estrogenów, które pomagają utrzymać wilgotność i elastyczność pochwy.

Zapobieganie osteoporozy: Kobiety po menopauzie są narażone na osteoporozę, która prowadzi do utraty masy kostnej i zwiększonego ryzyka złamań. Lenzetto może być stosowany w celu zapobiegania osteoporozie u kobiet, które mają zwiększone ryzyko złamań kostnych, a które nie mogą stosować innych leków stosowanych w profilaktyce osteoporozy. Dostarczanie estrogenów przez Lenzetto pomaga utrzymać zdrową gęstość kości.

Warto dodać, że terapia hormonalna zastępcza, tak jak Lenzetto, może nie być odpowiednia dla wszystkich kobiet. Przeciwwskazania obejmują przede wszystkim:

 • Historia zakrzepów krwi lub zaburzeń krzepnięcia krwi
 • Historia lub obecność nowotworów złośliwych, w szczególności raka piersi lub raka błony śluzowej macicy
 • Niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych
 • Ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby

Z tego powodu, przed rozpoczęciem terapii hormonalnej zastępczej, ważne jest omówienie swojej historii medycznej i obecnych objawów z lekarzem w celu oceny, czy Lenzetto jest odpowiedni dla danej pacjentki.

Przeciwwskazania do stosowania Lenzetto

Przeciwwskazania do stosowania Lenzetto obejmują sytuacje, w których pacjentka nie powinna rozpoczynać terapii hormonalnej zastępczej lub kontynuować jej stosowanie, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Przeciwwskazania obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (estradiol) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Zakrzepica żył głębokich, zakrzepica żył powierzchownych, zatorowość płucna lub inne zakrzepy krwi.
 • Choroby zakrzepowe lub zaburzenia krzepnięcia krwi.
 • Istniejące lub wcześniejsze nowotwory złośliwe, zwłaszcza raka piersi i raka błony śluzowej macicy.
 • Niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych.
 • Ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby.

Środki ostrożności przy stosowaniu Lenzetto obejmują następujące aspekty:

Kontrola medyczna: Regularne kontrole lekarskie są ważne podczas stosowania Lenzetto, aby monitorować rozwój ewentualnych działań niepożądanych. Zaleca się, aby pacjentki poddawały się kontrolom co najmniej raz do roku, chociaż częstotliwość kontroli może być indywidualnie dostosowana w zależności od stanu zdrowia pacjentki.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Ważne jest, aby pacjentki zgłaszały lekarzowi wszelkie nowe objawy, szczególnie te związane z układem krążenia (np. bóle w klatce piersiowej, duszności, obrzęki kończyn), zmiany piersi, krwawienia z dróg rodnych oraz objawy związane z wątrobą (żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca).

Palenie tytoniu: Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z terapią hormonalną zastępczą, takich jak zakrzepy krwi czy udar mózgu. Z tego powodu zaleca się rzucenie palenia przed rozpoczęciem terapii Lenzetto.

Interakcje z innymi lekami: Lenzetto może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może wpłynąć na skuteczność leczenia. Pacjentki powinny poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, zarówno tych na receptę, jak i bez recepty, a także o suplementach diety.

Ciąża i karmienie piersią: Lenzetto jest przeznaczony tylko dla kobiet po menopauzie, a nie dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania Lenzetto, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem, który zdecyduje o ewentualnym przerwaniu leczenia.

Otyłość: U pacjentek z nadwagą lub otyłością ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z terapią hormonalną zastępczą może być zwiększone. Z tego powodu warto rozważyć zmniejszenie masy ciała przed rozpoczęciem terapii.

Choroby przewlekłe i wcześniejsze schorzenia: Pacjentki z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy, choroby nerek, endometrioza, fibroidy macicy, miastenia, porfiria lub wcześniejsze problemy z piersią lub macicą, powinny przed rozpoczęciem terapii Lenzetto skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni, czy leczenie Lenzetto jest odpowiednie oraz czy wymagane są specjalne środki ostrożności.

Depresja: U pacjentek z obecną lub wcześniejszą depresją terapia hormonalna zastępcza może nasilać objawy. W przypadku nasilenia się objawów depresji pacjentki powinny skonsultować się z lekarzem, który zdecyduje, czy kontynuować terapię.

Migrena: U pacjentek ze skłonnością do migren terapia hormonalna zastępcza może wywołać nasilenie migren lub wystąpienie nowych migren. W takim przypadku pacjentki powinny również skonsultować się z lekarzem.

Pamiętaj, że to tylko ogólny przegląd przeciwwskazań i środków ostrożności przy stosowaniu Lenzetto. Przed rozpoczęciem terapii pacjentki powinny zawsze przeczytać ulotkę dołączoną do leku i skonsultować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Lenzetto

Interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi i „Lenzetto” – Leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina, mogą wpływać na skuteczność leku Lenzetto. Stosowanie tych leków w połączeniu z Lenzetto może prowadzić do nieregularnych krwawień u pacjenta.

Interakcje z lekami przeciwgruźliczymi i „Lenzetto” – Leki stosowane w leczeniu gruźlicy, takie jak ryfampicyna i ryfabutyna, mogą zmniejszać efektywność leku Lenzetto. Może to skutkować nieregularnymi krwawieniami.

Interakcje z lekami przeciw HIV i „Lenzetto” – Leki takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir, stosowane w terapii zakażeń wirusem HIV, mogą wpływać na działanie leku Lenzetto. Używanie tych leków razem z Lenzetto może powodować nieregularne krwawienia.

Interakcje z ziołami zawierającymi dziurawiec i „Lenzetto” – Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą zmniejszać skuteczność Lenzetto, co może prowadzić do nieregularnych krwawień.

Interakcje z lekami przeciw HCV i „Lenzetto” – Stosowanie leków przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV), takich jak ombitaswir/parytaprewir/rytonawir z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz glekaprewir/pibrentaswir, może zwiększać aktywność enzymu wątrobowego AlAT. Nie jest jasne, czy podobne efekty mogą wystąpić podczas stosowania Lenzetto wraz z tymi lekami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lenzetto

Skutki uboczne leku Lenzetto

Lenzetto to lek stosowany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet po menopauzie. Zawiera estradiol, który jest naturalnym estrogenem. Jak każdy lek, Lenzetto może powodować skutki uboczne, jednak nie u każdej pacjentki one wystąpią. Oto niektóre z możliwych skutków ubocznych Lenzetto:

Powszechne skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentek):

 • Ból głowy
 • Ból w klatce piersiowej, tkliwość piersi, powiększenie piersi
 • Krwawienie z odstawienia, plamienie, ból brzucha

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentek):

 • Zmiany nastroju (depresja, nerwowość, drażliwość, zmiany libido)
 • Zawroty głowy, migrena
 • Bóle pleców, kończyn, mięśni i stawów
 • Zmiany wagi ciała
 • Retencja płynów, obrzęki
 • Wzmożone pocenie się
 • Nudności, bóle żołądka, wzdęcia
 • Zmęczenie

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentek):

 • Reakcje alergiczne
 • Nadmierna pigmentacja skóry (szczególnie na twarzy)
 • Włóknienie guzków piersi
 • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty, biegunka
 • Trudności w zakładaniu soczewek kontaktowych

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentek):

 • Zaburzenia czynności wątroby
 • Choroby pęcherzyka żółciowego (kamica żółciowa)
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Nadwrażliwość na światło
 • Łagodne guzy wątroby (naczyniaki)

Należy pamiętać, że niektóre skutki uboczne mogą być poważne i wymagać natychmiastowej interwencji lekarskiej, takie jak żółtaczka, objawy zakrzepu krwi, trudności z oddychaniem, obrzęk naczynioruchowy czy niespodziewane krwawienia.

W przypadku wystąpienia niepokojących skutków ubocznych lub jeśli skutki uboczne utrzymują się przez dłuższy czas, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. To nie jest pełna lista możliwych skutków ubocznych, a lekarz może przedstawić więcej informacji na ten temat.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lenzetto

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Lenzetto?

Lenzetto to lek hormonalny stosowany u kobiet po menopauzie, mający na celu łagodzenie jej objawów. Jest to aerozol do stosowania na skórę, zawierający estradiol, jeden z głównych żeńskich hormonów płciowych.

Po jakim czasie działa Lenzetto?

Lenzetto zaczyna działać stosunkowo szybko, a jego efekty terapeutyczne mogą być odczuwalne już po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania. Jednakże, pełne rezultaty terapii mogą być zauważalne dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Jak odstawić Lenzetto?

Odstawienie Lenzetto powinno być przeprowadzone pod nadzorem lekarza, który może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia gwałtownego spadku poziomu estradiolu. Regularne konsultacje lekarskie oraz monitorowanie objawów są kluczowe w procesie odstawienia.

Ile dawek ma Lenzetto?

Opakowanie Lenzetto zawiera 24 g aerozolu, co odpowiada 56 dawkami leku. Każda dawka dostarcza 1,53 mg estradiolu. Dawka zalecana przez lekarza może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki oraz celów terapii.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lenzetto? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEstradiolum hemihydricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023