Ketipinor

Ketipinor to lek zawierający kwetiapinę, substancję przeciwpsychotyczną. Stosowany jest w leczeniu chorób takich jak depresja w chorobie dwubiegunowej, mania oraz schizofrenia. Może być zalecony do kontynuowania stosowania nawet po poprawie samopoczucia pacjenta.

Działanie Ketipinor

Ketipinor, znany również jako Seroquel, zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Kwetiapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, który działa na kilka receptorów w mózgu. Poniżej omówiono szczegółowe działanie Ketipinor:

 • Receptory dopaminergiczne: Kwetiapina działa jako antagonista (bloker) na receptory dopaminergiczne D1 i D2. Dopamina jest neurotransmiterem odpowiedzialnym za różne funkcje, w tym nagrodę, przyjemność, motywację, a także regulację nastrój. Blokowanie tych receptorów pomaga w łagodzeniu objawów psychotycznych, takich jak halucynacje i urojenia, które są często spotykane w schizofrenii i manii.
 • Receptory serotoninergiczne: Kwetiapina działa także jako antagonista na receptory serotoninowe 5-HT2A i 5-HT2C. Serotonina jest innym ważnym neurotransmiterem, który wpływa na nastrój, apetyt, snu, itp. Działanie na te receptory pomaga łagodzić objawy depresji i lęku, co jest szczególnie ważne w przypadku choroby dwubiegunowej.
 • Receptory histaminowe i adrenergiczne: Kwetiapina działa jako antagonista na receptory histaminowe H1 i adrenergiczne alfa-1. W efekcie działania na te receptory, kwetiapina może powodować senność, zmniejszenie napięcia i tętna, co może pomóc w łagodzeniu niepokoju.

Wskazania do stosowania Ketipinor

Ketipinor (kwetiapina) jest lekiem stosowanym w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych. Poniżej wymienione są główne wskazania do stosowania tego leku:

 • Schizofrenia: Ketipinor jest często stosowany w leczeniu schizofrenii, poważnego zaburzenia psychicznego charakteryzującego się halucynacjami, urojeniami, myśleniem i mową niespójną oraz problemami z koncentracją i pamięcią. Kwetiapina działa poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych, co pomaga złagodzić te objawy.
 • Epizody maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej (mania): Ketipinor jest również stosowany do leczenia epizodów manii u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Mania charakteryzuje się nadmierną aktywnością, nadmiernym optymizmem, impulsywnością i często grandioznymi pomysłami lub planami.
 • Epizody depresyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej: Ketipinor może być stosowany do leczenia depresji w kontekście choroby dwubiegunowej, szczególnie gdy inne leki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jego działanie na receptory serotoninowe może pomóc złagodzić objawy depresji, takie jak brak energii, trudności w koncentracji, utrata apetytu i uczucie smutku.
 • Zespół niespokojnych nóg: Chociaż nie jest to typowe wskazanie, niektóre badania sugerują, że kwetiapina może być skuteczna w leczeniu zespołu niespokojnych nóg.
 • Zaburzenia lękowe: Chociaż to nie jest główne wskazanie do stosowania kwetiapiny, lekarze mogą przepisać ją w celu złagodzenia objawów lęku u niektórych pacjentów.
 • Insomnia: Ze względu na działanie kwetiapiny na receptory histaminowe, które prowadzi do sedacji, lek ten jest czasem stosowany off-label do leczenia bezsenności.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ketipinor

Ketipinor (kwetiapina) jest skutecznym lekiem, ale podobnie jak wszystkie leki, ma pewne przeciwwskazania i wymaga podjęcia odpowiednich środków ostrożności:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na kwetiapinę lub dowolny składnik leku: Pacjenci, którzy mają alergię na kwetiapinę lub dowolny składnik leku, nie powinni go przyjmować.
 • Równoczesne stosowanie z niektórymi lekami: Kwetiapina nie powinna być stosowana równocześnie z lekami znanymi z wydłużania odstępu QT, takimi jak niektóre antybiotyki i leki przeciwarytmiczne.
 • Ciężkie schorzenia wątroby: Pacjenci z ciężkimi chorobami wątroby powinni unikać kwetiapiny, ponieważ metabolizm leku odbywa się w wątrobie.

Środki ostrożności:

 • Starość: Starsi pacjenci, zwłaszcza ci z demencją, mogą być bardziej narażeni na skutki uboczne kwetiapiny, takie jak udar czy zapalenie płuc.
 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Pacjenci z chorobami sercowymi, takimi jak niewydolność serca, niedawny zawał serca, niestabilna dławica piersiowa lub nieregularny rytm serca, powinni być ostrożni podczas stosowania kwetiapiny.
 • Zaburzenia metaboliczne: Kwetiapina może powodować wzrost masy ciała, a także zmiany w poziomie cukru i lipidów we krwi. Pacjenci z cukrzycą lub predyspozycjami do chorób metabolicznych powinni być pod ścisłym nadzorem lekarza.
 • Suicydalne myśli: Niektóre antypsychotyki mogą zwiększać ryzyko samobójczych myśli, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem zmian nastroju.
 • Stosowanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych: Alkohol i niektóre leki mogą zwiększyć sedacyjny efekt kwetiapiny, co może być niebezpieczne.
 • Ciąża i karmienie piersią: Kwetiapina powinna być stosowana przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Dawkowanie Ketipinor

Dawkę początkową leku Ketipinor określa lekarz prowadzący. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) zależy od nasilenia choroby i potrzeb danego pacjenta, ale zazwyczaj wynosi od 150 mg do 800 mg.

Częstotliwość przyjmowania: Lek należy przyjmować raz na dobę, przed snem, lub dwa razy na dobę, w zależności od tego, na jaką chorobę cierpi pacjent.

Sposób przyjmowania: Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Można je przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Sok grejpfrutowy: W okresie przyjmowania leku Ketipinor nie należy spożywać soku grejpfrutowego, ponieważ może on wpływać na sposób działania leku.

Przerywanie leczenia: Nie należy przerywać zażywania tabletek, nawet jeśli następuje poprawa samopoczucia, dopóki lekarz nie zdecyduje inaczej.

Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz może zalecić zmianę sposobu dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku: U starszych pacjentów lekarz może zalecić zmianę sposobu dawkowania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Leku Ketipinor nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka: Jeśli zastosowano większą dawkę leku niż przepisana przez lekarza, mogą wystąpić objawy takie jak senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki: Jeśli została pominięta dawka leku, należy ją zażyć jak najszybciej. Jeśli jest blisko czasu kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku: Nagłe przerwanie stosowania leku Ketipinor może prowadzić do objawów takich jak trudności w zasypianiu, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku przed przerwaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Ketipinor

Ketipinor i leki przeciw HIV – Ketipinor nie powinien być stosowany równocześnie z niektórymi lekami przeciw HIV. Jest to związane z ryzykiem wzajemnego wpływu na metabolizm obu substancji, co może prowadzić do zmiany skuteczności leczenia lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Ketipinor i leki z grupy azoli – Leki przeciwgrzybicze z grupy azoli mogą interakcjonować z Ketipinorem, wpływając na jego metabolizm. Wzajemne oddziaływanie może prowadzić do zwiększenia stężenia Ketipinoru we krwi, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Ketipinor i antybiotyki makrolidowe – Antybiotyki takie jak erytromycyna lub klarytromycyna mogą wpływać na metabolizm Ketipinoru, co może skutkować zmianą jego działania i zwiększonym ryzykiem działań ubocznych.

Ketipinor i nefazodon – Nefazodon, stosowany w leczeniu depresji, może wchodzić w interakcje z Ketipinorem, co może prowadzić do zmiany skuteczności obu leków oraz zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Ketipinor i leki przeciwpadaczkowe – Leki takie jak fenytoina lub karbamazepina mogą wpływać na metabolizm Ketipinoru, co może zmieniać jego skuteczność oraz profil bezpieczeństwa.

Ketipinor i sok grejpfrutowy – W okresie przyjmowania Ketipinoru nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Sok ten może wpływać na sposób działania leku, zmieniając jego metabolizm.

Ketipinor i leki na nadciśnienie – Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego mogą wchodzić w interakcje z Ketipinorem, co może wpływać na kontrolę ciśnienia krwi.

Ketipinor i barbiturany – Barbiturany, stosowane w zaburzeniach snu, mogą wpływać na działanie Ketipinoru, co może zmieniać skuteczność leczenia i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Ketipinor i inne leki przeciwpsychotyczne – Leki takie jak tiorydazyna lub lit mogą interakcjonować z Ketipinorem, wpływając na ich wspólne działanie i profil bezpieczeństwa.

Ketipinor i leki wpływające na rytm serca – Leki, które mogą zaburzyć bilans elektrolitowy (np. moczopędne, niektóre antybiotyki), mogą wpływać na rytm serca, a ich jednoczesne stosowanie z Ketipinorem może zwiększać ryzyko poważnych komplikacji.

Ketipinor i leki powodujące zaparcie – Leki, które mogą powodować zaparcie, mogą nasilać ten efekt, gdy są stosowane razem z Ketipinorem.

Ketipinor i preparaty antycholinergiczne – Leki wpływające na funkcjonowanie nerwów, stosowane w leczeniu określonych schorzeń, mogą interakcjonować z Ketipinorem, zmieniając jego działanie i bezpieczeństwo.

Ketipinor z pokarmem – Ketipinor można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu, bez wpływu na jego skuteczność.

Ketipinor i alkohol – Podczas leczenia Ketipinorem należy zachować ostrożność w piciu alkoholu. Alkohol może nasilać działanie sedatywne Ketipinoru, prowadząc do zwiększonej senności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ketipinor

Skutki uboczne leku Ketipinor

Lek Ketipinor (kwetiapina) może powodować różne skutki uboczne. Poniżej wymieniono niektóre z nich wraz z szacunkowym prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Senność: Jest to bardzo częsty skutek uboczny i zwykle mija po kilku dniach lub tygodniach.
 • Zwiększenie masy ciała: Kwetiapina może prowadzić do wzrostu apetytu i zwiększenia masy ciała.
 • Zawroty głowy: Często występuje na początku leczenia i zwykle ustępuje po kilku dniach.

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Suchy język: Ten skutek uboczny jest dość często spotykany, ale zwykle jest łagodny.
 • Wzrost poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi: Wymaga regularnych badań krwi.
 • Wzrost poziomu cukru we krwi: Może prowadzić do lub pogorszyć stan cukrzycy.
 • Zaburzenia snu: Mogą wystąpić problemy z zasypianiem, bezsenność.
 • Dreszcze, ból głowy, uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Zwiększenie apetytu
 • Nadmierna senność w ciągu dnia
 • Drgawki
 • Zaburzenia widzenia
 • Zwiększone ciśnienie krwi
 • Obrzęki kończyn spowodowane zatrzymaniem płynów
 • Problemy z koncentracją
 • Zakłócenia smaku

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia mowy
 • Niepokój ruchowy (akatyzja)
 • Żółtaczka (żółtawo-zielone zabarwienie skóry i białkówek oczu)
 • Zapalenie trzustki
 • Zaburzenia seksualne
 • Alergiczne reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka

Pamiętaj, że każdy lek działa na każdego pacjenta inaczej, a nie wszyscy pacjenci doświadczą tych samych skutków ubocznych. Jeśli doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych, które są niezwykłe lub niepokojące, skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ketipinor

Pytania naszych Pacjentów

Czy Ketipinor jest na receptę?

Tak, Ketipinor jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy Ketipinor jest na sen?

Ketipinor (kwetiapina) jest lekiem przeciwpsychotycznym, głównie stosowanym w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Pomimo jego sedacyjnych efektów, nie jest zalecany jako lek pierwszego wyboru do leczenia bezsenności.

Na co jest lek Ketipinor?

Ketipinor, czyli kwetiapina, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Jest zwykle stosowany w leczeniu schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Może być też używany w leczeniu depresji, gdy inne metody okazały się nieskuteczne.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ketipinor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOrion Corporation
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023