Kalipoz prolongatum

Kalipoz prolongatum 391 mg jest to lek stosowany w celu leczenia niedoborów potasu. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek o przedłużonym działaniu. Substancją czynną leku Kalipoz prolongatum jest chlorek potasu. Jakie są właściwości leku Kalipoz prolongatum? Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego preparatu? Czy podczas terapii z zastosowaniem leku Kalipoz prolongatum istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych?

Kalipoz prolongatum – opis i właściwości leku

Lek Kalipoz prolongatum 391 mg stosowany jest w celu leczenia niedoborów potasu. Występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w opakowaniach po 30 oraz 60 sztuk. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę.

Substancją czynną leku jest chlorek potasu. Potas ma istotne znaczenia dla funkcjonowania całego organizmu: jest odpowiedzialny za odpowiednią kurczliwość mięśni, a dodatkowo bierze udział w procesach takich jak przemiana węglowodanowa czy przewodnictwo nerwowe. Stosowanie leku Kalipoz prolongatum pomaga w uzupełnianiu braków związanych z niedoborem potasu. Chlorek potasu szybko się wchłania po zastosowaniu doustnym. Lek uwalniany jest stopniowo w przewodzie pokarmowym, ponieważ występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki temu jest mniej drażniący dla błony śluzowej żołądka oraz jelit. Dodatkowo pozwala to na zmniejszenie ryzyka nagłego wzrostu stężenia potasu we krwi.

Wskazania do stosowania leku Kalipoz prolongatum

Wskazaniem do stosowania leku Kalipoz prolongatum jest zapobieganie oraz leczenie niedoboru potasu w organizmie.

Przeciwwskazania do stosowania leku Kalipoz prolongatum

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Kalipoz prolongatum są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną preparatu lub którykolwiek ze składników leku,
 • nadwrażliwość na suplementację potasu,
 • hiperkaliemia,
 • hipowolemia z hiponatermią,
 • niewydolność nadnerczy,
 • niewydolność nerek,
 • hipoaldosteronizm hiporeninowy,
 • wrodzona paramiotonia,
 • odwodnienie w stopniu ciężkim,
 • stan równoległego zniszczeniem komórek,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • zaostrzenie choroby wrzodowej,
 • zaburzenia czynnościowe lub strukturalne utrudniające przedostanie się leku przez przewód pokarmowy,
 • stosowanie leków moczopędnych, które oszczędzają potas (dotyczy zarówno monoterapii, jak i leczenia w skojarzeniu z diuretykami pętlowymi).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Kalipoz prolongatum

 1. Lek Kalipoz prolongatum należy stosować z zachowaniem ostrożności z uwagi na to, że stopień niedoboru potasu w organizmie często jest nieznany. Zbyt wysokie stężenie potasu może być przyczyną wystąpienia objawów zatrucia, dlatego też przed rozpoczęciem kuracji należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy lub też wykonać badanie EKG w celu klinicznej oceny stanu pacjenta.
 2. Szczególną ostrożność – podczas stosowania leku Kalipoz prolongatum – należy zachować u osób:
 • w podeszłym wieku,
 • z zaburzeniami czynności nerek – w tym przypadku konieczne może być zastosowanie mniejszych dawek potasu, a także okresowe monitorowanie EKG, czynności nerek oraz kaliemii,
 • z zaburzeniami czynności wątroby – ryzyko wystąpienia hiperkaliemii,
 • z zaburzeniami czynności serca.
 1. W przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony układu pokarmowego tkj. fusowate wymioty, silne bóle brzucha czy smołowate stolce (w czarnym kolorze) należy odstawić lek.
 2. Substancja czynna leku – chlorek potasu – stosowany zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi preparatami może doprowadzić do powstania owrzodzeń w przewodzie pokarmowym (zazwyczaj w dolnej części przełyku oraz w jelicie cienkim). Zwiększone ryzyko dotyczy osób, u których występują zaburzenia przewodu pokarmowego (miejscowe, czynnościowe lub mechaniczne), choroby układu sercowo-naczyniowego, u osób długotrwale leczonych lub stosujących leki cholinolityczne. W przypadku wystąpienia objawów (zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych), które mogą wskazywać na owrzodzenie lub niedrożność przewodu pokarmowego, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
 3. W przypadku niektórych pacjentów mogą się pojawić trudności w wewnątrzkomórkowym wyrównaniu niedoboru potasu – najczęściej z uwagi na niedobory magnezu związane ze stosowaniem diuretyków. W tym wypadku hipomagnezemia powinna być skorygowana równolegle z hipokaliemią.
 4. U pacjentów ze stomią zaleca się leczenie z zastosowaniem innych postaci soli potasu z uwagi na ryzyko zmiany czasu pasażu jelitowego.
 5. Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinny go stosować osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) czy z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 6. Stosowanie leku może wywołać reakcje alergiczne z uwagi na zawartość w składzie leku laku czerwieni koszenilowej.
 7. Nie istnieją dane dotyczące wpływu leku Kalipoz prolongatum na płód ludzki lub zwierzęcy z uwagi na brak przeprowadzonych badań klinicznych, które by były odpowiednio kontrolowane. Kobiety w ciąży żadnego leku nie powinny stosować bez konsultacji z lekarzem. Preparat ten może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki są większe niż ew. zagrożenie dla płodu.
 8. Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek Kalipoz prolongatum jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki są większe niż potencjalne zagrożenie dla dziecka.
 9. Lek Kalipoz prolongatum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje leku Kalipoz prolongatum z innymi produktami leczniczymi

 1. Równoległe stosowanie leków, które wchodzą w interakcje z chlorkiem potasu, powinno być przesłanką do okresowego kontrolowania stężenia potasu.
 2. Ryzyko wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi może wystąpić jednoczesnego stosowania leku Kalipoz prolongatum wraz z:
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas – ich równoległe stosowanie wraz z lekiem Kalipoz prolongatum jest przeciwwskazane,
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) – równoległe stosowanie ACE wraz z lekiem Kalipoz prolongatum nie jest zalecane, szczególnie narażone są osoby z niewydolnością nerek, u których ryzyko zakończonej zgonem hiperkaliemii jest większe,
 • antagonistami receptora AT1 dla angiotensyny II,
 • cyklosporyną,
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) – mogą one powodować hiperkaliemię, dlatego istnieje konieczność kontrolowania stężenia potasu w surowicy krwi,
 • heparyną,
 • glikozydami nasercowymi,
 • lekami β-adrenolitycznymi,
 • innymi preparatami, które zawierają potas.

Skład i dawkowanie leku Kalipoz prolongatum

Skład leku

1 tabletka leku Kalipoz prolongatum zawiera:

 • substancję czynną – jony potasu (10 mEq K+) 391 mg,
 • substancje pomocnicze:
  – laktozę jednowodną,
  – kopolimer amoniowy metakrylanu (typ B),
  – krzemionka koloidalna bezwodna,
  – stearynian magnezu,
 • otoczka tabletki:
  – talk,
  – dwutlenek tytanu,
  – kopolimer amoniowego metakrylanu (typ B),
  – kopolimer aminiowego metakrylanu (typ A),
  – lak czerwieni koszenilowej (E 124),
  – makrogol 6000.

Dawkowanie leku

Lek Kalipoz prolongatum powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat ten przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych. Tabletki leku należy przyjmować w całości (nie kruszyć, nie rozgryzać) w trakcie posiłku lub po nim, a następnie popić je dużą ilością wody.

Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania kuracji ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta (przede wszystkim w zależności od stanu pacjenta oraz stosowanej diety pod kątem ilości potasu przyjmowanego wraz z pożywieniem).

W przypadku nieznacznej hipokaliemii – najczęściej związanej ze stosowaniem leków o działaniu moczopędnym lub diety, która jest uboga w potas – zazwyczaj dobowa dawka leku to 1 – 2 tabletki.

W przypadku ciężkiej hipokaliemii lekarz dobiera dawkę leku w zależności od stopnia niedoboru potasu występującego u pacjenta. Zazwyczaj dobowa dawka leku to 2 – 6 tabletek.

Szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Kalipoz prolongatum powinny zachować osoby starsze, u których ryzyko wystąpienia hiperkaliemii jest większe. U tej grupy wiekowej zaleca się monitorowanie stężenia potasu we krwi w trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu Kalipoz prolongatum. Ostrożność powinny również zachować osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami czynności wątroby z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych. U osób z zaburzeniami czynności nerek stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Z czym nie łączyć leku Kalipoz prolongatum

Kalipoz Prolongatum i Leki Obniżające Ciśnienie Krwi Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, kanrenon, amiloryd, eplerenon, triamteren), inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II (sartany), leki beta-adrenolityczne (np. metoprolol, propranolol) oraz bezpośrednie inhibitory reniny (np. aliskiren) mogą zwiększać stężenie potasu we krwi przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Kalipoz Prolongatum. Wysokie stężenie potasu może być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z niewydolnością nerek.

Kalipoz Prolongatum i Leki Przeciwzapalne Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak indometacyna, ibuprofen, diklofenak mogą prowadzić do niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Kalipoz Prolongatum. To zwiększenie stężenia potasu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Kalipoz Prolongatum i Leki Nasercowe Glikozydy nasercowe, np. digoksyna, mogą być przyczyną zaburzeń pracy serca przy zbyt wysokim stężeniu potasu we krwi. Współużytkowanie tych leków z Kalipoz Prolongatum wymaga ścisłej kontroli i monitorowania stężenia potasu.

Kalipoz Prolongatum i Leki Cholinolityczne Leki cholinolityczne, takie jak atropina czy bromek ipratropium, stosowane w różnych dziedzinach medycyny, mogą interagować z lekiem Kalipoz Prolongatum, wymagając szczególnej uwagi przy ich współstosowaniu.

Kalipoz Prolongatum i Inhibitory Pompy Protonowej Inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) mogą zwiększać stężenie potasu we krwi przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Kalipoz Prolongatum. Jest to szczególnie istotne w leczeniu choroby wrzodowej.

Kalipoz Prolongatum i Inne Leki Cyklosporyna – lek immunosupresyjny, heparyna – lek zapobiegający krzepnięciu krwi, oraz inne leki lub produkty zawierające potas mogą prowadzić do niebezpiecznego zwiększenia stężenia potasu we krwi przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Kalipoz Prolongatum.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Kalipoz prolongatum

Skutki uboczne leku Kalipoz prolongatum

Zaburzenia pracy serca: Lek może wywołać nieregularne, zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca. Objawy te mogą wymagać monitorowania i, w razie nasilenia, konsultacji medycznej.

Problemy żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty, uczucie pieczenia w żołądku oraz przełyku, ból brzucha, wzdęcia oraz zaburzenia wypróżniania (biegunka lub zaparcia) stanowią częste skutki uboczne. W przypadku nasilenia objawów zalecana jest konsultacja lekarska. Niedrożność jelit oraz krwawienia z przewodu pokarmowego są poważniejszymi stanami, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Wrzody żołądka i dwunastnicy: Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może zwiększyć ryzyko powstawania wrzodów w żołądku i dwunastnicy. Objawy takie jak intensywny ból brzucha czy krwawienie z przewodu pokarmowego powinny być natychmiast zgłaszane lekarzowi.

Uszkodzenia śluzówki jelita cienkiego: Nadżerki śluzówki mogą wystąpić, szczególnie gdy lek jest przyjmowany w dużych dawkach. Krwawienie z jelit jest poważnym objawem, który wymaga przerwania terapii i kontaktu z lekarzem.

Reakcje skórne: Wysypka, świąd, pokrzywka mogą wystąpić jako reakcje alergiczne na składniki leku. Lekkie przypadki można łagodzić przy pomocy maści antyalergicznych, ale w przypadku rozległej czy bolesnej wysypki zalecana jest konsultacja medyczna.

Hiperkaliemia: Zwiększenie stężenia potasu we krwi jest poważnym skutkiem ubocznym, który może wpłynąć na funkcjonowanie serca i mięśni. Regularne badania poziomu potasu są wymagane dla monitorowania bezpieczeństwa pacjenta podczas leczenia Kalipoz Prolongatum.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Kalipoz prolongatum

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaKalii chloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGSK

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2024