Jardiance

Jardiance to lek stosowany u dorosłych z cukrzycą typu 2, który zawiera empagliflozynę jako substancję czynną. Przepisywany jest, gdy dieta i aktywność fizyczna nie są wystarczające do kontrolowania cukrzycy. Działanie leku polega na usuwaniu glukozy z moczem.

Działanie Jardiance

Jardiance to lek, którego substancją czynną jest empagliflozyna. Empagliflozyna jest stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2 i jednocześnie wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Działa poprzez hamowanie aktywności kotransportera glukozowo-sodowego 2 (SGLT2) znajdującego się w kanalikach nerkowych. SGLT2 jest odpowiedzialne za wchłanianie zwrotne glukozy i sodu z powstającego moczu z powrotem do krwi.

Empagliflozyna zmniejsza wchłanianie zwrotne glukozy i sodu, prowadząc do ich zwiększonego wydalania z moczem. W efekcie, stężenie glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 obniża się, co pozwala na poprawę kontroli glikemii zarówno na czczo, jak i po posiłku. Ponieważ empagliflozyna działa niezależnie od insuliny, skuteczność leku zależy od stężenia glukozy we krwi oraz czynności nerek (stopnia filtracji kłębuszkowej GFR). W przypadku nasilonej niewydolności nerek, skuteczność leku w leczeniu cukrzycy może być zmniejszona.

Zwiększone wydalanie sodu z moczem prowadzi do zwiększonego wydalania wody (osmoza diuretyczna), co z kolei powoduje zwiększenie objętości moczu oraz obniżenie wewnątrzkłębuszkowego ciśnienia krwi. Dzięki tym mechanizmom, empagliflozyna zmniejsza wolemię, obniża ciśnienie tętnicze, redukuje obciążenie serca i wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca.

Po podaniu doustnym, empagliflozyna szybko się wchłania, a stężenie maksymalne osiąga w ciągu 1,5 godziny. Wydalanie glukozy z moczem następuje już po pierwszej dawce leku i utrzymuje się przez 24 godziny, aż do podania kolejnej dawki. Empagliflozyna wiąże się w około 86% z białkami osocza i jest metabolizowana poprzez wiązanie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalana z moczem i kałem.

Wskazania do stosowania Jardiance

Jardiance (empagliflozyna) to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Oto szczegółowe wskazania do stosowania Jardiance:

 • Leczenie cukrzycy typu 2: Jardiance jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Lek jest zazwyczaj stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, sulfonylomoczniki, inhibitorami DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4) lub insuliną, gdy odpowiedź na stosowanie tych leków jest niewystarczająca.
 • Leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową: Jardiance jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i istniejącą chorobą sercowo-naczyniową w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca: Jardiance jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca w celu zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca.

Przeciwwskazania do stosowania Jardriance

 • Nadwrażliwość na empagliflozynę lub substancje pomocnicze, takie jak laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna czy stearynian magnezu.
 • Schyłkowa niewydolność nerek lub dializowani pacjenci, z GFR <30 ml/min (dla cukrzycy typu 2) lub GFR <20 ml/min (w terapii niewydolności serca).
 • Cukrzyca typu 1.
 • Ciężkie upośledzenie funkcji wątroby.

Oprócz przeciwwskazań, istnieją również sytuacje, w których Jardiance należy stosować z ostrożnością. Należy zachować ostrożność u pacjentów niedożywionych lub odwodnionych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na insulinę (podczas operacji, ostrej choroby lub nadużycia alkoholu) lub podczas zmniejszania dawki przyjmowanej insuliny, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej.

Środki ostrożności przy stosowaniu Jardiance obejmują:

 1. Kwasica ketonowa: Przed rozpoczęciem leczenia lekarz oceni indywidualne ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej. W przypadku wystąpienia objawów kwasicy ketonowej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 2. Przeciwwskazania u pacjentów z określonymi chorobami i stanami: Należy zachować ostrożność u pacjentów z cukrzycą typu 1, niewydolnością nerek, chorobą serca, oraz u osób po 75. roku życia.
 3. Ryzyko zakażeń układu moczowego: W przypadku podejrzenia zakażenia dróg moczowych, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 4. Martwicze zapalenie powięzi krocza: W przypadku podejrzenia martwiczego zapalenia powięzi krocza, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
 5. Kontrola czynności nerek: Przed rozpoczęciem leczenia i co najmniej raz w roku w trakcie leczenia zalecana jest kontrola czynności nerek.
 6. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego: Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których obniżenie ciśnienia tętniczego może stanowić zagrożenie.
 7. Niedobór płynów: W przypadku wystąpienia niedoboru płynów, należy przerwać stosowanie preparatu do czasu uzyskania prawidłowego nawodnienia organizmu.
 8. Pielęgnacja stóp: U wszystkich pacjentów z cukrzycą istotna jest profilaktyczna pielęgnacja stóp.
 9. Zaburzenia czynności wątroby: W okresie stosowania preparatu może wystąpić zaburzenie czynności wątroby, jednak nie wiadomo czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem empagliflozyny a uszkodzeniem wątroby.
 10. Kontrolowanie glikemii: Nie zaleca się kontrolowania glikemii z wykorzystaniem oznaczenia 1,5-AG (anhydroglucitolu) u pacjentów przyjmujących preparat.

W odniesieniu do zdolności prowadzenia pojazdów, nie stwierdzono istotnego wpływu Jardiance na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii, szczególnie w przypadku skojarzonego stosowania z pochodną sulfonylomocznika

Dawkowanie Jadriance

Dawkowanie Jardiance, tabletki powlekane do stosowania doustnego, jest następujące:

Dorośli:

 1. Cukrzyca typu 2: dawka początkowa to 10 mg raz dziennie, stosowana samodzielnie lub w terapii skojarzonej. W zależności od skuteczności i tolerancji, lekarz może zwiększyć dawkę do 25 mg na dobę, o ile potwierdzona jest prawidłowa czynność nerek.
 2. Niewydolność serca: 10 mg raz dziennie.

W przypadku stosowania Jardiance z insuliną lub lekiem zwiększającym jej wydzielanie, może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.

Szczególne grupy pacjentów:

 1. Cukrzyca typu 2:
  • Klirens kreatyniny >60 ml/min: brak konieczności modyfikacji dawki.
  • Klirens kreatyniny <60 ml/min: nie zaleca się rozpoczynania stosowania Jardiance.
  • Klirens kreatyniny <45 ml/min: konieczne przerwanie leczenia.
 2. Niewydolność serca (z cukrzycą typu 2 lub bez niej):
  • Klirens kreatyniny ≥20 ml/min: brak konieczności modyfikacji dawki.
  • Klirens kreatyniny <20 ml/min: nie zaleca się stosowania Jardiance.
 3. Zaburzenia czynności wątroby:
  • Łagodne lub umiarkowane: brak konieczności modyfikacji dawki.
  • Ciężkie: nie stosować Jardiance.
 4. Osoby starsze:
  • Poniżej 75. roku życia: brak konieczności modyfikacji dawki ze względu na wiek.
  • Powyżej 75. roku życia: lekarz uwzględni czynność nerek i ryzyko zmniejszenia objętości płynów.
  • Powyżej 85. roku życia: nie zaleca się stosowania Jardiance z powodu braku wystarczających danych.

Jardiance nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Tabletki należy przyjmować raz dziennie, niezależnie od posiłku, połykając je w całości z wodą.

Z czym nie łączyć leku Jardiance

Leki moczopędne i Jardiance – Przyjmowanie Jardiance w połączeniu z lekami moczopędnymi może prowadzić do nadmiernej utraty płynów z organizmu. Objawy takiej sytuacji, takie jak suchość w ustach, uczucie zmęczenia, lub zawroty głowy, są szczegółowo opisane w sekcji „Możliwe działania niepożądane” ulotki informacyjnej Jardiance. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki zmniejszające cukier we krwi i Jardiance – Kombinacja Jardiance z innymi lekami obniżającymi poziom cukru we krwi, takimi jak insulina lub pochodne sulfonylomocznika, może zwiększyć ryzyko hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi). Objawy hipoglikemii obejmują drżenie, potliwość, uczucie głodu, problemy z koncentracją, oraz zawroty głowy. W takich sytuacjach lekarz może zalecić dostosowanie dawki tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Jardiance

Skutki uboczne leku Jardiance

Możliwe skutki uboczne stosowania leku Jardiance:

Bardzo częste skutki uboczne:

 • Hipoglikemia – niski poziom cukru we krwi. Jest to szczególnie prawdopodobne u pacjentów, którzy równocześnie przyjmują insulinę lub pochodne sulfonylomocznika.
 • Zmniejszenie objętości płynów – może prowadzić do spadku ciśnienia krwi. Osoby, które przekroczyły 75. rok życia, są bardziej podatne na takie działanie leku.

Częste lub niezbyt częste skutki uboczne:

 • Zwiększone oddawanie moczu – zauważalne zwiększenie ilości moczu.
 • Bolesne oddawanie moczu – dyskomfort podczas oddawania moczu.
 • Zwiększone pragnienie – silna potrzeba picia.
 • Zaparcia – trudności z wypróżnianiem się.
 • Zmiany w profilu lipidowym – zwiększone stężenie trójglicerydów i cholesterolu we krwi.
 • Zwiększony hematokryt – wzrost ilości czerwonych krwinek we krwi.
 • Zmniejszenie klirensu kreatyniny – może wskazywać na zaburzenia funkcji nerek.
 • Zakażenia grzybicze pochwy.
 • Zapalenie sromu i pochwy.
 • Zapalenie żołędzi prącia oraz powiązane zakażenia narządów płciowych mężczyzn.
 • Zakażenia układu moczowego – w tym poważne schorzenia, takie jak odmiedniczkowe zapalenie nerek czy posocznica moczopochodna.
 • Wysypka – zaczerwienienia skóry.
 • Uogólniony świąd – swędzenie skóry.
 • Pokrzywka – plamiste zaczerwienienia skóry, często swędzące.
 • Obrzęk naczynioruchowy – gwałtowne obrzmienie skóry, często w okolicy twarzy.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Kwasica ketonowa związana z cukrzycą – stan, w którym kwasica występuje w organizmie z powodu nadmiaru ketonów.
 • Martwicze zapalenie powięzi krocza (zgorzel Fourniera) – poważne schorzenie, które wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Uwagi: Osoby w podeszłym wieku mają wyższe ryzyko działań niepożądanych ze strony nerek oraz niedoboru płynów, co może prowadzić do spadku ciśnienia krwi. Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych. Lekarz dokładnie oceni, czy korzyści płynące ze stosowania leku Jardiance przewyższają potencjalne ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Jardiance

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się lek Jardiance?

Lek Jardiance stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 w celu obniżenia stężenia glukozy we krwi i poprawy kontroli glikemii, a także w celu zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą typu 2.

Komu przysługuje zniżka na lek Jardiance?

Zniżka na lek Jardiance przysługuje pacjentom z cukrzycą typu 2 leczonym co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) równym lub większym niż 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, w tym potwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową.

Czy Jardiance uszkadza nerki?

Nie, Jardiance nie uszkadza nerek, ale może być mniej skuteczny u osób z ciężką niewydolnością nerek. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie czynności nerek, a w trakcie leczenia zaleca się regularne monitorowanie funkcji nerek.

Kiedy brać Jardiance?

Zwykle Jardiance przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od posiłku, o dowolnej porze dnia, ale zawsze zaleca się stosowanie zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją dołączoną do leku.

Czy można odstawić lek Jardiance?

Decyzję o odstawieniu leku Jardiance powinien podjąć lekarz, ponieważ każda zmiana leczenia wymaga indywidualnej oceny i monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Samodzielne odstawienie leku może prowadzić do pogorszenia kontroli glikemii i innych poważnych powikłań zdrowotnych.

Czy Jardiance obniża ciśnienie?

Tak, Jardiance może obniżać ciśnienie tętnicze poprzez zwiększone wydalanie sodu z moczem i zmniejszenie objętości krwi krążącej, co ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Czy Jardiance obniża cukier?

Tak, Jardiance obniża stężenie glukozy we krwi poprzez zwiększenie wydalania glukozy z moczem, co prowadzi do poprawy kontroli glikemii u osób z cukrzycą typu 2.

Czy Jardiance zawiera metforminę?

Nie, Jardiance nie zawiera metforminy. Jego substancją czynną jest empagliflozyna.

Czy tabletki Jardiance odchudzają?

Jardiance może wpłynąć na zmniejszenie masy ciała u niektórych osób, jednak nie jest to jego pierwotny cel leczniczy.

Czy przy leku Jardiance można pić alkohol?

Zaleca się ostrożność w spożywaniu alkoholu podczas stosowania Jardiance, ponieważ alkohol może wpływać na kontrolę glikemii i zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak hipoglikemia.

Czy Jardiance powoduje cukromocz?

Tak, Jardiance powoduje zwiększone wydalanie glukozy z moczem (glukozuria), co może prowadzić do cukromoczu.

Czy Jardiance jest na receptę?

Tak, Jardiance jest lekiem na receptę i jego stosowanie powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Jardiance? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEmpagliflozinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2024