Ginoring

Ginoring to dopochwowy system antykoncepcyjny uwalniający hormonalne składniki etonogestrel i etynyloestradiol.

Działanie Ginoring

Ginoring to system antykoncepcyjny, który działa na kilka sposobów w celu zapobiegania ciąży.

 • Hamowanie owulacji: Hormony zawarte w Ginoring (etonogestrel i etynyloestradiol) oddziałują na układ hormonalny kobiety, powodując zahamowanie dojrzewania i uwolnienia komórki jajowej z jajnika (owulacji).
 • Zmiana śluzu szyjki macicy: Hormony te powodują również zmianę konsystencji śluzu w szyjce macicy, utrudniając plemnikom dotarcie do jajeczka.
 • Zmiana błony śluzowej macicy: Dodatkowo hormony zawarte w Ginoring powodują zmianę błony śluzowej macicy, co utrudnia ewentualnemu zapłodnionemu jajeczku zagnieżdżenie się i rozwój.

Ginoring jest stosowany przez 3 tygodnie, a następnie robiona jest tygodniowa przerwa, podczas której występuje krwawienie przypominające miesiączkę.

Pamiętaj, że Ginoring, jak wszystkie metody hormonalnej antykoncepcji, nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Do ochrony przed tymi chorobami należy stosować prezerwatywy.

Wskazania do stosowania Ginoring

Ginoring jest hormonalnym pierścieniem dopochwowym, który jest stosowany głównie jako środek antykoncepcyjny. Poniżej przedstawiam główne wskazania do jego stosowania:

 • Antykoncepcja: Główne wskazanie do stosowania Ginoring jest zapobieganie ciąży. Ginoring zawiera dwa rodzaje hormonów: etonogestrel (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen), które wspólnie zapobiegają owulacji, utrudniają przenikanie plemników do macicy oraz zmieniają błonę śluzową macicy, utrudniając zagnieżdżenie się potencjalnie zapłodnionego jajeczka.
 • Zaburzenia miesiączkowania: Ginoring może być stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń miesiączkowania, takich jak nieregularne cykle miesiączkowe, silne lub długotrwałe krwawienia miesiączkowe, bolesne miesiączki (dysmenorrhoea), a także w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS).
 • Endometrioza: Hormonalne metody antykoncepcyjne, takie jak Ginoring, mogą być stosowane w leczeniu endometriozy, stanu, w którym komórki podobne do komórek wyścielających macicę rosną poza macicą, powodując bolesne i nieregularne miesiączki oraz problemy z płodnością.
 • Zapobieganie anemii z niedoboru żelaza: Regularne i przewidywalne krwawienia miesiączkowe podczas stosowania Ginoring mogą pomóc zapobiegać anemii z niedoboru żelaza u niektórych kobiet.

Pamiętaj, że decyzja o stosowaniu Ginoring powinna zawsze być podejmowana po konsultacji z lekarzem lub innym profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który oceni indywidualne korzyści i ryzyko dla każdej kobiety.

Przeciwwskazania do stosowania Ginoring

Ginoring, podobnie jak wszystkie metody antykoncepcyjne, ma pewne przeciwwskazania i wymaga stosowania z ostrożnością. Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia przed rozpoczęciem stosowania tego produktu. Oto niektóre z najważniejszych przeciwwskazań i środków ostrożności:

Przeciwwskazania:

 • Ciąża: Ginoring jest przeciwwskazany w przypadku ciąży. Jeśli istnieje podejrzenie ciąży, należy przeprowadzić test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
 • Zakrzepica: Ginoring jest przeciwwskazany u osób z obecną lub przeszłą zakrzepicą naczyniową, w tym zakrzepicą żył głębokich, zatorowością płucną, zawałem serca lub udarem.
 • Choroby wątroby: Ginoring nie powinien być stosowany u osób z ciężkimi chorobami wątroby lub z niewyjaśnionymi nieprawidłowościami czynności wątroby.
 • Rak: Ginoring jest przeciwwskazany u osób z obecnym lub przeszłym rakiem piersi lub rakiem narządów płciowych zależnym od hormonów.

Środki ostrożności:

 1. Palenie tytoniu: Palenie zwiększa ryzyko poważnych skutków ubocznych związanych z używaniem Ginoring, zwłaszcza u kobiet powyżej 35 roku życia.
 2. Ciśnienie krwi: Należy regularnie monitorować ciśnienie krwi podczas stosowania Ginoring.
 3. Migrena: U osób z migreną, szczególnie migreną z aurą, Ginoring może zwiększyć ryzyko udaru.
 4. Diabetes: U osób z cukrzycą, hormonalna antykoncepcja może wpłynąć na kontrolę poziomu cukru we krwi.
 5. Nadwaga: U osób z nadwagą lub otyłością Ginoring może być mniej skuteczny, a ryzyko powikłań, takich jak zakrzepica, może być wyższe.

Wszystko to zależy od indywidualnej sytuacji danej kobiety i jej ogólnego stanu zdrowia. Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Ginoring.

Dawkowanie Ginoring

Sposób użycia:

 1. System umieszczany jest przez pacjentkę w pochwie samodzielnie.
 2. System pozostaje w pochwie przez 3 tygodnie. Należy regularnie sprawdzać obecność pierścienia w pochwie, zwłaszcza przed i po stosunku płciowym.
 3. Po 3 tygodniach stosowania system należy usunąć, w tym samym dniu tygodnia i o tej samej porze dnia, o której był założony.
 4. Następnie przewidziana jest 7-dniowa przerwa w stosowaniu systemu – w tym czasie, zazwyczaj po upływie 2-3 dni od usunięcia systemu powinno wystąpić krwawienie z odstawienia.
 5. Po 7 dniach przerwy, należy założyć kolejny system.

Ginoring może utrudniać prawidłowe założenie i umieszczenie niektórych środków antykoncepcji mechanicznej dla kobiet, takich jak diafragma, kapturek naszyjkowy lub prezerwatywa dla kobiet; nie należy stosować tych metod antykoncepcji, jako dodatkowej metody antykoncepcji z tym systemem dopochwowym.

Rozpoczęcie stosowania systemu:

 • Jeżeli przez ostatni miesiąc pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej, system należy założyć 1. dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Można również rozpocząć stosowanie systemu między 2. a 5. dniem cyklu, ale w takim przypadku przez pierwsze 7 dni w czasie pierwszego cyklu stosowania systemu zaleca się jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
 • W przypadku zmiany z innego złożonego preparatu antykoncepcyjnego, stosowanie systemu należy rozpocząć najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu poprzedniego środka antykoncepcyjnego.
 • Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen (np. minitabletki, iniekcje, implant), stosowanie systemu terapeutycznego dopochwowego można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu, zalecając jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania preparatu.

Przy zmianie z innej metody antykoncepcji hormonalnej:

 • Przy zmianie z innej złożonej metody antykoncepcyjnej (np. pigułki, plastry), rozpoczęcie stosowania Ginoring powinno nastąpić najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu poprzedniego środka lub po okresie stosowania tabletek zawierających placebo. Jeżeli pacjentka prawidłowo i regularnie stosowała poprzednią metodę i jest pewna, że nie jest w ciąży, może zmienić dotychczasową antykoncepcję hormonalną na Ginoring w dowolnym dniu cyklu.
 • Przy przejściu na Ginoring z metody zawierającej wyłącznie progestagen (np. minitabletki, iniekcje, implanty), stosowanie Ginoring można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu dla minitabletek, w dniu usunięcia implantu lub domacicznego systemu terapeutycznego, lub w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja. W tych przypadkach przez pierwszych 7 dni stosowania Ginoring zaleca się dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji.

Po poronieniu lub porodzie:

 • Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie Ginoring można rozpocząć natychmiast. Jeśli rozpoczęcie stosowania Ginoring bezpośrednio po poronieniu wydaje się niewskazane, należy postępować tak, jak gdyby w poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnej metody antykoncepcyjnej, a w międzyczasie stosować inną metodę antykoncepcji.
 • Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży, stosowanie Ginoring powinno rozpocząć się w 4. tygodniu po porodzie lub poronieniu. Jeżeli rozpoczęcie stosowania nastąpi później, przez pierwsze 7 dni stosowania Ginoring należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji. Przed zastosowaniem Ginoring po porodzie lub poronieniu, jeżeli doszło do stosunku, należy wykluczyć ciążę lub poczekać na pierwsze krwawienie miesiączkowe.

W przypadku samoistnego wypadnięcia systemu:

 • W przypadku samoistnego wypadnięcia Ginoring, jego działanie antykoncepcyjne może być niewystarczające. System powinien być jak najszybciej założony na nowo. Jeżeli nie jest to możliwe, powinna być stosowana inna metoda antykoncepcji do czasu ponownego założenia systemu.
 • Jeżeli wypadnięcie systemu zostanie zauważone późno lub w ogóle nie zostanie zauważone, należy wykluczyć ciążę.

Po zastosowaniu metody awaryjnej antykoncepcji:

 • Ginoring może być stosowany po zastosowaniu metody awaryjnej antykoncepcji, jednak w ciągu pierwszych 7 dni po tym powinna być stosowana dodatkowa metoda antykoncepcji.

Przy zapomnianym usunięciu lub wymianie systemu:

 • Jeżeli Ginoring nie zostanie usunięty na czas, jego działanie antykoncepcyjne może być niewystarczające. Należy jak najszybciej usunąć system i założyć nowy. Jeżeli nie jest to możliwe, powinna być stosowana inna metoda antykoncepcji do czasu założenia nowego systemu.
 • Jeżeli Ginoring nie zostanie wymieniony na czas, istnieje ryzyko ciąży. Należy jak najszybciej założyć nowy system i stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji przez 7 dni. Jeżeli w czasie przerwy doszło do stosunku, należy wykluczyć ciążę.

Koniec stosowania Ginoring:

 • Po usunięciu Ginoring, okres powrotu do naturalnej płodności może być opóźniony o kilka miesięcy.

Zawsze pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem, zmianą lub zakończeniem stosowania jakiejkolwiek metody antykoncepcji, w tym Ginoring.

Przy niewłaściwym stosowaniu Ginoring:

 • Przerwa między okresami stosowania Ginoring nie powinna przekraczać 7 dni. Jeżeli przerwa wynosi więcej niż 7 dni, działanie antykoncepcyjne Ginoring może być nieskuteczne. W takim przypadku należy jak najszybciej założyć nowy system i stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji przez 7 dni. Jeżeli w czasie przerwy doszło do stosunku, należy wykluczyć ciążę.

Z czym nie łączyć leku Ginoring

Ginoring a inne leki – Ginoring jest lekiem antykoncepcyjnym, który może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, potencjalnie zmniejszając swoją skuteczność lub wpływając na działanie innych leków. Przyjmowanie Ginoring razem z niektórymi lekami może prowadzić do zmian w stężeniu Ginoring we krwi, co może wpływać na jego efektywność antykoncepcyjną oraz powodować nieoczekiwane krwawienia.

Ginoring a leki na padaczkę – Leki takie jak prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat mogą obniżać skuteczność Ginoring, co wymaga stosowania dodatkowych metod antykoncepcji, np. prezerwatyw.

Ginoring a leki na gruźlicę – Leki takie jak ryfampicyna mogą zmniejszać efektywność Ginoring, co również wymaga stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Ginoring a leki na HIV i HCV – Leki antyretrowirusowe (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz) oraz leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir) mogą zmniejszać skuteczność Ginoring.

Ginoring a inne choroby zakaźne – Leki takie jak gryzeofulwina mogą wpływać na skuteczność Ginoring.

Ginoring a wysokie ciśnienie krwi – Bosentan, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc, może obniżać efektywność Ginoring.

Ginoring a depresja – Ziele dziurawca zwyczajnego może zmniejszać skuteczność Ginoring.

Ginoring a leki zawierające cyklosporynę – Możliwe są interakcje wpływające na działanie obu leków.

Ginoring a lamotrygina – Może to prowadzić do zwiększonej częstości występowania drgawek.

Ginoring a leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C – Nie należy stosować Ginoring z lekami zawierającymi ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dasabuwir oraz glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ginoring

Skutki uboczne leku Ginoring

Często występujące skutki uboczne (u 1 na 10 kobiet):

 • Bóle brzucha, mdłości, zakażenia pochwy przez drożdżaki.
 • Dyskomfort, świąd, upławy oraz dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie.
 • Bóle głowy, migreny, depresyjny nastrój, zmniejszenie popędu płciowego.
 • Ból piersi, ból miednicy, bolesne miesiączki, trądzik, zwiększenie masy ciała.
 • Wypadnięcie systemu.

Niezbyt często występujące skutki uboczne (u 1 na 100 kobiet):

 • Zaburzenia widzenia, zawroty głowy, problemy z żołądkiem (wzdęcia, wymioty, biegunka, zaparcia).
 • Zmęczenie, złe samopoczucie, zmiany nastroju, nagłe zmiany nastroju, obrzęki.
 • Problemy z oddawaniem moczu, zakażenia dróg moczowych, dyskomfort podczas stosunku, bóle pleców.
 • Zwiększenie ciśnienia tętniczego, apetytu, ból kończyn, zmniejszenie wrażliwości skóry.
 • Problemy z piersiami (bolesność, powiększenie, dysplazja), zapalenie szyjki macicy, zmiany w krwawieniu miesiączkowym, infekcje pochwy.
 • Wypadanie włosów, problemy skórne (wyprysk, świąd, wysypka, uderzenia gorąca), pokrzywka.

Rzadko występujące skutki uboczne (u 1 na 1000 kobiet):

 • Zakrzepy krwi w różnych częściach ciała (nogi, płuca, serce, mózg, inne organy).
 • Wypływanie wydzieliny z piersi.

Częstość nieznana:

 • Ostuda (plamy barwnikowe na skórze), dyskomfort w obrębie prącia partnera, trudności z usunięciem systemu, uszkodzenie ściany pochwy.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie te ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które mogą być związane ze stosowaniem Ginoring, zaleca się konsultację z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ginoring

Pytania naszych Pacjentów

Czy Ginoring działa od razu?

Ginoring zaczyna działać od razu, jeśli zostanie zaaplikowany w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego. Jeśli zaaplikowany zostanie w innym dniu cyklu, zaleca się dodatkową antykoncepcję przez pierwsze 7 dni stosowania.

Czy Nuvaring i Ginoring to to samo?

NuvaRing i Ginoring to dwa środki antykoncepcyjne, które zawierają te same składniki aktywne - etonogestrel (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen). Obie są pierścieniami dopochwowymi stosowanymi jako metoda antykoncepcji hormonalnej. Chociaż oba produkty mają te same składniki aktywne, mogą się różnić pod względem dawki hormonów, producenta, dostępności na rynku i niektórych aspektów opakowania czy instrukcji stosowania. W praktyce jednak działanie antykoncepcyjne NuvaRing i Ginoring jest bardzo zbliżone ze względu na te same składniki i mechanizm uwalniania hormonów.

Czy Ginoring jest skuteczny?

Ginoring, jako hormonalny środek antykoncepcyjny, jest bardzo skuteczny, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Wskaźnik Pearla dla tego leku wynosi 0,96. Wskaźnik Pearla jest miarą skuteczności antykoncepcji, która oblicza liczbę niezamierzonych ciąż na 100 kobiet-użytkowników na rok. Wskaźnik Pearla 0,96 oznacza, że w ciągu roku, na 100 kobiet stosujących Ginoring, mniej niż 1 kobieta może zajść w ciążę. Oznacza to, że Ginoring jest bardzo skutecznym środkiem antykoncepcyjnym.

Czy Ginoring można kupić bez recepty?

Ginoring jest lekiem dostępnym tylko na receptę.

Jak założyć Ginoring?

Założenie Ginoring, czyli antykoncepcyjnego pierścienia dopochwowego, wymaga kilku prostych kroków. Oto szczegółowy opis procesu:

 1. Wybierz dzień, w którym chcesz rozpocząć stosowanie Ginoring. Zazwyczaj zaleca się rozpoczęcie stosowania pierścienia w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego, czyli pierwszym dniu krwawienia. W ten sposób osiągniesz ochronę antykoncepcyjną od razu. Możesz też zacząć stosowanie pierścienia pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, ale wówczas powinnaś stosować dodatkową antykoncepcję mechaniczną (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.
 2. Upewnij się, że ręce są czyste i suche. Usiądź, stan na jednej nodze lub połóż się w pozycji, która sprawi, że czujesz się komfortowo podczas wprowadzenia pierścienia.
 3. Otwórz opakowanie z Ginoring, starając się nie uszkodzić pierścienia. Nie używaj nożyczek ani ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić pierścień.
 4. Chwyć za pierścień palcami, ścisnąć go, aby zmniejszyć jego rozmiar. Upewnij się, że nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
 5. Delikatnie wprowadź pierścień do pochwy, popychając go tak głęboko, jak to możliwe. Pozycja pierścienia w pochwie nie musi być precyzyjna, ponieważ dopasowuje się do kształtu pochwy. Powinno być na tyle głęboko, abyś go nie czuła.
 6. Po założeniu pierścienia upewnij się, że jest na miejscu i nie powoduje dyskomfortu. Jeśli czujesz dyskomfort, delikatnie przesuń pierścień głębiej lub zmień jego pozycję.
 7. Ginoring powinien pozostawać w pochwie przez 3 tygodnie (21 dni). Następnie, na 1 tydzień (7 dni) należy go usunąć. W tym czasie powinna wystąpić miesiączka. Po 7 dniach przerwy wprowadź nowy pierścień, nawet jeśli krwawienie jeszcze się nie zakończyło.
Pamiętaj, że jeśli pierścień przypadkowo wypadnie z pochwy, musisz go umieścić z powrotem jak najszybciej (najpóźniej w ciągu 3 godzin). Jeśli to się zdarzy, ochrona antykoncepcyjna powinna być zachowana.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ginoring? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEtonogestrelum + Ethinylestradiolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentExeltis

Zamienniki dla leku Ginoring

Adaring.

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2024