Gebetil

Gebetil to zewnętrzny lek skóry zawierający betametazon (kortykosteroid) i gentamycynę (antybiotyk). Stosowany przy chorobach skóry wymagających silnego kortykosteroidu i jednocześnie występującym zakażeniu bakteryjnym. Łagodzi swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk i ból. Walczy z zakażeniami bakteryjnymi. Przeznaczony na tłustą skórę i sączące choroby skóry.

Działanie Gebetil

Lek Gebetil zawiera dwa aktywne składniki – betametazon i gentamycynę, które działają synergistycznie na stan chorobowy skóry.

Betametazon to syntetyczny glikokortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Zmniejsza swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk i ból, których doświadczają pacjenci z zapaleniem skóry.

Gentamycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów, który jest skuteczny przeciwko wielu rodzajom bakterii, zwłaszcza Gram-ujemnym. Zwalczając bakterie, gentamycyna pomaga w kontrolowaniu nadkażenia skóry.

Zastosowanie Gebetilu na skórę pozwala na miejscowe działanie tych substancji, minimalizując ogólnoustrojowe skutki uboczne. Jest szczególnie skuteczny w przypadku tłustej skóry lub sączących stanów skórnych.

Wskazania do stosowania Gebetil

Gebetil jest lekiem stosowanym na skórę w sytuacjach, gdy występują jednocześnie dwa warunki:

 • Stan skóry wymagający leczenia silnym kortykosteroidem: Lek ten jest wskazany w przypadku miejscowych schorzeń skóry, które są poważne i wymagają zastosowania silnie działającego kortykosteroidu. Takie stany mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, egzemy, łuszczycy, lupus erythematosus dyskoidalny, stanów alergicznych skóry i innych stanów zapalnych skóry. Betametazon, jeden z dwóch aktywnych składników leku, ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne, co pomaga łagodzić objawy takie jak zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i ból.
 • Obecność zakażenia bakteryjnego skóry: Lek Gebetil jest również wskazany, gdy zakażenie bakteryjne skóry jest obecne razem z powyższym stanem. Gentamycyna, drugi aktywny składnik tego leku, jest antybiotykiem, który jest skuteczny przeciwko wielu rodzajom bakterii, pomagając w kontrolowaniu nadkażenia skóry.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Gebetil

Gebetil jest lekiem stosowanym na skórę, który zawiera dwa aktywne składniki – kortykosteroid betametazon oraz antybiotyk gentamycynę. Wskazane jest, aby przed jego użyciem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy nie stosować leku Gebetil

Gebetil nie powinien być stosowany w przypadku:

 • Uczulenia – na betametazon, gentamycynę, glikokortykosteroidy, antybiotyki aminoglikozydowe, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan czy którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Zakażeń wirusowych – w tym reakcji poszczepiennych i ospy wietrznej.
 • Zmian skórnych spowodowanych gruźlicą lub kiłą – betametazon nie jest skuteczny w leczeniu tych chorób, a gentamycyna nie jest skuteczna przeciwko bakteriom odpowiedzialnym za te stany.
 • Zakażeń wirusowych skóry – takich jak opryszczka pospolita, półpasiec.
 • Wysypki skórnej wokół ust, trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy) i zapalenia skóry podobnego do trądziku różowatego, oraz obrzęku wokół ust (zapalenie skóry wokół ust).
 • Grzybicy skóry – kortykosteroidy mogą zaostrzyć infekcje grzybicze.
 • Chorób oczu – betametazon może powodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego.
 • Zaawansowanych zaburzeń czynności nerek – mogą one wpływać na metabolizm i eliminację gentamycyny z organizmu.
 • Pierwszych trzech miesiącach ciąży – ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu.
 • U noworodków i niemowląt w 1. roku życia – ze względu na niewystarczająco rozwinięty system odpornościowy i nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gebetil, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 • Unikanie kontaktu z oczami i błonami śluzowymi: W przypadku przypadkowego kontaktu, oczy należy przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z okulistą.
 • Ostrożność przy nakładaniu na twarz: Skóra na twarzy jest cieńsza i bardziej wrażliwa, więc może łatwiej dojść do absorpcji leku i wystąpienia działań niepożądanych.
 • Unikanie stosowania pod opatrunkami okluzyjnymi: Mogą one zwiększyć wchłanianie leku przez skórę, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.
 • Zwiększone ryzyko działań niepożądanych u niemowląt i dzieci: ze względu na większą powierzchnię skóry w stosunku do masy ciała, co zwiększa wchłanianie leku.
 • Zwiększone ryzyko miejscowych zakażeń skóry: glikokortykosteroidy mogą osłabić obronę immunologiczną skóry.
 • Długotrwałe stosowanie lub stosowanie na duże powierzchnie skóry: może prowadzić do większego wchłaniania substancji czynnych do organizmu i wystąpienia działań niepożądanych.
 • Potencjalne niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia: wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Ryzyko reakcji alergicznych: szczególnie w przypadku gentamycyny i przy długotrwałym stosowaniu. W przypadku wystąpienia objawów alergii, takich jak zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub pęcherze, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.
 • Unikanie stosowania na rany lub owrzodzenia kończyn dolnych: ze względu na ryzyko zaostrzenia stanu zapalnego i niedostatecznej skuteczności leku. Stosowanie kortykosteroidów na otwarte rany może spowolnić proces gojenia.
 • Ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia: kortykosteroidy, takie jak betametazon, mogą powodować zatrzymanie sodu i płynów w organizmie, co może prowadzić do zaostrzenia stanów takich jak niewydolność serca.
 • Nie stosować na skórę twarzy przez dłuższy czas: ze względu na ryzyko wystąpienia różowych pryszczy (perioralnego zapalenia skóry), zwłaszcza u kobiet.
 • Ryzyko poważnej niewydolności nerek lub uszkodzenia słuchu: u pacjentów otrzymujących wysokie dawki gentamycyny, szczególnie u osób starszych i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
 • Ryzyko zatrzymania wzrostu u dzieci: Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów u dzieci może prowadzić do zatrzymania wzrostu. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Gebetil u dziecka.

Jak stosować Gebetil?

Stosowanie zgodnie z zaleceniami lekarza: Gebetil powinien być zawsze stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza. W przypadku niejasności, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka dla dorosłych: Cienką warstwę leku Gebetil nakładaj raz lub dwa razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca skóry i delikatnie wmasowuj. Obszar leczony tym lekiem nie powinien przekraczać 10% powierzchni ciała. Czas stosowania leku nie powinien przekraczać 7 do 10 dni. Bez konsultacji z lekarzem nie należy przedłużać ani wznawiać leczenia.

Dawka dla dzieci: U dzieci należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leków zawierających glikokortykosteroidy, ponieważ skóra dzieci ma większą tendencję do absorpcji substancji czynnej niż skóra dorosłych. Cienką warstwę leku Gebetil nakładaj raz na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wmasowuj. Lek powinien być stosowany u dzieci wyłącznie na małych powierzchniach skóry. Czas stosowania leku nie powinien przekraczać 7 dni. Bez konsultacji z lekarzem nie należy przedłużać ani wznawiać leczenia. Leku Gebetil nie wolno stosować u noworodków i niemowląt w 1. roku życia.

Zasady dotyczące dalszego leczenia: W sprawie dalszego leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmianę leku na lek zawierający tylko jedną substancję czynną, w zależności od postępu choroby.

Unikanie stosowania pod opatrunkami okluzyjnymi: Leku Gebetil nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi, ze względu na ryzyko wchłaniania substancji czynnej betametazonu do organizmu.

Rodzaj formy leku: Lek Gebetil w postaci kremu jest szczególnie przeznaczony do stosowania na tłustą skórę lub w leczeniu sączących chorób skóry. Lek Gebetil w postaci maści jest dostępny do stosowania na suchą skórę, ponieważ maść zawiera więcej tłuszczów niż krem.

Co zrobić w przypadku zaaplikowania zbyt dużej dawki: Jeśli lek Gebetil został przypadkowo połknięty, lub jeśli był stosowany w nadmiernych ilościach lub przez zbyt długi czas, natychmiast powiadom lekarza. Może to prowadzić do pewnych zaburzeń, takich jak zespół Cushinga czy kolonizacja rany przez grzyby lub niewrażliwe patogeny, które wymagają leczenia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki: W razie pominięcia dawki, należy ją zastosować jak najszybciej i kontynuować stosowanie leku Gebetil zgodnie z ustaleniami z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Gebetil

Interakcje Gebetil z innymi lekami – Gebetil jest lekiem stosowanym miejscowo, jednak jego składniki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami. Należy unikać stosowania Gebetil równocześnie z innymi preparatami na skórę, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidzianych reakcji lub zmniejszenia skuteczności leczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki takie jak amfoterycyna B, heparyna oraz niektóre antybiotyki, w tym sulfadiazyna i antybiotyki z grupy beta-laktamowych (np. cefalosporyny). Stosowanie Gebetil w połączeniu z tymi substancjami może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych lub osłabienia efektu terapeutycznego.

Objawy alergiczne po Gebetil – W przypadku wystąpienia objawów alergicznych, takich jak zaczerwienienie skóry, świąd, wysypka, obrzęk twarzy, ust lub języka, należy natychmiast przerwać stosowanie Gebetil. Objawy te mogą wskazywać na reakcję alergiczną na składniki leku. W takiej sytuacji zaleca się skonsultowanie z lekarzem, który może zalecić odpowiednie leczenie, np. antyhistaminowe.

Podrażnienie skóry po Gebetil – Gebetil może powodować miejscowe podrażnienie skóry. Objawy takie jak zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie lub suchość skóry w miejscu aplikacji leku są możliwe. Zazwyczaj są to objawy łagodne i mijają po zaprzestaniu stosowania leku. W przypadku nasilonych objawów lub jeśli nie ustępują one po zaprzestaniu stosowania Gebetil, zaleca się konsultację z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Gebetil

Skutki uboczne leku Gebetil

Możliwe działania niepożądane stosowania leku Gebetil obejmują, ale nie są do nich ograniczone:

Zaburzenia endokrynologiczne: Zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (zmniejszona produkcja kortyzonu przez organizm) i zespół Cushinga u dzieci (księżycowata twarz, opóźniony wzrost, więcej włosów na ciele). Częstość tych działań niepożądanych jest nieznana.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Mogą obejmować pieczenie, świąd (swędzenie), podrażnienie skóry, suchość skóry, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, trądzik posteroidowy (wysypka trądzikopodobna), zmiany pigmentacji skóry, objawy podobne do trądziku różowatego, zapalenie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry (obrzęk skóry), zanik skóry (ścieńczenie skóry), rozstępy i potówki (pęcherze), rumień, nadwrażliwość, przebarwienia skóry. Częstość tych działań niepożądanych jest nieznana.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Opóźnienie wzrostu u dzieci. Częstość tego działania niepożądanego jest nieznana.

Zaburzenia naczyniowe: Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dzieci (wypukłe ciemiączko, bóle głowy, obrzęk nerwu wzrokowego). Częstość tego działania niepożądanego jest nieznana.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Zmniejszenie przyrostu masy ciała u dzieci. Częstość tego działania niepożądanego jest nieznana.

Zaburzenia oka: Nieostre widzenie. Częstość tego działania niepożądanego jest nieznana.

Długotrwałe stosowanie i/lub stosowanie na duże powierzchnie: Podczas długotrwałego stosowania (ponad 4 tygodnie) i (lub) stosowania na duże powierzchnie (około 10% powierzchni ciała lub więcej), a zwłaszcza pod opatrunkami okluzyjnymi, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: obrzęk lub ścieńczenie skóry, pajączki, rozstępy, wysypka trądzikopodobna (trądzik posteroidowy), pęcherze (potówki), zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, zmiany pigmentacji skóry i zapalenie wokół ust.

Reakcje związane z gentamycyną: Przejściowe podrażnienie (rumień, swędzenie) wywołane przez gentamycynę zwykle nie wymaga przerwania leczenia. Lokalne stosowanie gentamycyny może prowadzić do upośledzenia gojenia się rany. Ponadto, może czasami wystąpić działanie ototoksyczne, nefrotoksyczne oraz toksyczne działanie na układ przedsionkowy [zaburzenia słuchu, zaburzenia błędnika (który kontroluje utrzymanie równowagi) i zaburzenia pracy nerek], nawet po zewnętrznym zastosowaniu gentamycyny, szczególnie przy wielokrotnym stosowaniu na rozległe rany.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży: Obniżenie stężenia kortyzolu we krwi, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, wypukłe ciemiączko, ból głowy i obustronny obrzęk brodawkowaty. Dzieci są szczególnie narażone na wystąpienie działań niepożądanych podczas leczenia glikokortykosteroidami.

Alergie: Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Częstość wystąpienia tych działań niepożądanych nie jest znana i może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak stan zdrowia, inny przyjmowany lek, wiek i styl życia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Gebetil

Pytania naszych Pacjentów

Czy można Gebetil bez recepty?

Lek Gebetil jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Gebetil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBetamethasoni dipropionas + Gentamicinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSun-Farm Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024