Fostex

Fostex to lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), dostępny wyłącznie na receptę. Działa dzięki zawartości dwóch substancji czynnych: beklometazonu dipropionianu, który wykazuje działanie przeciwzapalne, redukując stan zapalny w drogach oddechowych, oraz formoterolu fumaranu dwuwodnego, długodziałającego β2-mimetyka, który rozszerza oskrzela i ułatwia oddychanie. Fostex występuje w postaci roztworu w aerozolu inhalacyjnym, co pozwala na bezpośrednie dostarczenie leku do płuc, zwiększając jego efektywność i minimalizując skutki uboczne. Regularne stosowanie Fostex, zgodnie z zaleceniami lekarza, pomaga w kontrolowaniu objawów, zapobieganiu zaostrzeniom i poprawie jakości życia pacjentów z astmą czy POChP.

Działanie Fostex

Lek Fostex jest stosowany w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Dostępny wyłącznie na receptę, występuje w postaci roztworu w aerozolu inhalacyjnym o dawkach 100 µg + 6 µg oraz 200 µg + 6 µg, z 180 dawkami w każdym pojemniku.

Fostex zawiera dwie substancje czynne, które wspólnie zapewniają skuteczne działanie:

 • Beklometazon dipropionian: Należący do grupy kortykosteroidów, wykazuje działanie przeciwzapalne. Działa poprzez zmniejszenie obrzęku, podrażnienia płuc oraz hamowanie reakcji zapalnych w drogach oddechowych. Stosowanie beklometazonu pomaga w kontrolowaniu objawów, zapobieganiu zaostrzeniom i redukowaniu stanu zapalnego.
 • Formoterol fumaran dwuwodny: Jest to lek z grupy długodziałających β2-mimetyków (LABA), który rozszerza oskrzela i działa na dłuższy czas. Formoterol wpływa na rozkurcz mięśni gładkich w drogach oddechowych, ułatwiając oddychanie oraz poprawiając przepływ powietrza.

Dzięki synergistycznemu działaniu obu substancji czynnych, Fostex skutecznie kontroluje objawy astmy i POChP, zapewniając pacjentom lepszą jakość życia. Stosowanie Fostex zgodnie z zaleceniami lekarza pozwala na utrzymanie objawów pod kontrolą i unikanie powikłań związanych z chorobami układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Fostex obejmują:

Regularne leczenie astmy, gdy konieczne jest stosowanie wziewnych kortykosteroidów oraz beta2-agonistów o długim działaniu u pacjentów:
– z niewystarczającą kontrolą objawów przy zastosowaniu wziewnych kortykosteroidów i szybko działającego, wziewnego beta2-agonisty stosowanego doraźnie;
– z odpowiednią kontrolą objawów choroby przy zastosowaniu wziewnych kortykosteroidów i beta2-agonisty o długim działaniu. Dotyczy leku Fostex 100 µg + 6 µg.

Objawowe leczenie osób z ciężką postacią POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) oraz z nawracającymi w przeszłości jej zaostrzeniami u pacjentów, u których objawy choroby są wyraźnie widoczne mimo stosowania regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela o długim działaniu. Dotyczy leku Fostex 100 µg + 6 µg.

Regularne leczenie astmy, gdy konieczne jest stosowanie wziewnych kortykosteroidów oraz beta2-agonistów o długim działaniu u pacjentów:
– z niewystarczającą kontrolą objawów przy zastosowaniu wziewnych kortykosteroidów i szybko działającego, wziewnego beta2-agonisty stosowanego doraźnie;
– z odpowiednią kontrolą objawów choroby przy zastosowaniu wziewnych kortykosteroidów i beta2-agonisty o długim działaniu. Dotyczy leku Fostex 200 µg + 6 µg.

Przeciwwskazania do stosowania leku Fostex obejmują:

 • Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.
 • Pacjenci, którzy mają nietolerancję na laktozę, ze względu na zawartość laktozy w leku.
 • Pacjenci z ciężką astmą, dla których beta2-agoniści o długotrwałym działaniu nie są odpowiednie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fostex, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który oceni jego stan zdrowia oraz odpowiednio dostosuje leczenie.

Dawkowanie leku Fostex

Lek Fostex przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych. Nie należy go stosować w leczeniu początkowym astmy. Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania kuracji ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta.

Dawkowanie w przypadku regularnego leczenia astmy w przypadku konieczności zastosowania wziewnego kortykosteroidu oraz beta2-agonisty o długim działaniu u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów przy zastosowaniu kortykosteroidów wziewnych oraz szybko działającego, wziewnego beta2-agonisty przy zastosowaniu doraźnym oraz u pacjentów z odpowiednią kontrolą objawów choroby przy zastosowaniu kortykosteroidów wziewnych oraz beta2-agonisty o długim działaniu – najczęściej zalecana dawka to:

 • w leczeniu podtrzymującym – 1-2 dawki inhalacyjne, które zawierają dipropionian beklometazonu (84,6 µg) oraz dwuwodny fumaranu formoterol (5 µg) 2 razy na dobę lub 2 dawki inhalacyjne, które zawierają dipropionian beklometazonu (177,7 µg) oraz dwuwodny fumaranu formoterol (5,1 µg) 2 razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka leku to 4 inhalacje. W razie konieczności dodatkowo można zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela;
 • w leczeniu podtrzymującym oraz doraźnym – 1 dawka inhalacyjna która zawieraja dipropionian beklometazonu (84,6 µg) oraz dwuwodny fumaranu formoterol (5 µg) 2 razy na dobę. W sytuacji, gdy wystąpią objawy astmy i zaistnieje taka potrzeba można przyjąć dodatkową inhalację, a jeśli po upływie kilku minut objawy nadal będą występowały to można zastosować kolejną inhalację. Maksymalna dobowa dawka leku to 8 inhalacji.

Dawkowanie w przypadku leczenia objawowego stosowanego u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP z wyraźnymi objawami choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela o długim działaniu – 2 dawki inhalacyjne, które zawierają dipropionian beklometazonu (84,6 µg) oraz dwuwodny fumaranu formoterol (5 µg) 2 razy na dobę.

Zastosowanie dawki większej niż zalecana

W przypadku zastosowania dawki większej od zalecanej mogą wystąpić objawy tkj. wymioty, nudności, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone bicie serca, zmiany w elektrokardiogramie, drżenie, senność, ból głowy, zbyt duża ilość kwaśnych produktów we krwi, spadek stężenia potasu we krwi, wzrost stężenia glukozy we krwi, a także krótkotrwałe zaburzenia czynności nadnerczy, które powinny ustąpić samoistnie w ciągu kilku dni. W przypadku, gdy wystąpią którekolwiek z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej lub – jeśli pora przyjęcia kolejnej dawki się zbliża – należy zrezygnować z zastosowania dawki pominiętej, a kolejną dawkę przyjąć o stałej porze. Stosowanie podwójnej dawki, w celu uzupełnienia dawki pominiętej, nie jest zalecane.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku ani zmniejszać jego dawki, nawet jeśli wystąpi poprawa. Regularne stosowania preparatu jest istotne dla skuteczności leczenia, dlatego wszelkie zmiany w terapii należy konsultować z lekarzem.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Fostex

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Fostex powinno odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Preparat ten z zachowaniem ostrożności powinny stosować osoby z:

 • zaburzeniami rytmu serca: z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia, z tachyarytmią, samoistnym podzastawkowym zwężenie aorty, przerostową kardiomiopatią z zawężeniem drogi odpływu, ciężką chorobą serca, niedokrwienną chorobą serca, zastoinową niewydolnością serca, zarostowymi chorobami naczyń, stwardnieniem tętnic, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem,
 • rozpoznanym/podejrzewanym wydłużeniem odstępu OTC (zarówno wrodzonym jak i wywołanym przez leki),
 • tyreotoksykozą,
 • cukrzycą,
 • guzem chromochłonnym,
 • niewyrównaną hipokaliemią,
 • aktywną/nieaktywną gruźlicą płuc,
 • grzybiczymi i wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych.
 1. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Fostex nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego preparatu przez kobiety w ciąży, dlatego nie należy go stosować jeżeli lekarz nie uzna tego za konieczne. Lekarza należy poinformować również o planowaniu ciąży lub jej podejrzeniu, a także jeśli pacjentka karmi piersią.
 2. Wpływ leku na zdolności psychomotoryczne, a w tym także zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz urządzeń, jest mało prawdopodobny.
 3. Preparat Fostex zawiera niewielkie ilości etanolu – w dawce mniejszej niż 100 mg na 1 rozpylenie.
 4. Leczenia z zastosowaniem preparatu Fostex nie należy stosować podczas zaostrzenia objawów choroby, a także przy zaostrzeniu/pogorszeniu się astmy, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia ciężkich skutków ubocznych.
 5. Stosowanie leku Fostex – podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie – może prowadzić do wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli, któremu towarzyszą natychmiastowe nasilenie duszności i świszczącego oddechu po zastosowaniu dawki preparatu. Jeśli wystąpią takie objawy to należy bezzwłocznie zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy w trybie natychmiastowym zaprzestać stosowania preparatu. W razie konieczności może zostać wdrożone leczenie alternatywne.
 6. Lek Fostex nie powinien być stosowany jako lek pierwszego rzutu w przypadku leczenia astmy.
 7. Lek Fostex należy stosować codziennie, nawet jeśli objawy choroby nie występują. Inhalacje przy zastosowaniu preparatu Fostex nie są przeznaczone do stosowania zapobiegawczego (np. przed wysiłkiem fizycznym) w przypadku pojawienia się objawów astmy. W takiej sytuacji zastosować można inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela.
 8. W sytuacji, gdy objawy astmy zostaną opanowane należy rozważyć zmniejszenie dawki leku. Zmniejszanie tej dawki powinno odbywać się stopniowo. W trakcie zmniejszana dawki pacjent powinien być pod stałym nadzorem lekarskim. Stosowana dawka preparatu powinna być najmniejsza skuteczna.
 9. Stosowanie kortykosteroidów może prowadzić do wystąpienia skutków ogólnoustrojowych – zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek leków i przez długi okres czasu. Stosowanie kortykosteroidów doustnych zmniejsza ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych. Do działań ogólnoustrojowych zalicza się:
 • Zespół Cushinga, cechy typowe dla zespołu Cushinga,
 • zahamowanie czynności nadnerczy,
 • zmniejszenie gęstości mineralnej kości,
 • opóźnienie wzrostu u dzieci oraz młodzieży,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • zespół zaburzeń psychicznych,
 • zmiany w zachowaniu tkj. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, depresja, agresja (dotyczy szczególnie dzieci), lęk,

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powyższych objawów pacjent powinien przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę leku, a także być pod stałą kontrolą lekarską, by jego stan był oceniany regularnie.

 1. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów wziewnych przez długi okres czasu może doprowadzić do zahamowania czynności nadnerczy oraz ostrego przełomu nadnerczowego. Szczególnie narażone na takie działania niepożądane są dzieci poniżej 16. roku życia, które stosują większe dawki beklometazonu dipropionianu niż zalecane.

Objawami ostrego przełomu nadnerczycowego, który może być spowodowany urazem, zabiegiem chirurgicznym, infekcją czy też nagłym zmniejszeniem dawki, mogą być bóle brzucha, anoreksja, spadek masy ciała, nudności, wymioty, niedociśnienie, zaburzenia świadomości, hipoglikemia, drgawki.

 1. W przypadku zmiany leczenia na stosowanie leku Fostex należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności, gdy podejrzewane są zaburzenia czynności nadnerczy, które są efektem wcześniejszego stosowania steroidów ogólnoustrojowych.
 2. Lek zawiera małe ilości etanolu – ok. 7 mg na 1 rozpylenie. W przypadku stosowania standardowych dawek ilość ta nie stwarza zagrożenia.
 3. Po zastosowaniu inhalacji zalecanej dawki – w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kandydozy jamy ustnej i gardła, należy dokładnie wypłukać wodą jamę ustną oraz gardło, a także umyć zęby.

Stosowanie leku Fostex wraz z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent planuje stosować (dotyczy to również preparatów dostępnych bez recepty). Lekarza w szczególności należy poinformować o stosowaniu:

 • leków na HIV tkj. rytonawir, kobicystat,
 • leków blokujących receptory beta-adrenergiczne,
 • leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne,
 • leków stosowanych w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca tkj. dyzopiramid, prokainamid, chinidyna,
 • leków stosowanych w leczeniu alergii tkj. leki przeciwhistaminowe,
 • leków stosowanych w leczeniu depresji oraz zaburzeń psychicznych:
  – inhibitorów monoaminooksydazy np. izokarboksazyd, fenelzyna,
  – trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych np. imipramina, amitryptylina,
  – fenotiazyn,
 • leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (L-dopa),
 • leków stosowanych w leczeniu niedoczynności tarczycy (L-tyroksyna),
 • leki zawierające oksytocynę,
 • leków stosowanych w leczeniu chorób serca (digoksyna),
 • innych leków stosowanych w leczeniu astmy (aminofilina, teofilina, steroidy),
 • leków moczopędnych.

Lekarza należy poinformować również o planowanej operacji lub zabiegu u dentysty, które wymagają zastosowania znieczulenia ogólnego.

Z czym nie łączyć leku Fostex

Leki na HIV i Fostex – Leki takie jak rytonawir czy kobicystat mogą nasilać działanie Fostex. W przypadku przyjmowania tych leków, stan pacjenta powinien być uważnie monitorowany przez lekarza.

Leki beta-adrenolityczne i Fostex – Nie zaleca się stosowania leków beta-adrenolitycznych z Fostexem. Ich stosowanie może zmniejszać efektywność formoterolu (składnika Fostex) lub sprawić, że formoterol przestanie działać.

Inne leki beta-adrenergiczne i Fostex – Stosowanie innych leków beta-adrenergicznych razem z Fostex może nasilić działanie formoterolu.

Leki na nieprawidłowy rytm serca i Fostex – Leki takie jak chinidyna, dyzopiramid, prokainamid mogą powodować zmiany w EKG i zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki przeciwhistaminowe, przeciwdepresyjne i Fostex – Leki te mogą także wpływać na rytm serca i zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki na chorobę Parkinsona, niedoczynność tarczycy, oksytocyna i Fostex – Mogą zmniejszać tolerancję serca na beta2-agonistów, takich jak formoterol.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) i Fostex – Mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Leki na chorobę serca (digoksyna) i Fostex – Mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki na astmę, moczopędne i Fostex – Mogą również powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Niektóre leki znieczulające i Fostex – Mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

 

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Fostex

Skutki uboczne leku Fostex

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej w zależności od częstości występowania.

Często:

 • Zakażenia grzybicze (jamy ustnej i gardła), ból głowy, chrypka, ból gardła.
 • Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP:

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania leku Fostex; mogą to być objawy zakażenia płuc:

 • gorączka lub dreszcze
 • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Niezbyt często:

 • Kołatanie serca, nietypowe szybkie bicie serca i zaburzenia rytmu serca, zmiany w elektrokardiogramie (EKG).
 • Objawy grypopodobne, zakażenia grzybicze pochwy, zapalenie zatok, katar, zapalenie ucha, podrażnienie gardła, kaszel i kaszel z odkrztuszaniem, napad astmy.
 • Nudności, zaburzenia smaku, pieczenie warg, suchość błony śluzowej jamy ustnej, trudności w połykaniu, niestrawność, rozstrój żołądka, biegunka.
 • Ból mięśni i kurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, zwiększony napływ krwi do niektórych tkanek, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwłaszcza ruchowy, zawroty głowy, pokrzywka. Zmiana wartości niektórych parametrów krwi: zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie liczby płytek krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych i ciał ketonowych we krwi.

Następujące działania niepożądane były również zgłaszane jako „niezbyt częste” u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc:

 • zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi, co jest spowodowane działaniem kortykosteroidów na nadnercza.
 • nieregularne bicie serca.

Rzadko:

 • Uczucie ucisku w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca (spowodowane zbyt wczesnym skurczem komór serca), zwiększone lub zmniejszone ciśnienie krwi, zapalenie nerek, obrzęk skóry i błony śluzowej, utrzymujący się przez kilka dni.

Bardzo rzadko:

 • Duszność, zaostrzenie astmy, zmniejszona liczba płytek krwi, obrzęk dłoni i stóp.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Nieostre widzenie.

Stosowanie kortykosteroidów wziewnych w dużych dawkach przez długi okres może spowodować w bardzo rzadkich przypadkach wystąpienie działań ogólnoustrojowych. Należą do nich: zaburzenia czynności nadnerczy (zahamowanie czynności nadnerczy), zmniejszenie gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości), opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, wzrost ciśnienia śródgałkowego (jaskra), zaćma.
Zaburzenia snu, depresja lub uczucie przygnębienia, niepokój, nerwowość, nadmierne pobudzenie lub rozdrażnienie: te działania niepożądane są bardziej prawdopodobne u dzieci, ale częstość występowania tych działań jest nieznana.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, istnieje ryzyko nasilenia duszności i świszczącego oddechu bezpośrednio po przyjęciu leku Fostex określane jako paradoksalny skurcz oskrzeli. Należy wówczas natychmiast PRZERWAĆ podawanie leku Fostex i zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela w celu złagodzenia objawów duszności i świszczącego oddechu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości, takie jak: alergie skórne, świąd skóry, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, obrzęk skóry lub błon śluzowych, zwłaszcza oczu, twarzy, warg i gardła.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Fostex

Pytania naszych Pacjentów

Do czego służy lek Fostex?

Fostex zawiera Formoterolum, który jest długodziałającym β2-mimetykiem (LABA), który działa przez rozszerzenie oskrzeli, co ułatwia przepływ powietrza w drogach oddechowych. W rezultacie łatwiej jest oddychać i poprawia się ogólna funkcja płuc. Zawiera też Beclometasonum jest kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym. Działa przez zmniejszenie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku i śluzowej produkcji. W efekcie zmniejsza się częstość i nasilenie ataków astmy oraz objawów POChP.

Jak długo można stosować Fostex?

Fostex można stosować długoterminowo, zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ jest przeznaczony do kontrolowania objawów astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i efektywności leku w kontrolowaniu objawów.

Czy Fostex jest szkodliwy?

Fostex zawiera substancje czynne, które mogą powodować skutki uboczne i być szkodliwe dla niektórych osób, dlatego należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Fostex jest przeciwzapalny?

Tak, Fostex jest częściowo przeciwzapalny, ponieważ zawiera beclometasonum, który jest kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym. Lek ten także zawiera formoterol, który nie działa przeciwzapalnie, ale rozszerza oskrzeli, ułatwiając oddychanie.

Czy Fostex jest na receptę?

Tak, Fostex jest na receptę.

Ile razy dziennie Fostex?

Zwykle zaleca się stosowanie Fostex 1-2 inhalacje 2 razy dziennie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i schematu leczenia.

Jak szybko działa Fostex?

Fostex działa szybko dzięki formoterolowi, który rozszerza oskrzela w ciągu 1-3 minut po inhalacji. Beclometason działa długoterminowo, zmniejszając stan zapalny w drogach oddechowych, ale pełne korzyści terapeutyczne mogą się rozwijać dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Jak stosować Fostex?

Aby stosować Fostex, umieść ustnik inhalatora w ustach, rozpocznij wolny i głęboki wdech przez usta, jednocześnie naciskając zawór inhalatora, aby uwolnić dawkę leku. Następnie zatrzymaj oddech na 5-10 sekund, wyjmij inhalator z ust i powoli wydechuj powietrze przez nos. Stosuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Fostex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBeclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentChiesi Farmaceutici

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024