Feroplex

Feroplex to lek z trójwartościowym żelazem w formie proteinianobursztynianu. W kwaśnym środowisku żołądka, żelazo jest stabilne, chroniąc przed podrażnieniami. W dwunastnicy uwalnia się i jest wchłaniane zależnie od zapotrzebowania. Szybko osiąga odpowiednie stężenie w osoczu i długotrwale utrzymuje się w tkankach. Stosowany w leczeniu niedoboru żelaza i niedokrwistości, również u dzieci powyżej 1 roku i w ciąży.

Działanie Feroplex

Działanie Feroplex opiera się na dostarczaniu trójwartościowego żelaza w formie proteinianobursztynianu. W żołądku, przy niskim pH, żelazo pozostaje związane z białkiem, co chroni przed podrażnieniem żołądka. W dwunastnicy białko jest trawione, uwalniając żelazo do wchłaniania. Szybkość wchłaniania żelaza jest duża, co pozwala na szybkie osiągnięcie właściwego stężenia w osoczu i jego długotrwałe utrzymanie w tkankach. Lek jest wskazany w niedoborze żelaza i niedokrwistości.

Wskazania do stosowania Feroplex

Leczenie niedoboru żelaza u dorosłych: Feroplex jest często zalecany dla osób dorosłych z niedoborem żelaza, który może wystąpić na skutek niewłaściwej diety, malabsorpcji czy przewlekłej utraty krwi (np. na skutek miesiączki czy wrzodów).

W następstwie przewlekłej utraty krwi: Lek jest polecany w sytuacjach, gdy dojdzie do chronicznej utraty krwi, np. w wyniku operacji, urazów czy przewlekłych chorób.

W ciąży i w okresie karmienia piersią: Zapotrzebowanie na żelazo wzrasta w ciąży i podczas karmienia piersią. Feroplex jest wskazany, aby zapobiec niedoborom i ewentualnym komplikacjom związanym z niskim poziomem żelaza.

U dzieci powyżej 1 roku życia: Niedobór żelaza może negatywnie wpłynąć na rozwój i zdrowie dzieci. Feroplex jest zalecany dla dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia, aby uzupełnić niedobory i wspomóc prawidłowy rozwój.

Przeciwwskazania do stosowania Feroplex

  • Uczulenie na proteinianobursztynian żelaza lub inne składniki: Jeżeli pacjent wykazuje oznaki uczulenia na którykolwiek z składników Feroplex, lek jest dla niego przeciwwskazany, aby uniknąć reakcji alergicznych.
  • Hemosyderoza i hemochromatoza: Osoby z tymi zaburzeniami mają problem z nadmiernym odkładaniem się żelaza w organizmie. Stosowanie Feroplex mogłoby pogorszyć stan zdrowia.
  • Niedokrwistość aplastyczna, hemolityczna i syderoachrestyczna: W tych formach niedokrwistości występują zaburzenia w wykorzystaniu wchłoniętego żelaza. Dodatkowe podawanie żelaza nie jest wskazane i może być szkodliwe.
  • Przewlekłe zapalenie trzustki: Zapalenie trzustki może wpływać na wchłanianie i metabolizm żelaza, dlatego Feroplex jest przeciwwskazany w tej sytuacji.
  • Marskość wątroby: Marskość wątroby może zaburzyć procesy metaboliczne, w tym gospodarkę żelaza, co może prowadzić do jego nadmiernego gromadzenia się w organizmie.

Jak stosowa Feroplex?

Stosowanie Feroplex zależy od zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalistą medycznym.

Dawkowanie dla Dorosłych:

Zalecana dawka dla dorosłych wynosi od 1 do 2 fiolki dziennie, co odpowiada 40-80 mg żelaza na dobę. Można to podzielić na dwie dawki i najlepiej jest przyjmować je przed jedzeniem. Lek można spożyć bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Dawkowanie dla Dzieci (powyżej 1 roku życia):

Dzieci powinny otrzymywać dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Sugerowana dawka wynosi 1,5 ml/kg/dobę, co odpowiada 4 mg/kg/dobę żelaza. Dawka powinna być podzielona na dwie części i podawana najlepiej przed posiłkami. Maksymalna dobową dawka to 40 mg Fe3+ (1 fiolka).

Czas trwania leczenia:

Zalecenia dotyczące czasu trwania leczenia również pochodzą od lekarza. Generalnie, leczenie trwa do momentu odbudowania rezerw tkankowych żelaza, co zwykle zajmuje 2-3 miesiące.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki:

W przypadku przedawkowania, natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą jest niezbędne. Objawy przedawkowania to między innymi ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wymioty krwawe. W takich sytuacjach lekarz może podjąć kroki takie jak sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, czy podanie środków wiążących żelazo.

Pominięcie Dawki:

Jeżeli pominięto jedną dawkę, nie należy podwajać następnej. Zaleca się kontynuowanie schematu dawkowania od następnej planowanej dawki.

Przerwanie Stosowania:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kontynuowania leczenia, najlepiej jest skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Feroplex

Interakcje z Antybiotykami – W przypadku przyjmowania Feroplex, należy być świadomym, że związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie niektórych antybiotyków, w tym tetracyklin i chinolonów. W przypadku konieczności stosowania antybiotyków, Feroplex powinien być podawany przynajmniej dwie godziny po zażyciu antybiotyku.

Interakcje z Lekami na Osteoporozę – Osoby przyjmujące leki bisfosfonianowe, stosowane między innymi w leczeniu osteoporozy, powinny również zachować dwugodzinną przerwę pomiędzy przyjęciem tych leków a Feroplexem.

Interakcje z Lekami na Chorobę Parkinsona – Pacjenci leczeni na chorobę Parkinsona, przyjmujący lewodopę, karbidopę, metylodopę, powinni podawać Feroplex co najmniej dwie godziny po zastosowaniu tych leków, ze względu na możliwość zmniejszenia ich wchłaniania.

Interakcje z Tyroksyną i Penicylaminą – Podobnie, w przypadku przyjmowania tyroksyny oraz penicylaminy, zaleca się przerwę co najmniej dwugodzinną przed zażyciem Feroplexu.

Interakcje z Kwasem Askorbowym – Wchłanianie żelaza z Feroplexu może być zwiększone przy równoczesnym podawaniu kwasu askorbowego (witaminy C) w dawce powyżej 200 mg.

Interakcje z Lekami Zmniejszającymi Kwasowość Soku Żołądkowego – Leki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, dlatego zaleca się odstęp czasowy pomiędzy ich przyjęciem a Feroplexem.

Interakcje z Chloramfenikolem – U pacjentów otrzymujących równocześnie antybiotyk chloramfenikol może wystąpić opóźnienie reakcji na leczenie żelazem.

Interakcje z Jedzeniem i Piciem – Feroplex nie powinien być mieszany z innymi środkami leczniczymi ani napojami, poza zwykłą wodą. Niektóre składniki zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie mogą hamować wchłanianie żelaza. Należy podawać Feroplex przynajmniej dwie godziny po spożyciu tych produktów.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Feroplex

Skutki uboczne leku Feroplex

Podobnie jak w przypadku każdego leku, Feroplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek objawy budzące niepokój, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka i zaparcie. Takie objawy są zwykle związane z podawaniem dużych dawek leku i ustępują po ich zmniejszeniu lub odstawieniu.

Wpływ na Badania Laboratoryjne: Feroplex może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, w tym testów na obecność krwi utajonej w kale.

Zmiana koloru stolca: Ciemne zabarwienie stolca jest możliwe podczas leczenia preparatami żelaza i nie jest zwykle powodem do niepokoju.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Feroplex

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Feroplex?

Feroplex jest lekiem na leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości wynikającej z tego niedoboru. Jest wskazany dla dorosłych, dzieci powyżej roku życia, oraz w przypadkach przewlekłej utraty krwi, ciąży i karmienia piersią.

Czy Feroplex niszczy zęby?

Nie ma dowodów na to, że Feroplex niszczy zęby. Preparaty zawierające żelazo mogą czasem prowadzić do przebarwień zębów, ale zwykle tylko w przypadku nieprawidłowej aplikacji leku.

Kiedy pić Feroplex?

Feroplex najlepiej jest zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Dla dorosłych, zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (co odpowiada 40 do 80 mg żelaza na dobę) w dwóch dawkach jest zwykle polecana przed jedzeniem.

Czy Feroplex powoduje zaparcia?

Tak, jednym z możliwych działań niepożądanych po zastosowaniu Feroplex są zaparcia. Zwykle objawy te ustępują po zmniejszeniu dawki leku lub jego odstawieniu.

Jak używać Feroplex?

Dorośli zwykle zażywają zawartość 1 do 2 fiolek Feroplex na dobę w dwóch podzielonych dawkach, najlepiej przed posiłkami. Lek można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Czym popijać Feroplex?

Feroplex można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie. Nie ma konkretnych zaleceń co do tego, czym należy popijać lek, chyba że lekarz lub farmaceuta zaleci inaczej.

Czy można dostać Feroplex bez recepty?

Feroplex jest lekiem na receptę, nie można go nabyć bez formalnej zgody lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Feroplex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFerri proteinatosuccinas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentItalfarmaco S.p.A.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2024