Etoricoxib Teva

Lek o nazwie Etoricoxib Teva ma w swoim składzie aktywną substancję o nazwie etorykoksyb. Jest to lek zaliczany do grupy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2). Jest to także część szerzej zdefiniowanej grupy leków, znaną jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Działanie Etoricoxib Teva

Etoricoxib Teva to lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, który zawiera etorykoksyb jako substancję czynną. Działa jako doustny, wybiórczy inhibitor cyklooksygenazy-2 (COX-2), enzymu odpowiedzialnego za produkcję prostaglandyn, które mediatyzują ból, stan zapalny i gorączkę. Etoricoxib Teva skutecznie hamuje COX-2 bez wpływania na COX-1, co oznacza, że nie hamuje syntezy prostaglandyn w żołądku ani nie wpływa na funkcję płytek krwi.

Kliniczne badania farmakologiczne pokazały, że Etoricoxib Teva w dawkach do 150 mg na dobę powoduje zależne od dawki hamowanie COX-2. Jest skuteczny u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, powodując znaczną poprawę w łagodzeniu bólu i ocenie przebiegu choroby przez pacjenta. Pozytywne efekty obserwuje się już od drugiego dnia leczenia i utrzymują się do 52 tygodni.

Farmakokinetyka etorykoksybu nie różni się znacząco między osobami starszymi (65 lat i starszymi) a młodymi, ani między mężczyznami a kobietami. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby i nerek, farmakokinetyka jest również porównywalna do osób zdrowych. Etoricoxib Teva może być stosowany u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg, ale jego bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci poniżej 12 roku życia nie zostały zbadane.

Wskazania do stosowania Etoricoxib Teva

Etoricoxib Teva ma następujące wskazania do stosowania:

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS): Jest to schorzenie stawów, które powstaje na skutek stopniowego rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości. Powoduje to stany zapalne, ból, wrażliwość na dotyk, sztywność i niesprawność. Etoricoxib Teva pomaga zmniejszyć te dolegliwości bólowe oraz obrzęki.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS): Jest to długotrwała choroba zapalna stawów, która powoduje ból, sztywność, obrzęki oraz ogranicza ruchomość dotkniętych stanem zapalnym stawów. Może również wywoływać stany zapalne w innych częściach ciała. Etoricoxib Teva stosowany jest w celu zmniejszenia tych objawów.
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: Jest to zapalna choroba kręgosłupa i dużych stawów. Etoricoxib Teva pomaga zmniejszyć ból i stan zapalny związany z tą chorobą.
 • Dna moczanowa: Dna moczanowa jest chorobą objawiającą się nagłymi, powracającymi atakami bardzo bolesnego zapalenia oraz zaczerwienienia stawów. Choroba ta jest spowodowana przez odkładanie się złogów krystalicznych w stawie. Etoricoxib Teva jest stosowany do zmniejszenia tych objawów.
 • Ból po zabiegach stomatologicznych: Etoricoxib Teva jest również stosowany do krótkotrwałego leczenia bólu o umiarkowanym nasileniu związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Etoricoxib Teva

Przeciwwskazania do stosowania Etoricoxib Teva:

 • Uczulenie na etorykoksyb lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy oraz wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2).
 • Czynna choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka lub jelit.
 • Ciężka choroba wątroby.
 • Ciężka choroba nerek.
 • Kobiety w okresie ciąży lub mogące być w ciąży, oraz karmiące piersią.
 • Osoby w wieku poniżej 16 lat.
 • Zapalenie błony śluzowej jelit, takie jak choroba Crohna, zapalenie okrężnicy wrzodziejące lub zapalenie okrężnicy.
 • Wysokie ciśnienie krwi, które nie jest leczone.
 • Zaburzenia serca, w tym niewydolność serca (umiarkowanego lub ciężkiego typu) lub dusznica bolesna.
 • Zawał serca, zabieg wszczepienia bajpasów, choroba tętnic obwodowych.
 • Udar mózgu, w tym mini udar, przejściowy niedokrwienny udar TIA.

Środki ostrożności podczas stosowania Etoricoxib Teva:

 • W przypadku przeszłości z krwawieniem z żołądka lub chorobą wrzodową.
 • Odwodnienie wynikające z przedłużających się nawracających wymiotów lub biegunki.
 • Obrzęki z powodu zatrzymania płynów w organizmie.
 • W przypadku przeszłości z niewydolnością serca lub inną chorobą serca.
 • Nadciśnienie tętnicze. Etoricoxib Teva może zwiększać ciśnienie tętnicze krwi u niektórych osób, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku.
 • Choroba wątroby lub nerek w przeszłości.
 • Aktualne leczenie z powodu zakażenia. Etoricoxib Teva może maskować gorączkę, która jest objawem zakażenia.
 • Osoby z cukrzycą, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu lub palące tytoń.
 • Kobiety planujące ciążę.
 • Osoby powyżej 65 lat.
 • Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki, w szczególności te wpływające na krzepliwość krwi, układ immunologiczny, ciśnienie tętnicze, stężenie litu w krwi, astmę, antykoncepcję hormonalną i inne.
 • Osoby z objawami zawrotów głowy i osłabienia. Etoricoxib Teva może powodować zawroty głowy lub senność. Jeśli pacjent doświadcza tych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
 • Osoby z rzadko występującymi dziedzicznymi problemami z nietolerancją niektórych cukrów. Etoricoxib Teva zawiera laktozę, więc pacjenci z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.
 • Pacjenci z zakażeniem Helicobacter pylori. Pacjenci z przewlekłym bólem brzucha powinni sprawdzić, czy nie mają zakażenia Helicobacter pylori przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem.

Jak stosować Etoricoxib Teva?

Lek Etoricoxib Teva powinien być stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

Dostępne są różne dawki leku. Wybór dawki zależy od specyficznej choroby, na którą pacjent jest leczony. Dawki te są zwykle przepisywane przez lekarza:

Choroba zwyrodnieniowa stawów: Zalecana dawka to 30 mg raz na dobę, możliwe jest zwiększenie do maksymalnie 60 mg raz na dobę, jeśli jest to konieczne.

Reumatoidalne zapalenie stawów: Zalecana dawka to 60 mg raz na dobę, możliwe jest zwiększenie do maksymalnie 90 mg raz na dobę, jeśli jest to konieczne.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: Zalecana dawka to 60 mg raz na dobę, możliwe jest zwiększenie do maksymalnie 90 mg raz na dobę, jeśli jest to konieczne.

Ostre zespoły bólowe: Etoricoxib powinien być stosowany tylko podczas występowania ostrych objawów bólowych.

Dna moczanowa: Zalecana dawka to 120 mg raz na dobę, lek powinien być stosowany tylko podczas ostrego bólu i nie dłużej niż 8 dni.

Ból po zabiegu stomatologicznym: Zalecana dawka to 90 mg raz na dobę, a leczenie taką dawką może trwać maksymalnie 3 dni.

Osoby z problemami z wątrobą powinny stosować niższe dawki:

 • Pacjenci z łagodną niewydolnością wątroby nie powinni przekraczać dawki 60 mg raz na dobę.
 • Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością wątroby nie powinni przekraczać dawki 30 mg na dobę.

Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki dla każdej choroby. Regularne konsultacje z lekarzem są niezbędne do monitorowania leczenia. Lek Etoricoxib Teva powinien być stosowany jak najkrócej, aby osiągnąć oczekiwane korzyści, a zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru jest związane z długotrwałym stosowaniem leku, zwłaszcza w dużych dawkach.

Etoricoxib Teva nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby dostosowywania dawki, ale powinno się zachować ostrożność, jak w przypadku innych leków.

Lek jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Tabletki powinny być przyjmowane raz na dobę, niezależnie od posiłków.

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki leku, niezwłocznie zwróć się o pomoc medyczną. Jeżeli pacjent pominie dawkę, następnego dnia powinien powrócić do normalnego schematu dawkowania, bez próby „nadrobienia” pominiętej dawki podwójnym dawkowaniem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Etoricoxib Teva

Etoricoxib Teva i leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) – Stosowanie Etoricoxibu Teva razem z lekami przeciwzakrzepowymi może zwiększyć ryzyko krwawień. Monitoring stanu pacjenta jest zalecany, aby zapewnić bezpieczeństwo terapii.

Etoricoxib Teva i ryfampicyna – Ryfampicyna, antybiotyk, może zmniejszać skuteczność Etoricoxibu Teva. Zaleca się ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.

Etoricoxib Teva i metotreksat – Metotreksat, lek immunosupresyjny, w połączeniu z Etoricoxibem Teva może prowadzić do zwiększenia jego toksyczności. Wymagany jest szczególny nadzór lekarski.

Etoricoxib Teva i cyklosporyna/takrolimus – Leki immunosupresyjne jak cyklosporyna czy takrolimus mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych Etoricoxibu Teva.

Etoricoxib Teva i lit – Stosowanie litu, leku na depresję, z Etoricoxibem Teva może zwiększać stężenie litu we krwi, wymagając monitorowania.

Etoricoxib Teva i leki na nadciśnienie/niewydolność serca (np. enalapryl, ramipryl, losartan, walsartan) – Etoricoxib Teva może zmniejszać skuteczność leków na nadciśnienie i niewydolność serca, zwiększając ryzyko ich nieskuteczności.

Etoricoxib Teva i diuretyki – Leki moczopędne w połączeniu z Etoricoxibem Teva mogą prowadzić do niewystarczającej skuteczności diuretyków.

Etoricoxib Teva i digoksyna – Możliwe jest zwiększenie stężenia digoksyny, leku na niewydolność serca i arytmie, przy jednoczesnym stosowaniu z Etoricoxibem Teva.

Etoricoxib Teva i minoksydyl – Minoksydyl, lek na nadciśnienie, może mieć zmniejszoną skuteczność przy jednoczesnym stosowaniu z Etoricoxibem Teva.

Etoricoxib Teva i salbutamol (tabletki/roztwór doustny) – Możliwe jest zmniejszenie skuteczności salbutamolu stosowanego w astmie.

Etoricoxib Teva i doustne środki antykoncepcyjne/hormonalna terapia zastępcza – Połączenie tych leków z Etoricoxibem Teva może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Etoricoxib Teva i kwas acetylosalicylowy (aspiryna)/inne NLPZ – Stosowanie dużych dawek aspiryny lub innych NLPZ z Etoricoxibem Teva zwiększa ryzyko wrzodów żołądka i innych działań niepożądanych. Małe dawki aspiryny w profilaktyce zawałów serca lub udaru mózgu mogą być stosowane, ale nie należy przerywać ich bez konsultacji z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Etoricoxib Teva

Skutki uboczne leku Etoricoxib Teva

Potencjalne skutki uboczne stosowania Etoricoxib Teva:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10):

 • Ból żołądka

Często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 10):

 • Suchy zębodół (zapalenie i ból po wyrwaniu zęba)
 • Obrzmienie kończyn dolnych i (lub) stóp z powodu zatrzymania płynów (obrzęk)
 • Zawroty głowy, ból głowy
 • Kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca), nieregularny rytm serca (arytmia)
 • Zwiększone ciśnienie krwi
 • Świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli)
 • Zaparcia, gazy (nadmiar gazów jelitowych), nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka), zgaga, biegunka, niestrawność (dyspepsja) i (lub) uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, mdłości (wymioty), zapalenie przełyku, owrzodzenia jamy ustnej
 • Zmiany wyników badań krwi dotyczących wątroby
 • Siniaki
 • Osłabienie i zmęczenie, objawy grypopodobne

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100):

 • Nieżyt żołądka i jelit (zapalenie przewodu pokarmowego, które obejmuje zarówno żołądek jak i jelito cienkie i (lub) grypa żołądkowa), zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych
 • Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • Nadwrażliwość (reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej)
 • Zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała
 • Lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa; widzenie, czucie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje (omamy)
 • Zaburzenia smaku, bezsenność, drętwienie lub mrowienie, senność
 • Niewyraźne widzenie, podrażnienie oczu i zaczerwienienie
 • Dzwonienie w uszach, zawroty głowy (uczucie wirowania podczas spoczynku)
 • Zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), szybkie bicie serca, niewydolność serca, uczucie napięcia, uczucie ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zawał serca
 • Uderzenia gorąca, udar, mini udar (przejściowy udar niedokrwienny), poważne zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych
 • Kaszel, bezdech, krwawienie z nosa
 • Wzdęcia (żołądka lub jelit), zmiana charakteru wypróżnień, suchość błony śluzowej jamy ustnej, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i doprowadzić do krwawienia, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki
 • Obrzęk twarzy, wysypka lub świąd, zaczerwienienie skóry
 • Kurcze mięśni/skurcze, ból lub sztywność mięśni
 • Wysokie stężenie potasu we krwi, zmiany w wynikach badań krwi lub moczu związane z nerkami, ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • Ból w klatce piersiowej

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 osoby na 1000):

 • Obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna charakteryzująca się obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej); reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym wstrząs (poważna reakcja alergiczna, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej)
 • Dezorientacja, niepokój
 • Problemy z wątrobą (zapalenie wątroby)
 • Małe stężenie sodu we krwi
 • Niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • Ciężkie reakcje skórne

Pamiętaj, że jeżeli pojawią się poważne działania niepożądane, takie jak skrócony oddech, ból w klatce piersiowej, obrzęki wokół kostek, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), ciężki ból żołądka, czarne zabarwienie stolca, reakcje nadwrażliwości (np. owrzodzenia, pęcherzyki, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła), trudności w oddychaniu, powinno się niezwłocznie skontaktować z lekarzem. W każdym przypadku, każde działania niepożądane powinny być zgłoszone lekarzowi lub farmaceucie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Etoricoxib Teva

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Etoricoxib Teva?

Etoricoxib Teva to lek niesteroidowy o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, należący do grupy inhibitorów COX-2. Jest często stosowany do łagodzenia objawów związanych z różnymi chorobami stawów, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnieniowe zapalenie stawów czy dna moczanowa.

Na co jest Etoricoxib Teva?

Etoricoxib Teva to lek z grupy inhibitorów COX-2, stosowany do łagodzenia bólu i stanów zapalnych. Główne zastosowania to leczenie objawów takich stanów jak reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnieniowe zapalenie stawów, dna moczanowa oraz ból pooperacyjny.

Jak długo można brać Etoricoxib?

Czas stosowania leku Etoricoxib Teva zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalany przez lekarza prowadzącego. Ten lek zwykle jest przepisywany na krótkie okresy w celu łagodzenia ostrego bólu, ale może być stosowany przez dłuższy czas pod ścisłym nadzorem lekarskim w przypadku przewlekłych stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Ważne jest, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawki i czasu trwania leczenia.

Jak działa Etoricoxib?

Etoricoxib jest selektywnym inhibitorem enzymu COX-2, który hamuje produkcję prostaglandyn, substancji powodujących objawy zapalenia takie jak ból i obrzęk.

Czy Etoricoxib Teva jest na receptę?

Tak, Etoricoxib Teva jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Etoricoxib Teva? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEtoricoxibum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023