Esogno

Esogno to lek z grupy leków nasennych, stosowany do ułatwienia zasypiania. W składzie zawiera substancję aktywną o nazwie eszopiclon. Jest przepisywany przede wszystkim w leczeniu bezsenności, zwykle na krótki okres czasu. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów dorosłych i tylko w sytuacjach ciężkich zaburzeń snu. Lek ten przepisuje się ściśle określonej osobie i nie powinien być przekazywany innym.

Działanie Esogno

Eszopiclon, główny składnik leku Esogno, jest lekiem z grupy hipnotyków i sedytywów znanych jako „nonbenzodiazepiny” lub „Z-leki”. Działa na centralny układ nerwowy (CNS) i pomaga w indukcji snu poprzez zmniejszenie czasu zasypiania, zwiększanie ogólnej długości snu oraz poprawę jakości snu.

Eszopiclon wiąże się z podjednostką alfa receptora GABA (kwasu gamma-aminomasłowego) w CNS, który jest związany z kanałem chlorkowym. GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu, a jego aktywacja prowadzi do hiperpolaryzacji komórek nerwowych. Poprzez zwiększanie aktywności GABA, eszopiclon prowadzi do spowolnienia aktywności neuronalnej, co skutkuje efektami uspokajającymi i indukcją snu.

Eszopiclon jest najskuteczniejszy, gdy jest stosowany na krótki okres czasu (na przykład 2-4 tygodnie), a nie jako lek długotrwały, ze względu na możliwość rozwinięcia się tolerancji, uzależnienia lub syndromu odstawienia.

Wskazania do stosowania Esogno

Główne wskazania do stosowania leku Esogno są następujące:

 • Bezsenność: Esogno jest przede wszystkim wskazany do krótkoterminowego leczenia bezsenności. Bezsenność to stan, w którym osoba ma trudności z zasypianiem, pozostawaniem w stanie snu, lub doświadcza niewystarczającej ilości snu, co wpływa na jej codzienne funkcjonowanie. Eszopiclon, składnik aktywny w Esogno, pomaga skrócić czas zasypiania, zwiększyć długość snu oraz poprawić jakość snu.
 • Ciężkie zaburzenia snu: Esogno jest zalecany do stosowania tylko w przypadku ciężkich zaburzeń snu. Oznacza to, że jest on stosowany w sytuacjach, gdy zaburzenia snu są na tyle poważne, że znacząco wpływają na jakość życia pacjenta. Przykłady takich sytuacji mogą obejmować nawracające przebudzenia w nocy, bardzo wcześnie rano, lub znaczne trudności z zasypianiem.

Pamiętaj, że Esogno, jak wszystkie leki nasenne, powinno być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza i tylko przez określony czas. Długotrwałe stosowanie takich leków może prowadzić do tolerancji, uzależnienia i objawów odstawienia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Esogno

Esogno jest lekiem służącym do leczenia bezsenności. Przy jego stosowaniu, istotne jest uwzględnienie pewnych przeciwwskazań oraz ostrożności.

Przeciwwskazania do stosowania Esogno obejmują:

 • Alergia na eszopiklon, zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Choroby takie jak miastenia, zaburzenia oddychania, bezdech senny oraz ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • Wiek poniżej 18 lat i powyżej 65 lat, jeśli jednocześnie stosuje się inhibitory CYP3A4, takie jak niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Esogno:

 • Pacjenci w wieku powyżej 65 lat powinni zachować ostrożność.
 • Istnieje ryzyko uzależnienia od leku, zwłaszcza u osób z historią uzależnień.
 • Leku nie należy przyjmować, jeśli pacjent nie jest w stanie poświęcić co najmniej 8 godzin na sen.
 • Esogno może powodować utratę pamięci oraz zaburzenia motoryczne następnego dnia po jego przyjęciu.
 • Lek może powodować nieprzewidywalne zachowanie, takie jak pobudzenie, agresję, koszmary senne, omamy.
 • Istnieje ryzyko prowadzenia samochodu w stanie półsnu, tzw. „sleep driving”, co jest niebezpieczne dla pacjenta i innych osób.

Oprócz tego, Esogno może wpływać na działanie innych leków, dlatego przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku nie powinno się stosować podczas ciąży i karmienia piersią, ani łączyć go z alkoholem. Pacjenci stosujący Esogno powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez 12 godzin po jego przyjęciu.

Jak stosować Esogno?

Lek Esogno (eszopiklon) jest przeznaczony do stosowania doustnego i powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Generalnie zaleca się przyjmować lek bezpośrednio przed snem, w pojedynczej dawce. Podwajanie dawek nie jest zalecane, a także nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki w ciągu tej samej nocy.

Zalecane dawki eszopiklonu różnią się w zależności od wieku pacjenta i stanu zdrowia:

 • Dorośli: Zalecana dawka początkowa to 1 mg na noc. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 2 lub 3 mg.
 • Osoby w podeszłym wieku (65 lat i więcej): Zalecana dawka początkowa to 1 mg na noc. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 2 mg.
 • Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek: Maksymalna zalecana dawka eszopiklonu wynosi 2 mg na noc.
 • Pacjenci przyjmujący inhibitory CYP3A4, takie jak niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze: Maksymalna zalecana dawka eszopiklonu wynosi 2 mg na noc. W przypadku pacjentów w wieku 65 lat i więcej nie należy stosować jednocześnie leku Esogno z inhibitorami CYP3A4.

Tabletki należy połykać w całości. Nie powinny one być kruszone ani łamane, ponieważ substancja czynna ma gorzki smak.

Czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy – nie dłużej niż 4 tygodnie, włączając w to okres stopniowego odstawiania. W niektórych przypadkach, lekarz może zdecydować o dłuższym czasie leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Esogno może prowadzić do zwiększonej senności lub nawet śpiączki, a w takim przypadku konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z pomocą lekarską.

Jeśli pacjent pominie dawkę, nie powinien przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Powinien on zażyć następną dawkę o zwykłej porze.

Nagle odstawienie leku Esogno może prowadzić do nawrotu bezsenności i innych działań niepożądanych, takich jak ból żołądka, ból głowy, zwiększony apetyt, a nawet drgawki. Lekarz powinien doradzić, jak stopniowo zmniejszać dawkę leku, aby zminimalizować te objawy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Esogno

Lek Esogno a Leki Bez Recepty – Lek Esogno może oddziaływać z lekami dostępnymi bez recepty, w tym ziołowymi. Należy zachować ostrożność, informując lekarza o wszelkich lekach, nawet tych kupowanych bez recepty.

Lek Esogno a Inhibitory CYP3A4 – Antybiotyki, leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol) oraz sok grejpfrutowy, jako inhibitory CYP3A4, mogą wpływać na działanie leku Esogno. W takich przypadkach konieczne może być dostosowanie dawki Esogno.

Lek Esogno a Induktory Enzymów Cytochromu P450 – Substancje jak karbamazepina, fenytoina, ziele dziurawca mogą zmniejszać skuteczność leku Esogno przez indukcję enzymów cytochromu P450.

Lek Esogno a Leki Psychotropowe – Leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, nasenne, czy przeciwpsychotyczne mogą oddziaływać z lekiem Esogno, wpływając na jego działanie lub nasilając działania niepożądane.

Lek Esogno a Silne Leki Przeciwbólowe – Narkotyczne leki przeciwbólowe w połączeniu z lekiem Esogno mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jak senność czy depresja oddechowa.

Lek Esogno a Leki Przeciwpadaczkowe – Możliwe interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi mogą wpłynąć na skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania obu leków.

Lek Esogno a Leki Znieczulające – Leki znieczulające mogą nasilać działania sedacyjne Esogno, co wymaga ostrożności podczas stosowania obu leków równocześnie.

Lek Esogno a Leki Antyhistaminowe – Leki przeciwhistaminowe, zwłaszcza te powodujące senność, mogą w połączeniu z lekiem Esogno zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność.

Lek Esogno a Opioidy – Jednoczesne stosowanie Esogno z opioidami wymaga szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko senności, depresji oddechowej, śpiączki, a nawet zagrożenia życia. Stosowanie tych leków razem może być rozważane tylko w przypadkach, gdy inne metody leczenia są niewystarczające.

Lek Esogno a Jedzenie i Alkohol – Wysokotłuszczowe posiłki mogą opóźniać działanie Esogno. Spożywanie alkoholu podczas leczenia Esogno jest niewskazane, ponieważ alkohol może nasilać działania niepożądane leku. Unikanie soku grejpfrutowego jest zalecane, gdyż wpływa on na działanie Esogno.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Esogno

Skutki uboczne leku Esogno

Podczas stosowania leków, takich jak Esogno, mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Są one wymienione poniżej według kategorii częstości, w których mogą wystąpić:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bezsenność po odstawieniu leku.

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Zmiany w smaku, suchość w ustach.
 • Zawroty głowy, ból głowy.
 • Senność następnego dnia, omamy (widzenie, słyszenie, wąchanie, smakowanie lub odczucie rzeczy, które nie istnieją).
 • Poczucie zmęczenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Zmniejszona ostrość widzenia, podwójne widzenie.
 • Niepokój, splątanie, drażliwość, niezdolność do zasypiania, zmiany nastroju.
 • Ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty.
 • Zapalenie gardła, infekcje dróg oddechowych.
 • Trudności z utrzymaniem równowagi, kołatanie serca.
 • Zmieniony apetyt, utrata apetytu.

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Zmiany zachowania, jak agresja, wzmożona aktywność, lunatykowanie, amnezja.
 • Depresja, zaburzenia snu, koszmary senne.
 • Ból mięśni, osłabienie mięśni.
 • Zapalenie wątroby.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, które może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Niewymienione tutaj działania niepożądane również powinny być zgłaszane lekarzowi lub farmaceucie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Esogno

Pytania naszych Pacjentów

Po jakim czasie działa Esogno?

Eszopiclon, znany również pod nazwą handlową Lunesta w niektórych krajach, jest lekiem z klasy "Z" (niebenzodiazepin), który jest zwykle przepisywany na bezsenność. Działa jako agonista receptorów GABA, co oznacza, że działa poprzez zwiększanie aktywności kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w mózgu, co prowadzi do efektu uspokajającego, zmniejszania lęku i pomaga pacjentom zasnąć. Eszopiclon zaczyna działać bardzo szybko. Większość pacjentów zauważa, że zaczyna pomagać im zasypiać w ciągu około 15-30 minut po zażyciu. Optymalne dawkowanie i czas zażycia leku przed snem mogą zależeć od wielu czynników, w tym od wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia, obecności innych stanów medycznych, a także od innych leków, które pacjent może przyjmować. Z tego powodu, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą na temat, jak i kiedy zażywać eszopiclon. Jest to lek, który jest zwykle przepisywany na krótki okres czasu (zazwyczaj nie dłużej niż 2-4 tygodnie), ponieważ stosowanie go na dłuższy okres czasu może prowadzić do rozwoju tolerancji (co oznacza, że lek staje się mniej skuteczny z upływem czasu) lub zależności. Jeśli pacjent nadal ma problemy ze snem po zakończeniu leczenia eszopiclonem, powinien skonsultować się z lekarzem, który może zasugerować

Na co jest lek Esogno?

Esogno, z substancją czynną eszopiklon, jest lekiem przeciwlękowym i nasennym używanym w leczeniu bezsenności. Działa poprzez wpływanie na receptory GABA w mózgu, co pomaga zmniejszyć nadmierną aktywność neuronalną i ułatwia zasypianie oraz utrzymanie snu.

Czy Esogno jest na receptę?

Tak, Esogno jest lekiem na receptę. Jest przepisywany przez lekarzy do leczenia bezsenności, a jego stosowanie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem medycznym ze względu na potencjalne skutki uboczne i ryzyko nadużywania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Esogno? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEszopiclonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentG.L. Pharma GmbH

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2024