Encorton

Encorton jest to lek wykazujący działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, a także immunosupresyjne. Jego substancją czynną jest prednizon będący syntetycznym glikokortykosteroidem. Preparat Encorton stosowany jest w leczeniu między innymi alergii o ciężkim przebiegu, schorzeń skóry, artretyzmu czy łuszczycy.

Działanie Encorton

Lek Encorton wykazuje działanie przeciwzapalne, antyalergiczne, a także wpływa na zmniejszenie ilości przeciwciał, które produkuje organizm. Preparat ten zaliczany jest do grupy syntetycznych glikokortykosteroidów. Dostępny jest jedynie na receptę i w zależności od schorzenia – refundowany lub też nie (np. w przypadku nowotworów lek ten jest bezpłatny). Encorton występuje w postaci:

 • tabletek 1 mg (20 sztuk w opakowaniu)
 • tabletek 5 mg (20 lub 100 sztuk w opakowaniu),
 • tabletek 10 mg (20 sztuk w opakowaniu),
 • tabletek 20 mg (20 sztuk w opakowaniu).

Substancją czynną leku jest prednizon – syneteyczny glikokortykosteroid – będący również analogiczną substancją do kortyzolu (naturalnego hormonu, który wydzielany jest przez korę nadnerczy). Za działanie leku odpowiada metabolit prednizonu – prednizolon, który powstaje w wątrobie. Działanie prednizolonu opiera się na kilku mechanizmach:

 • hamuje rozwój stanu zapalnego oraz gromadzenie się komórek w obrębie tego stanu zapalnego,
 • prowadzi do spadku rozszerzalności oraz przepuszczalności naczyń włosowatych,
 • zapobiega tworzeniu się obrzęków,
 • wpływa na równowagę wodno-elektrolitową:
 • wzrost wchłaniania zwrotnego sodu,
 • wzrost wydalania potasu,
 • wzrost wydalania jonów wodorowych,
 • wzrost retencji wody w organizmie.
 • wykazuje właściwości immunosupresyjne – zapobiega/hamuje reakcje immunologiczne,
 • wpływa na obniżenie liczby limfocytów T, monocytów, a także granulocytów kwasochłonnych,
 • wpływa na zahamowanie syntezy lub uwalnianie interleukin.

Wskazania do stosowania leku Encorton

 • Choroby reumatyczne: Encorton jest stosowany w leczeniu chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, sklerodermia, sarkoidoza, zespół Sjögrena oraz inne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Choroby alergiczne: Encorton jest stosowany w przypadkach ciężkich reakcji alergicznych, takich jak astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie spojówek, a także w leczeniu alergii na leki.
 • Choroby skóry: Encorton może być stosowany w leczeniu różnych stanów zapalnych skóry, takich jak łuszczyca, wyprysk kontaktowy, zapalenie skóry, toczeń rumieniowaty skóry, liszaj płaski, a także ciężkie przypadki łupieżu różowego.
 • Choroby układu oddechowego: Encorton może być stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), sarkoidozy, eozynofilowego zapalenia płuc, idiopatycznego zwłóknienia płuc oraz innych schorzeń.
 • Choroby autoimmunologiczne: Encorton jest stosowany w leczeniu różnych chorób autoimmunologicznych, takich jak zespół Goodpasture’a, zespół Guillaina-Barrégo, miastenia, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, a także inne stany o podłożu autoimmunologicznym.
 • Choroby hematologiczne: Encorton może być stosowany w przypadku niedokrwistości hemolitycznej autoimmunologicznej, małopłytkowości samoistnej, zespole Evansa, białaczki i chłoniaków.
 • Zapalenie naczyń: Encorton może być stosowany w leczeniu zapalenia naczyń, takich jak ziarnZiarniniakowatość z olbrzymimi komórkami (choroba Horton): Encorton jest często stosowany w leczeniu tej choroby naczyń, która prowadzi do zapalenia tętnic, zwłaszcza tych w okolicach głowy.
 • Choroby endokrynologiczne: Encorton może być stosowany w leczeniu niektórych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, takich jak pierwotna niewydolność kory nadnerczy, a także w leczeniu zespołu Cushinga (do kontroli objawów).
 • Choroby nerek: Encorton może być stosowany w leczeniu niektórych chorób nerek, takich jak zespół nefrotyczny, kłębuszkowe zapalenie nerek oraz inne stany zapalne nerek.
 • Choroby przewodu pokarmowego: Encorton może być stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz autoimmunologicznego zapalenia wątroby.
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego: Encorton może być stosowany w leczeniu twardziny rozsianej, zespołu Guillaina-Barrégo, zapalenia mózgu oraz zapalenia rdzenia kręgowego.
 • Zapobieganie odrzucenia przeszczepów: Encorton jest często stosowany w terapii immunosupresyjnej w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepów narządów, takich jak nerka, wątroba, serce czy płuca.
 • Choroby nowotworowe: Encorton może być stosowany jako lek wspomagający w leczeniu niektórych nowotworów, takich jak białaczki, chłoniaki, mięsaki oraz w leczeniu objawów spowodowanych przez przerzuty nowotworowe.
 • Ostry zespół bólowy pleców: Encorton może być stosowany w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bólu w przypadku ostrego bólu kręgosłupa wynikającego z różnych przyczyn.

Przeciwwskazania do stosowania Encorton

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku: Pacjenci uczuleni na prednizon, substancję czynną Encortonu, lub jakikolwiek inny składnik tego leku, mogą doświadczyć reakcji alergicznych, które mogą prowadzić do poważnych powikłań. Reakcje alergiczne mogą obejmować wysypkę skórną, pokrzywkę, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Układowe zakażenia grzybicze: Pacjenci z układowymi zakażeniami grzybiczymi, takimi jak kandydoza czy aspergiloza, są narażeni na ryzyko nasilenia zakażenia podczas stosowania Encortonu. Lek ten działa immunosupresyjnie, osłabiając układ odpornościowy, co może prowadzić do dalszego rozwoju i pogorszenia zakażenia grzybicznego. W takich przypadkach Encorton jest przeciwwskazany.
 • Dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp oraz zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy: Encorton zawiera laktozę, która jest cukrem mlecznym. U pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, organizm nie jest w stanie prawidłowo trawić i metabolizować laktozy. Stosowanie leku Encorton może prowadzić do objawów nietolerancji laktozy, takich jak ból brzucha, wzdęcia, biegunka czy nudności. W przypadku tych pacjentów, Encorton jest przeciwwskazany, a lekarz powinien zalecić alternatywną terapię, która nie zawiera laktozy.

Dawkowanie leku Encorton

Lek Encorton występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć w całości (nie dzielić, nie rozkruszać, nie rozgryzać), najlepiej w porze posiłku. Najczęściej lek stosuje się rano – 1 raz na dobę. Dzięki temu ryzyko zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza zostaje zminimalizowane z uwagi na największe wydzielanie kortykosteroidów endogennych właśnie o tej porze dnia.

Dawka ustalana jest przez lekarza na postawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta tkj. schorzenie, reakcja na lek. Najczęściej dawkowanie wygląda następująco:

 • w przypadku osób dorosłych oraz młodzieży zaleca się stosowanie od 5 do 60 mg na dobę. Lek może zostać podany w dawce jednorazowej lub też w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka leku to 250 mg na dobę.
 • w przypadku dzieci dawka uzależniona jest od masy ciała – 2 mg leku na każdy kilogram masy ciała. Lek można podać w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych z zachowaniem 6-8 godzinnego odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. Inne dawkowanie leku zalecane jest w przypadku chorób tkj.:
 • przebieg zespołu nerczycowego,
 • reumatyczne zapalenie serca,
 • białaczka,
 • choroby nowotworowe,
 • gruźlica.

Odstawienie leku musi odbywać się stopniowo – schemat takiego zmniejszania dawki uzależniony jest od rodzaju choroby, okresu leczenia, wielkości stosowanej dawki, a także indywidualnej reakcji pacjenta. W przypadku stosowania dużych dawek długoterminowo należy zmniejszać dawkę o 1 g co miesiąc. W przypadku stosowania leku przez krótki okres czasu dawkę można zmniejszać o 2-5 mg co 2-7 dni. Nagłe odstawienie leku jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy lek był stosowany krócej niż przez okres 7 dni, a dobowa dawka nie była wyższa niż 40 mg.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Encorton

Istnieją sytuacje, w których podczas stosowania leku Encorton należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed zastosowaniem tego preparatu warto wiedzieć, że:

 1. Substancja czynna leku – prednizon – może wpływać na zamaskowanie objawów zakażenia, zmniejszenie odporności na zakażenie, a także zdolności do jego lokalizacji.
 2. Podczas kuracji z zastosowaniem kortykosteroidów powinno się unikać ekspozycji na odrę oraz ospę wietrzną, ponieważ leki te mogą wpływać na cięższy przebieg tych chorób (a nawet prowadzić do zgonu).
 3. Prednizon może wpłynąć na ujawnienie utajonej pełzakowicy. W przypadku wystąpienia biegunki, której przyczyna nie jest znana, a także w przypadku osób, które wróciły z krajów tropikalnych należy wykluczyć zakażenie pełzakiem czerwonki przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem glikokortykosteroidów.
 4. Podczas kuracji z zastosowaniem prednizonu nie należy poddawać się szczepieniom żywymi szczepionkami wirusowymi, ponieważ może to doprowadzić do braku wzrostu przeciwciał (wyjątki przy stosowaniu glikokortykosteroidów jako leczenie substytucyjne).
 5. W przypadku gruźlicy stosowanie prednizonu należy ograniczyć jedynie do gruźlicy rozsianej lub takiej, której przebieg jest piorunujący. Równolegle należy stosować leki przeciwgruźlicze.
 6. Przerwanie leczenia po długotrwałym stosowaniu glikokortykosteroidów może doprowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawienia tkj. bóle mięśni i stawów, gorączka, złe samopoczucie.
 7. W przypadku możliwości zmniejszenia dawki należy to robić stopniowo.
 8. Stosowanie prednizonu niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych:
 • euforia,
 • bezsenność,
 • nagłe zmiany nastroju,
 • zaburzenia osobowości,
 • ciężka depresja,
 • objawy psychozy.

Jeżeli wcześniej istniały skłonności psychotyczne lub chwiejność emocjonalna to mogą się one nasilać podczas leczenia.

 1. Ostrożność należy zachować podczas leczenia z równoległym zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego oraz prednizonu u pacjentów z hipoprotrombinemią.
 2. Ostrożność należy zachować podczas stosowania prednizonu u osób, u których występuje:
 • nieswoiste wrzodziejące zapalenie okrężnicy w przypadku istnienia zagrożenia perforacją,
 • ropień lub inne ropne zakażenia,
 • uchyłkowość jelit,
 • świeże zespolenia jelitowe,
 • czynny/utajony wrzód trawienny,
 • zapalenie przełyku,
 • zapalenie żołądka,
 • nadczynność tarczycy,
 • niedoczynność tarczycy,
 • niewydolność nerek,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • ostroporoza,
 • myasthenia gravis,
 • cukrzyca,
 • upośledzenie czynności wątroby,
 • choroby serca,
 • zastoinowa niewydolność krążenia,
 • ostatnio przebyty zawał serca,
 • jaskra,
 • zakażenia grzybicze,
 • zakażenia wirusowe,
 • hiperlipidemia,
 1. Długotrwałe stosowanie prednizonu może prowadzić do zaćmy jaskry (niekiedy z uszkodzeniem nerwów wzrokowych), do wzrostu ryzyka wtórnych zakażeń grzybiczych lub wirusowych.
 2. Stosowanie prednizonu w średnich oraz dużych dawkach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, retencji wody i sodu, wzrostu wydalania potasu i wapnia.
 3. W przypadku długotrwałego stosowania prednizonu u dzieci należy obserwować je pod kątem wykrycia zaburzeń wzrostu oraz rozwoju.
 4. Stosowanie prednizonu może wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie ruchliwości oraz liczby plemników.
 5. W przypadku stosowanie kortykosteroidów należy stale kontrolować czynność nadnerczy, stężenie glukozy we krwi, stężenie elektrolitów, czas protrombinowy (przy równoległym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny), a także regularnie wykonywać badania okulistyczne, badania kału na obecność krwi utajonej.
 6. Lek Encorton zawiera laktozę, więc nie powinien być stosowany u pacjentów, u których występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp oraz zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Z czym nie łączyć leku Encorton

Encorton i leki na HIV – Encorton może nasilać działanie niektórych leków na HIV, takich jak rytonawir czy kobicystat. W takich przypadkach lekarz może potrzebować uważnie monitorować stan pacjenta.

Encorton i niesteroidowe leki przeciwzapalne, alkohol – Współużytkowanie Encortonu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub alkoholem zwiększa ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Encorton i amfoterycyna B, inhibitory anhydrazy węglanowej – Może dojść do niedoboru jonów potasowych we krwi, przerostu mięśnia serca i zastoinowej niewydolności krążenia.

Encorton i paracetamol – Wzrasta ryzyko hipernatremii, obrzęków, zwiększonego wydalania wapnia, ryzyka niedoboru wapnia i osteoporozy, oraz zwiększonego ryzyka toksycznego działania paracetamolu na wątrobę.

Encorton i sterydy anaboliczne, androgeny – Może dojść do pojawienia się obrzęków, trądziku.

Encorton i leki cholinolityczne – Głównie atropina może powodować wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Encorton i leki przeciwzakrzepowe – Możliwa zmiana skuteczności tych leków oraz zwiększone ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Encorton i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – Mogą nasilać zaburzenia psychiczne związane ze stosowaniem prednizonu.

Encorton i leki przeciwcukrzycowe, insulina – Osłabienie działania przeciwcukrzycowego.

Encorton i leki stosowane w nadczynności tarczycy, hormony tarczycy – Może być konieczna zmiana dawki lub odstawienie leku stosowanego w nadczynności tarczycy lub hormonu tarczycy.

Encorton i asparaginaza – Nasilone działanie hiperglikemizujące asparaginazy.

Encorton i doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny – Estrogeny nasilają działanie prednizonu.

Encorton i glikozydy naparstnicy – Zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu serca i toksyczności glikozydów.

Encorton i leki moczopędne – Osłabione działanie leków moczopędnych, niedobór jonów potasowych we krwi.

Encorton i kwas foliowy – Zwiększone zapotrzebowanie na ten lek.

Encorton i leki immunosupresyjne – Zwiększenie ryzyka zakażenia, rozwoju chłoniaków i innych chorób limfoproliferacyjnych.

Encorton i izoniazyd – Zmniejszenie stężenia izoniazydu w osoczu, może być konieczna modyfikacja dawki.

Encorton i meksyletyna – Przyspieszony metabolizm meksyletyny i zmniejszenie jej stężenia w osoczu.

Encorton i mitotan – Hamuje czynność kory nadnerczy, podczas jego stosowania zwykle konieczne jest stosowanie glikokortykosteroidów, ale w dawkach większych niż zwykle.

Encorton i sód – Może być konieczne ograniczenie sodu w diecie oraz leków z dużą zawartością sodu; suplementacja glikokortykosteroidów niekiedy wymaga dodatkowego podawania sodu.

Encorton i szczepionki zawierające żywe wirusy – Możliwy rozwój chorób wirusowych i zmniejszona skuteczność szczepionki.

Encorton i inne szczepionki – Zwiększone ryzyko powikłań neurologicznych oraz zmniejszone wytwarzanie przeciwciał.

Encorton i związki indukujące enzymy mikrosomalne – Osłabienie siły dziania glikokortykosteroidów.

Encorton i efedryna – Może przyspieszać metabolizm glikokortykosteroidów.

Encorton i leki blokujące płytkę motoryczną niedepolaryzujace – Hipokaliemia związana ze stosowaniem prednizonu może nasilać blok płytki motorycznej.

Encorton i salicylany – Zwiększone wydalanie salicylanów, zmniejszone stężenia w osoczu, ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Encorton i potas – Stosowanie glikokortykosteroidów powoduje zmniejszenie stężenia jonów potasowych we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Encorton

Skutki uboczne leku Encorton

Encorton to lek, który może powodować wiele działań niepożądanych. Istnieje większe ryzyko ich wystąpienia przy dłuższym stosowaniu leku. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie stosowania Encortonu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe oraz zaburzenia tkanki łącznej:

 • Osłabienie siły mięśniowej i utrata masy mięśniowej – w trakcie stosowania Encortonu może dojść do osłabienia siły mięśniowej i utraty masy mięśniowej. Oba objawy mogą utrudnić wykonywanie codziennych czynności.
 • Miopatia steroidowa – lek może również spowodować miopatię steroidową, która jest chorobą mięśniowo-szkieletową charakteryzującą się osłabieniem mięśni.
 • Osteoporoza – Encorton może wpłynąć na gęstość kości i zwiększyć ryzyko wystąpienia osteoporozy. Warto stosować witaminę D oraz wapń oraz wykonywać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, aby zapobiec temu działaniu niepożądanemu.
 • Kompresyjne złamanie kręgosłupa i patologiczne złamania kości długich – stosowanie Encortonu zwiększa ryzyko wystąpienia złamań kości, zwłaszcza w obrębie kręgosłupa i kości długich.
 • Aseptyczna martwica głowy kości udowej oraz kości ramiennej – to bardzo rzadki, ale poważny skutek uboczny, który może wystąpić w trakcie stosowania Encortonu.

Problemy żołądkowo-jelitowe:

 • Wrzód trawienny – stosowanie Encortonu zwiększa ryzyko wystąpienia wrzodu trawiennego.
 • Perforacje jelita grubego/cienkiego – Encorton może również spowodować perforacje jelita grubego lub cienkiego.
 • Zapalenie trzustki, wzdęcia, wrzodziejące zapalenie przełyku oraz problemy trawienne – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ pokarmowy, co może prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia skóry oraz tkanki podskórnej:

 • Trądzik i rozstępy skórne – Encorton może wpłynąć na skórę i prowadzić do powstawania trądziku i rozstępów skórnych.
 • Problemy z gojeniem się ran, wylewy krwawe oraz wybroczyny, rumień, wzmożone pocenie, inne reakcje skórne – stosowanie Encortonu może wpłynąć na skórę i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia układu nerwowego:

 • Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego z tarczą zastoinową – Encorton może wpłynąć na układ nerwowy i prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego z tarczą zastoinową.
 • Drgawki, zawroty głowy, bóle głowy – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ nerwowy i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia endokrynologiczne:

 • Wtórna niedoczynność kory nadnerczy i przysadki – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ hormonalny i prowadzić do wtórnej niedoczynności kory nadnerczy i przysadki.
 • Zespół Cushinga – lek może również prowadzić do wystąpienia zespołu Cushinga.
 • Zahamowanie wzrostu u dzieci oraz zaburzenia miesiączkowania – Encorton może wpłynąć na wzrost u dzieci i zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
 • Obniżona tolerancja węglowodanów, ujawnienie cukrzycy i wzrost zapotrzebowania na insulinę oraz doustne leki hipoglikemizujące – stosowanie Encortonu może wpłynąć na metabolizm węglowodanów i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.
 • Hirsutyzm – Encorton może wpłynąć na układ hormonalny i prowadzić do hirsutyzmu.

Zaburzenia narządu wzorku:

 • Zaćma podtorebkowa tylna, wzrost ciśnienia śródgałkowego, jaskra, wytrzeszcz – Encorton może wpłynąć na narząd wzroku i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia natury psychicznej:

 • Objawy schizofrenii, objawy manii, majaczenie – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ nerwowy i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia odżywiania i związane z metabolizmem:

 • Ujemny bilans azotowy – Encorton może wpłynąć na metabolizm białka i prowadzić do ujemnego bilansu azotowego.
 • Hiperglikemia, glukozuria, wzrost masy ciała, wzrost łaknienia – stosowanie Encortonu może wpłynąć na metabolizm węglowodanów i tłuszczów i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Zaburzenia naczyń:

 • Zespoły zakrzepowo-zatorowe – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ krążenia i prowadzić do zespołów zakrzepowo-zatorowych.

Inne działania niepożądane:

 • Reakcje anafilaktyczne i reakcje nadwrażliwości – stosowanie Encortonu może prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych, w tym reakcji anafilaktycznych.
 • Nudności, złe samopoczucie, zaburzenia snu – Encorton może wpłynąć na ogólne samopoczucie i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.
 • Retencja sodu, retencja płynów, zastoinowa niewydolność krążenia – stosowanie Encortonu może wpłynąć na układ krążenia i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.
 • Utrata potasu, nadciśnienie, zasadowica hipokaliemiczna – Encorton może wpłynąć na równowagę elektrolitową i prowadzić do powyższych działań niepożądanych.

Stosowanie Encortonu może prowadzić do wielu działań niepożądanych, zarówno dotyczących układu mięśniowo-szkieletowego, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu hormonalnego, narządu wzroku, układu krążenia, jak i innych działań niepożądanych. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zaleca się stosowanie leku w porze posiłku oraz stosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowej i mineralnej oraz wykonywanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Encorton

Pytania naszych Pacjentów

Czy Encorton jest na receptę?

Tak, Encorton jest lekiem na receptę. Oznacza to, że nie można go kupić bez recepty lekarskiej. Lekarz przepisuje Encorton, gdy uznaje, że jego stosowanie jest konieczne i korzystne dla pacjenta. Przed rozpoczęciem stosowania Encortonu zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który dokładnie przebada pacjenta, oceni jego stan zdrowia i podejmie decyzję o zastosowaniu leku.

Czy encorton jest szkodliwy?

Encorton może wywołać wiele działań niepożądanych, ale stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i w odpowiednich dawkach, jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu chorób, dla których jest przepisywany.

Czy Encorton jest na kaszel?

Encorton nie jest lekiem bezpośrednio stosowanym w leczeniu kaszlu, ale może być przepisany przez lekarza w przypadku chorób układu oddechowego, które powodują kaszel, jako część terapii skojarzonej.

Kiedy brać Encorton?

Encorton powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza i według ustalonego schematu dawkowania. Zwykle lek jest przyjmowany raz dziennie rano, w trakcie posiłku, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych związanych z przewodem pokarmowym. W przypadku chorób wymagających długotrwałego stosowania Encortonu, lekarz może zalecić suplementację witaminy D i wapnia oraz odpowiednie ćwiczenia fizyczne, aby zmniejszyć ryzyko osteoporozy.

Czy po Encortonie się tyje?

Stosowanie Encortonu może powodować wzrost masy ciała u niektórych pacjentów. Lek może wpłynąć na metabolizm i prowadzić do zwiększenia apetytu oraz retencji płynów w organizmie, co może skutkować przyrostem masy ciała. Jednakże, nie u każdego pacjenta stosującego Encorton następuje przyrost masy ciała i wpływ ten zależy od wielu czynników, takich jak dawka leku, czas trwania terapii, styl życia czy indywidualna reakcja organizmu. W każdym przypadku, należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz prowadzić zdrowy styl życia, tak jak np. zrównoważoną dietę i regularną aktywność fizyczną, aby zmniejszyć ryzyko przyrostu masy ciała.

Dlaczego Encorton rano?

Encorton powinien być przyjmowany rano, w trakcie posiłku, ponieważ zmniejsza to ryzyko działań niepożądanych związanych z przewodem pokarmowym, a jednocześnie umożliwia maksymalne wykorzystanie naturalnego rytmu wydzielania kortyzolu przez organizm.

Czy Encorton to jest antybiotyk?

Nie, Encorton nie jest antybiotykiem, lecz jest lekiem z grupy glikokortykosteroidów, który stosuje się w celu zmniejszenia stanów zapalnych i układowych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Encorton? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPrednisonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2024