Eliquis

Eliquis to skuteczny lek przeciwzakrzepowy, którego głównym celem jest zapobieganie powstawaniu zakrzepów we krwi oraz blokowanie kluczowego czynnika związanego z procesem krzepnięcia krwi. Stosowany w różnych schorzeniach, zawiera substancję czynną apiksaban, mającą kluczowe znaczenie w terapii.

Działanie Eliquis

Eliquis, opracowany przez firmę Bristol-Myers Squibb, to lek przeciwzakrzepowy, którego skuteczność wynika z obecności substancji czynnej – apiksabanu. Ta substancja działa poprzez blokowanie czynnika Xa, kluczowego elementu w procesie krzepnięcia krwi, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka powstawania zakrzepów.

Zastosowania leku Eliquis obejmują:

 • Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u dorosłych pacjentów po zabiegu protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, co zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowych.
 • Profilaktyka udaru mózgu oraz zatorowości ogólnoustrojowej u osób dorosłych z niezastawkowym migotaniem przedsionków i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak nadciśnienie tętnicze, wiek powyżej 75 lat, cukrzyca, objawy niewydolności serca, przemijający napad niedokrwienny lub udar mózgu.
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich, gdy wystąpią zakrzepy w głębokich żyłach kończyn dolnych, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zatorowość płucna.
 • Terapia zatorowości płucnej, której celem jest rozpuszczenie zakrzepów w naczyniach płucnych i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi.
 • Zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej, co pomaga uniknąć kolejnych epizodów tych potencjalnie śmiertelnych powikłań.

Stosowanie leku Eliquis powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który określi właściwe dawkowanie i czas trwania terapii, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Wskazania do stosowania Eliquis

 • W celach profilaktycznych – zapobieganie wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u osób dorosłych po planowanej operacji protezoplastyki stawu biodrowego/kolanowego:Eliquis jest stosowany po operacjach ortopedycznych takich jak wszczepienie protezy stawu biodrowego lub kolanowego, aby zmniejszyć ryzyko powstawania zakrzepów. Zakrzepica może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zatorowość płucna. Przez odpowiednie stosowanie leku Eliquis, ryzyko tych powikłań jest minimalizowane.
 • W celach profilaktycznych – zapobieganie wystąpienia udaru mózgu lub zatorowości systemowej u osób dorosłych, u których występuje niezastawkowe migotanie przedsionków oraz min. 1 czynnik ryzyka, tj. przebyty udar mózgu, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wiek powyżej 75 lat, objawowa niewydolność serca:Eliquis jest również stosowany jako profilaktyka u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, którzy mają co najmniej jeden czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu lub zatorowości systemowej. Dzięki temu lekowi pacjenci mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich, leczenie zatorowości płucnej oraz zapobieganie wystąpieniu nawrotowej zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej:Eliquis jest również stosowany w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, czyli powstania zakrzepów w głębokich żyłach kończyn dolnych, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zatorowość płucna. Lek ten pomaga rozpuszczać zakrzepy oraz przywracać prawidłowy przepływ krwi. Ponadto Eliquis może być stosowany w celu zapobiegania nawrotowej zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej, co pomaga uniknąć kolejnych epizodów tych potencjalnie śmiertelnych powikłań.

Przeciwwskazania do stosowania Eliquis

 • Owrzodzenie przewodu pokarmowego (obecnie lub niedawno): Stosowanie Eliquis jest przeciwwskazane u osób z owrzodzeniem przewodu pokarmowego, gdyż może zwiększyć ryzyko krwawienia w tych obszarach.
 • Złośliwy nowotwór z wysokim ryzykiem krwawienia: Pacjenci z nowotworami złośliwymi, które wiążą się z wysokim ryzykiem krwawienia, nie powinni stosować Eliquis, gdyż może to prowadzić do nasilenia problemów z krwawieniem.
 • Choroba wątroby, której towarzyszy koagulopatia oraz istotne klinicznie ryzyko wystąpienia krwawienia: Eliquis jest przeciwwskazany u osób z chorobą wątroby, która prowadzi do zaburzeń krzepnięcia krwi oraz istotnego ryzyka krwawienia, gdyż lek ten może pogorszyć te problemy.
 • Czynne krwawienia klinicznie istotne: Pacjenci z czynnym, klinicznie istotnym krwawieniem nie powinni stosować Eliquis, gdyż może to dodatkowo zwiększyć ryzyko krwawienia.
 • Udar mózgu lub rdzenia kręgowego (niedawno przebyty): Osoby, które niedawno doznały udaru mózgu lub rdzenia kręgowego, nie powinny stosować Eliquis, gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia w mózgu.
 • Operacja mózgu, kręgosłupa lub operacja okulistyczna: Eliquis jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy niedawno przeszli operacje na mózgu, kręgosłupie lub okulistyczne, gdyż może to prowadzić do poważnych powikłań związanych z krwawieniem.
 • Krwawienie śródczaszkowe (niedawno przebyte): Osoby, które niedawno doznały krwawienia śródczaszkowego, nie powinny stosować Eliquis, gdyż może to zwiększyć ryzyko kolejnych krwawień.
 • Żylaki przełyku (podejrzenie lub potwierdzone występowanie): Eliquis jest przeciwwskazany u osób z podejrzeniem lub potwierdzonym występowaniem żylaków przełyku, gdyż może to prowadzić do groźnych krwawień.
 • Wady rozwojowe układu tętniczo-żylnego, tętniaki naczyniowe lub poważne nieprawidłowości naczyń krwionośnych w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu: Osoby z wadami układu tętniczo-żylnego, tętniakami naczyniowymi lub poważnymi nieprawidłowościami naczyń krwionośnych w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu nie powinny stosować Eliquis, gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia w tych newralgicznych miejscach.
 • Równoległe stosowanie leków przeciwzakrzepowych, z pominięciem zmiany leczenia z tych leków na apiksaban lub odwrotnie (z apiksabanu na te leki), a także podawania heparyny efrakcjonowanej w dawkach, które są niezbędne do utrzymania drożności centralnego cewnika żylnego/tętniczego: Stosowanie Eliquis równolegle z innymi lekami przeciwzakrzepowymi, oprócz przypadków, gdy zmienia się leczenie z innych leków przeciwzakrzepowych na apiksaban lub odwrotnie, może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia. Podobnie, równoczesne stosowanie heparyny efrakcjonowanej w dawkach niezbędnych do utrzymania drożności centralnych cewników żylnych/tętniczych jest przeciwwskazane, gdyż może nasilać działanie przeciwzakrzepowe Eliquis. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o stosowaniu leku.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Eliquis

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną leku (apiksaban) lub jakikolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci z nadwrażliwością na apiksaban lub inny składnik Eliquis powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii, gdyż może to prowadzić do działań niepożądanych.
 2. Występowanie nadmiernych krwawień: Osoby z nadmiernym krwawieniem powinny zachować ostrożność podczas stosowania Eliquis i regularnie konsultować się z lekarzem w celu monitorowania stanu zdrowia.
 3. Choroba narządu, która wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia poważnego krwawienia (np. wrzód żołądka, wrzód jelita, krwawienie do mózgu niedawno rozpoznane, choroba wątroby, która może zwiększać ryzyko krwawienia): W przypadku występowania chorób zwiększających ryzyko krwawienia, stosowanie Eliquis wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego.
 4. Równoległe stosowanie niektórych leków, a w szczególności leków zapobiegających krzepnięciu krwi: Eliquis może oddziaływać z innymi lekami, zwłaszcza z tymi przeciwdziałającymi krzepnięciu krwi. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu oceny ewentualnych interakcji.
 5. Wysokie ciśnienie krwi: Osoby z wysokim ciśnieniem krwi powinny być pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania Eliquis, gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia.
 6. Ciężka choroba nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni stosować Eliquis z ostrożnością i być pod stałym nadzorem lekarskim, gdyż może to wpływać na eliminację leku z organizmu.
 7. Masa ciała do 60 kg: Osoby o masie ciała do 60 kg powinny być świadome, że dawkowanie Eliquis może wymagać dostosowania i konsultacji z lekarzem.
 8. Problemy z wątrobą występujące obecnie lub w przeszłości: Pacjenci z obecnymi lub przeszłymi problemami z wątrobą powinni zachować ostrożność podczas stosowania Eliquis i być pod stałą opieką lekarską.
 9. Proteza zastawki serca: Osoby z protezą zastawki serca powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Eliquis, gdyż może być konieczne dostosowanie leczenia.
 1. Założony cewnik: Pacjenci z założonym cewnikiem powinni poinformować lekarza przed rozpoczęciem terapii Eliquis, gdyż może to wpływać na ryzyko krwawienia w miejscu cewnika.
 1. Przyjmowanie zastrzyku do kręgosłupa: Osoby planujące przyjęcie zastrzyku do kręgosłupa powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Eliquis, gdyż istnieje zwiększone ryzyko krwawienia w okolicy kręgosłupa.
 1. Planowane zabiegi: Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, stomatologicznymi lub inwazyjnymi, pacjenci powinni poinformować lekarza o stosowaniu Eliquis, gdyż może to wpływać na ryzyko krwawienia.
 1. Ciąża lub jej podejrzenie: Kobiety w ciąży lub podejrzewające ciążę powinny konsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Eliquis, gdyż wpływ leku na płód nie jest w pełni poznany.
 1. Okres karmienia piersią: Matki karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed stosowaniem Eliquis, gdyż nie jest znane, czy lek przenika do mleka matki.
 1. Nietolerancja niektórych cukrów (lek zawiera laktozę): Osoby z nietolerancją niektórych cukrów, takich jak laktoza, powinny poinformować lekarza przed rozpoczęciem terapii Eliquis, gdyż może to prowadzić do działań niepożądanych związanych z nietolerancją cukrów.

Dawkowanie Eliquis

Lek Eliquis zawiera substancję czynną o nazwie apiksaban. W każdej tabletce preparatu zawarte jest 2,5 mg lub 5 mg substancji czynnej. Dawkowanie leku Eliquis zależy od wskazań leczniczych, stanu zdrowia pacjenta, obecności innych chorób współistniejących oraz ewentualnych interakcji z innymi lekami. Optymalną dawkę Eliquis dla każdego pacjenta ustala lekarz prowadzący.

Lek Eliquis przeznaczony jest dla osób dorosłych i może być stosowany niezależnie od posiłków. W przypadku problemów z połykaniem, możliwe jest sporządzenie zawiesiny wodnej. Aby to zrobić, tabletkę należy rozkruszyć i wymieszać z wodą. Alternatywnie, tabletkę można rozpuścić w 5% wodnym roztworze glukozy, soku jabłkowym lub wymieszać z musem jabłkowym. Następnie należy natychmiast spożyć przygotowany roztwór lub zawiesinę.

W przypadku konieczności podania leku przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, można sporządzić zawiesinę wodną lub roztwór glukozy, a następnie podać go pacjentowi. Przygotowanie i podawanie roztworu lub zawiesiny w ten sposób powinno być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami lekarza prowadzącego oraz przy zachowaniu odpowiednich zasad aseptyki i antyseptyki.

Ważne jest, aby pacjent stosował się do zaleceń lekarza prowadzącego w zakresie dawkowania leku Eliquis oraz regularnie kontrolował swoje parametry krzepnięcia, szczególnie na początku terapii, po zmianach dawki lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Stosowanie leku Eliquis powinno być ściśle monitorowane, aby zapewnić skuteczność leczenia oraz minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Z czym nie łączyć leku Eliquis

Wzmacnianie działania Eliquis – Niektóre leki mogą zwiększać ryzyko krwawień podczas stosowania Eliquis, w tym:

 • Leki przeciwgrzybicze jak ketokonazol.
 • Leki przeciwwirusowe na HIV/AIDS, np. rytonawir.
 • Inne leki przeciwzakrzepowe, np. enoksaparyna.
 • Leki przeciwzapalne/przeciwbólowe, np. kwas acetylosalicylowy, szczególnie u osób starszych.
 • Leki na ciśnienie krwi/serce, np. diltiazem.

Osłabianie działania Eliquis – Leki zmniejszające skuteczność Eliquis:

 • Leki przeciwpadaczkowe, np. fenytoina.
 • Ziele dziurawca, stosowane w depresji.
 • Leki na gruźlicę/zakażenia, np. ryfampicyna.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Eliquis

Skutki uboczne leku Eliquis

Stosowanie leku Eliquis – tak jak stosowanie każdego innego leku przeciwzakrzepowego – może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Mimo to, warto pamiętać, że skutki uboczne nie występują u każdego pacjenta, a korzyści płynące ze stosowania leku często przeważają nad ewentualnymi szkodami związanymi z wystąpieniem skutków ubocznych.

Do potencjalnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Eliquis zalicza się:

 1. Krwawienia różnego pochodzenia:
  • krwawienie do żołądka lub jelit,
  • krwawienie do oka,
  • krwawienie dziąseł,
  • krwawienie z nosa,
  • krew w stolcu,
  • krew w moczu,
  • wylew podskórny oraz obrzęk,
  • krwawienie do mózgu,
  • krwawienie w obrębie kręgosłupa,
  • krwioplucie,
  • krwawienie z odbytnicy,
  • krwawienie z pochwy,
  • krwawienie z jamy brzusznej.
 2. Reakcje alergiczne, takie jak:
  • obrzęk twarzy, warg, ust, języka i/lub gardła,
  • świąd skóry,
  • trudności z oddychaniem.
 3. Zasinienie i obrzęk rany lub okolicy miejsca wstrzyknięcia.

Wpływ leku Eliquis na zdrowie dzieci (poniżej 18. roku życia), kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią nie jest znany, dlatego nie zaleca się stosowania tego preparatu w tych grupach osób. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który może dostosować dawkowanie leku lub rozważyć zmianę terapii na inny lek przeciwzakrzepowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Eliquis

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Eliquis?

Lek Eliquis jest stosowany w zapobieganiu powstawaniu zakrzepów krwi oraz w leczeniu zakrzepicy u pacjentów z migotaniem przedsionków i chorobą niedokrwienną serca.

Który lek jest lepszy Eliquis czy Xarelto?

Oba leki, Eliquis (apiksaban) i Xarelto (rywaroksaban), są skutecznymi lekami przeciwzakrzepowymi i wykazują podobną skuteczność i bezpieczeństwo w zapobieganiu zakrzepicy. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych okoliczności pacjenta i zaleceń lekarza.

Jak długo można brać Eliquis?

Czas trwania leczenia lekiem Eliquis (apiksaban) zależy od indywidualnych okoliczności pacjenta i zaleceń lekarza. W przypadku zapobiegania zakrzepicy u pacjentów z migotaniem przedsionków zaleca się zwykle długotrwałe stosowanie leku, natomiast w przypadku leczenia zakrzepicy czas trwania leczenia może być uzależniony od ciężkości choroby i skłonności pacjenta do powstawania zakrzepów.

Czy Eliquis rozpuszcza skrzepy?

Lek Eliquis nie rozpuszcza już istniejących skrzeplin, ale działa zapobiegawczo, hamując tworzenie nowych skrzeplin i zapobiegając ich powstawaniu. Lek ten blokuje kluczowy czynnik związany z procesem krzepnięcia krwi, co zapobiega powstawaniu skrzeplin.

Czy lek Eliquis jest bezpieczny?

Lek Eliquis jest uważany za skuteczny i bezpieczny w zapobieganiu zakrzepicy u pacjentów z migotaniem przedsionków i w leczeniu zakrzepicy. Jak każdy lek, może jednak powodować skutki uboczne, takie jak krwawienia. Dlatego ważne jest stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych.

Czy Eliquis chroni przed udarem?

Tak, lek Eliquis stosowany w zapobieganiu zakrzepicy u pacjentów z migotaniem przedsionków pomaga zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, które wynika z powodu powstania skrzeplin w obrębie serca i tętnic mózgowych.

Kiedy odstawić Eliquis?

Decyzja o odstawieniu leku Eliquis powinna być podejmowana wyłącznie przez lekarza, a nie pacjenta. Odstawienie leku może być konieczne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub przed planowanymi procedurami chirurgicznymi. Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Który lek lepszy Pradaxa czy Eliquis?

Oba leki, Eliquis (apiksaban) i Pradaxa (dabigatran), są skutecznymi lekami przeciwzakrzepowymi i wykazują podobną skuteczność i bezpieczeństwo w zapobieganiu zakrzepicy. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych okoliczności pacjenta i zaleceń lekarza.

Czy można dzielić Eliquis?

Nie zaleca się dzielenia tabletek Eliquis, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność leku. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania lub dzielenia, z dostateczną ilością wody. W przypadku problemów z połykaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania alternatywnych form leczenia.

Jakie leki przeciwbólowe przy Eliquis?

Przy stosowaniu leku Eliquis należy zachować ostrożność w stosowaniu leków przeciwbólowych, zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawień. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków przeciwbólowych, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak szybko działa Eliquis?

Lek Eliquis działa stosunkowo szybko, zwykle osiągając maksymalne stężenie we krwi około 3-4 godziny po podaniu doustnym. Działanie przeciwzakrzepowe utrzymuje się przez około 12 godzin, dlatego zaleca się stosowanie leku raz na dobę.

Jak stosować Eliquis?

Eliquis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle dawkowany jest doustnie, raz na dobę, bez względu na posiłki. Ważne jest regularne przyjmowanie leku o określonej porze każdego dnia, aby zapewnić jego skuteczność. Należy unikać zmiany dawek lub zaprzestania stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Czy Eliquis jest na receptę?

Tak, lek Eliquis jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Eliquis? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaApixaban
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2024