Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab to lek zawierający escytalopram, używany w terapii depresji, w tym epizodów ciężkiej depresji. Jest także skuteczny w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zaburzenia lękowego z napadami lęku (zwanego lękiem panicznym), z agorafobią lub bez niej, fobii społecznej, uogólnionego zaburzenia lękowego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Działanie Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jego aktywnym składnikiem jest escytalopram.

Działanie escytalopramu polega na zwiększeniu stężenia serotoniny w mózgu. Serotonina to neuroprzekaźnik, który przekazuje sygnały między komórkami nerwowymi. Jest ona kluczowa dla wielu procesów psychicznych, a jej niewłaściwe stężenie może prowadzić do zaburzeń, takich jak depresja czy lęk.

Poprzez blokowanie zwrotnego wychwytu serotoniny, escytalopram pozwala na zwiększenie dostępności tego neuroprzekaźnika w synapsach mózgowych. W ten sposób pomaga on w przywróceniu prawidłowego równowagi neurochemicznej, co może przyczynić się do złagodzenia objawów depresji i zaburzeń lękowych.

Wskazania do stosowania Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących stanów:

 • Depresja: Lek ten jest powszechnie stosowany do leczenia epizodów dużych depresji. Depresja jest poważnym stanem, który wpływa na nastrój, energię, zainteresowania, sen i apetyt pacjenta. Może prowadzić do trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Elicea Q-Tab, poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, może pomóc w złagodzeniu objawów depresji.
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez niej: Lęk paniczny to stan, w którym osoba doświadcza nagłych i intensywnych napadów lęku, które mogą obejmować objawy takie jak ból w klatce piersiowej, tachykardia, duszności, a nawet lęk przed śmiercią. Agorafobia jest lękiem przed miejscami lub sytuacjami, które mogą wywołać atak paniki. Elicea Q-Tab może pomóc w zmniejszeniu częstotliwości i intensywności tych ataków.
 • Fobia społeczna (zaburzenie lękowe społeczne): To zaburzenie charakteryzuje się intensywnym lękiem lub niechęcią do sytuacji społecznych, wynikającymi z obaw o ocenę lub krytykę ze strony innych. Może to prowadzić do unikania takich sytuacji, co w skrajnych przypadkach może ograniczyć codzienne funkcjonowanie pacjenta. Elicea Q-Tab pomaga w kontroli objawów fobii społecznej.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD): GAD jest charakteryzowane długotrwałym, często nieproporcjonalnym lękiem i niepokojem dotyczącym różnych aspektów codziennego życia. Elicea Q-Tab działa, zwiększając stężenie serotoniny w mózgu, co może pomóc w redukcji objawów GAD.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): OCD to stan, w którym pacjent doświadcza powtarzających się obsesji (niechcianych myśli, obrazów lub impulsów) i/lub kompulsji (powtarzających się zachowań lub rytuałów). Leki takie jak Elicea Q-Tab mogą pomóc w kontroli tych objawów, zwiększając dostępność serotoniny w mózgu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab, jak każdy lek, ma określone przeciwwskazania i wymaga stosowania z odpowiednią ostrożnością.

Przeciwwskazania do stosowania Elicea Q-Tab:

 • Nadwrażliwość na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Leku nie powinno się stosować, jeśli pacjent ma alergię na escytalopram lub na jakikolwiek inny składnik zawarty w leku.
 • Stosowanie jednoczesne z niektórymi innymi lekami: Leki z grupy inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) nie powinny być stosowane jednocześnie z Elicea Q-Tab ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych, nawet potencjalnie zagrażających życiu interakcji. Do leków z grupy MAO zalicza się między innymi moklobemid (stosowany do leczenia depresji) oraz selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona).

Środki ostrożności dotyczące stosowania Elicea Q-Tab:

 • Dzieci i młodzież: Elicea Q-Tab generalnie nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Istnieje bowiem zwiększone ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość.
 • Starsi pacjenci: U starszych pacjentów (ponad 65 lat) zaleca się rozpoczęcie leczenia od niższej dawki, ponieważ mogą oni być bardziej podatni na działania niepożądane leków.
 • Zaburzenia serca: U pacjentów z zaburzeniami serca, takimi jak niewydolność serca, niedawny zawał serca, bradykardia lub z niedostatecznym kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, lek powinien być stosowany z ostrożnością.
 • Zaburzenia psychiczne: Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak mania, schizofrenia, czy pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia samobójczego, powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania leku.
 • Cukrzyca: Escytalopram może wpływać na gospodarkę cukrową, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni być monitorowani pod kątem zmian stężenia glukozy we krwi.
 • Zaburzenia nerek i wątroby: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek, dawkowanie Elicea Q-Tab może wymagać dostosowania.

Jak stosować Elicea Q-Tab?

Elicea Q-Tab jest lekiem, który należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze powinniście skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Schemat dawkowania Elicea Q-Tab zależy od schorzenia:

Depresja: Zwykła zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia, a następnie może zostać zwiększona do 10 mg na dobę. Maksymalna dawka, do której lekarz może zwiększyć, wynosi 20 mg na dobę.

Fobia społeczna: Zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Lekarz może jednak dostosować dawkę, zmniejszając do 5 mg na dobę lub zwiększając do maksymalnie 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenie lękowe uogólnione: Zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Dla pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Elicea Q-Tab zazwyczaj nie jest stosowany u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na lek. Może upłynąć kilka tygodni, zanim pacjent odczuje poprawę. Dlatego niezwykle ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku, nawet jeśli początkowo nie ma poprawy samopoczucia. Nie zmieniaj dawkowania bez porozumienia z lekarzem. Lek Elicea Q-Tab należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz, aby uniknąć powrotu objawów choroby. Zaleca się kontynuację leczenia przez przynajmniej 6 miesięcy od uzyskania poprawy.

Sposób podawania leku jest następujący: Lek Elicea Q-Tab przyjmuje się codziennie, w pojedynczej dawce, bezpośrednio przed posiłkiem.

Jeżeli zażyjesz więcej leku Elicea Q-Tab, niż powinieneś, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do najbliższego szpitala, nawet jeśli nie odczuwasz żadnych objawów.

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli zapomniałeś przyjąć lek i przypomniałeś sobie o tym przed pójściem spać, powinieneś natychmiast przyjąć lek. Następnego dnia kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Jeżeli przestaniesz stosować Elicea Q-Tab, nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Po przerwaniu przyjmowania leku Elicea Q-Tab, mogą wystąpić objawy odstawienia, które mogą być różne dla różnych osób. Jeśli wystąpią ciężkie objawy odstawienia, należy skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, że powyższe informacje to ogólne wytyczne i powinieneś zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania leku Elicea Q-Tab.

Z czym nie łączyć leku Elicea Q-Tab

Inhibitory MAO i Elicea Q-Tab – Nie należy stosować Elicea Q-Tab wraz z nieselektywnymi inhibitorami MAO (np. fenelzyna, iproniazyd) oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A i nieodwracalnymi inhibitorami MAO-B (np. moklobemid, selegilina). Konieczne są przerwy: 14 dni po odstawieniu inhibitorów MAO przed rozpoczęciem Elicea Q-Tab oraz 7 dni po zakończeniu stosowania Elicea Q-Tab przed podjęciem leczenia inhibitorami MAO.

Antybiotyki, Lit, Tryptofan i Elicea Q-Tab – Stosowanie Elicea Q-Tab z linezolidem, litem lub tryptofanem może prowadzić do wzmożenia efektów ubocznych.

Leki przeciwdepresyjne i Elicea Q-Tab – Imipramina, dezypramina, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna oraz ziele dziurawca mogą wpływać na stężenie escytalopramu we krwi, co może wymagać dostosowania dawek.

Sumatryptan, Tramadol i Elicea Q-Tab – Równoczesne stosowanie z Elicea Q-Tab może wywoływać objawy takie jak skurcze mięśni, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, gorączka.

Cymetydyna, Lanzoprazol, Omeprazol i Elicea Q-Tab – Stosowanie tych leków może zwiększać stężenie escytalopramu we krwi.

Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne i Elicea Q-Tab – Kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, dipirydamol, fenprokumon) mogą zwiększać ryzyko krwawień w połączeniu z Elicea Q-Tab.

Meflochina, Bupropion, Tramadol i Elicea Q-Tab – Stosowanie tych leków z Elicea Q-Tab może obniżać próg drgawkowy.

Neuroleptyki, Flekainid, Propafenon, Metoprolol i Elicea Q-Tab – Może być konieczne dostosowanie dawkowania Elicea Q-Tab w przypadku równoczesnego stosowania tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Elicea Q-Tab

Skutki uboczne leku Elicea Q-Tab

Oto szczegółowy opis potencjalnych działań niepożądanych przyjmowania leku Elicea Q-Tab, a także prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Nudności
 • Ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • Zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • Lęk, niepokój, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, pieczenie skóry
 • Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • Nadmierne pocenie
 • Bóle stawów i bóle mięśni
 • Zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia erekcji, zmniejszony popęd płciowy, trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet)
 • Uczucie zmęczenia, gorączka
 • Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Pokrzywka, wysypka, swędzenie (świąd)
 • Zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napady lęku, stany splątania
 • Zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia (utrata przytomności)
 • Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, szumy uszne
 • Wypadanie włosów
 • Krwawienie z pochwy
 • Zmniejszenie masy ciała
 • Szybkie bicie serca
 • Obrzęk kończyn górnych lub dolnych
 • Krwawienie z nosa
 • Nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Agresja, poczucie utraty własnej tożsamości (depersonalizacja), omamy
 • Wolne bicie serca
 • Obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie i nagłe skurcze mięśni – objawy zespołu serotoninowego
 • Trudności w oddawaniu moczu
 • Napady drgawkowe
 • Żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu – objawy zaburzenia czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby
 • Szybka, nieregularna akcja serca, omdlenia – objawy torsade de pointes

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • Zawroty głowy przy wstawaniu spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi (niedociśnienie ortostatyczne)
 • Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • Zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • Bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • Zaburzenia krwawienia, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • Nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • Zwiększona objętość oddawanego moczu
 • Mlekotok u kobiet niekarmiących
 • Mania
 • Zwiększone ryzyko złamań kości
 • Zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QT)
 • Ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy)

Dodatkowo, znane są liczne działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania do escytalopramu:

 • Niepokój ruchowy [niemożność pozostawania bez ruchu (akatyzja)]
 • Jadłowstręt.

Pamiętaj, że powyższe informacje to ogólne wytyczne i powinieneś zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania leku Elicea Q-Tab.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Elicea Q-Tab

Pytania naszych Pacjentów

Czy można pić alkohol przy stosowaniu Elicea Q-Tab?

Zdecydowanie nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Elicea Q-Tab. Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane leku, takie jak senność czy zawroty głowy, a także osłabiać skuteczność terapii, pogłębiając symptomy depresji lub lęku. Każda decyzja o spożywaniu alkoholu podczas leczenia powinna być skonsultowana z lekarzem.

Czy Elicea Q-Tab jest na receptę?

Tak, Elicea Q-Tab jest lekiem dostępnym na receptę.

Jak szybko działa Elicea Q-Tab?

Elicea Q-Tab, podobnie jak inne leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), nie działa natychmiast. Przyjmując lek, pacjent zwykle zauważa poprawę samopoczucia po około dwóch do czterech tygodni. W niektórych przypadkach czas ten może być nawet dłuższy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Elicea Q-Tab? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaKrka, d.d., Novo mesto
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023