Egiramlon

Egiramlon to lek złożony, zawierający ramipryl i amlodypinę. Ramipryl to inhibitor ACE, który redukuje ciśnienie krwi przez zmniejszenie pewnych substancji w organizmie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Amlodypina to antagonista wapnia, który również działa na naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i polecany dla pacjentów, którzy dobrze reagują na obie substancje podawane oddzielnie w takich samych dawkach.

Działanie Egiramlon

Działanie Egiramlon polega na synergii dwóch substancji czynnych: ramiprylu i amlodypiny. Ramipryl jest inhibitorem ACE, co oznacza, że blokuje działanie enzymu konwertującego angiotensynę, co z kolei prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Dodatkowo, ułatwia to sercu pompowanie krwi do całego organizmu.

Amlodypina, będąca antagonistą kanałów wapniowych, działa przez rozkurczenie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co również obniża ciśnienie i ułatwia przepływ krwi.

Dzięki połączeniu tych dwóch składników, Egiramlon jest efektywny w kontroli wysokiego ciśnienia tętniczego, oferując pacjentom lepsze zarządzanie ich stanem zdrowia.

Wskazania do stosowania Egiramlon

Nadciśnienie Tętnicze: Egiramlon jest szczególnie wskazany dla pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest efektywnie kontrolowane przez jednoczesne stosowanie ramiprylu i amlodypiny w oddzielnych preparatach i w takich samych dawkach, jak w tym leku złożonym.

Leczenie Skojarzone: Lek może być używany jako część skojarzonej terapii antyhipertensyjnej, co oznacza, że może być stosowany razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi dla osiągnięcia optymalnej kontroli ciśnienia krwi.

Nieefektywność Innych Leków: Egiramlon jest również wskazany dla pacjentów, którzy nie osiągają wystarczającej kontroli ciśnienia krwi za pomocą jednego leku i potrzebują dodatkowej terapii.

Chroniczna Niewydolność Serca: Choć to nie jest główne wskazanie, u niektórych pacjentów z chroniczną niewydolnością serca (zwłaszcza tych, u których ciśnienie jest trudne do kontrolowania), Egiramlon może być używany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Podtrzymywanie Terapii: W przypadkach, gdy pacjent musi przerwać stosowanie jednego z leków (ramipryl lub amlodypina) z powodu efektów ubocznych lub innych problemów zdrowotnych, Egiramlon może być kontynuowany pod ścisłym nadzorem medycznym.

Przeciwwskazania do stosowania Egiramlon

Przeciwwskazania do stosowania Egiramlon mogą być różne i są istotne do rozważenia przed rozpoczęciem leczenia. Oto kilka najważniejszych:

 • Alergia na Składniki: Jeśli pacjent ma znane alergie na ramipryl, amlodypinę lub jakiekolwiek inne składniki tego leku, Egiramlon jest przeciwwskazany.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Lek nie jest zalecany dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ponieważ może to mieć wpływ na rozwój i zdrowie dziecka.
 • Niewydolność Nerek i Wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby nie powinni stosować Egiramlonu, chyba że pod ścisłym nadzorem lekarskim.
 • Stenozą Zastawek lub Kanałów Serca: Egiramlon jest przeciwwskazany u osób z niektórymi formami stenozy (zwężenia) zastawek lub kanałów serca.
 • Wysokie Poziomy Potasu w Krwi: Egiramlon może zwiększyć poziomy potasu w organizmie, co jest przeciwwskazane u osób z już istniejącą hiperkaliemią.
 • Wcześniejsze Reakcje Angioedematyczne: Osoby, które miały wcześniejsze epizody angioedemu (poważne obrzęki, zwłaszcza na twarzy i w okolicach gardła) w odpowiedzi na inhibitory ACE, nie powinny stosować leku zawierającego ramipryl.
 • Podwójna Blokada Układu Renina-Angiotensyna: Użycie Egiramlonu w połączeniu z innymi lekami, które również blokują układ renina-angiotensyna, jest generalnie przeciwwskazane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.
 • Dzieci i Młodzież: Egiramlon generalnie nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jak stosować Egiramlon?

Egiramlon jest lekiem przyjmowanym doustnie i powinien być stosowany codziennie o tej samej porze, aby zapewnić równomierny poziom substancji czynnych w organizmie. Możesz go zażyć przed lub po jedzeniu, zgodnie z własnymi preferencjami.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy ich kruszyć ani żuć, co może zaburzyć ich działanie.

Ważne jest, aby nie łączyć leku z sokiem grejpfrutowym, który może wpływać na metabolizm leku i potencjalnie zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Dawkowanie

 • Standardowa dawka to jedna kapsułka o mocy zaleconej przez lekarza. Jeśli leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub powoduje skutki uboczne, lekarz może dostosować dawkę.
 • Maksymalna dawka nie powinna przekraczać jednej kapsułki o mocy 10 mg ramiprylu i 10 mg amlodypiny na dobę.

Odrębne Grupy Pacjentów

 • Dla osób z chorobami wątroby i nerek dawka może być dostosowana. Zawsze konsultuj się z lekarzem w takich przypadkach.
 • U osób w podeszłym wieku zalecana jest mniejsza dawka początkowa. Lekarz będzie wolniej zwiększał dawkę w zależności od reakcji organizmu.
 • Egiramlon nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Jeśli masz wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub za słabe, skonsultuj się z lekarzem. Nie opóźniaj wizyty do momentu, gdy skończą się kapsułki.

Przyjęcie Zbyt Dużej Dawki Nadmierne dawkowanie może prowadzić do poważnych, nawet życia zagrożających skutków, takich jak obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia czy wstrząs. W takim przypadku natychmiast zgłoś się do lekarza i nie prowadź samochodu.

Pominięcie Dawki Jeśli zapomnisz zażyć dawkę, pomiń ją i kontynuuj regularne zażywanie leku. Nie podwajaj dawki.

Zakończenie Leczenia Nie przerywaj przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Egiramlon

Egiramlon i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ) – Egiramlon może osłabiać działanie NLPZ, takich jak ibuprofen, indometacyna, czy kwas acetylosalicylowy. W przypadku konieczności stosowania tych leków razem, zalecana jest ostrożność i monitorowanie skuteczności leczenia.

Egiramlon i Leki na Niskie Ciśnienie Tętnicze – Leki takie jak efedryna, noradrenalina, adrenalina mogą wpływać na skuteczność Egiramlonu. W przypadku ich stosowania, konieczna może być kontrola ciśnienia tętniczego.

Egiramlon i Ryfampicyna – Ryfampicyna może wpływać na działanie Egiramlonu. Współużytkowanie tych leków wymaga konsultacji z lekarzem.

Egiramlon i Hypericum Perforatum – Ziele dziurawca stosowane w leczeniu depresji może osłabiać efektywność Egiramlonu. Należy zachować szczególną uwagę podczas stosowania tych środków razem.

Egiramlon i Sakubitryl/Walsartan – Nie wolno przyjmować Egiramlonu z lekami zawierającymi sakubitryl+walsartan. Po zakończeniu stosowania jednego z tych leków, należy odczekać 36 godzin przed rozpoczęciem przyjmowania drugiego.

Egiramlon i Leki Przeciwnowotworowe, Zapobiegające Odrzuceniu Przeszczepionego Narządu, Moczopędne, Zwiększające Stężenie Potasu – Leki te mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych Egiramlonu. Może być konieczna zmiana dawki lub zastosowanie innych środków ostrożności.

Egiramlon i Leki Przeciwcukrzycowe, Lit, Inhibitory mTOR, Cyklosporyna, Symwastatyna – Egiramlon może wpływać na działanie tych leków. Wymagana jest regularna kontrola stężenia glukozy, litu, oraz monitorowanie narażenia na leki immunosupresyjne i zmniejszające stężenie cholesterolu.

Egiramlon, Jedzenie i Alkohol – Egiramlon można przyjmować niezależnie od posiłków, ale należy unikać spożywania grejpfrutów i picia soku grejpfrutowego. Alkohol może nasilać działanie uspokajające leku, dlatego w razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Egiramlon

Skutki uboczne leku Egiramlon

W kontekście leku Egiramlon, działania niepożądane są kategoryzowane w oparciu o ich częstość i nasilenie.

Ciężkie Objawy – Natychmiastowa Konsultacja z Lekarzem

 • Ciężkie reakcje alergiczne: Obrzęk twarzy, gardła, warg, trudności z oddychaniem i połykaniem.
 • Reakcje skórne: Nasiloną wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd i inne reakcje alergiczne.
 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Przyspieszona czynność serca, kołatanie, ból w klatce piersiowej, zawał serca lub udar mózgu.
 • Objawy chorób płuc: Duszność, kaszel.
 • Objawy chorób krwi: Łatwiejsze powstawanie siniaków, przedłużony czas krwawienia, zwiększona podatność na zakażenia.
 • Problemy z trzustką: Ból w nadbrzuszu, zapalenie trzustki.
 • Objawy chorób wątroby: Gorączka, dreszcze, zażółcenie skóry lub oczu, zmęczenie, utrata apetytu.

Częste Działania Niepożądane

 • Obrzęk (zatrzymanie płynów): >1 na 10
 • Senność, kołatanie serca, ból głowy, zmęczenie: <1 na 10
 • Zawroty głowy, zaburzenia widzenia: <1 na 10
 • Zmiana rytmu wypróżnień (biegunka, zaparcie): <1 na 10

Niezbyt Częste Działania Niepożądane

 • Zmiany nastroju, bezsenność: <1 na 100
 • Drżenie, dzwonienie w uszach: <1 na 100
 • Pokrzywka, wypadanie włosów: <1 na 100

Rzadkie Działania Niepożądane

 • Uczucie niepewności, splątania: <1 na 1000
 • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi: <1 na 1000
 • Zaczerwienienie i obrzęk języka: <1 na 1000

Bardzo Rzadkie Działania Niepożądane

 • Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia): <1 na 10 000
 • Zapalenie trzustki, wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka): <1 na 10 000

Działania Niepożądane o Nieustalonej Częstości

 • Zaburzenia koncentracji
 • Obniżenie stężenia sodu we krwi
 • Dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych

Jeśli którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych wystąpi i będzie się utrzymywać, konsultacja z lekarzem jest zalecana.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Egiramlon

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Egiramlon?

Lek Egiramlon jest najczęściej stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być również używany w terapii kombinowanej z innymi lekami w celu kontroli różnych problemów kardiologicznych.

Czy Egiramlon można przerwać?

Nie zaleca się nagłego przerwania stosowania Egiramlonu bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować nasilenie objawów czy nawet komplikacje sercowe. Jeśli chcesz przerwać leczenie Egiramlonem, skonsultuj się z lekarzem, który pomoże Ci w stopniowym wycofywaniu leku.

Jak brać Egiramlon?

Dawkowanie i sposób przyjmowania Egiramlonu powinny być ściśle zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego. Lek zwykle jest przyjmowany raz na dobę, a tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Czy stosując Egiramlon można pić alkohol?

Stosując Egiramlon, zaleca się unikanie spożycia alkoholu, ponieważ może to znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia efektów ubocznych i osłabić skuteczność leku. Alkohol może również interakcji z substancjami czynnymi leku, co może prowadzić do niebezpiecznych zmian w ciśnieniu krwi czy funkcji wątroby.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Egiramlon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRamiprilum + Amlodipinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentProterapia Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2024