Duracef

Duracef to antybiotyk z grupy cefalosporyn, zawierający cefadroksyl. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, hamując syntezę ich ściany komórkowej. Stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, miękkich tkanek, szpiku i stawów, wywołanych przez wrażliwe bakterie.

Działanie Duracef

Duracef, zawierający cefadroksyl, jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do ich śmierci. Efektywnie działa na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, używany jest w leczeniu różnych typów zakażeń wywołanych przez te bakterie.

Wskazania do stosowania Duracef

Duracef (cefadroksyl) jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń, pod warunkiem że są one wywołane przez szczepy bakterii wrażliwe na ten antybiotyk:

 • Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: Duracef jest często stosowany w leczeniu infekcji, takich jak zapalenie gardła, migdałków podniebiennych i zapalenie oskrzeli, jeśli są one wywołane przez bakterie wrażliwe na cefadroksyl.
 • Zakażenia układu moczowego: Duracef może być stosowany do leczenia infekcji dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie nerek, wywołanych przez bakterie E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek może być stosowany w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak cellulitis, ropnie skóry czy zakażenia ran, które są spowodowane przez wrażliwe szczepy gronkowców lub paciorkowców.
 • Zapalenie szpiku: Duracef może być stosowany w leczeniu osteomyelitis, stanu zapalnego szpiku kostnego, wywołanego przez bakterie wrażliwe na ten antybiotyk.
 • Bakteryjne zapalenie stawów: Duracef jest także stosowany w leczeniu bakteryjnego zapalenia stawów, stanu znanego także jako septyczne zapalenie stawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Duracef

Przeciwwskazania do stosowania Duracef:

 • Uczulenie na cefadroksyl, inne cefalosporyny lub składniki leku: Leku nie powinno się stosować, jeśli pacjent ma znane uczulenie na którykolwiek z tych składników.

Środki ostrożności podczas stosowania Duracef:

 • Nadwrażliwość na penicyliny: Jeśli pacjent jest nadwrażliwy na penicyliny, może być także uczulony na antybiotyki beta-laktamowe, do których należy Duracef. W razie reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.
 • Zakażenie Clostridium difficile: Podczas stosowania Duracef może wystąpić biegunka związana z zakażeniem Clostridium difficile. Jeśli wystąpi biegunka, należy skonsultować się z lekarzem, który może zdecydować o zaprzestaniu leczenia i zalecić odpowiednie leczenie.
 • Niewydolność nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek lek należy stosować ostrożnie. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia Duracef konieczna jest obserwacja pacjenta i przeprowadzanie odpowiednich badań.
 • Rozwój opornej flory bakteryjnej: Długotrwałe stosowanie Duracef może prowadzić do rozwoju opornej flory bakteryjnej. Jeśli wystąpi dodatkowe zakażenie, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Choroby układu pokarmowego: Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów, którzy mieli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy.
 • Interakcje z innymi lekami: Probenecyd może zwiększyć stężenie cefadroksylu w osoczu. Wszystkie leki, które pacjent przyjmuje obecnie lub ostatnio, powinny być omówione z lekarzem.
 • Ciąża i karmienie piersią: Lek może być stosowany w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, ponieważ brakuje badań u kobiet ciężarnych. Cefadroksyl przenika do mleka matki, więc stosowanie Duracef podczas karmienia piersią wymaga ostrożności.

Jak stosować Duracef?

Lek Duracef jest lekiem antybiotykowym stosowanym do leczenia różnego rodzaju zakażeń. Należy go zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób stosowania

 1. Lek Duracef stosuje się raz albo dwa razy na dobę, w zależności od rodzaju i nasilenia zakażenia.
 2. Lek należy przyjmować przez co najmniej 48-72 godziny po ustąpieniu objawów klinicznych lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów.
 3. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tygodni.
 4. Duracef można podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na wchłanianie substancji czynnej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała ponad 40 kg):

 • Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1 do 2 g (1 do 2 łyżeczek* 2 razy na dobę lub 2 do 4 łyżeczek raz na dobę)
 • Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych: 2 g (2 łyżeczki 2 razy na dobę)
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: 1 g (2 łyżeczki raz na dobę lub 1 łyżeczka 2 razy na dobę)
 • Zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A: 1 g (2 łyżeczki raz na dobę lub 1 łyżeczka 2 razy na dobę) przez co najmniej 10 dni
 • Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: 1 g do 2 g (1 łyżeczka 2 razy na dobę do 2 łyżeczek 2 razy na dobę)
 • Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów: 2 g (2 łyżeczki 2 razy na dobę)

Stosowanie u dzieci (dawkowanie dostosowane do masy ciała)

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Dla pacjentów z niewydolnością nerek lekarz ustali dawkowanie preparatu Duracef na podstawie klirensu kreatyniny.

Przygotowanie zawiesiny doustnej

 1. Wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia proszku.
 2. Dodać wodę w dwóch porcjach (wstrząsnąć po dodaniu pierwszej porcji wody; uzupełnić drugą porcją wody do poziomu zaznaczonego na etykiecie).
 3. Po każdym dodaniu wody należy odwrócić butelkę do góry dnem i dobrze wstrząsnąć zawartość.
 4. Przygotowana zawiesina doustna jest trwała w temperaturze pokojowej przez 7 dni, a w lodówce przez 14 dni.

Przedawkowanie

Nie obserwowano objawów przedawkowania po przyjęciu cefadroksylu w dawce do 250 mg/kg mc. W przypadku przyjęcia cefadroksylu w dawce powyżej 250 mg/kg mc. zaleca się opróżnienie żołądka (wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka).

Przypomnienie: Łyżeczka dozująca o pojemności 5 ml.

Z czym nie łączyć leku Duracef

Duracef, znany również jako cefadroksyl, jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, co wymaga szczególnej uwagi. Jedną z ważnych interakcji jest ta z Probenecydem, lekiem stosowanym w leczeniu dny moczanowej. Probenecyd może zwiększać stężenie cefadroksylu w osoczu krwi, co potencjalnie prowadzi do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych związanych z Duracefem. Dlatego, jeśli pacjent przyjmuje Probenecyd, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza. Lekarz może potrzebować dostosować dawkowanie Duracefu lub monitorować pacjenta pod kątem ewentualnych działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Duracef

Skutki uboczne leku Duracef

Lek Duracef, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Skutki uboczne obserwowane po stosowaniu Duracef są podobne do tych, które pojawiają się po stosowaniu innych cefalosporyn.

Nieznaną częstość wystąpienia mają ciężkie reakcje, które wymagają natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem. Są to:

 • Reakcje alergiczne z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, warg, jamy ustnej, języka i (lub) gardła, mogące prowadzić do uczucia zaciskania w gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu.
 • Nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu, zwane reakcjami anafilaktycznymi.
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, charakteryzujące się występowaniem rozległych zmian w postaci wysypki z pęcherzami na skórze i w obrębie błon śluzowych, rozległą martwicą i odwarstwianiem się naskórka.
 • Choroba posurowicza, objawiająca się gorączką, swędzącą wysypką, bólami stawów, powiększeniem węzłów chłonnych.
 • Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, manifestujące się jako ciężka, uporczywa biegunka, czasami z domieszką krwi lub śluzu, przebiegająca niekiedy z gorączką i bólem brzucha.

Często, czyli u mniej niż 1 na 10 osób, mogą wystąpić:

 • Gorączka
 • Biegunka
 • Niestrawność
 • Nudności
 • Wymioty

Rzadko, czyli u mniej niż 1 na 1000 osób, mogą wystąpić:

 • Zakażenie pochwy
 • Pokrzywka
 • Wysypka
 • Świąd

Nieznana częstość wystąpienia mają:

 • Zakażenia grzybicze narządów płciowych
 • Świąd narządów płciowych
 • Agranulocytoza, neutropenia (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych granulocytami)
 • Mała liczba płytek krwi (trombocytopenia)
 • Inne reakcje nadwrażliwości, nieopisane powyżej
 • Niewydolność wątroby, problemy z przepływem żółci (cholestaza), zaburzenia czynności wątroby
 • Ból stawów
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz).

Pamiętaj, że jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Duracef

Pytania naszych Pacjentów

Czy Duracef można rozpuścić?

Duracef, w postaci tabletek, powinien być połykany w całości, nie jest zalecane rozpuszczanie go. Natomiast formuła Duracef jako proszek, jest przeznaczona do rozpuszczenia w wodzie, tworząc zawiesinę doustną.

Jak przygotować Duracef?

Duracef jest dostępny w postaci tabletek i zawiesiny doustnej. Tabletki przyjmuje się doustnie z odpowiednią ilością płynu, a zawiesinę doustną przygotowuje się zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowania, mieszając proszek z odpowiednią ilością wody.

Czy antybiotyk Duracef jest refundowany?

Duracef nie jest refundowany.

Jak szybko wchłania się Duracef?

Duracef, zawierający cefadroksyl, jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie leku we krwi osiągane jest zazwyczaj w ciągu 1-2 godzin po podaniu.

Czy Duracef i Zinnat to to samo?

Duracef i Zinnat nie są tym samym lekiem. Duracef zawiera cefadroksyl, antybiotyk z grupy cefalosporyn pierwszej generacji, natomiast Zinnat zawiera cefuroksym, antybiotyk z grupy cefalosporyn drugiej generacji.

Co zamiast Duracef?

Alternatywą dla Duracef (cefadroksyl) mogą być inne antybiotyki, takie jak amoksycylina (penicylina), azitromycyna (makrolid) lub cefuroksym (cefalosporyna drugiej generacji), w zależności od typu i lokalizacji infekcji, jak również wrażliwości bakterii. Ostateczny wybór leku powinien być jednak dokonany przez lekarza na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.

Z jakiej grupy jest Duracef?

Duracef jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn, dokładniej należy do pierwszej generacji tej klasy leków. Cefalosporyny są częścią większej rodziny antybiotyków znanych jako beta-laktamy.

Czy Duracef ma penicylinę?

Nie, Duracef (cefadroxil) nie zawiera penicyliny. Jest to lek z grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami, które choć są pokrewnymi do penicylin, to nie są penicylinami.

Na co jest lek Duracef?

Duracef jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn, stosowanym w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, kości i stawów. Może być także używany w profilaktyce przed operacjami.

Czy Duracef jest szkodliwy?

Jak każdy lek, Duracef może powodować działania niepożądane u niektórych osób, ale nie jest on "szkodliwy" w sensie powodowania szkody u wszystkich pacjentów. Właściwe stosowanie tego leku pod nadzorem lekarza jest zazwyczaj bezpieczne i skuteczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Ile dni bierze się Duracef?

Długość leczenia Duracefem zależy od rodzaju infekcji, ale zazwyczaj wynosi od 7 do 10 dni. Dokładny okres stosowania leku powinien jednak zawsze określać lekarz.

Czy stosując Duracef można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia antybiotykami, w tym Duracefem. Alkohol może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych oraz zmniejszyć skuteczność leczenia.

Czy Duracef jest na anginę?

Tak, Duracef może być stosowany w leczeniu anginy, gdy jest ona spowodowana bakteriami wrażliwymi na cefadroxil, główny składnik Duracef. Jednak decyzję o leczeniu musi zawsze podjąć lekarz.

Czy Duracef jest na szkarlatynę?

Tak, Duracef, będący antybiotykiem z grupy cefalosporyn, może być stosowany w leczeniu szkarlatyny, której przyczyną jest zakażenie bakterią Streptococcus pyogenes. Właściwe dawkowanie i długość kuracji powinien jednak zawsze określić lekarz.

Czy Duracef jest bezpieczny?

Tak, Duracef (cefadroksyl) jest generalnie bezpiecznym lekiem, ale jak każdy antybiotyk, może powodować działania niepożądane. Bezpieczeństwo jego stosowania zależy od indywidualnej tolerancji leku, stanu zdrowia pacjenta i dokładnego przestrzegania zaleceń lekarza.

Czy można dostać Duracef bez recepty?

Nie, Duracef to antybiotyk, który jest dostępny wyłącznie na receptę od lekarza. Nie jest dostępny bez recepty, co ma na celu zapobieganie nadużywaniu i oporności na antybiotyki.

Czy Duracef uczula?

Tak, Duracef (cefadroxil) jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn, które są znane z możliwości wywoływania reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub nagłe zagrażające życiu reakcje alergiczne (anafilaksja). Jednak nie każdy pacjent reaguje alergicznie na ten lek.

Czy to Duracef silny antybiotyk?

Duracef, zawierający cefadroksyl, jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn, które są uważane za silne leki przeciwbakteryjne. Jednak pojęcie "siły" antybiotyku zależy od kontekstu, w tym od rodzaju i wrażliwości bakterii, które mają być leczone.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Duracef? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCefadroxilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2024