Digavar

Digavar to lek stosowany w terapii bólu i stanów zapalnych u pacjentów dorosłych. Właściwości przeciwzapalne oraz przeciwbólowe zawdzięcza swojemu aktywnemu składnikowi, aceklofenakowi, który jest niesteroidowym analogiem przeciwzapalnego diklofenaku.

Działanie Digavar

Aceklofenak, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), hamuje działanie enzymu cyklooksygenazy (COX), co prowadzi do zmniejszenia syntezy prostaglandyn. Prostaglandyny odgrywają istotną rolę w procesach zapalnych, bólowych i gorączkowych. Dzięki blokadzie tego enzymu, lek skutecznie redukuje ból, stan zapalny oraz gorączkę.

Wskazania do stosowania leku Digavar

Digavar jest stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu oraz stanów zapalnych. Wskazaniami do jego stosowania są:

 • Bóle stawów i mięśni: Lek Digavar jest często zalecany pacjentom cierpiącym na bóle stawów i mięśni wynikające z różnych przyczyn. Może być stosowany w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów – przewlekłej choroby autoimmunologicznej, zwyrodnienia stawów (artrozy) – choroby związanej z procesami degeneracyjnymi chrząstki stawowej, czy też młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – rodzaj zapalenia stawów występujący u dzieci i młodzieży.
 • Bóle kręgosłupa i inne bóle pourazowe: Digavar może być stosowany w celu łagodzenia bólu kręgosłupa spowodowanego np. dyskopatią czy zwyrodnieniem krążków międzykręgowych. Ponadto, lek może być stosowany w leczeniu bólu pooperacyjnego oraz bólu spowodowanego urazami, takimi jak złamania czy stłuczenia.
 • Bóle związane z niestabilnością stawów, skręceniami czy nadwyrężeniami: Lek Digavar jest również stosowany w leczeniu bólu wynikającego z niestabilności stawów, skręceń i nadwyrężenia więzadeł czy mięśni. Może być używany w leczeniu bólu po kontuzjach sportowych, upadkach czy wypadkach.
 • Bóle związane z procesami zapalnymi w obrębie tkanek miękkich: Digavar jest efektywny w łagodzeniu bólu związanego z procesami zapalnymi dotykającymi tkanek miękkich. Może być stosowany w przypadkach takich jak zapalenie ścięgien (tendinitis), powięzi (fasciitis) oraz kaletki maziowej (bursitis), które mogą wystąpić w wyniku przewlekłego przeciążenia, urazów czy infekcji.

Przeciwwskazania do stosowania leku Digavar

Przeciwwskazania do stosowania leku Digavar obejmują:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników: Pacjenci uczuleni na aceklofenak lub inne składniki leku Digavar nie powinni go stosować, gdyż może to prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy czy duszność.
 2. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, takie jak naproksen, diklofenak czy ibuprofen, także nie powinny stosować leku Digavar ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych lub wzmożonych działań niepożądanych. W przypadku uczulenia na jeden z leków z grupy NLPZ, istnieje większe ryzyko reakcji krzyżowej na inne leki tej grupy.
 3. Napad astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ: Pacjenci, którzy doświadczyli napadu astmy wywołanego przez kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy NLPZ, również nie powinni stosować Digavaru ze względu na ryzyko ponownego wystąpienia takiej reakcji. Zjawisko to nazywane jest „astmą aspirynową” i występuje u około 10% pacjentów z astmą.
 4. Wrzody żołądka, krwawienie z jelita oraz zaburzenia krwawienia: Digavar jest przeciwwskazany u pacjentów z obecnymi lub przeszłymi wrzodami żołądka, krwawieniem z jelita oraz zaburzeniami krwawienia, gdyż lek może nasilać objawy lub prowadzić do powikłań, takich jak perforacja przewodu pokarmowego, krwawienie z przewodu pokarmowego czy krwawienie do jamy otrzewnej.
 5. Ciężka choroba nerek, choroby wątroby, choroba serca oraz choroba naczyń mózgowych: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, chorobami wątroby, niewydolnością serca czy chorobami naczyń mózgowych powinni unikać stosowania leku Digavar, gdyż może to prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, na przykład nasilenia retencji płynów, zaostrzenia niewydolności serca, pogorszenia funkcji wątroby czy wystąpienia udaru mózgu.
 6. Zaburzenia krzepnięcia krwi: Osoby z obecnymi lub przeszłymi zaburzeniami krzepnięcia krwi nie powinny stosować leku Digavar, gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia, na przykład krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia z nosa czy krwawienia wewnątrzczaszkowego.
 7. Okres ciąży, szczególnie III trymestr: Lek Digavar jest przeciwwskazany w okresie ciąży, zwłaszcza w III trymestrze, gdyż może prowadzić do przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia dziecka, takie jak hipoksja, kwasica czy niewydolność nerek. Stosowanie leku w okresie ciąży powinno być rozważane tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Digavar

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Digavar powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • Palenie papierosów: Palacze są bardziej narażeni na wystąpienie powikłań ze strony przewodu pokarmowego, takich jak wrzody czy krwawienia, dlatego w przypadku stosowania leku Digavar powinni oni zachować szczególną ostrożność.
 • Cukrzyca: Osoby z cukrzycą są bardziej narażone na rozwój powikłań sercowo-naczyniowych, dlatego powinny uważnie monitorować swój stan zdrowia podczas stosowania leku Digavar.
 • Choroby nerek: Pacjenci z chorobami nerek powinni regularnie kontrolować swoje parametry nerkowe, gdyż lek Digavar może wpłynąć na funkcjonowanie nerek.
 • Choroby wątroby: Osoby z chorobami wątroby powinny uważnie monitorować swoje parametry wątrobowe, gdyż lek Digavar może wpłynąć na funkcjonowanie wątroby.
 • Dusznica bolesna: Pacjenci z dusznicą bolesną powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on wpływać na krążenie wieńcowe.
 • Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny regularnie kontrolować swoje ciśnienie tętnicze krwi, gdyż lek Digavar może wpływać na jego wartości.
 • Zakrzepy krwi: Pacjenci z historią zakrzepów krwi powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on wpływać na układ krzepnięcia.
 • Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi oraz podwyższone stężenie trójglicerydów: Osoby z podwyższonym stężeniem cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi powinny regularnie kontrolować swoje wartości lipidowe, gdyż lek Digavar może wpłynąć na profil lipidowy pacjentów.
 • Schorzenia przewodu pokarmowego, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, krwawe wymioty, krwawienia z odbytu: Pacjenci z tymi schorzeniami powinni być ściśle monitorowani podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on prowadzić do nasilenia objawów lub powikłań.
 • Astma oskrzelowa, inne schorzenia układu oddechowego: Pacjenci z chorobami układu oddechowego powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on wywołać lub nasilać napady duszności.
 • Ospa wietrzna, półpasiec – wyższe ryzyko wystąpienia ciężkich zakażeń skórnych, które są związane ze stosowaniem aceklofenaku (rzadko): Osoby z tymi infekcjami powinny być ściśle monitorowane podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on prowadzić do ciężkich zakażeń skórnych.
 • Zabieg chirurgiczny niedawno przebyty: Pacjenci, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny, powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Digavar, gdyż może on wpłynąć na gojenie się ran oraz proces krzepnięcia krwi.
 • Podeszły wiek: Osoby starsze są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych oraz powikłań związanych ze stosowaniem leku Digavar, dlatego powinny być ściśle monitorowane i stosować lek z zachowaniem ostrożności.

Kobiety będące w ciąży, planujące lub podejrzewające ciążę, nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Digavar nie powinien być on stosowany przez kobiety w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Stosowanie NLPZ może powodować trudności z zajściem w ciążę.

Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Nie jest on zalecany w okresie laktacji, chyba że lekarz uzna inaczej.

Nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Digavar. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia, gdyż może on nasilać niekorzystne działanie leku na przewód pokarmowy oraz wątrobę.

Stosowanie tego leku może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność, zmęczenie, zawroty głowy czy zaburzenia widzenia, które mogą mieć wpływ na sprawność psychomotoryczną. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów należy zrezygnować z prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn mechanicznych.

Stosowanie leku Digavar z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem stosowania leku Digavar należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty, a także o produktach ziołowych.

Do leków, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Digavar, należą:

 • inne leki przeciwbólowe (takie jak selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2)) – wyższe ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego,
 • leki, które obniżają ciśnienie tętnicze krwi (takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny ACE, antagoniści receptora angiotensyny II – sartany) – wyższe ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek u osób z zaburzeniami czynności nerek,
 • leki moczopędne – obniżenie moczopędnego działania leku, wzrost nefrotoksycznego działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
 • glikozydy nasercowe – ryzyko zaostrzenia przebiegu niewydolności serca, zmniejszania przesączania kłębuszkowego, a także zwiększenia stężenia glikozydów w osoczu,
 • metotreksat – ryzyko zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu, a tym samym jego toksyczności (dotyczy przede wszystkim stosowania metotreksatu oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w odstępie mniejszym niż 24 godziny),
 • mifepryston,
 • kortykosteroidy – wyższe ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawień z przewodu pokarmowego,
 • leki przeciwzakrzepowe,
 • antybiotyki chinolonowe,
 • cyklosporyny, takrolimusa – wyższe ryzyko nefrotoksyczności,
 • zydowudyny – wyższe ryzyko toksyczności hematologicznej,
 • leki przeciwcukrzycowe,
 • leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie afektywnej dwubiegunowej, takie jak lit.

W przypadku stosowania któregokolwiek z powyższych leków, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko ewentualnych interakcji.

Dawkowanie leku Digavar

Dawkowanie leku Digavar, częstotliwość jego stosowania oraz czas trwania leczenia powinny być ustalone przez lekarza prowadzącego. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć w całości, nie krusząc, nie rozgryzając ani nie żując, w trakcie posiłku lub po nim, popijając dużą ilością wody.

Dawkowanie u osób dorosłych: Zazwyczaj zalecana dawka leku dla osób dorosłych wynosi 200 mg (2 tabletki). Najlepiej jest przyjąć 1 tabletkę rano, a drugą wieczorem.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku: Pacjenci w podeszłym wieku, zwłaszcza ci z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby, zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego oraz stosujący równocześnie inne leki, są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych i poważniejszych skutków. W tej grupie pacjentów lek można stosować jedynie w razie konieczności, w jak najmniejszej skutecznej dawce i przez możliwie jak najkrótszy czas. W trakcie leczenia pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską, szczególnie w odniesieniu do ewentualnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Modyfikacja dawki czy zmiana częstości stosowania leku zazwyczaj nie jest konieczna.

Dawkowanie u osób z chorobami nerek: Dawkę dla pacjentów z chorobami nerek ustala lekarz prowadzący. W trakcie leczenia pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską, a jego stan zdrowia monitorowany.

Dawkowanie u osób z chorobami wątroby: U osób z zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka wynosi 1 tabletka (100 mg) na dobę.

Przedawkowanie leku: W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Jeśli to możliwe, warto zabrać ze sobą opakowanie/ulotkę leku.

Pominięcie dawki leku: Jeśli pacjent pominie dawkę leku, kolejną dawkę należy przyjąć o stałej porze. Nie należy podwajać dawki leku, aby uzupełnić dawkę pominiętą.

Przerwanie stosowania leku: Odstawienie leku powinno odbywać się pod kontrolą lekarza prowadzącego i zgodnie z jego zaleceniami. Nie zaleca się samodzielnie przerywać stosowania preparatu bez konsultacji z lekarzem.

Zmiany dawkowania w związku z interakcjami lekowymi: W przypadku równoczesnego stosowania Digavaru z innymi lekami, może być konieczne dostosowanie dawki. Interakcje lekowe mogą wpłynąć na skuteczność leku lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach diety oraz ziołach.

Dawkowanie u dzieci: Digavar nie jest zalecany dla dzieci ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Monitorowanie w trakcie leczenia: W trakcie leczenia lekiem Digavar, pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską. Lekarz może zalecić regularne badania kontrolne, aby ocenić skuteczność leczenia oraz wykryć ewentualne działania niepożądane.

Długotrwałe stosowanie leku: Lekarz może zalecić długotrwałe stosowanie Digavaru w przypadkach przewlekłego bólu lub stanów zapalnych. W takich sytuacjach pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską, a dawka leku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych: Pacjenci z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak wrzody żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy czy inne stany zapalne przewodu pokarmowego, powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Digavaru. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub stosowanie dodatkowych leków ochronnych, aby zminimalizować ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych.

W przypadku pytań dotyczących dawkowania leku Digavar, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który dokona właściwej oceny stanu zdrowia pacjenta i dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb.

Z czym nie łączyć leku Digavar

Digavar i Antydepresanty/Afektywna Choroba Dwubiegunowa – Digavar może wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi i stosowanymi w chorobie afektywnej dwubiegunowej, takimi jak lit. Współużytkowanie tych leków może wymagać dostosowania dawkowania lub specjalnego monitorowania.

Digavar i Leki na Niewydolność Serca/Zaburzenia Rytmu – Przyjmowanie Digavaru wraz z glikozydami nasercowymi, stosowanymi w niewydolności serca i zaburzeniach rytmu, może wpływać na efektywność obu leków. Wzajemne oddziaływanie może prowadzić do zmiany efektu terapeutycznego.

Digavar i Leki Przeciwnadciśnieniowe – Digavar może interagować z lekami przeciwnadciśnieniowymi (hipotensyjnymi), co może prowadzić do zmian w regulacji ciśnienia krwi. Wymaga to ścisłego monitorowania ciśnienia przez lekarza.

Digavar i Antybiotyki Chinolonowe – Współużytkowanie Digavaru z antybiotykami chinolonowymi może zmieniać skuteczność lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych obu leków.

Digavar i Leki Moczopędne – Stosowanie Digavaru z lekami moczopędnymi może wpływać na równowagę elektrolitową i wymagać dodatkowej kontroli.

Digavar i Leki Przeciwzakrzepowe – Połączenie Digavaru z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna czy heparyna, wymaga ostrożności, gdyż może zwiększać ryzyko krwawienia.

Digavar i Metotreksat – Digavar może wpływać na eliminację metotreksatu, zwiększając ryzyko jego toksyczności. Wymagana jest szczególna ostrożność i monitorowanie.

Digavar i Mifepryston – Współużytkowanie Digavaru z mifeprystonem może wpływać na skuteczność obu leków.

Digavar i Steroidy – Kombinacja Digavaru ze steroidami może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego.

Digavar i Leki Immunosupresyjne – Stosowanie Digavaru z cyklosporyną lub takrolimusem wymaga ostrożności, ze względu na potencjalne zwiększenie ryzyka działań niepożądanych.

Digavar i Leki Antyretrowirusowe – Połączenie Digavaru z lekami przeciw HIV, jak zydowudyna, może wymagać dostosowania dawkowania i monitorowania.

Digavar i Leki Przeciwcukrzycowe – Digavar może wpływać na poziom cukru we krwi u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe, co wymaga ścisłego monitorowania poziomu glukozy.

Digavar i Inne NLPZ – Należy unikać jednoczesnego stosowania Digavaru z innymi NLPZ, jak aspiryna, ibuprofen, czy naproksen, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Digavar

Skutki uboczne leku Digavar

Skutki uboczne leku Digavar mogą być różne w zależności od indywidualnej reakcji organizmu na lek. Nie każdy pacjent doświadczy tych działań niepożądanych, jednak warto być świadomym potencjalnych skutków ubocznych. Oto niektóre z nich:

 • Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: Nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęcia, zgaga, owrzodzenia żołądka i jelit, krwawienia z przewodu pokarmowego.
 • Działania niepożądane ze strony układu nerwowego: Ból głowy, zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia widzenia, drżenia, szum w uszach, bezsenność.
 • Reakcje skórne: Wysypka, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na słońce, obrzęk naczynioruchowy.
 • Reakcje alergiczne: Obrzęk naczynioruchowy, duszność, skurcz oskrzeli, anafilaksja (w rzadkich przypadkach).
 • Dolegliwości ze strony układu krążenia: Podwyższenie ciśnienia tętniczego, zatrzymanie płynów w organizmie, obrzęki, pogorszenie niewydolności serca.
 • Działania niepożądane ze strony układu moczowego: Zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, zmniejszenie diurezy.
 • Dolegliwości ze strony układu krwiotwórczego: Anemia, małopłytkowość, leukopenia, zaburzenia krzepnięcia krwi, nasilenie ryzyka krwawienia.
 • Działania niepożądane ze strony układu oddechowego: Duszność, kaszel, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa.
 • Dolegliwości ze strony wątroby: Zaburzenia czynności wątroby, podwyższenie enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby (rzadko).
 • Inne działania niepożądane: Zaburzenia smaku, osłabienie, nadmierne pocenie się, depresja, uczucie lęku, zaburzenia koncentracji.

W przypadku wystąpienia poważnych lub utrzymujących się skutków ubocznych, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który może zdecydować o zmianie dawki, przerwaniu leczenia lub zastosowaniu innych środków terapeutycznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Digavar

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Digavar?

Digavar jest lekiem stosowanym w terapii bólu i stanów zapalnych u pacjentów dorosłych, w tym bólu stawów, mięśni, kręgosłupa, pourazowego, związanego z niestabilnością stawów, skręceniami, nadwyrężeniami, procesami zapalnymi w tkanek miękkich oraz bólów menstruacyjnych.

Czy Digavar to antybiotyk?

Nie, Digavar nie jest antybiotykiem, jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ).

Po jakim czasie działa Digavar?

Po podaniu doustnym, aceklofenak jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po około 1,25-3 godzinach. W praktyce oznacza to, że pacjenci mogą zauważyć działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne Digavaru w ciągu 1 do 3 godzin po przyjęciu dawki.

Jak działa Digavar?

Digavar zawiera aceklofenak, który hamuje działanie enzymu cyklooksygenazy (COX), co prowadzi do zmniejszenia syntezy prostaglandyn, a dzięki temu skutecznie redukuje ból, stan zapalny oraz gorączkę.

Jak długo można brać Digavar?

Dawkowanie Digavaru oraz czas trwania terapii ustala lekarz i zależy od rodzaju i nasilenia objawów oraz stanu ogólnego pacjenta, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czy Digavar podnosi ciśnienie?

Digavar może zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego lub pogorszenia jego przebiegu, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z tą chorobą i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Czy Digavar jest na receptę?

Tak, lek Digavar jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Digavar? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAceclofenacum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentActavis Group PTC ehf.

Zamienniki dla leku Digavar

Biofenac.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023