Detreomycyna

Detreomycyna ma postać maści, zawiera substancję czynną chloramfenikol. Chloramfenikol jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania bakteriostatycznego na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, krętki i riketsje.

Działanie Detreomycyna

Detreomycyna to lek w formie maści, którego głównym składnikiem aktywnym jest chloramfenikol. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania, który działa bakteriostatycznie, co oznacza, że hamuje wzrost bakterii zamiast je niszczyć.

Mechanizm działania chloramfenikolu polega na blokowaniu syntezy białka w bakteriach poprzez związanie z podjednostką 50S rybosomów bakteryjnych, co prowadzi do inhibicji peptydylotransferazy. Oznacza to, że chloramfenikol zakłóca proces tworzenia białek niezbędnych dla bakterii do wzrostu i rozmnażania się.

Detreomycyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne przeciwko wielu różnym typom bakterii, zarówno Gram-dodatnim, jak i Gram-ujemnym, w tym Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Neisseria spp., Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae i wielu innych. Działa również na niektóre bakterie beztlenowe, krętki i riketsje.

Jednak istnieją pewne bakterie, które są odporne na działanie chloramfenikolu, w tym Pseudomonas aeruginosa, prątki kwasoodporne i niektóre laseczki z rodzaju Bacillus.

Wskazania do stosowania Detreomycyna

Detreomycyna to lek o działaniu antybiotykowym, który jest stosowany miejscowo na skórę. Jego głównym wskazaniem do stosowania jest leczenie ropnych chorób skóry, które są zakażone drobnoustrojami opornymi na leczenie innymi antybiotykami.

Ropne choroby skóry, dla których Detreomycyna może być stosowana, mogą obejmować:

 • Ropnie skórne: Ropnie są skupieniami ropy, która jest gromadzącym się płynem zawierającym bakterie, białe krwinki i tkankę martwiczą. Ropnie skórne powstają, gdy infekcja przenika głęboko w skórę. Detreomycyna 1% może być stosowana do leczenia ropni, które są zakażone szczepami bakterii wrażliwymi na chloramfenikol.
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej: Detreomycyna 1% może być stosowana do leczenia zakażeń skóry i tkanki podskórnej, które są spowodowane bakteriami opornymi na inne antybiotyki. Może to obejmować różnego rodzaju infekcje, takie jak zapalenie skóry, owrzodzenia, czy ropne zapalenie mieszków włosowych.
 • Zakażenia ran: Detreomycyna 1% może być stosowana do leczenia zakażeń ran, które są zakażone szczepami bakterii wrażliwymi na chloramfenikol. Może to obejmować zakażenia ran chirurgicznych, ran po urazach, oparzeniach czy owrzodzeniach.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Detreomycyna

Detreomycyna nie powinna być stosowana w przypadku zakażeń spowodowanych bakteriami opornymi na chloramfenikol, takimi jak Pseudomonas aeruginosa. Ponadto, istnieją pewne warunki, które przeciwwskazują stosowanie tego leku.

Przeciwwskazania do stosowania leku Detreomycyna:

 • Uczulenie na chloramfenikol, olej arachidowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Reakcje alergiczne mogą powodować poważne problemy zdrowotne, włączając w to anafilaksję, która jest potencjalnie zagrażająca życiu.
 • Okres ciąży i karmienia piersią: Chloramfenikol, składnik aktywny Detreomycyny, może przenikać do mleka matki i ma potencjalne działanie toksyczne na rozwijający się płód.
 • U noworodków i dzieci w wieku do 11 lat: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Detreomycyny u tych grup pacjentów nie zostały udowodnione.
 • U pacjentów z chorobami wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: Chloramfenikol jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki, co może prowadzić do gromadzenia się leku w organizmie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
 • U pacjentów z chorobami szpiku kostnego, zaburzeniami hemopoezy lub gdy w przeszłości u pacjentów występował nieprawidłowy skład krwi: Chloramfenikol może powodować zaburzenia krwiotwórcze, włączając w to aplastyczną anemię.
 • U pacjentów uczulonych na orzeszki ziemne lub soję: Detreomycyna zawiera olej arachidowy, który pochodzi z orzeszków ziemnych i może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na te substancje.

Środki ostrożności przy stosowaniu leku Detreomycyna:

 • Nie stosować dłużej niż jest to konieczne, tj. do ustąpienia objawów choroby: Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 14 dni lub na rozległą powierzchnię skóry, zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych chloramfenikolu.
 • Należy unikać powtórnego leczenia lekiem zawierającym chloramfenikol: Ponowne zastosowanie leku może prowadzić do rozwoju oporności bakterii na lek lub powodować poważne reakcje niepożądane.
 • Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami, które mogą powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego: Współdziałanie Detreomycyny 1% z innymi lekami może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym zahamowania czynności szpiku kostnego.
 • Nie stosować na błony śluzowe, oko, w okolicach anorektalnych i na skórę głowy: Stosowanie leku na tych obszarach może prowadzić do absorpcji systemowej, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Jeśli wystąpią objawy uczulenia, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem: Objawy uczulenia mogą obejmować zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, wysypkę lub problemy z oddychaniem.
 • Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Może być konieczne dostosowanie dawki leku dla tych pacjentów.

Pamiętaj, że leki powinny zawsze być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Detreomycyna

Detreomycyna to lek dostępny bez recepty w postaci maści do stosowania na skórę. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do leku, sposób dawkowania Detreomycyny jest następujący:

Dawkowanie i częstość stosowania: Maść Detreomycyna należy stosować 2-3 razy dziennie. Lek należy nakładać cienką warstwą na miejsca zmienione chorobowo. Częstość stosowania może różnić się w zależności od nasilenia i rodzaju infekcji.

Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy, zwykle od 5 do 7 dni. Nie zaleca się stosowania leku przez okres dłuższy niż 14 dni. W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów choroby po 3 dniach stosowania leku, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Sposób aplikacji: Aplikuj maść na czystą i suchą skórę. Lek nakłada się cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca, delikatnie wcierając.

Dzieci: Detreomycyna nie jest zalecana dla dzieci poniżej 12 roku życia, z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Ciąża i karmienie piersią: Detreomycyna nie powinna być stosowana w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to absolutnie konieczne i po konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj, że dawkowanie leków powinno zawsze być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a leki powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Zawsze przestrzegaj instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do leku. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Detreomycyna

Interakcje z innymi lekami są kluczowym aspektem podczas stosowania Detreomycyny, która zawiera chloramfenikol. Chloramfenikol wykazuje działanie antagonistyczne względem penicylin i cefalosporyn, co oznacza, że jednoczesne stosowanie tych środków może zmniejszać ich skuteczność. Podobnie, nie zaleca się jednoczesnego stosowania z antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, z powodu wspólnego mechanizmu działania, który polega na uszkodzeniu syntezy białka. Chloramfenikol, będąc inhibitorem wielu enzymów mikrosomalnych, może nasilać działanie i przedłużać czas działania leków metabolizowanych w wątrobie, takich jak tolbutamid, chlorpropamid, fenytoina, cyklofosfamid i warfaryna, co może prowadzić do ciężkich działań toksycznych. Należy również uważać na możliwość zaburzenia syntezy witaminy K przez chloramfenikol, co może wymagać ścisłego monitorowania czasu protrombinowego u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Dodatkowo, chloramfenikol może nasilać działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika, zwiększać stężenie i przedłużać okres półtrwania pochodnych dihydroksykumaryny w krwi oraz nasilać toksyczne działanie na układ krwiotwórczy wielu leków, np. fenylbutazonu, indometacyny i kotrymoksazolu. Należy unikać stosowania Detreomycyny 1% równocześnie z erytromycyną stosowaną miejscowo, ze względu na konkurencyjny mechanizm działania tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Detreomycyna

Skutki uboczne leku Detreomycyna

W przypadku Detreomycyny, działania niepożądane mogą obejmować:

 • Podrażnienie skóry: Częstość nieznana. Mogą wystąpić objawy takie jak zaczerwienienie, pieczenie, świąd, kłucie, obrzęk angioneurotyczny lub zapalenie skóry. Jest to najczęstszy skutek uboczny stosowania maści zawierających antybiotyki, takie jak Detreomycyna.
 • Reakcje uczuleniowe: Częstość nieznana. Może wystąpić uczulenie na składniki leku, które może objawiać się jako wysypka, pokrzywka, rumień lub innym rodzajem reakcji skórnej. Te reakcje są powodem do natychmiastowego przerwania stosowania leku i skonsultowania się z lekarzem.
 • Nadkażenie drożdżakami: Częstość nieznana. Może wystąpić nadkażenie drożdżakami, co może prowadzić do rozwoju zakażenia grzybicznego.
 • Uszkodzenie szpiku kostnego i nieprawidłowy skład krwi: Bardzo rzadko, stosowanie Detreomycyny może prowadzić do poważnych działań niepożądanych związanych z uszkodzeniem szpiku kostnego, co może prowadzić do niedokrwistości aplastycznej i innych zaburzeń składu krwi. Jednakże te działania niepożądane są zwykle związane z długotrwałym stosowaniem lub stosowaniem leku w dużych dawkach.

W przypadku jakichkolwiek działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli działania niepożądane są poważne, występują nagle lub pogarszają się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Detreomycyna

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się Detreomycyna?

Detreomycyna jest stosowana do miejscowego leczenia infekcji skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na chloramfenikol, takie jak czyraki, trądzik ropowiczy, ropne zapalenie mieszków włosowych i skóry. W przypadkach, gdy inne antybiotyki okazują się nieskuteczne, Detreomycyna może być zastosowana jako alternatywna opcja terapeutyczna.

Jak stosować Detreomycyna maść?

Detreomycyna w postaci maści nakłada się cienką warstwą na chorobowo zmienioną skórę, zwykle raz do trzech razy na dobę co 6 do 8 godzin. Należy unikać stosowania maści na dużą powierzchnię skóry lub przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Czy Detreomycyna można smarować nos?

Detreomycyna jest przeznaczona do stosowania na skórę, w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry. Nie jest zalecana do stosowania w obrębie nosa bez specjalnych wskazań lekarskich, z uwagi na ryzyko absorpcji przez błony śluzowe.

Czy Detreomycyna można kupić bez recepty?

W Polsce, lek Detreomycyna jest lekiem na receptę.

Jakie działanie ma Detreomycyna?

Detreomycyna to maść stosowana na skórę, która łączy działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Działa poprzez zwalczanie bakterii odpowiedzialnych za infekcję skóry (dzięki chloramfenikolowi).

Czy Detreomycyna jest dobra na pryszcze?

Detreomycyna może być stosowana w leczeniu pryszczy, jeśli są one związane z infekcją bakteryjną, dzięki swojemu antybiotykowi - chloramfenikolowi. Jednak nie jest specjalistycznym lekiem przeciwtrądzikowym i jej użycie powinno być skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą.

Czy można stosować Detreomycyne na opryszczkę?

Nie, Detreomycyna nie jest skuteczna w leczeniu opryszczki, ponieważ jest antybiotykiem działającym tylko na bakterie, a opryszczka jest chorobą wirusową.

Czy można stosować Detreomycyne na błony śluzowe?

Nie, Detreomycyna nie jest przeznaczona do stosowania na błony śluzowe. Stosowanie tego antybiotyku w formie maści na błony śluzowe może prowadzić do podrażnień i innych niepożądanych reakcji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Detreomycyna? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaChloramphenicolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentChema-Elektromet Spółdzielnia Pracy

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2024