Depratal

Depratal, zawierający substancję aktywną duloksetynę, jest lekiem, który działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny. Oznacza to, że zwiększa ilość tych neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju, zmniejszeniu lęku i złagodzeniu bólu neuropatycznego.

Działanie Depratal

Depratal jest lekiem zawierającym duloksetynę, który działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny. To oznacza, że lek blokuje transportery białkowe odpowiedzialne za reabsorpcję tych dwóch neuroprzekaźników, które zostały wydzielone do przestrzeni synaptycznej. Efektem jest zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w synapsach, co przekłada się na zwiększenie sygnału przekazywanego między neuronami.

Zwiększenie stężenia tych neuroprzekaźników w mózgu jest kluczowe dla leczenia wielu zaburzeń, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Serotonina jest często nazywana „chemicznym czynnikiem dobrego samopoczucia”, ponieważ jest ważna dla utrzymania równowagi nastroju. Noradrenalina z kolei jest ważna dla kontroli reakcji organizmu na stres i lęk.

Dodatkowo, duloksetyna pomaga w zmniejszeniu bólu neuropatycznego poprzez wpływ na drogi bólowe w mózgu. Przewodzenie sygnałów bólowych jest w pewien sposób związane z serotonina i noradrenalina, więc zwiększenie stężenia tych neuroprzekaźników może pomóc zmniejszyć ból.

Wskazania do stosowania Depratal

Depratal, zawierający substancję aktywną duloksetynę, jest lekiem stosowanym w leczeniu różnych stanów. Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania do jego stosowania:

Duże zaburzenia depresyjne: Depresja to poważne zaburzenie, które wpływa na nastrój, myślenie i zachowanie. Objawy obejmują między innymi przygnębienie, utratę zainteresowania lub radości z codziennych aktywności, problemy ze snem, zmęczenie, poczucie winy lub bezwartościowości, trudności z koncentracją i myśli samobójcze. Depratal, poprzez zwiększanie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu, może pomóc złagodzić te objawy. Zwykle zaczyna działać po 2-4 tygodniach regularnego stosowania.

Zaburzenia lękowe uogólnione: Zaburzenia lękowe uogólnione charakteryzują się nadmiernym i niekontrolowanym martwieniem się, które jest trudne do kontrolowania i wpływa na codzienne funkcjonowanie. Objawy mogą obejmować niepokój, niepokój, trudności z koncentracją, rozdrażnienie, problemy ze snem i fizyczne objawy, takie jak napięcie mięśniowe, bóle głowy i zmęczenie. Depratal pomaga zwiększyć stężenie neuroprzekaźników, które pomagają kontrolować lęk i nastrój.

Ból w obwodowej neuropatii cukrzycowej: Neuropatia cukrzycowa to rodzaj uszkodzenia nerwów, które może wystąpić u osób z cukrzycą. Najczęściej dotyczy to nerwów w nogach i stopach, ale może dotyczyć również innych części ciała. Objawy mogą obejmować ból, mrowienie, osłabienie i zaburzenia czucia. Depratal pomaga zmniejszyć ból neuropatyczny, prawdopodobnie poprzez wpływanie na drogi bólowe w mózgu.

Depratal jest wskazany do stosowania u dorosłych. Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Depratal

Przy stosowaniu leku Depratal, istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które należy uwzględnić:

 1. Nadwrażliwość na duloksetynę lub którykolwiek inny składnik preparatu: Osoby, które doświadczyły reakcji alergicznej na duloksetynę lub na jakikolwiek inny składnik zawarty w Depratal, nie powinny stosować tego leku.
 2. Choroby wątroby powodujące zaburzenia czynności wątroby: Depratal jest metabolizowany przez wątrobę, co oznacza, że osoby z chorobami wątroby mogą mieć trudności z metabolizowaniem leku, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 3. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min): Duloksetyna jest wydalana z organizmu przez nerki. Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek mogą mieć trudności z wydalaniem leku, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 4. Równoległe stosowanie niewybiórczych, nieodwracalnych inhibitorów MAO: Inhibitory MAO to leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń. Wspólne stosowanie tych leków z duloksetyną może prowadzić do poważnych, potencjalnie życia zagrożenia interakcji.
 5. Stosowanie w skojarzeniu z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP1A2 (np. fluwoksaminą, cyprofloksacyną, enoksacyną): Te leki mogą zwiększać stężenie duloksetyny w organizmie, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.
 6. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze: Duloksetyna może powodować wzrost ciśnienia krwi u niektórych osób, dlatego nie powinna być stosowana u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.

Środki ostrożności:

 1. Samobójcze myśli i zachowania: Antydepresanty, takie jak Depratal, mogą zwiększać ryzyko myśli i zachowań samobójczych, szczególnie na początku leczenia lub podczas zmiany dawki. Wszystkie osoby przyjmujące Depratal powinny być monitorowane pod kątem zmian nastroju lub zachowania.
 2. Zespół serotoninowy: Jest to potencjalnie zagrażający życiu stan, który może wystąpić, gdy leki, takie jak Depratal, zwiększają stężenie serotoniny w mózgu. Objawy obejmują agitację, halucynacje, szybki puls, zmiany ciśnienia krwi, zwiększoną temperaturę ciała, nadmierne pocenie się, drgawki i biegunkę. Lekarz powinien natychmiast przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy zespołu serotoninowego.
 1. Nagłe odstawienie leku: Nagłe zaprzestanie stosowania Depratal może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, zaburzenia snu, uczucie niepokoju, ból głowy, nudności, drgawki i parestezje (uczucie mrowienia lub drętwienia). Aby uniknąć tych objawów, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.
 2. Używanie alkoholu: Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane Depratal, takie jak senność lub zawroty głowy. Lekarz może zalecić unikanie alkoholu podczas leczenia Depratal.
 3. Pacjenci z chorobą serca: Duloksetyna może powodować zwiększenie ciśnienia krwi i tętna, dlatego pacjenci z chorobą serca powinni być monitorowani podczas leczenia.
 4. Stosowanie u osób starszych: Osoby starsze mogą być bardziej narażone na działania niepożądane Depratal, w tym upadki, złamania kości, a także działania niepożądane związane z układem nerwowym, takie jak zawroty głowy, senność, ból głowy i zaburzenia równowagi.
 5. Stosowanie u osób z cukrzycą: Duloksetyna może zwiększyć poziom cukru we krwi, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni regularnie kontrolować poziom cukru we krwi.

Powyższe informacje mają na celu dostarczenie ogólnego przeglądu przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z Depratal. Nie jest to kompletna lista i każdy, kto rozważa rozpoczęcie leczenia Depratal, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Depratal

Dawkowanie Depratalu, podobnie jak wszystkich leków, powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta przez lekarza. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i sposobu stosowania Depratalu:

Duże zaburzenia depresyjne: Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. Maksymalna dawka to 120 mg na dobę. Odpowiedź na leczenie występuje zwykle po 2-4 tygodniach. Po utrwaleniu odpowiedzi zaleca się kontynuowanie leczenia przez kilka miesięcy, aby zapobiec nawrotom. U osób, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, z nawracającymi epizodami dużej depresji w wywiadzie należy rozważyć dalsze długotrwałe leczenie.

Zaburzenia lękowe uogólnione: Początkowo zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę, a następnie może być zwiększana do maksymalnej dawki 120 mg na dobę, w zależności od potrzeb pacjenta i tolerancji. Po utrwaleniu odpowiedzi zaleca się kontynuowanie leczenia przez kilka miesięcy, aby zapobiec nawrotom.

Ból w obwodowej neuropatii cukrzycowej: Zalecana dawka to 60 mg raz na dobę, z maksymalną dawką wynoszącą 120 mg na dobę. Odpowiedź kliniczną należy ocenić po 2 miesiącach leczenia. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi klinicznej, mało prawdopodobne jest osiągnięcie lepszych wyników. Należy regularnie, nie rzadziej niż co 3 miesiące, oceniać korzyści z leczenia.

Sposób podania:

Depratal podaje się doustnie (p.o.), niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie kruszyć ani nie żuć, aby zapewnić prawidłowe uwalnianie leku.

Zawsze należy pamiętać, aby nie przerywać leczenia Depratal bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, dawka powinna być stopniowo zmniejszana w ciągu co najmniej 1-2 tygodni, aby uniknąć objawów odstawienia.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób z klirensem kreatyniny 30-80 ml/min.

Pamiętaj, że te wskazówki dotyczące dawkowania są ogólnymi zaleceniami i rzeczywiste dawkowanie powinno być ustalane przez lekarza, który zna historię choroby pacjenta i aktualny stan zdrowia.

Z czym nie łączyć leku Depratal

Depratal, a alkohol – Podczas przyjmowania Depratalu należy unikać spożywania alkoholu, gdyż może on zwiększać działania uboczne leku i zmniejszać jego skuteczność terapeutyczną, dodatkowo ryzykując nasilenie objawów depresji lub lęku.

Zagrożenia związane z jednoczesnym przyjmowaniem Depratal i IMAO: Przyjmowanie leku Depratal jednocześnie z IMAO, takimi jak moklobemid (przeciwdepresyjny) czy linezolid (antybiotyk), jest przeciwwskazane. Może prowadzić do ciężkich lub nawet zagrażających życiu działań niepożądanych. Odstęp czasowy pomiędzy odstawieniem IMAO a rozpoczęciem Depratal powinien wynosić co najmniej 14 dni. Podobnie, przy rozpoczynaniu terapii IMAO po odstawieniu Depratal należy zachować co najmniej 5-dniowy odstęp.

Wzajemne oddziaływanie z lekami uspokajającymi: Depratal może wzmacniać działanie leków wywołujących senność, takich jak benzodiazepiny, silne środki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, czy leki przeciwhistaminowe. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych: Stosowanie Depratal razem z lekami takimi jak buprenorfina, tryptany, tramadol, tryptofan, SSRI (np. paroksetyna, fluoksetyna), SNRI (np. wenlafaksyna), trójpierścieniowe antydepresanty (np. klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca zwyczajnego, może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Objawy ostrzegawcze to mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, gorączka.

Zwiększone ryzyko krwawienia: Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe, takie jak warfaryna, mogą interagować z Depratal, powodując zwiększone ryzyko krwawienia. Należy monitorować stan pacjenta pod kątem ewentualnych krwawień.

Stosowanie Depratal z jedzeniem i piciem: Depratal może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Jednak przy spożywaniu alkoholu podczas leczenia Depratal należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ alkohol może potęgować niektóre działania uboczne leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Depratal

Skutki uboczne leku Depratal

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności i wymioty
 • Suchość w ustach
 • Ból głowy

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Senność lub bezsenność
 • Zawroty głowy, drżenie mięśni, bladość skóry
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka, ból brzucha)
 • Brak apetytu, wzrost ciśnienia krwi, zaczerwienienie skóry
 • Zmniejszony popęd płciowy, nadmierne pocenie się, uczucie zmęczenia

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli samobójcze, podwyższony poziom cholesterolu, zaburzenia widzenia
 • Krwawienia z nosa, trudności z oddychaniem, trudności z oddawaniem moczu
 • Zmniejszenie masy ciała

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • Zespół serotoninowy, niewydolność wątroby
 • Wysypka, swędzenie, pokrzywka, drgawki, niepokój, ból w klatce piersiowej

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): Poważne reakcje alergiczne, żółtaczka, obrzęk twarzy lub gardła

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Depratal

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Depratal?

Depratal to lek zawierający duloksetynę, inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny. Jest stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych uogólnionych oraz bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej.

Czy Depratal uzależnia?

Depratal nie jest klasyfikowany jako lek uzależniający. Jednak nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawiennych, dlatego ważne jest stopniowe odstawianie leku pod nadzorem lekarza.

Po jakim czasie działa Depratal?

Pełna odpowiedź na leczenie lekiem Depratal zwykle występuje po 2-4 tygodniach regularnego stosowania. Jednak indywidualne reakcje mogą się różnić i niektórzy pacjenci mogą zauważyć poprawę wcześniej.

Czy Depratal to antydepresant?

Tak, Depratal jest lekiem antydepresyjnym.

Jak stosować Depratal?

Depratal jest podawany doustnie, niezależnie od posiłku, zazwyczaj raz na dobę, z dawką początkową ustalaną przez lekarza. Ważne jest stopniowe odstawianie leku, poprzez zmniejszanie dawki przez co najmniej 1-2 tygodnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Jak odstawić Depratal?

Zazwyczaj proces ten obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki przez okres co najmniej 1-2 tygodni. Niektóre osoby mogą potrzebować dłuższego czasu na odstawienie, zwłaszcza jeśli przyjmowały wysokie dawki przez dłuższy czas.

Czy Depratal jest na receptę?

Tak, Depratal jest lekiem na receptę, co oznacza, że jest dostępny tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Depratal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDuloxetine hydrochloride
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2024