Dalacin C

Dalacin C jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne i ma szerokie zastosowanie. Antybiotyk ten zawiera substancję czynną o nazwie klindamycyna, która zaliczana jest do leków z grupy linkomycyny.

Działanie Dalacin C

Lek Dalacin C charakteryzuje się działaniem przeciwbakteryjnym, a także szerokim zastosowaniem. Mechanizm działania leku polega na oddziaływaniu na rybosomy bakteryjne, które są niezbędne przy namnażaniu bakterii. Zahamowanie tego procesu blokuje możliwość dalszego rozwoju zakażenia. Preparat ten zaliczany jest do grupy antybiotyków. Dostępny jest jedynie na receptę i występuje w 3 różnych dawkach: 15 mg, 75 mg oraz 300 mg.

Dalacin C stosowany jest w przypadku zakażeń:

 • kości,
 • stawów,
 • ucha środkowego,
 • zatok,
 • gardła,
 • dolnych dróg oddechowych,
 • miednicy,
 • jamy brzusznej,
 • skóry,
 • tkanek miękkich,
 • zębów,
 • jamy ustnej,

a także w celu leczenia płonicy, posocznicy oraz zapalenia wsierdzia.

Substancją czynną tego leku jest klindamycyna, zaliczana do grupy linkozamidów, będąca pochodną naturalnego antybiotyku – linkomycyny. Klindamycyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne i ma szerokie zastosowanie.

Wskazania do stosowania leku Dalacin C

Lek Dalacin C, czyli klindamycyna, jest antybiotykiem z grupy linkozamidów stosowanym w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Poniżej znajdują się wskazania do stosowania tego leku oraz ich rozwinięcie:

Zakażenia układu oddechowego:

 • Zapalenie płuc – lek jest stosowany w leczeniu zapalenia płuc spowodowanego przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zapalenie oskrzeli – klindamycyna może być stosowana w przypadku zakażeń oskrzeli wywołanych przez bakterie wrażliwe na ten antybiotyk.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • Rany zakażone, owrzodzenia i oparzenia – Dalacin C może być stosowany do leczenia zakażeń rany, np. pooperacyjnych, oparzeń czy owrzodzeń spowodowanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zakażenia powierzchni skóry – lek może być stosowany do leczenia zakażeń powierzchni skóry, jeśli są one wywołane przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Zakażenia kości i stawów:

 • Zapalenie kości – Dalacin C może być stosowany w leczeniu zakażeń kości spowodowanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zapalenie stawów (septyczne zapalenie stawów) – klindamycyna może być stosowana w przypadku zakażeń stawów wywołanych przez bakterie wrażliwe na ten antybiotyk.

Zakażenia wewnętrzne:

 • Zakażenia jamy brzusznej, np. zapalenie otrzewnej – lek może być stosowany w leczeniu zakażeń jamy brzusznej spowodowanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zakażenia miednicy małej (np. zapalenie przydatków) – Dalacin C może być stosowany w leczeniu zakażeń miednicy małej wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Zakażenia jamy ustnej i gardła:

 • Zapalenie dziąseł – klindamycyna może być stosowana w przypadku zakażeń dziąseł wywołanych przez bakterie wrażliwe na ten antybiotyk.
 • Zapalenie migdałków- lek może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków spowodowanego przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Zakażenia układu moczowo-płciowego:

 • Zapalenie cewki moczowej – Dalacin C może być stosowany do leczenia zakażeń cewki moczowej wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zapalenie pęcherza moczowego – lek może być stosowany w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Przeciwwskazania do stosowania leku Dalacin C

Dalacin C to antybiotyk z grupy linkozamidów, zawierający substancję czynną klindamycynę. Jest stosowany w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje dróg oddechowych, skóry, tkanki podskórnej czy układu kostno-stawowego.

Przeciwwskazania do stosowania Dalacin C obejmują:

 1. Nadwrażliwość na klindamycynę, linkozamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku: Osoby uczulone na klindamycynę, inne linkozamidy (np. linkomycynę) lub substancje pomocnicze zawarte w leku nie powinny stosować Dalacin C ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.
 2. Stosowanie w przypadku choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy: Dalacin C może podrażniać błonę śluzową żołądka, dlatego stosowanie leku jest przeciwwskazane u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
 3. Ciężka niewydolność wątroby: W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby klindamycyna może być eliminowana z organizmu wolniej, co może prowadzić do zwiększenia stężenia leku we krwi i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. W takim przypadku lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku lub zastosowaniu innego antybiotyku.
 4. Ciężka niewydolność nerek: Podobnie jak w przypadku niewydolności wątroby, pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki Dalacin C, aby uniknąć zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.
 5. Choroba jelit zapalnych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna: Stosowanie antybiotyków, takich jak Dalacin C, może prowadzić do zaburzeń równowagi mikrobiologicznej w jelitach, zwiększając ryzyko wystąpienia lub zaostrzenia objawów chorób jelit zapalnych.
 6. Historia pseudomembranowego zapalenia jelit: Osoby z przeszłością wystąpienia pseudomembranowego zapalenia jelit, związane z wcześniejszym stosowaniem antybiotyków, mają większe ryzyko ponownego wystąpienia tego stanu podczas stosowania Dalacin C. Lekarz może zdecydować się na inną opcję terapeutyczną w takiej sytuacji.
 7. Wiek poniżej 1 miesiąca: Dalacin C nie jest zalecany dla niemowląt poniżej 1 miesiąca życia, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania klindamycyny w tej grupie wiekowej nie zostały odpowiednio zbadane.

Dawkowanie leku Dalacin C

Dawkę, częstotliwość stosowania leku Dalacin C, a także czas trwania kuracji ustala lekarz.

Dawkowanie związane jest z lokalizacją zakażenia, indywidualną sytuacją pacjenta (w tym z jego wiekiem) oraz jego stanem zdrowia.

W przypadku dzieci oraz młodzieży zazwyczaj stosuje się dawkę 2,4-7,5 ml syropu na dobę podawane w 4 dawkach z równymi przerwami czasowymi pomiędzy kolejnymi dawkami;

 • dzieci od 4 tygodni do 14 lat – zalecana dawka wynosi zazwyczaj od 8 do 25 mg leku na każdy kilogram masy ciała, w 3 lub 4 dawkach podzielonych;
 • u młodzieży powyżej 14. roku życia, a także u osób dorosłych – zalecana dawka wynosi od 10 do 20 ml syropu stosowane co 6-8 godzin.

W celu leczenia zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi minimalny czas trwania kuracji to 10 dni. Pacjenci, którzy zmagają się z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także poddawani hemodializom powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku powinno zostać natychmiastowo skonsultowane z lekarzem. Przedawkowanie leku może objawiać się wystąpieniem silnej reakcji alergicznej, a w tym z obrzękiem naczynioruchowym, odczynem surowiczym, a nawet silną reakcją anafilaktyczną – wstrząsem, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Dalacin C

Istnieją sytuacje podczas stosowania leku Dalacin C kiedy należy zachować szczególne środki ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • równoległe spożywanie alkoholu – spożywanie alkoholu w trakcie stosowania wielu leków może wpłynąć na osłabienie lub nasilenie działania tych leków, a także doprowadzić do wystąpienia skutków ubocznych;
 • ciąża oraz okres karmienia piersią – dopuszczalne jest stosowanie leku przez pacjentki będące w ciąży jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Stosowanie leku przez kobiety karmiące piersią nie jest zalecane.
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: miastenia, choroba parkinsona,
 • choroby przewodu pokarmowego (a w szczególności przebyte zapalenie jelita grubego,
 • uczulenie na penicylinę – ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne).
 1. Lek w postaci wlewów dożylnych lub wstrzyknięć domięśniowych nie powinien być podawany wcześniakom oraz noworodkom – ryzyko wystąpienia zespołu niewydolności oddechowej prowadzącego do śmierci. Ryzyko to związane jest z zawartością alkoholu benzylowego w składzie leku.
 2. Lek w formie doustnej tj. kapsułki oraz granulat przeznaczony do sporządzania syropu zawierają laktozę. Leku nie powinny stosować osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 3. Lek w formie granulatu przeznaczonego do sporządzania syropu zawiera sacharozę.
 4. Lek w postaci roztworu do wstrzyknięć i infuzji zawiera alkohol benzylowy.
 5. Osoby uczulone na penicylinę są szczególnie narażone na wystąpienie ciężkich reakcji nadwrażliwości, które mogą zagrażać nawet życiu.
 6. Stosowanie leku związane jest z ryzykiem wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit (to o ciężkim przebiegu może zagrażać życiu). W przypadku wystąpienia biegunki należy skonsultować się z lekarzem. Objawami rzekomobłoniastego zapalenia jelit są wodniste stolce z krwią i śluzem, bóle brzucha o charakterze tępym, rozlanym oraz kolkowym, gorączka, okresowe parcie na stolec.
 7. Nie istnieją dane dotyczące wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn.
 8. Podczas stosowania leku przez okres dłuższy niż 3 tygodnie należy regularnie kontrolować morfologię krwi, a także czynność nerek oraz wątroby.
 9. Podczas leczenia należy obserwować występowanie nowych zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. W przypadku podejrzenia ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem.
 10. Leku nie należy stosować w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Z czym nie łączyć leku Dalacin C

Dalacin C i linkomycyna – Dalacin C, zawierający klindamycynę, wykazuje oporność krzyżową z linkomycyną. To oznacza, że drobnoustroje odporne na linkomycynę są również odporne na klindamycynę.

Dalacin C i środki zwiotczające – Klindamycyna może wzmacniać działanie środków zwiotczających, takich jak eter, tubokuraryna, halogenki pankuronium. W przypadku operacji chirurgicznych może to prowadzić do poważnych powikłań.

Dalacin C i inne leki – Jednoczesne stosowanie klindamycyny z lekami takimi jak ryfampicyna, ziele dziurawca, fenytoina lub karbamazepina może wymagać szczególnej kontroli i dostosowania leczenia przez lekarza.

Dalacin C i środki antykoncepcyjne – Istnieją doniesienia o możliwym osłabieniu skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych przy jednoczesnym stosowaniu z klindamycyną. Wskazane jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Dalacin C i leki wpływające na krzepliwość krwi – Przyjmowanie klindamycyny wraz z warfaryną lub podobnymi lekami może zwiększyć ryzyko krwawień. Może być konieczne regularne badanie krwi w celu monitorowania krzepliwości.

Dalacin C i pokarm – Dalacin C jest skutecznie wchłaniany z przewodu pokarmowego, ale jednoczesne spożycie pokarmu może wydłużyć czas wchłaniania leku. Na czczo osiąga maksymalne stężenie w surowicy po około 45-60 minutach, podczas gdy po posiłku może to trwać około 2 godzin.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dalacin C

Skutki uboczne leku Dalacin C

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Możliwa jest ciężka, uporczywa lub krwawa biegunka, która może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit, zwłaszcza jeśli towarzyszą jej ból brzucha i gorączka.

Reakcje alergiczne i skórne:

 • Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy lub języka, wysypka lub swędzenie całego ciała.
 • Różnorodne i potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne, w tym pęcherze, łuszczenie się skóry, gorączka, oraz objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.
 • Zespół DRESS (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi) oraz inne rzadkie wysypki, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa.

Zaburzenia krwiotwórcze: Możliwe jest znaczące zmniejszenie liczby krwinek, co może prowadzić do siniaków, krwawień lub osłabienia odporności.

Zaburzenia metaboliczne i hydroelektrolityczne: Może dojść do zatrzymania płynów, co skutkuje obrzękami, dusznościami czy nudnościami, a także do żółtaczki.

Inne możliwe działania niepożądane:

 • Często: biegunka, eozynofilia, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, wysypka.
 • Niezbyt często: niskie ciśnienie krwi, wymioty, ból brzucha, nudności, zaburzenia smaku, pokrzywka.
 • Rzadko: świąd.
 • Częstość nieznana: zapalenie błony śluzowej przełyku, zakażenie pochwy, czerwona wysypka pęcherzykowata, podrażnienie w miejscu podania.

Te działania niepożądane mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej, dlatego ważne jest, aby pacjenci informowali swojego lekarza o wszelkich nietypowych objawach podczas lub po zakończeniu terapii antybiotykowej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dalacin C

Pytania naszych Pacjentów

Na co działa antybiotyk Dalacin C?

Antybiotyk Dalacin C działa na bakterie Gram-dodatnie, takie jak paciorkowce i gronkowce, stosowany jest w leczeniu zakażeń skóry, kości, stawów, dolnych dróg oddechowych i innych infekcji.

Czy Dalacin C jest na receptę?

Tak, antybiotyk Dalacin C (klindamycyna) jest lekiem na receptę i można go uzyskać tylko po konsultacji z lekarzem, który oceni, czy jest to odpowiedni lek do leczenia konkretnej infekcji. Lekarz przepisze odpowiednią dawkę i czas trwania leczenia, biorąc pod uwagę rodzaj zakażenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Po jakim czasie zaczyna działać antybiotyk Dalacin C?

Antybiotyk Dalacin C zwykle zaczyna działać w ciągu kilku godzin po pierwszej dawce, ale objawy zakażenia zaczynają się poprawiać po 1-3 dniach stosowania leku.

Ile razy dziennie stosować Dalacin C?

Dawkowanie antybiotyku Dalacin C zależy od zaleceń lekarza, ale zwykle stosuje się go 3-4 razy dziennie.

Czy antybiotyk Dalacin C pomoże na stan zapalny zęba?

Tak, antybiotyk Dalacin C może być stosowany w leczeniu stanu zapalnego zęba spowodowanego przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Jak długo można brać antybiotyk Dalacin C?

Czas trwania leczenia antybiotykiem Dalacin C zależy od zaleceń lekarza i rodzaju zakażenia, ale zwykle wynosi od 7 do 14 dni.

Czy Dalacin C można brać na czczo?

Tak, Dalacin C można brać na czczo, jednak zaleca się przyjmowanie go z posiłkiem lub przekąską, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólu żołądka.

Czy Dalacin C jest dobry na zatoki?

Dalacin C, zawierający klindamycynę, może być stosowany w leczeniu zatok, gdyż działa na wiele bakterii odpowiedzialnych za infekcje zatok. Decyzję o zastosowaniu tego leku powinien jednak podjąć lekarz, który oceni konieczność jego użycia w indywidualnym przypadku.

Czy biorąc Dalacin można pić alkohol?

Podczas stosowania leku Dalacin C, który zawiera klindamycynę jako substancję czynną, zaleca się unikanie spożywania alkoholu. Alkohol może wpłynąć na efektywność leczenia, nasilać działania niepożądane oraz powodować dodatkowe obciążenie dla organizmu, zwłaszcza na wątrobę.

Jaki probiotyk do Dalacinu?

Podczas stosowania Dalacinu (klindamycyna), warto zażywać probiotyki takie jak Lactobacillus rhamnosus GG czy Lactobacillus acidophilus, które pomagają w utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej. Przed rozpoczęciem stosowania probiotyku, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Ile trwa kuracja Dalacin C?

Czas trwania kuracji Dalacin C zależy od rodzaju i ciężkości infekcji oraz indywidualnych cech pacjenta. Lekarz ustali odpowiedni czas trwania leczenia, który może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

Czy Dalacin C pomaga na ból zęba?

Warto pamiętać, że antybiotyk nie działa bezpośrednio na ból, lecz na przyczynę infekcji. Właściwe leczenie bólu zęba może wymagać także stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen czy paracetamol.

Czy Dalacin C jest bezpieczny?

Lek jest uważany za bezpieczny dla większości pacjentów, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i przepisanym dawkowaniem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dalacin C? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClindamycini palmitas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPfizer

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2024