Contrahist

Contrahist to doustny roztwór leku zawierający lewocetyryzynę dichlorowodorku jako substancję czynną. Jego działanie przeciwalergiczne ma na celu łagodzenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki.

Działanie Contrahist

Lek Contrahist działa na bazie lewocetyryzyny dichlorowodorek, substancji czynnej mającej właściwości przeciwalergiczne. Przeznaczony jest do leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) oraz pokrzywką.

Lewocetyryzyna działa poprzez blokowanie działania histaminy – substancji produkowanej przez organizm podczas reakcji alergicznej. Poprzez blokadę receptora histaminowego H1, lek pomaga zmniejszyć objawy alergii, takie jak kichanie, swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk.

Wskazania do stosowania Contrahist

Contrahist, czyli lek zawierający lewocetyryzynę, jest antyhistaminikiem stosowanym do leczenia różnych stanów alergicznych. Oto niektóre z głównych wskazań do jego stosowania:

 • Sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: Lek jest często stosowany w leczeniu objawów alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa, takich jak kichanie, swędzenie, przekrwienie błony śluzowej nosa i wydzielina z nosa.
 • Pokrzywka: Contrahist jest również stosowany do leczenia pokrzywki, stanu charakteryzującego się swędzącymi, czerwonymi plamami na skórze, które są wynikiem reakcji alergicznej.
 • Swędzenie: Często jest stosowany w leczeniu różnych stanów swędzenia, które mogą być wynikiem reakcji alergicznej.
 • Inne stany alergiczne: Może być stosowany do leczenia innych stanów alergicznych, które prowadzą do objawów takich jak swędzenie i zaczerwienienie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Contrahist

Contrahist, czyli lewocetyryzyna, jest generalnie dobrze tolerowany lek, ale istnieją pewne przeciwwskazania i sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na lewocetyryzynę lub dowolny składnik leku: Jeśli pacjent ma historię reakcji alergicznej na lewocetyryzynę lub dowolny inny składnik Contrahistu, nie powinien go przyjmować.
 • Ciąża i karmienie piersią: Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania na ciążę, rozwój zarodka/plodu, poród czy rozwój po porodowy, brak jest odpowiednich danych z badań na kobietach w ciąży. Dlatego Contrahist powinien być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Contrahist nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, ponieważ przenika do mleka matki.
 • Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) nie powinni przyjmować Contrahistu. Dawkę Contrahistu należy dostosować u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek.

Środki ostrożności:

 • Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn: Contrahist nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Chociaż w klinicznych badaniach nie obserwuje się wpływu Contrahistu na zdolność prowadzenia pojazdów, każdy pacjent powinien jednak indywidualnie ocenić swoją reakcję na lek przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.
 • Stosowanie z alkoholem: Alkohol nie zwiększa sedacji wywołanej przez Contrahist, ale ogólnie zaleca się unikanie alkoholu podczas leczenia lekami przeciwhistaminowymi.
 • Interakcje lekowe: W miarę możliwości należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko sedacji, jak leki przeciwlękowe, przeciwhistaminowe, leki przeciwbólowe na bazie opioidów itd.
 • Długotrwałe stosowanie: Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek jest stosowany dłużej niż zalecane.

Dawkowanie Contrahist

Na podstawie powyższej treści, dawkowanie i sposób stosowania Contrahist (lewocetyryzyny) wyglądają następująco:

 • Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Zalecana dawka to 10 ml roztworu raz na dobę.
 • Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml roztworu raz na dobę.
 • Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml roztworu dwa razy na dobę.

Lek Contrahist nie jest zalecany dla niemowląt i małych dzieci poniżej 2 lat.

 • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Może być konieczne dostosowanie dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. Lekarz ustali odpowiednią dawkę, która powinna być także dostosowana do masy ciała u dzieci. Contrahist nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Pacjenci z samymi zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować zwykłą zalecaną dawkę. U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być konieczne dostosowanie dawki.
 • Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i więcej): Nie ma konieczności dostosowywania dawki, o ile czynność nerek jest prawidłowa.

Sposób stosowania:

Contrahist jest przeznaczony do stosowania doustnego. Można go przyjmować zarówno podczas posiłków, jak i pomiędzy nimi. Roztwór można przyjmować nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody.

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna do odmierzenia odpowiedniej dawki. Należy umieścić strzykawkę doustną w butelce i pociągnąć tłok do miejsca na podziałce odpowiadającego zaleconej dawce. Po odmierzeniu, należy wyjąć strzykawkę z butelki i opróżnić jej zawartość na łyżeczkę lub do szklanki z wodą poprzez naciśnięcie tłoka. Lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po rozcieńczeniu. Po użyciu strzykawkę należy przepłukać wodą.

Przedawkowanie:

U dorosłych, w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Contrahist, może wystąpić senność. U dzieci, początkowo może występować pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

Z czym nie łączyć leku Contrahist

Interakcje Leku Contrahist z Innymi Lekami – Lek Contrahist może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami, które mogą prowadzić do obniżenia czujności lub osłabienia zdolności reagowania. Przyjmowanie Contrahist razem z innymi lekami wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, aby uniknąć niepożądanych reakcji.

Stosowanie Leku Contrahist z Alkoholem – Połączenie leku Contrahist z alkoholem jest szczególnie niezalecane. U wrażliwych pacjentów może to prowadzić do dodatkowego obniżenia czujności i zdolności reagowania. Alkohol i Contrahist, działając razem, mogą wzmacniać swoje działania, co może być niebezpieczne, zwłaszcza przy prowadzeniu pojazdów lub obsłudze maszyn.

Stosowanie Leku Contrahist z Substancjami Wpływającymi na Czynność Mózgu – Substancje, które wpływają na czynność mózgu, takie jak leki uspokajające, przeciwlękowe, środki nasenne lub inne leki przeciwdepresyjne, mogą nasilać działanie leku Contrahist. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Contrahist

Skutki uboczne leku Contrahist

Poniżej znajduje się lista potencjalnych działań niepożądanych Contrahistu oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Suchość w jamie ustnej
 • Bóle głowy
 • Zmęczenie
 • Senność/ospałość

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Wyczerpanie
 • Bóle brzucha

Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • Kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca
 • Drgawki
 • Mrowienie
 • Zawroty głowy
 • Omdlenia
 • Drżenie
 • Zaburzenia smaku (zmienione odczucie smaku)
 • Uczucie wirowania lub kołysania
 • Zaburzenia widzenia
 • Rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych)
 • Niewyraźne widzenie
 • Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu
 • Niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza
 • Obrzęk
 • Świąd
 • Wysypka
 • Pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry)
 • Wykwity skórne
 • Duszność
 • Zwiększenie masy ciała
 • Bóle mięśni
 • Ból stawów
 • Pobudzenie i zachowanie agresywne
 • Omamy
 • Depresja
 • Bezsenność
 • Nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem
 • Koszmary senne
 • Zapalenie wątroby
 • Nieprawidłowa czynność wątroby
 • Wymioty
 • Zwiększenie apetytu
 • Nudności i biegunka
 • Świąd (intensywne swędzenie) po przerwaniu stosowania leku

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak obrzęk warg, języka, twarzy i/lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu wraz z pokrzywką (obrzęk naczynioruchowy), nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Contrahist i skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Contrahist

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Contrahist?

Lek Contrahist stosuje się w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki.

Jak długo działa Contrahist?

Contrahist jest lekiem o działaniu długotrwałym, które utrzymuje się przez okres do 24 godzin po jednorazowym podaniu. Po zażyciu leku, jego skuteczność zazwyczaj występuje w ciągu 1-2 godzin i utrzymuje się przez cały okres trwania jego działania. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia alergii, zaleca się regularne przyjmowanie Contrahist zgodnie z zaleceniami lekarza.

Co jest lepsze Contrahist czy Hitaxa?

Wybór pomiędzy Contrahist (Levocetirizini dihydrochloridum) a Hitaxa (Desloratadinum + Cellulosum microcristallinum) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Obie substancje są antyhistaminami, ale mogą różnić się w zakresie skuteczności i tolerancji u różnych osób. Najlepszy wybór powinien być ustalony na podstawie rozmowy z lekarzem lub farmaceutą, uwzględniając specyficzne objawy alergii i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Ile razy dziennie Contrahist?

W przypadku osób dorosłych i młodzieży, a także dzieci w wieku od 6 do 12 lat, Contrahist jest zazwyczaj stosowany raz na dobę. Dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat Contrahist jest podawany dwa razy na dobę, podzielone na dawki 2,5 ml roztworu.

Czy Contrahist i Xyzal to to samo?

Tak, Contrahist i Xyzal to leki, które zawierają tę samą substancję czynną - lewocetyryzynę (levocetirizini dihydrochloridum) - która jest antyhistaminikiem drugiej generacji.

Co zamiast Contrahist?

Zamiast Contrahist, dostępne są inne leki antyhistaminowe, które mogą pomóc w leczeniu objawów alergii. Na przykład, loratadyna (np. Claritine), cetirizyna (np. Zyrtec) czy fexofenadyna (np. Allegra) są często stosowane w leczeniu alergii. Wybór odpowiedniego leku zależy od specyfiki objawów i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Czy Contrahist jest na receptę?

Tak, Contrahist jest lekiem dostępnym na receptę.

Jak działa Contrahist?

Contrahist jest lekiem przeciwhistaminowym drugiej generacji. Jego działanie polega na blokowaniu receptora H1 dla histaminy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Contrahist? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLevocetirizini dihydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Contrahist

Cezera, Lirra , Nossin, Xyzal, Zyx.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2024