Concoram

Concoram to lek łączący dwa składniki: Bisoprolol i Amlodypinę. Jest używany do leczenia nadciśnienia tętniczego w przypadkach, gdzie jednoczesne podawanie obu substancji w oddzielnych tabletkach okazało się skuteczne. Bisoprolol jest beta-blokerem, który zmniejsza ciśnienie przez hamowanie działania adrenaliny. Amlodypina to bloker kanału wapniowego, który rozszerza naczynia krwionośne. Razem działają synergicznie w kontrolowaniu ciśnienia krwi.

Działanie Concoram

Concoram łączy w sobie działanie Bisoprololu i Amlodypiny w celu efektywnego obniżania ciśnienia tętniczego. Bisoprolol działa jako beta-bloker, spowalniając rytm serca i zmniejszając siłę skurczów serca, co prowadzi do obniżenia ciśnienia. Amlodypina jest blokerem kanału wapniowego, który rozszerza naczynia krwionośne, co również obniża ciśnienie. Połączenie tych dwóch mechanizmów oferuje synergiczne działanie w kontroli nadciśnienia, często z mniejszym ryzykiem skutków ubocznych niż stosowanie jednego leku.

Wskazania do stosowania Concoram

Nadciśnienie Tętnicze: Lek jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów, którzy nie osiągnęli pożądanego efektu w monoterapii jednym z komponentów (Bisoprolol lub Amlodypina) lub u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane przez inne leki.

Leczenie substytucyjne: Concoram jest zalecany jako leczenie substytucyjne dla pacjentów, którzy już wcześniej uzyskali kontrolę ciśnienia tętniczego przy jednoczesnym stosowaniu Bisoprololu i Amlodypiny, ale w formie oddzielnych tabletek i w takich samych dawkach, jak te w Concoram.

Oszczędność farmakologiczna: Skoro oba składniki są zawarte w jednej tabletce, to ułatwia to dawkowanie i może zwiększyć przestrzeganie zaleceń leczenia przez pacjenta.

Nieefektywna monoterapia: U pacjentów, u których monoterapia jednym z leków nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wprowadzenie Concoram może zwiększyć efektywność leczenia.

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych: U osób z wyższym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak osoby starsze czy pacjenci z chorobami współistniejącymi, Concoram może być rozważany jako opcja terapeutyczna, oczywiście po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania Concoram

 • Alergie: Jeżeli pacjent jest uczulony na amlodypinę, bisoprolol, pochodne dihydropirydyny lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinien go przyjmować.
 • Zwężenie Drogi Odpływu z Lewej Komory: Pacjenci z istotnym zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. dużego stopnia zwężenie zastawki aorty) są wyłączeni z grupy kandydatów do leczenia.
 • Niewydolność Serca: Ostra niewydolność serca, niestabilna niewydolność serca po ostrym zawale lub wymagająca dożylnego podawania leków, są przeciwwskazaniami.
 • Wstrząs Kardiogenny: Pacjenci w stanie wstrząsu spowodowanego nieprawidłową czynnością serca nie powinni stosować Concoram.
 • Zaburzenia Rytmu Serca: Osoby z bardzo wolną lub nieregularną czynnością serca, w tym z różnymi typami bloków, nie są kandydatami do terapii.
 • Niskie Ciśnienie Tętnicze: Przeciwwskazane u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym.
 • Spowolniona Akcja Serca: W przypadku spowolnionej akcji serca, lek jest niewskazany.
 • Ciężka Astma Oskrzelowa: Pacjenci z ciężką formą astmy nie powinni przyjmować tego leku.
 • Ciężka Choroba Naczyń Obwodowych: Osoby z zaawansowanymi zaburzeniami krążenia obwodowego są wyłączone z leczenia.
 • Zespół Raynauda: Pacjenci cierpiący na zespół Raynauda również nie powinni korzystać z tego leku.
 • Guz Chromochłonny: Nieleczone guzy chromochłonne są przeciwwskazaniem do terapii.
 • Kwasica Metaboliczna: W stanach, gdzie odczyn krwi jest kwaśny, lek nie jest wskazany.

Jak stosować Concoram?

Standardowo zaleca się przyjmowanie jednej tabletki o mocy przepisanej przez lekarza. Dawki nie muszą być modyfikowane dla osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

W przypadku ciężkich zaburzeń: Jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, dawki mogą być dostosowane przez lekarza.

Osoby w podeszłym wieku: Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania, ale ostrożność jest zalecana przy ewentualnym zwiększaniu dawki.

Sposób przyjmowania: Tabletkę należy przyjmować rano, niezależnie od posiłku, popijając niewielką ilością płynu. Nie rozgryzać tabletki.

Jeżeli działanie wydaje się zbyt silne lub słabe: W takiej sytuacji zalecana jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie: Jeżeli pacjent przyjmie więcej tabletek niż zalecono, natychmiastowy kontakt z lekarzem jest konieczny. Obecność obrzęku płuc może być możliwa nawet do 48 godzin po przedawkowaniu.

Pominięcie dawki: Jeżeli pominięto dawkę, należy jak najszybciej ją przyjąć, chyba że czas na kolejną dawkę jest już bliski. Wtedy podwójne dawkowanie nie jest zalecane.

Przerwanie leczenia: Nie przerywać leczenia ani nie zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to nasilić objawy niewydolności serca. W przypadku konieczności przerwania leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

Z czym nie łączyć leku Concoram

Concoram i antagoniści wapnia typu werapamilu i diltiazemu – Concoram, będąc lekiem na wysokie ciśnienie krwi i dławicę piersiową, może wchodzić w interakcje z innymi antagonistami wapnia jak werapamil i diltiazem. Zastosowanie ich razem może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, wymagając szczególnej uwagi i nadzoru medycznego.

Concoram i leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym – Takie leki jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, czy rylmenidyna, stosowane razem z Concoram, mogą nasilać efekty obniżające ciśnienie krwi. Przerywanie ich stosowania powinno być konsultowane z lekarzem.

Concoram i niektóre leki przeciwarytmiczne – Leki takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon, amiodaron mogą wchodzić w interakcje z Concoram. Stosowane razem w leczeniu zaburzeń rytmu serca, wymagają ostrożności i nadzoru lekarskiego.

Concoram i miejscowo stosowane leki beta-adrenolityczne – Na przykład krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry mogą współdziałać z Concoram, wpływając na efektywność leczenia.

Concoram i parasympatykomimetyki – Leki nasilające czynność mięśni gładkich w chorobach żołądka, jelit, pęcherza moczowego oraz w jaskrze mogą zmieniać efektywność działania Concoram.

Concoram i insulina oraz doustne leki przeciwcukrzycowe – Możliwe interakcje mogą wpływać na poziom cukru we krwi, wymagając monitorowania i dostosowania dawek.

Concoram i leki nasenne, środki znieczulające – Ich stosowanie razem z Concoram może nasilić obniżenie ciśnienia krwi i inne efekty uboczne.

Concoram i glikozydy nasercowe – Stosowanie ich razem może wymagać monitorowania funkcji serca, ze względu na potencjalne ryzyko związane z rytmem serca.

Concoram i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – Możliwe zmniejszenie efektywności Concoram w obniżaniu ciśnienia krwi, wymagające dostosowania dawek.

Concoram i sympatykomimetyki – Stosowanie w leczeniu ciężkich zaburzeń krążenia, w stanach nagłych, wymaga ostrożności ze względu na możliwe nasilenie efektów ubocznych.

Concoram i inne leki obniżające ciśnienie tętnicze – Może dochodzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Concoram i takrolimus, cyklosporyna – Leki immunosupresyjne mogą zmieniać skuteczność Concoram.

Concoram i dantrolen, symwastatyna – Stosowanie tych leków razem z Concoram wymaga ostrożności, szczególnie w regulacji dawek.

Concoram i meflochina, inhibitory monoaminooksydazy (MAO) – Możliwe interakcje z lekiem Concoram, wymagające konsultacji z lekarzem.

Concoram i leki wpływające na metabolizm amlodypiny – Należy unikać ketokonazolu, itrakonazolu, rytonawiru, indynawiru, nelfinawiru, ryfampicyny, erytromycyny, klarytromycyny i zielu dziurawca.

Concoram i alkohol – Spożywanie alkoholu może nasilać działanie Concoram, obniżając ciśnienie krwi.

Concoram i grejpfrut – Grejpfrut i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie amlodypiny we krwi, co może prowadzić do nieprzewidzianego nasilenia obniżenia ciśnienia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Concoram

Skutki uboczne leku Concoram

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Obrzęk: Występowanie obrzęków, czyli zwiększonego gromadzenia się płynu w tkankach.

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy: Doświadczanie bólu w obszarze głowy, o różnym nasileniu.
 • Zawroty głowy: Odczucie chwilowej utraty równowagi, możliwe oszołomienie.
 • Senność: Poczucie zmęczenia i potrzeby snu, co może wpływać na koncentrację.
 • Kołatanie serca: Nieprawidłowe, często zwiększone bicie serca.
 • Zaczerwienienie twarzy: Nagłe przekrwienie skóry na obszarze twarzy.
 • Ból brzucha: Dyskomfort lub ból w obszarze brzucha.
 • Obrzęk wokół kostek: Zgromadzenie płynu w obszarze wokół kostek, prowadzące do ich spuchnięcia.
 • Zmęczenie, osłabienie: Ogólne uczucie zmęczenia i/lub osłabienia, mogące wpływać na codzienne funkcjonowanie.
 • Marznięcie lub drętwienie kończyn: Odczucie chłodzenia lub utraty czucia w rękach lub nogach.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Może to obejmować nudności, wymioty, biegunkę, zaparcia i niestrawność.
 • Zaburzenia widzenia: Problemy z ostrością widzenia, możliwe podwójne widzenie.
 • Kurcze mięśni: Nagłe i bolesne skurcze mięśni.
 • Duszność: Problemy z oddychaniem, poczucie braku powietrza.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Bezsenność: Trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.
 • Zmiany nastroju: Może to obejmować niepokój czy depresję.
 • Omdlenie: Chwilowa utrata przytomności, zwykle prowadząca do upadku.
 • Niedoczulica, parestezja: Zmniejszenie wrażliwości na bodźce lub uczucie „mrowienia”.
 • Zaburzenia smaku: Zmiany w odczuwaniu smaku, co może wpływać na apetyt.
 • Drżenie: Niekontrolowane ruchy, najczęściej w rękach.
 • Szum w uszach: Doświadczanie szumów lub innych dźwięków niezwiązanych ze środowiskiem.
 • Niedociśnienie: Zbyt niskie ciśnienie krwi, co może prowadzić do zawrotów głowy czy omdleń.
 • Zapalenie błony śluzowej nosa: Objawy mogą to być katar, kichanie i zatkany nos.
 • Kaszel: Suchy lub mokry kaszel bez wyraźnej przyczyny.
 • Suchość w jamie ustnej: Uczucie suchości i dyskomfortu w jamie ustnej.
 • Łysienie: Utrata włosów w różnym stopniu.
 • Drobne wybroczyny: Małe plamy krwi pod skórą.
 • Przebarwienia skóry: Zmiany koloru skóry na różnych obszarach ciała.
 • Nasilone pocenie: Zwiększona produkcja potu, często bez związku z wysiłkiem czy temperaturą.
 • Wysypka, pokrzywka: Różne rodzaje zmian skórnych, mogą być związane z reakcją alergiczną.
 • Ból stawów, ból mięśni, ból pleców: Ból i dyskomfort w różnych częściach układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Częste oddawanie moczu: Zwiększona potrzeba oddawania moczu, niekoniecznie związana z ilością spożywanych płynów.
 • Zaburzenia oddawania moczu: Problemy z rozpoczęciem lub utrzymaniem strumienia moczu.
 • Oddawanie moczu w nocy: Potrzeba wstawania w nocy w celu oddania moczu.
 • Impotencja: Brak lub znaczne ograniczenie możliwości uzyskania i utrzymania erekcji.
 • Powiększenie piersi u mężczyzn: Nieprawidłowy wzrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn.
 • Ból w klatce piersiowej: Może być różnorodny co do charakteru i nasilenia, zawsze wymaga konsultacji lekarskiej.
 • Złe samopoczucie: Ogólne poczucie dyskomfortu czy choroby.
 • Zmiana masy ciała: Może to być zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wagi ciała.
 • Zaburzenia snu: Problemy ze snem, które nie są związane bezpośrednio z bezsennością, na przykład koszmary.
 • Zaburzenia rytmu serca: Nieprawidłowy rytm bicia serca, który może być odczuwalny jako kołatanie lub inne nieprawidłowe odczucia.
 • Niewydolność serca: Wpływa na zdolność serca do pompowania krwi, może nasilać istniejące objawy.
 • Skurcz oskrzeli: Zwężenie dróg oddechowych, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób z astmą lub chorobami płuc.
 • Osłabienie mięśni: Zmniejszenie siły mięśniowej, mogące wpływać na zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Dezorientacja: Utrata zrozumienia, gdzie się znajduje, co może być niebezpieczne.
 • Zwiększenie stężenia trójglicerydów: Może wpłynąć na poziom cholesterolu i ryzyko chorób serca.
 • Koszmary senne: Bardzo realistyczne i nieprzyjemne sny.
 • Omamy: Nieprawdziwe odczucia lub percepcje, które wydają się realne.
 • Zmniejszone wydzielanie łez: Problem dla osób noszących soczewki kontaktowe, może prowadzić do dyskomfortu oczu.
 • Zaburzenia słuchu: Utrata słuchu lub szumy w uszach.
 • Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: Objawy podobne do przeziębienia, ale spowodowane reakcją alergiczną.
 • Zapalenie wątroby: Może być poważne i wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Nadwrażliwość: Objawy alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie czy zaczerwienienie.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: Może wskazywać na problemy z wątrobą.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Zmniejszenie liczby krwinek: Może wpływać na odporność i zdolność do krzepnięcia krwi.
 • Reakcje alergiczne: Ciężkie reakcje, które wymagają natychmiastowej interwencji.
 • Wzmożone napięcie i neuropatia obwodowa: Problemy z układem nerwowym, mogą wpływać na ruch i odczucie.
 • Zawał serca: Nagły i poważny stan, wymagający natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych i żołądka: Stan zapalny naczyń krwionośnych i błony śluzowej żołądka.
 • Rozrost dziąseł i zapalenie trzustki: Problemy z jamą ustną i trzustką, wymagające interwencji medycznej.
 • Żółtaczka: Żółte zabarwienie skóry i oczu, często związane z problemami wątroby.
 • Obturacyjne choroby płuc: Zaostrzenie istniejących chorób układu oddechowego.
 • Rumień i łuszczenie skóry: Poważne problemy skórne, które mogą wymagać interwencji medycznej.
 • Nadwrażliwość na światło i zapalenie spojówek: Problemy z oczami, które mogą być bolesne i wpłynąć na widzenie.
 • Zespół pozapiramidowy: Zaburzenia neurologiczne, które mogą wpływać na ruch i kontrolę mięśni.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Concoram

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Concoram?

Concoram to lek kardioselektywny z grupy beta-blokerów, często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

Czy stosując Concoram można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Concoram, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność leku i zwiększyć ryzyko skutków ubocznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Concoram? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBisoprololi fumaras + Amlodipinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMerck Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024