Cogiton 10

Lek Cogiton, z substancją czynną – chlorowodorkiem donepezylu, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy. Zastosowanie Cogitonu odnosi się do objawowego leczenia łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera, cechującej się utratą pamięci, dezorientacją i zmianami w zachowaniu. Terapia donepezylem poprawia zdolności poznawcze i intelektualne pacjentów, ułatwiając im codzienną aktywność.

Działanie Cogiton 10

Lek Cogiton 10 działa poprzez inhibicję enzymu o nazwie acetylocholinoesteraza. Ten enzym jest normalnie odpowiedzialny za rozkład acetylocholiny, neuroprzekaźnika, który odgrywa kluczową rolę w procesach pamięci i uczenia się. W chorobie Alzheimera, poziom acetylocholiny jest często nieprawidłowo niski. Inhibicja acetylocholinoesterazy przez donepezyl (substancję czynną w Cogitonie) prowadzi do zwiększenia poziomów acetylocholiny w mózgu, co może pomóc w poprawie funkcji poznawczych, takich jak pamięć i orientacja. W rezultacie, może to ułatwić choremu na Alzheimera radzenie sobie z codziennymi czynnościami.

Wskazania do stosowania Cogiton 10

Lek Cogiton 10, z substancją czynną – chlorowodorkiem donepezylu, jest zalecany do leczenia objawowego choroby Alzheimera. Można go zastosować w następujących sytuacjach:

 • Łagodna do średnio ciężka choroba Alzheimera: Choroba Alzheimera to postępujący stan, który wpływa na zdolność mózgu do przetwarzania informacji. Objawia się utratą pamięci, dezorientacją, problemami z mową i zmianami w zachowaniu. Donepezyl pomaga zwiększyć poziom acetylocholiny w mózgu, co może poprawić funkcje poznawcze, takie jak pamięć i orientacja.
 • Zaburzenia poznawcze: Donepezyl może być stosowany do leczenia niektórych zaburzeń poznawczych związanych z chorobą Alzheimera, które wpływają na pamięć, skupienie uwagi i zdolność do myślenia logicznego.
 • Utrudnienia w codziennych czynnościach: Choroba Alzheimera może powodować problemy z codziennymi czynnościami, takimi jak jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety i wykonywanie prostych zadań. Donepezyl może poprawić te funkcje, pomagając osobom z chorobą Alzheimera funkcjonować samodzielnie na dłużej.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Cogiton 10

Przeciwwskazania do stosowania leku Cogiton 10 obejmują:

 • Uczulenie na chlorowodorek donepezylu, inne pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku: Osoby uczulone na te substancje mogą doświadczyć reakcji alergicznej, która może być poważna.
 • Ciąża: Cogiton nie jest zalecany dla kobiet w ciąży. Bezpieczeństwo stosowania tego leku przez kobiety w ciąży nie zostało ustalone.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą:

 • Zaburzenia serca: Osoby z historią zaburzeń serca, takie jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zespół chorego węzła, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, wydłużony odstęp QT lub częstoskurcz typu torsade de pointes, powinny omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Cogitonu, ponieważ lek ten może spowalniać pracę serca.
 • Niskie stężenie magnezu lub potasu we krwi: Osoby z tym stanem powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Cogitonu.
 • Stosowanie leków przeciwbólowych: Osoby, które regularnie przyjmują leki przeciwbólowe, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Cogitonu.
 • Wrzód żołądka lub dwunastnicy, trudności z oddawaniem moczu, łagodna choroba nerek, astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc, choroba wątroby: Te stany mogą wpływać na sposób, w jaki organizm metabolizuje lek, a donepezyl może wpływać na te stany.
 • Napady padaczkowe: Donepezyl może wywołać kolejny atak, więc osoby z epilepsją powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Podczas stosowania Cogitonu, nie należy spożywać alkoholu, który może zmieniać działanie leku. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, szczególnie jeśli są to leki wpływające na rytm serca, leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki na padaczkę, leki rozluźniające mięśnie oraz inne leki na chorobę Alzheimera.

Lekarz powinien ocenić zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn u osób przyjmujących Cogiton, ponieważ lek ten może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni. Lek zawiera laktozę, więc osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jak stosować Cogiton 10?

Początkowa dawka wynosi 5 mg raz na dobę przez co najmniej jeden miesiąc. Tę dawkę powinno się kontynuować przez co najmniej kolejny miesiąc, co pozwoli lekarzowi ocenić skuteczność leczenia. W razie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej zalecanej dawki, która wynosi 10 mg na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku Cogiton jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować to z lekarzem.

Pacjenci z chorobą wątroby: Dawkę leku Cogiton może zwiększyć lekarz w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta, jeśli pacjent ma łagodną lub umiarkowaną chorobę wątroby. Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni stosować leku Cogiton, ze względu na brak danych na temat jego bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania dla pacjentów z niewydolnością nerek.

U dzieci: Nie zaleca się stosowania leku Cogiton u dzieci.

Sposób podawania: Tabletki Cogiton powinny być przyjmowane doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed snem. Jeśli wystąpią nietypowe sny, koszmary senne lub trudności w zasypianiu, lekarz może zalecić przyjmowanie leku rano. Tabletkę Cogiton 10 mg można podzielić na dwie równe dawki.

Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia określa lekarz, który powinien regularnie monitorować stan pacjenta i nasilenie objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Cogiton: Należy unikać przyjmowania dawki większej niż zalecana przez lekarza. Przedawkowanie leku Cogiton może prowadzić do ciężkich skutków zdrowotnych, takich jak przełom cholinergiczny. W razie zażycia nadmiernej dawki leku Cogiton, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Cogiton: Jeśli pacjent zapomni o dawce, nie powinien brać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym planem.

Przerwanie przyjmowania leku Cogiton: Leku Cogiton nie należy przerywać bez konsultacji z lekarzem, ponieważ korzystne efekty leczenia mogą stopniowo zanikać po zaprzestaniu leczenia.

 

Z czym nie łączyć leku Cogiton 10

Cogiton i leki na zaburzenia rytmu serca – Przyjmowanie Cogiton razem z lekami na zaburzenia rytmu serca, takimi jak amiodaron czy sotalol, może wpłynąć na funkcjonowanie serca. Pacjent powinien unikać takiej kombinacji lub być pod ścisłą kontrolą lekarza.

Cogiton i antydepresanty – Stosowanie Cogiton z lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram, amitryptylina, fluoksetyna) może zmieniać ich skuteczność lub zwiększać ryzyko skutków ubocznych.

Cogiton i leki przeciwpsychotyczne – Łączenie Cogiton z lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak pimozyd, sertindol czy zyprazydon, może prowadzić do wzajemnego nasilenia działań niepożądanych.

Cogiton i antybiotyki – Interakcje z antybiotykami (np. klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, ryfampicyna) mogą zmieniać efektywność leczenia, zarówno Cogiton, jak i antybiotyków.

Cogiton i leki przeciwgrzybicze – Kombinacja Cogiton z lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, itrakonazol) może wpływać na metabolizm i skuteczność obu leków.

Cogiton i leki na choroby serca – Stosowanie Cogiton z innymi lekami kardiologicznymi (np. chinidyna, beta-adrenolityki) wymaga ostrożności, gdyż może wpływać na pracę serca.

Cogiton i leki przeciwbólowe/przeciwzapalne – Łączenie Cogiton z lekami takimi jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen czy diklofenak może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu grup leków.

Cogiton i leki przeciwpadaczkowe – Interakcja z lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoina, karbamazepina) może zmieniać efekty leczenia padaczki i choroby Alzheimera.

Cogiton i środki zwiotczające mięśnie – Stosowanie Cogiton z lekami miorelaksacyjnymi (np. diazepam, sukcynylocholina) wymaga uwagi, gdyż może wpływać na ich działanie.

Cogiton i inne leki na chorobę Alzheimera – Kombinacja Cogiton z innymi lekami na chorobę Alzheimera może nasilać działanie obu leków.

Cogiton i leki cholinergiczne – Łączenie Cogiton z lekami wpływającymi na układ cholinergiczny może wpływać na efektywność obu rodzajów leków.

Cogiton przed zabiegiem chirurgicznym – Pacjenci przyjmujący Cogiton powinni informować lekarza przed planowanym zabiegiem chirurgicznym z użyciem znieczulenia ogólnego, gdyż może to wpłynąć na działanie leków znieczulających.

Cogiton i jedzenie/picie – Spożywanie pokarmów i płynów nie wpływa na działanie Cogiton, więc można go przyjmować z posiłkami.

Cogiton i alkohol – Nie wolno spożywać alkoholu podczas leczenia Cogitonem. Alkohol może zmieniać działanie leku i nasilać ewentualne skutki uboczne.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cogiton 10

Skutki uboczne leku Cogiton 10

Potencjalne skutki uboczne leku Cogiton i prawdopodobieństwo ich wystąpienia to:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Biegunka
 • Nudności
 • Bóle głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Przeziębienie
 • Jadłowstręt
 • Omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)
 • Nietypowe sny, w tym koszmary senne
 • Pobudzenie, zachowania agresywne
 • Omdlenia, zawroty głowy
 • Bezsenność (trudności w zasypianiu)
 • Wymioty, zaburzenia żołądkowe
 • Wysypka, świąd
 • Kurcze mięśni
 • Nietrzymanie moczu
 • Zmęczenie, bóle
 • Zwiększona podatność na wypadki, w tym przewracanie się

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

 • Spowolnienie pracy serca
 • Niewielkie zwiększenie aktywności enzymu nazywanego mięśniową kinazą kreatynową we krwi

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • Sztywność mięśni, drżenie, mimowolne ruchy szczególnie twarzy i języka oraz rąk i nóg (objawy pozapiramidowe)
 • Zaburzenia pracy serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Zmiany w czynności serca widoczne w zapisie EKG znane jako „wydłużenie odstępu QT”
 • Zwiększone libido, hiperseksualność
 • Zespół krzywej wieży w Pizie (choroba polegająca na mimowolnym skurczu mięśni z nieprawidłowym zgięciem ciała i głowy na bok)

Ciężkie działania niepożądane, które wymagają natychmiastowego leczenia

 • Uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby (rzadko)
 • Wrzody żołądka lub dwunastnicy (niezbyt często)
 • Krwawienie z żołądka lub jelit (niezbyt często)
 • Napady drgawek (niezbyt często)
 • Gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym)
 • Osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym moczem, mogące prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroba zwana rabdomiolizą)
 • Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami choroby nazywanej torsade de pointes, mogącej zagrażać życiu pacjenta (częstość nieznana)

Oprócz tych podstawowych skutków ubocznych, w bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje alergiczne. W takim przypadku należy natychmiastowo skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą obejmować:

 • Wysypka, pokrzywka, świąd,
 • Obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła,
 • Trudności w oddychaniu,
 • Niewyraźne mówienie,
 • Nagłe osłabienie lub omdlenie.

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli pacjent ma problemy z sercem, nerkami, wątrobą lub ma niski poziom potasu we krwi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cogiton 10

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Cogiton?

Cogiton to nazwa handlowa leku zawierającego donepezyl, który jest często stosowany w leczeniu łagodnej do umiarkowanej choroby Alzheimera. Działa poprzez zwiększanie ilości acetylocholiny w mózgu, co pomaga poprawić funkcje umysłowe, takie jak pamięć, uwaga i zdolność do interakcji społecznej.

Jak działa Cogiton?

Cogiton, zawierający donepezyl, działa poprzez hamowanie enzymu acetylocholinesterazy, co prowadzi do zwiększenia stężenia acetylocholiny - neurotransmitera kluczowego dla procesów pamięci i myślenia - w mózgu.

Kiedy brać Cogiton?

Lek Cogiton należy przyjmować raz dziennie, wieczorem, przed snem. Nie jest konieczne przyjmowanie leku podczas posiłku, ale jeśli występują skutki uboczne związane z układem trawiennym, może być pomocne zażycie leku z małym posiłkiem lub przekąską.

Czy Cogiton jest na receptę?

Tak, Cogiton jest lekiem na receptę.

Czy stosując Cogiton można pić alkohol?

Spożywanie alkoholu podczas leczenia Cogitonem nie jest zalecane, ponieważ alkohol może zaszkodzić pacjentom z chorobą Alzheimera i potencjalnie nasilić niektóre działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy. Alkohol może również zwiększyć obciążenie dla wątroby, która metabolizuje zarówno lek, jak i alkohol.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cogiton 10? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDonepezili hydrochloridum monohydricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBiofarm Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024