Coaxil

Coaxil to lek przeciwdepresyjny, który zawiera tianeptynę. Zwiększa wychwyt serotoniny i pobudza aktywność neuronów.

Działanie Coaxil

Coaxil, który zawiera tianeptynę jako substancję czynną, działa jako lek przeciwdepresyjny. Zasada działania tianeptyny nie jest do końca zrozumiała, ale wiadomo, że różni się od większości tradycyjnych leków przeciwdepresyjnych.

Tianeptyna zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny (neurotransmitera związanego z regulacją nastroju) w neuronach kory mózgowej i hipokampa, odmiennie od większości leków przeciwdepresyjnych, które zazwyczaj hamują wychwyt serotoniny.

Dodatkowo, tianeptyna pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie, obszarze mózgu, który odgrywa kluczową rolę w procesach uczenia się i pamięci.

Coaxil wykazuje także działanie na somatyczne objawy depresji, takie jak dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, które mogą być związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Coaxil nie wpływa na procesy snu i czuwania, a także nie wywiera wpływu na układ cholinergiczny. Coaxil działa poprzez modulację aktywności serotoniny w mózgu, co może pomóc w łagodzeniu objawów depresji, choć dokładny mechanizm działania tianeptyny nie jest do końca zrozumiały.

Wskazania do stosowania Coaxil

Coaxil, zawierający substancję czynną tianeptynę, jest lekiem przeciwdepresyjnym i jest przepisywany głównie w leczeniu następujących stanów:

 • Epizody depresyjne o różnym nasileniu: Depresja to poważna choroba psychiczna, która wpływa na zdrowie emocjonalne, myślenie, zachowanie i samopoczucie osoby. Coaxil jest często stosowany w leczeniu ostrych epizodów depresji, zarówno lekkich, jak i ciężkich. Pomaga w regulacji nastroju, zmniejszeniu uczucia smutku, bezradności, zainteresowania lub przyjemności z codziennych czynności.
 • Zaburzenia lękowe: Leki przeciwdepresyjne, takie jak Coaxil, są również stosowane w leczeniu różnych zaburzeń lękowych. Tianeptyna działa poprzez zwiększenie wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach, co pomaga zredukować objawy lęku.
 • Zaburzenia somatyczne związane z lękiem i depresją: Coaxil wykazuje wyraźne działanie na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i depresją. Pomaga w łagodzeniu dolegliwości fizycznych, takich jak ból brzucha, które mogą występować u osób cierpiących na zaburzenia lękowe lub depresję.

Pamiętaj, że Coaxil, jak każdy lek, powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Niezależnie od wskazań do stosowania, Coaxil może nie być odpowiedni dla niektórych osób ze względu na ich stan zdrowia, inne stosowane leki lub indywidualną reakcję na lek.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Coaxil

Podobnie jak każdy lek, Coaxil (tianeptyna) ma pewne przeciwwskazania i wymaga stosowania z ostrożnością w określonych sytuacjach.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na tianeptynę lub którykolwiek składnik leku: Osoby, które wykazują alergię na tianeptynę lub którykolwiek z pomocniczych składników Coaxil, nie powinny stosować tego leku.
 • Stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO): Ze względu na ryzyko poważnych interakcji lekowych, Coaxil nie powinien być stosowany równocześnie z nieselektywnymi inhibitorami MAO, ani w ciągu 14 dni po zakończeniu ich stosowania.
 • Dzieci i młodzież do 15. roku życia: Coaxil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Środki ostrożności:

 • Osoby z depresją i tendencjami samobójczymi: U osób cierpiących na depresję, zwłaszcza tych z myślami samobójczymi, wymagana jest szczególna ostrożność podczas stosowania tianeptyny. Każda niepokojąca zmiana zachowania powinna zostać niezwłocznie zgłoszona lekarzowi.
 • Przed zabiegami chirurgicznymi: Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien poinformować anestezjologa o stosowaniu tianeptyny. Lek ten powinien zostać odstawiony (po konsultacji z lekarzem) na 24-48 godzin przed planowanym zabiegiem.
 • Nagłe odstawienie leku: Nagłe przerwanie stosowania Coaxil może prowadzić do objawów odstawiennych. Odstawianie powinno odbywać się stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Osoby z historią uzależnienia od alkoholu lub leków: Osoby z historią uzależnienia od alkoholu lub leków powinny być szczególnie ostrożne podczas stosowania Coaxil, unikając zwiększania dawki i przekraczania zalecanej dawki.
 • Dzieci i młodzież do 18. roku życia: Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania Coaxil u osób poniżej 18 roku życia.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: U niektórych osób Coaxil może wpływać na zdolność prowadzenia pojazów i obsługi maszyn. Pacjenci powinni unikać tych czynności, dopóki nie poznają wpływu leku na ich zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 • Ciąża i karmienie piersią: Coaxil nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub dziecka.
 • Interakcje z innymi lekami: Przed rozpoczęciem leczenia Coaxil pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, które przyjmuje, zarówno na receptę, jak i bez recepty, aby uniknąć potencjalnie szkodliwych interakcji lekowych. Szczególnie ważne jest unikanie równoczesnego stosowania nieselektywnych inhibitorów MAO.
 • Stosowanie alkoholu: Pacjenci powinni unikać spożywania alkoholu podczas leczenia Coaxil, ponieważ alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów leku.
 • Choroby wątroby i nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni być ostrożni przy stosowaniu Coaxil, ponieważ mogą wymagać dostosowania dawki. Wszelkie zmiany powinny być dokonane pod ścisłym nadzorem lekarza.
 • Nadużywanie i uzależnienie: Coaxil może prowadzić do nadużywania i uzależnienia, zwłaszcza u osób poniżej 50. roku życia z historią uzależnienia od alkoholu lub leków.

Dawkowanie Coaxil

Coaxil jest lekiem doustnym, który jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Dawkowanie tego leku jest zazwyczaj indywidualne i zależy od specyficznych potrzeb i reakcji pacjenta. Poniżej znajduje się ogólny przegląd dawkowania, ale zawsze należy przestrzegać wskazówek lekarza i nie przekraczać zaleconej dawki.

Dorośli: Standardowa dawka dla dorosłych wynosi 12,5 mg trzy razy na dobę. Tabletki powinny być przyjmowane przed posiłkami.

Osoby starsze i osoby z niewydolnością nerek: U osób po 70. roku życia lub osób z niewydolnością nerek zalecana dawka wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę.

Osoby z uzależnieniem od alkoholu: Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania dla osób z uzależnieniem od alkoholu (z marskością wątroby lub bez niej).

Jest bardzo ważne, aby przyjmować Coaxil dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Nigdy nie należy przekraczać zaleconej dawki, ani nagle przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przerwanie leczenia Coaxil powinno następować stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza, zazwyczaj przez okres 7-14 dni. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawiennych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dawkowania lub stosowania Coaxil, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Coaxil

Coaxil, stosowany w leczeniu depresji, może wchodzić w poważne interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), które również są wykorzystywane w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Połączenie Coaxil z inhibitorami MAO może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysoka temperatura ciała, drgawki, a nawet zgon. Ważne jest, aby pacjenci informowali lekarzy i farmaceutów o wszystkich lekach, które przyjmują obecnie lub planują przyjmować, szczególnie w kontekście leczenia depresji. Jeśli pacjent został leczony inhibitorami MAO, zaleca się odczekanie co najmniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem terapii Coaxil, aby uniknąć tych groźnych interakcji. Stosowanie Coaxil nie jest zalecane w połączeniu z alkoholem, gdyż może nasilić działania niepożądane leku, takie jak zaburzenia czynności wątroby i zwiększyć ryzyko depresji oddechowej.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Coaxil

Skutki uboczne leku Coaxil

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób): jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, omdlenie, drżenia, tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszność, ból żołądka, ból brzucha, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, ból mięśniowy, ból lędźwiowy, osłabienie, uczucie ściśniętego gardła.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): wysypka grudkowo-plamkowa lub wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): nadużywanie i uzależnienie od leku, szczególnie u osób do 50. roku życia z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie.

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych): hiponatremia, stany splątania, omamy, myśli lub zachowania samobójcze, zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy, trądzik, pęcherzowe zapalenie skóry, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby.

Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku objawów, które mogą wskazywać na poważne reakcje, takie jak objawy alergiczne, problemy z oddychaniem, omamy czy myśli samobójcze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Coaxil

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Coaxil?

Coaxil jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu depresji. Działa poprzez zwiększanie wychwytu zwrotnego serotoniny w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.

Jak długo można brać Coaxil?

Czas trwania leczenia Coaxilem zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zwykle wynosi co najmniej 6 miesięcy po osiągnięciu remisji objawów depresji. Decyzję o długości leczenia zawsze podejmuje lekarz prowadzący, który regularnie ocenia skuteczność terapii i ewentualne działania niepożądane.

Po jakim czasie zaczyna działać Coaxil?

Coaxil zaczyna działać zazwyczaj po 2-4 tygodniach regularnego stosowania, co jest typowe dla leków antydepresyjnych. Indywidualne różnice mogą jednak wpływać na czas, w którym pacjent zauważa poprawę.

Czy Coaxil jest lekiem bezpiecznym?

Coaxil, podobnie jak każdy lek, jest generalnie bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, ale może powodować działania niepożądane u niektórych osób. Bezpieczeństwo jego stosowania zależy od indywidualnej tolerancji organizmu, stanu zdrowia pacjenta, a także od innych leków, które pacjent może przyjmować równocześnie.

Czy Coaxil poprawia nastrój?

Tak, Coaxil (tianeptyna) jest antydepresantem, który jest stosowany do leczenia depresji. Lek ten działa poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co może poprawić nastrój i złagodzić objawy depresji.

Czy Coaxil to Benzodiazepina?

Nie, Coaxil nie jest benzodiazepiną.

Jak odstawić lek Coaxil?

Odstawianie Coaxilu powinno odbywać się stopniowo pod nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko objawów odstawienia. Proces ten może obejmować systematyczne zmniejszanie dawki przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Coaxil jest na receptę?

Tak, Coaxil jest lekiem na receptę.

Jak dawkować Coaxil?

Typowa dawka Coaxilu (tianeptyny) wynosi 12,5 mg (jedna tabletka) trzy razy na dobę, przed posiłkami. Dawkowanie powinno być zawsze dostosowane przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta.

Ile godzin działa Coaxil?

Coaxil, czyli tianeptyna, ma krótki okres półtrwania wynoszący od 2 do 3 godzin, ale jego efekty, takie jak poprawa nastroju, mogą utrzymywać się przez kilka godzin po jednorazowej dawce. Pełne korzyści lecznicze, takie jak łagodzenie objawów depresji, często nie są widoczne aż do kilku tygodni regularnego stosowania.

Czy Coaxil usypia?

Coaxil (tianeptyna) nie jest lekiem nasennym, ale niektórzy pacjenci mogą doświadczyć senności jako efektu ubocznego. W każdym jednak przypadku reakcja na lek jest indywidualna i zależy od wielu czynników.

Czy Coaxil to psychotrop?

Tak, Coaxil jest lekiem psychotropowym, co oznacza, że wpływa na procesy psychiczne, takie jak nastrój, zachowanie, myślenie i percepcję.

Czy po Coaxilu się tyje?

Coaxil, czyli tianeptyna, nie jest zazwyczaj kojarzony ze znaczącym przyrostem masy ciała jako powszechnym skutkiem ubocznym. Jeśli zauważysz nieoczekiwane zmiany wagi podczas stosowania Coaxilu, powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Czy Coaxil pomaga schudnąć?

Tak, Coaxil może przyczynić się do zmiany wagi ciała, jednak jest to uznawane za potencjalne działanie niepożądane, a nie główny cel leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Coaxil ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTianeptinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentLes Laboratoires Servier

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2024