Co-Amlessa

Lek Co-Amlessa, stosowany w nadciśnieniu, łączy peryndopryl (inhibitor ACE), indapamid (diuretyk) i amlodypinę (antagonista wapnia). Pomagają kontrolować ciśnienie: peryndopryl i amlodypina rozluźniają naczynia krwionośne, a indapamid zwiększa diurezę. Zamiast oddzielnych tabletek, pacjenci mogą przyjmować jedną Co-Amlessa.

Działanie Co-Amlessa

Co-Amlessa działa poprzez kombinację trzech składników aktywnych: peryndoprylu, indapamidu i amlodypiny.

Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) i pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi.

Amlodypina jest antagonistą wapnia, który również działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i zmniejszenie ciśnienia krwi.

Indapamid jest lekiem moczopędnym (diuretykiem), który pomaga nerkom wydalać więcej sodu, co z kolei prowadzi do wydalania większej ilości wody z organizmu, co dodatkowo obniża ciśnienie krwi. W efekcie, Co-Amlessa pomaga efektywnie kontrolować wysokie ciśnienie krwi, co jest kluczowe dla pacjentów z nadciśnieniem.

Wskazania do stosowania Co-Amlessa

Lek Co-Amlessa jest stosowany głównie w dwóch sytuacjach:

  • Leczenie nadciśnienia tętniczego: Nadciśnienie tętnicze, inaczej wysokie ciśnienie krwi, to stan, w którym krew przepływa przez naczynia krwionośne z wyższym niż normalne ciśnieniem. Co-Amlessa zawiera trzy substancje czynne, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze, skutecznie zarządzając tym stanem.
  • Zastępowanie kombinacji oddzielnych leków: Co-Amlessa jest również wskazana dla pacjentów, którzy już stosują peryndopryl, indapamid i amlodypinę w oddzielnych tabletkach. Tacy pacjenci mogą zastąpić swoje dotychczasowe leki jedną tabletką Co-Amlessa, która zawiera wszystkie trzy składniki aktywne. To pozwala na uproszczenie schematu leczenia i potencjalnie zwiększa przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Co-Amlessa

Przeciwwskazania i środki ostrożności mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności pacjenta, ale poniżej znajdują się ogólne zasady, które mogą mieć zastosowanie do leku Co-Amlessa.

Przeciwwskazania do stosowania Co-Amlessa mogą obejmować:

  • Nadwrażliwość na peryndopryl, indapamid, amlodypinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Obejmuje to jakiekolwiek wcześniejsze reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka po zażyciu tych leków.
  • Ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek.
  • Ciąża i karmienie piersią: z uwagi na potencjalne ryzyko dla płodu i niemowlęcia, Co-Amlessa jest zazwyczaj przeciwwskazana dla kobiet, które są w ciąży lub karmią piersią.

Środki ostrożności do stosowania Co-Amlessa mogą obejmować:

  • Regularne badania kontrolne: Lekarz może zalecić regularne badania kontrolne, aby monitorować reakcję organizmu na lek i dostosować dawkę, jeśli to konieczne.
  • Hydratacja: Ponieważ indapamid jest lekiem moczopędnym, pacjenci powinni utrzymywać odpowiednie nawodnienie, aby uniknąć odwodnienia.
  • Inne problemy zdrowotne: Pacjenci z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, wątroby lub nerek, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Co-Amlessa.

Pamiętaj, że to są ogólne zasady i mogą nie obejmować wszystkich przeciwwskazań i środków ostrożności. Każdy pacjent jest inny i decyzje o leczeniu powinny zawsze być podejmowane na podstawie indywidualnej oceny przez kwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Jak stosować Co-Amlessa?

Stosowanie leku Co-Amlessa powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Niezależnie od indywidualnych zaleceń, poniżej znajdują się ogólne wskazówki dotyczące stosowania Co-Amlessa:

Dawkowanie: Zalecana dawka leku to jedna tabletka na dobę. Dawka może być dostosowana przez lekarza w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Czas przyjmowania: Lek zaleca się przyjmować rano przed posiłkiem.

Sposób przyjmowania: Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej ilości leku niż zalecana, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział pomocy doraźnej. Objawami przedawkowania może być nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy lub omdlenia. W takim przypadku zaleca się położenie się z uniesionymi nogami. Może także wystąpić duszność spowodowana nadmiarem płynu gromadzącym się w płucach.

Pominięcie dawki: Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, powinien on przyjąć ją jak najszybciej, ale jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, powinien on pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować normalny schemat dawkowania. Nie powinien on stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie terapii: Terapia przeciwnadciśnieniowa jest zazwyczaj długotrwała, dlatego decyzja o jej przerwaniu powinna zawsze być podejmowana po konsultacji z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Co-Amlessa

Co-Amlessa i Lit – Lek Co-Amlessa może wchodzić w interakcje z litem, używanym w leczeniu depresji. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia litu we krwi, co może wywołać działania niepożądane.

Co-Amlessa i Aliskiren – Nie zaleca się stosowania Co-Amlessa z aliskirenem, szczególnie u pacjentów bez cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek, ze względu na ryzyko podwójnego działania na układ renina-angiotensyna.

Co-Amlessa i Leki Moczopędne Oszczędzające Potas – Używanie Co-Amlessa z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd) może zwiększać ryzyko hiperkaliemii, czyli nadmiernego wzrostu poziomu potasu we krwi.

Co-Amlessa i Sakubitryl/Walsartan – Stosowanie Co-Amlessa z sakubitrylem/walsartanem, stosowanym w niewydolności serca, jest przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Co-Amlessa i Estramustyna – Lek może wchodzić w interakcje z estramustyną, stosowaną w leczeniu raka, potencjalnie zmieniając jej skuteczność lub zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Co-Amlessa i Inhibitory Enzymu Konwertującego Angiotensynę/Antagoniści Receptora Angiotensyny II – Jednoczesne stosowanie tych leków z Co-Amlessa może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, hiperkaliemii, oraz zaburzeń czynności nerek.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Co-Amlessa

Skutki uboczne leku Co-Amlessa

Nasilone zawroty głowy lub omdlenie z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego – Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów, co klasyfikuje te efekty jako częste.

Skurcz oskrzeli (uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność) – Są to działania niepożądane klasyfikowane jako niezbyt częste, występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów.

Obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) – Są to również działania niepożądane klasyfikowane jako niezbyt częste, występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów.

Ciężkie reakcje skórne – Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, co klasyfikuje je jako bardzo rzadkie.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe – Są to działania niepożądane klasyfikowane jako bardzo rzadkie, występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Osłabienie rąk lub nóg, zaburzenia mowy – Te objawy mogą być sygnałem udaru, są one również klasyfikowane jako bardzo rzadkie, występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Zapalenie trzustki, żółtaczka – Te działania niepożądane są również klasyfikowane jako bardzo rzadkie, występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, encefalopatia wątrobowa, nieprawidłowy rozpad mięśni – To są bardzo poważne skutki uboczne, ale ich częstość występowania jest nieznana.

W kontekście innych możliwych skutków ubocznych, obejmują one reakcje skórne, różne zaburzenia równowagi, problemy z widzeniem, duszność, kaszel, różne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, obrzęk kostek, osłabienie, uczucie zmęczenia i wiele innych.

Należy pamiętać, że choć wylistowane są potencjalne działania niepożądane, nie oznacza to, że każdy pacjent je doświadczy. Reakcje na leki są bardzo indywidualne i mogą się różnić między różnymi osobami. Każdy, kto doświadcza poważnych skutków ubocznych, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Co-Amlessa

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Co-Amlessa?

Co-Amlessa to lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), zawierający trzy składniki czynne: amlopidynę, ramipril i hydrochlorotiazyd.

Kiedy brać Co-Amlessa ?

Co-Amlessa najczęściej jest przyjmowany codziennie, najczęściej rano, ale konkretna pora dnia może zależeć od zaleceń lekarza. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, lek ten może być przyjmowany z jedzeniem lub na pusty żołądek.

Czy lek Co-Amlessa jest refundowany?

Tak, lek Co-Amlessa jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Co-Amlessa czy można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Co-Amlessa, ponieważ alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy czy senność. Pamiętaj, że zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed łączeniem jakichkolwiek leków z alkoholem.

Jaka jest maksymalna dawka Co-Amlessa?

Maksymalna dawka Co-Amlessa na dobę to teoretycznie 10 mg amlodypiny i 8 mg perindoprilu, ale ostateczną dawkę powinien zawsze ustalać lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czy Co-Amlessa jest na nadciśnienie?

Tak, Co-Amlessa jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Czy Co-Amlessa może wpływać na potencje?

Tak, Co-Amlessa, podobnie jak inne leki na nadciśnienie, może potencjalnie wpływać na potencję u niektórych mężczyzn.

Czy można dostać Co-Amlessa bez recepty?

Nie, nie można dostać Co-Amlessa bez recepty. Jest to lek na receptę, który musi być przepisany przez lekarza ze względu na konieczność monitorowania ciśnienia krwi i możliwych skutków ubocznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Co-Amlessa? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnatert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum + Indapamidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024