Clindanea

Clindanea to antybiotyk zawierający klindamycynę, który działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo. Stosowany jest w leczeniu różnych infekcji, takich jak zakażenia kości, ucha, zatok, jamy ustnej, dróg oddechowych, miednicy, narządów płciowych, skóry i tkanek miękkich, oraz w przypadku płonicy, posocznicę i zapalenie wsierdzia.

Działanie Clindanea

Clindanea, zawierający klindamycynę, to antybiotyk z grupy linkozamidów. Działa poprzez hamowanie syntezy białka w bakteriach, co prowadzi do ich śmierci. Klindamycyna jest skuteczna przeciwko wielu bakteriom, w tym wielu szczepom bakterii Gram-dodatnich, takim jak Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae i pewne szczepy bakterii beztlenowych. Z tego powodu jest stosowany w leczeniu różnorodnych zakażeń, w tym infekcji skóry, zakażeń dróg oddechowych, zakażeń kości i stawów oraz zakażeń miednicy i narządów płciowych. Lek ten może być podawany doustnie lub dożylnie, w zależności od ciężkości zakażenia.

Wskazania do stosowania Clindanea

Lek Clindanea ma szereg wskazań do stosowania, obejmujących różne infekcje wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę:

 • Zakażenia kości i stawów: Klindamycyna jest często używana do leczenia zakażeń kości i stawów wywołanych przez Staphylococcus aureus, szczególnie w przypadku alergii na penicyliny.
 • Zapalenie ucha środkowego, gardła i zatok: Może być stosowany do leczenia infekcji układu oddechowego wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.
 • Zakażenia zębów i jamy ustnej: Klindamycyna jest często stosowana do leczenia poważnych infekcji jamy ustnej, w tym abscesów i zakażeń przyzębia.
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: Mogą być leczone klindamycyną, szczególnie gdy są wywołane przez bakterie beztlenowe.
 • Zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej: Klindamycyna jest często używana do leczenia zakażeń miednicy i jamy brzusznej, szczególnie gdy są wywołane przez bakterie beztlenowe.
 • Zakażenia żeńskich narządów płciowych: W przypadku takich infekcji, klindamycyna może być stosowana do leczenia różnych form zapalenia.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Klindamycyna jest często stosowana do leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, w tym abscesów, cellulitu, ran i oparzeń.
 • Płonica: Klindamycyna jest jednym z leków, które mogą być stosowane do leczenia płonicy.
 • Posocznica i zapalenie wsierdzia: Klindamycyna jest często stosowana do leczenia poważnych infekcji, takich jak posocznica i zapalenie wsierdzia. W ciężkich przypadkach lek ten jest podawany dożylnie.

Przeciwwskazania do stosowania Clindanea

Lek Clindanea ma wiele przeciwwskazań i ostrzeżeń, które muszą być brane pod uwagę:

 • Uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę: Osoby uczulone na jedną z tych substancji mogą być również uczulone na drugą z nich (tzw. alergia krzyżowa).
 • Pacjenci uczuleni na penicylinę: Powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Clindanea.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Clindanea może obciążyć wątrobę, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie tego leku powinno być monitorowane.
 • Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Clindanea może pogorszyć objawy u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takimi jak miastenia gravis czy choroba Parkinsona.
 • Choroby żołądka i jelit w wywiadzie: Pacjenci, którzy mieli problemy z układem pokarmowym, powinni być monitorowani podczas stosowania Clindanea.
 • Długotrwałe stosowanie leku: Przy długotrwałym stosowaniu leku (przez ponad 3 tygodnie) konieczne jest regularne kontrolowanie morfologii krwi oraz wykonywanie badań czynności wątroby oraz nerek.
 • Ostre zaburzenia czynności nerek: Jeśli u pacjenta zmniejszy się objętość oddawanego moczu lub nastąpi zatrzymanie płynów powodujące obrzęk nóg, kostek czy stóp, duszności bądź nudności, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nadmierny rozwój opornych bakterii lub drożdżaków: Długotrwałe i powtarzane stosowanie klindamycyny może prowadzić do zakażenia i nadmiernego rozwoju opornych bakterii lub drożdżaków.
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: Klindamycyna nie osiąga stężenia terapeutycznego w płynie mózgowo-rdzeniowym, dlatego leku Clindanea nie należy stosować w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Ciężkie reakcje skórne: Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje skórne, takie jak osutka (wysypka) polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, pacjent powinien zaprzestać stosowania leku Clindanea i zgłosić się do lekarza.
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit: Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa.

Środki ostrożności do stosowania Clindanea:

 • Stosowanie z innymi lekami: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Clindanea nie powinien być stosowany jednocześnie z antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną), a także z niektórymi innymi lekami, takimi jak ryfampicyna, ziele dziurawca, fenytoina, karbamazepina.
 • Antykoncepcja hormonalna: Skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych (hormonalnych) podczas jednoczesnego stosowania z klindamycyną nie jest pewna. Dlatego w czasie leczenia klindamycyną należy stosować dodatkową skuteczną antykoncepcję.
 • Pacjenci przyjmujący leki wpływające na krzepliwość krwi: Jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, może wykazywać większą skłonność do krwawień.
 • Ciąża i karmienie piersią: Klindamycyna może przenikać do mleka ludzkiego. Nie należy przyjmować leku Clindanea w czasie karmienia piersią. W przypadku ciąży, lekarz powinien starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka wynikających ze stosowania klindamycyny.
 • Nietolerancja niektórych cukrów: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku, gdyż Clindanea zawiera laktozę.

Jak stosować Clindanea?

Lek Clindanea powinien być zawsze przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku niepewności, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

Dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat, dawka leku Clindanea zależy od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Zwykle stosuje się od 600 mg do 1800 mg klindamycyny na dobę, podzielone na 3 – 4 dawki.

Tabletki powlekane Clindanea należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (na przykład, jedną szklanką wody).

Dzieci i młodzież

Lek Clindanea w dawce 600 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat ze względu na brak możliwości odpowiedniego dawkowania leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dla osób z zaburzeniami czynności wątroby o średnim i znacznym stopniu ciężkości, okres półtrwania klindamycyny wydłuża się. Nie jest konieczne zmniejszanie dawki, gdy lek Clindanea podaje się co 8 godzin. U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby, lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu. Zależnie od wyników tych badań, może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dla osób z niewydolnością nerek, okres półtrwania klindamycyny może się nieznacznie wydłużyć, jednak nie powoduje to konieczności zmniejszenia dawki. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub bezmoczem, lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu. Zależnie od wyników tych badań, może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami do 8 lub nawet 12 godzin.

Pacjenci poddawani hemodializie

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy. W związku z tym, nie jest konieczne podanie dodatkowej dawki leku przed dializą ani po dializie.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana, natychmiast należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie leku Clindanea może powodować ciężkie reakcje alergiczne, aż do wstrząsu anafilaktycznego. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne w przypadku przedawkowania.

Pominięcie dawki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien to zrobić tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Clindanea

Lek Clindanea i Antybiotyki Makrolidowe – Leku Clindanea nie powinno się stosować jednocześnie z antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, ze względu na ich przeciwstawne działanie na bakterie.

Lek Clindanea i Oporność na Linkomycynę – Istnieje ryzyko oporności krzyżowej między klindamycyną a linkomycyną. Jeśli drobnoustroje są oporne na linkomycynę, mogą być również oporne na klindamycynę.

Lek Clindanea i Środki Zwiotczające – Klindamycyna może wzmacniać działanie środków zwiotczających mięśnie, takich jak eter, tubokurarina czy halogenki pankuronium, co w trakcie operacji może prowadzić do sytuacji zagrożenia życia.

Lek Clindanea i Inne Leki – Podczas stosowania klindamycyny z innymi lekami, takimi jak ryfampicyna, ziele dziurawca, fenytoina lub karbamazepina, zalecana jest kontrola postępów leczenia u lekarza.

Lek Clindanea i Środki Antykoncepcyjne – Skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może być niepewna podczas stosowania klindamycyny. Należy stosować dodatkową skuteczną antykoncepcję.

Lek Clindanea i Warfaryna – Stosowanie klindamycyny z warfaryną lub innymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi może zwiększać skłonność do krwawień. Może być konieczne regularne badanie krwi.

Lek Clindanea i Pokarm – Clindanea jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Spożycie pokarmu nieznacznie wydłuża okres wchłaniania leku. Na czczo lek osiąga maksymalne stężenie w surowicy po około 45 – 60 minutach, a po posiłku – po około 2 godzinach.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Clindanea

Skutki uboczne leku Clindanea

Działania niepożądane leku Clindanea mogą obejmować:

Ciężkie działania niepożądane:

 • Uszkodzenie nerek, w tym ostra niewydolność nerek,
 • Reakcje anafilaktoidalne, czyli rodzaj reakcji alergicznej.

Możliwe ciężkie reakcje nadwrażliwości:

 • Wysypka,
 • Wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne – te reakcje mogą być nagłe, zagrażające życiu i obejmować trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, obrzęk, wysypka, świąd, gorączkę, dreszcze,
 • Świąd,
 • Pokrzywka,
 • Obrzęk naczynioruchowy – obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie,
 • Niedociśnienie tętnicze,
 • Duszność,
 • Ciężkie reakcje skórne takie jak toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP),
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit – ciężka, uporczywa lub krwawa biegunka, która może być związana z bólem brzucha lub gorączką. To działanie niepożądane może wystąpić w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia antybiotykami i może być oznaką ciężkiego zapalenia jelit.

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofilów we krwi – rodzaj białych krwinek),
 • Biegunka,
 • Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby,
 • Wysypka grudkowo-plamkowa.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia smaku,
 • Ból brzucha, nudności, wymioty.

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • Świąd.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Choroba związana z Clostridioides difficile (choroba jelit), zakażenie pochwy,
 • Agranulocytoza, leukopenia, neutropenia (zmniejszenie we krwi liczby różnych rodzajów krwinek białych), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • Owrzodzenie przełyku, zapalenie błony śluzowej przełyku,
 • Uczulenie,
 • Żółtaczka.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyżej wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać podawanie leku Clindanea i niezwłocznie powiadomić lekarza.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Clindanea

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Clindanea?

Clindanea to antybiotyk zawierający klindamycynę, który jest używany do leczenia różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Ten lek jest szczególnie skuteczny w leczeniu poważnych zakażeń skóry, tkanek miękkich, układu oddechowego oraz jamy ustnej. Może być również stosowany w profilaktyce zakażeń pooperacyjnych i w leczeniu trądziku w formie topikalnej. x

Czy Clindanea to antybiotyk?

Tak, Clindanea to antybiotyk. Zawiera klindamycynę, która jest składnikiem z grupy linkozamidów, skutecznym w walce z różnymi rodzajami zakażeń bakteryjnych.

Czy Clindanea jest na receptę?

Tak, lek Clindanea jest dostępny tylko na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Clindanea? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClindamycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSolinea Sp. z o.o. Sp.k.

Zamienniki dla leku Clindanea

Clindavag, Dalacin T, Symbactin.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023