Citronil

Citronil to lek zawierający substancję czynną cytalopram, który działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększając stężenie serotoniny w mózgu. Stosowany jest w leczeniu depresji i lęku napadowego, zarówno z agorafobią, jak i bez niej.

Działanie Citronil

Citronil to lek antydepresyjny należący do klasy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI).

 • Działanie na neurotransmitery: Citronil działa poprzez blokowanie zwrotnego wychwytu serotoniny, jednego z kluczowych neurotransmiterów w mózgu odpowiedzialnych za regulację nastroju. To zwiększa ilość serotoniny dostępnej w synapsach (przestrzeni między komórkami nerwowymi), co może pomóc w poprawie nastroju i redukcji objawów depresji i lęku.
 • Długotrwałe działanie: SSRI, takie jak Citronil, nie działają natychmiast. Wymagają czasu, zwykle od 2 do 4 tygodni, aby osiągnąć pełne efekty terapeutyczne. To dlatego pacjenci muszą regularnie przyjmować lek przez określony czas, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Zmniejszenie objawów: Poprzez zwiększanie dostępności serotoniny, Citronil może pomóc zmniejszyć objawy depresji, takie jak chroniczny smutek, brak zainteresowania codziennymi czynnościami, zmiany apetytu lub snu, trudności w koncentracji oraz poczucie winy lub bezwartościowości. Może również pomóc w redukcji objawów zaburzeń lękowych, takich jak nieustanny lęk, napady lęku, unikanie sytuacji społecznych, czy nasilone i niekontrolowane obawy.
 • Działanie na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i PTSD: Citronil może także być skuteczny w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i zespołu stresu pourazowego (PTSD), poprzez regulację poziomu serotoniny i pomaganie pacjentom w zarządzaniu ich objawami.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy pacjent może reagować na lek inaczej, a efektywność Citronilu będzie zależała od wielu czynników, w tym od indywidualnej chemii mózgu pacjenta, rodzaju i nasilenia objawów, a także od innych leków, które pacjent może przyjmować równolegle.

Wskazania do stosowania Citronil

Citronil to lek stosowany w leczeniu szeregu stanów związanych z zaburzeniami psychicznymi. Wskazania do jego stosowania obejmują:

 • Depresja: Citronil jest często stosowany w leczeniu depresji klinicznej, charakteryzującej się stałymi uczuciami smutku, braku energii, utratą zainteresowania codziennymi czynnościami, zmianami w apetycie lub snie, trudnościami w koncentracji, czy poczuciem winy i bezwartościowości.
 • Zaburzenia lękowe: Citronil może być stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, w tym zespołu lęku uogólnionego, lęku społecznego, a także lęku napadowego z agorafobią lub bez niej.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): W niektórych przypadkach Citronil może być stosowany do leczenia OCD, choć to zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na lek i nasilenia objawów.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): Citronil może być używany do łagodzenia objawów PTSD, takich jak powracające wspomnienia, koszmary senne i nadmierna czujność.

W każdym przypadku lek powinien być stosowany pod nadzorem lekarza, który będzie monitorować postępy i dostosowywać dawkowanie w razie potrzeby. Przyjmowanie tego leku może wiązać się z pewnymi skutkami ubocznymi, dlatego ważne jest, aby pacjenci informowali lekarza o wszelkich niepożądanych zmianach, jakie zaobserwują podczas leczenia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Citronil

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Citronilu obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Alergia na escitalopram lub inne składniki leku: Osoby znaną alergią na escitalopram lub jakikolwiek inny składnik Citronilu powinny unikać stosowania tego leku.
 • Współzastosowanie z niektórymi lekami: Citronil nie powinien być stosowany w połączeniu z lekami zwanymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), takimi jak selegilina, moklobemid, linezolid, fenelzyna, tranilcypramina czy rasagilina, z powodu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego. Należy również zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Citronilu z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny, takimi jak tryptany, tramadol, czy leki z grupy SSRI lub SNRI.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Citronil nie jest zalecany dla osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może wpłynąć na zdolność wątroby do metabolizowania leku.

Środki ostrożności:

 • Suicidalne myśli i pogorszenie depresji: Antydepresanty mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, szczególnie u młodych dorosłych poniżej 25 roku życia. Wymaga to ścisłego monitorowania, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki.
 • Zespół serotoninowy: To poważne i potencjalnie śmiertelne stan, które może wystąpić, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu Citronilu z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny. Objawy obejmują niepokój, halucynacje, szybkie bicie serca, gorączkę, utratę koordynacji, i wymioty.
 • Ciąża i karmienie piersią: Citronil przenika do mleka matki i może wpływać na niemowlę. Może również powodować poważne komplikacje u noworodków, jeśli był stosowany przez matkę w trzecim trymestrze ciąży. Zawsze należy porozmawiać z lekarzem o potencjalnych ryzykach i korzyściach z zastosowania Citronilu podczas ciąży i karmienia piersią.
 • Osłabione funkcje nerek i wątroby: Dawkę Citronilu może być konieczne dostosować u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Dawkowanie Citronil

Citronil jest lekiem, który powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Oto szczegółowe informacje na temat jego dawkowania i stosowania:

Depresja: Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg na dobę, a w razie konieczności dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki 40 mg na dobę.

Lęk napadowy: Dawka początkowa zazwyczaj wynosi 10 mg na dobę przez pierwszy tydzień. Po tygodniu stosowania dawkę można zwiększyć do dawki 20 – 30 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): U osób w podeszłym wieku dawka początkowa powinna być zmniejszona do połowy zalecanej dawki np. 10 do 20 mg na dobę. Zwykle pacjenci w podeszłym wieku nie powinni przyjmować dawki większej niż 20 mg na dobę.

Pacjenci ze schorzeniami wątroby: Ci pacjenci nie powinni przyjmować dawki większej niż 20 mg na dobę.

Leczenie należy kontynuować przynajmniej przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, aby zapobiec nawrotom.

Jak stosować Citronil:

Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Jeżeli zaszło do przypadku przedawkowania, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Jeżeli pominięto dawkę, nie należy stosować dawki podwójnej, lecz kontynuować leczenie o zwykłej porze.

Należy unikać nagłego przerwania leczenia. Po zakończeniu terapii zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni, aby zminimalizować ryzyko objawów odstawienia.

Z czym nie łączyć leku Citronil

Lek Citronil i Inhibitory MAO – Należy unikać stosowania Citronilu z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), w tym z selegiliną (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona) oraz moklobemidem (lek przeciwdepresyjny). Podobna ostrożność dotyczy antybiotyku linezolidu. Po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO, Citronil może być bezpiecznie stosowany dopiero po upływie 7 dni. Współdziałanie tych leków z Citronilem może prowadzić do poważnych interakcji, w tym do zespołu serotoninowego, który charakteryzuje się objawami takimi jak gorączka, drgawki, zwiększone ciśnienie krwi i tachykardia.

Lek Citronil i Leki Przeciwarytmiczne – Citronil nie powinien być stosowany razem z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III. Takie leki, w połączeniu z Citronilem, mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do arytmii, które są potencjalnie niebezpieczne dla życia.

Lek Citronil i Leki Przeciwpsychotyczne – Stosowanie Citronilu w połączeniu z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol, jak również z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, jest przeciwwskazane. Może to prowadzić do niebezpiecznego zwiększenia stężenia tych substancji w organizmie, co może wywołać poważne skutki uboczne, w tym zaburzenia rytmu serca, senność, zaburzenia równowagi czy problemy z oddychaniem.

Lek Citronil i Leki Antybakteryjne – Nie zaleca się stosowania Citronilu wraz z lekami antybakteryjnymi, takimi jak sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna oraz leki przeciwmalaryczne, jak halofantryna. Współużytkowanie tych leków z Citronilem może prowadzić do wydłużenia odstępu QT, co zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.

Lek Citronil i Leki Przeciw Świądowymi – Unikanie jednoczesnego stosowania Citronilu z lekami przeciw świądowymi, takimi jak astemizol czy mizolastyna, jest zalecane ze względu na możliwość interakcji prowadzących do zwiększenia ryzyka wydłużenia odstępu QT i ryzyka arytmii serca.

Lek Citronil i SSRI oraz Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne – Informowanie lekarza o stosowaniu leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI (np. fluoksetyna, sertralina, fluwoksamina) oraz trójpierścieniowych (np. amitryptylina) jest niezwykle ważne podczas leczenia Citronilem. Te leki, gdy są stosowane równocześnie z Citronilem, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który objawia się między innymi gorączką, przyspieszonym biciem serca, drżeniem, nadmiernej potliwością oraz agitacją.

Lek Citronil i Leki Pomagające w Zaprzestaniu Palenia – Pacjenci stosujący Citronil powinni zachować ostrożność przy równoczesnym używaniu leków przeciwdepresyjnych, takich jak bupropion, które są również stosowane jako pomoc w zaprzestaniu palenia tytoniu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia bupropionu w organizmie i wzrostu ryzyka wystąpienia niepożądanych efektów neurologicznych.

Lek Citronil i Leki Przeciwlękowe – Stosowanie Citronilu razem z niektórymi lekami przeciwlękowymi, na przykład buspironem, może prowadzić do zwiększenia stężenia buspironu w organizmie i nasilenia efektów ubocznych, w tym senności i zawrotów głowy.

Lek Citronil i Leki na Migrenę – Pacjenci przyjmujący Citronil powinni unikać stosowania leków na migrenę, takich jak sumatryptan i inne tryptany. Współużytkowanie tych substancji może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego, a także do nasilenia bólu głowy i innych objawów neurologicznych.

Lek Citronil i Leki Przeciwbólowe – Unikanie stosowania Citronilu razem z niektórymi lekami przeciwbólowymi, jak tramadol, jest zalecane z powodu możliwości wzajemnego potęgowania działania przeciwbólowego oraz zwiększenia ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego.

Lek Citronil i Leki Zwiększające Ryzyko Krwawień – Leki zwiększające ryzyko krwawień, takie jak substancje zapobiegające krzepnięciu krwi (np. leki przeciwzakrzepowe), leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy), dipirydamol i tyklopidyna, mogą nasilać ryzyko krwawień u pacjentów stosujących Citronil. Dzieje się tak, ponieważ Citronil sam w sobie może wpływać na układ krzepnięcia krwi, zwiększając tendencję do krwawień.

Lek Citronil i Preparaty Ziołowe – Stosowanie Citronilu z preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może prowadzić do zmniejszenia skuteczności Citronilu, co wynika z wpływu dziurawca na metabolizm leków.

Lek Citronil i Leki Przeciwnadciśnieniowe – Citronil może oddziaływać na niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak metoprolol, co może prowadzić do zmian w ich skuteczności i wymagać dostosowania dawki tych leków.

Lek Citronil i Leki na Wrzody Żołądka – Interakcje Citronilu z lekami na wrzody żołądka, jak cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, esomeprazol, mogą prowadzić do zmian w sposobie, w jaki organizm metabolizuje te leki, co może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Lek Citronil i Leki na Zakażenia Grzybicze – Stosowanie Citronilu razem z flukonazolem, lekiem na zakażenia grzybicze, może powodować wzrost stężenia flukonazolu w organizmie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Lek Citronil i Niektóre Leki Przeciwpsychotyczne – Stosowanie Citronilu może być problematyczne w połączeniu z lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak lit, tryptofan i dezypramina, ponieważ może to prowadzić do wzajemnego nasilenia efektów ubocznych obu leków.

Lek Citronil i Leki na Malarie – Ostrożność jest wskazana przy łączeniu Citronilu z lekami stosowanymi w leczeniu i zapobieganiu malarii, jak meflochina, ponieważ może to prowadzić do nasilenia efektów ubocznych.

Lek Citronil i Kontrola Cukrzycy – Pacjenci z cukrzycą powinni uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi podczas stosowania Citronilu, ponieważ może on wpływać na efektywność insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych.

Citronil i Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Citronilem jest niewskazane, gdyż alkohol może nasilać działanie sedatywne Citronilu oraz zwiększać ryzyko działań ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Citronil

Skutki uboczne leku Citronil

Ciężkie działania niepożądane, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej, obejmują:

 • Zespół serotoninowy (objawy: wysoka gorączka, pobudzenie, zaburzenia świadomości, drżenia mięśni i gwałtowne skurcze mięśni)
 • Reakcje alergiczne (objawy: obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu)
 • Nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Mania

Rzadkie, ale poważne działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 1000), obejmują:

 • Hiponatremia (objawy: wymioty, nudności, drżenie mięśni i dezorientacja)
 • Stan zagrażający życiu związany z nieregularnym biciem serca zwanym torsade de pointes
 • Myśli o samobójstwie lub umieraniu
 • Wystąpienie lub zwiększenie częstości występowania drgawek

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 osoby na 10) obejmują:

 • Nadmierne pocenie się, senność lub ospałość, bezsenność, ból głowy, zaburzenia akomodacji oka, przyspieszona lub nieregularna akcja serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, osłabienie

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 10), obejmują:

 • Zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie łaknienia, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, nietypowe marzenia senne, zaburzenie pamięci, lęk, zaburzenia seksualne, bolesne miesiączki, pobudzenie, nerwowość, apatia, splątanie, migrena, drżenie, zaburzenia czuciowe, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, dzwonienie w uszach, podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi, nieżyt błony śluzowej nosa i zapalenie zatok, biegunka, zaparcie, niestrawność, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, zwiększone wydzielanie śliny, świąd, ból mięśni lub stawów, zaburzenia oddawania moczu lub nadmierne wytwarzanie moczu, zmęczenie, ziewanie

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 100), obejmują:

 • Zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, agresja, depersonalizacja, omamy, euforia, zwiększenie popędu płciowego, omdlenia, rozszerzenie źrenic, zwolnienie akcji serca, przyspieszenie akcji serca, kaszel, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje uczuleniowe, łysienie, wysypka skórna lub plamica, nadwrażliwość na światło słoneczne, zatrzymanie moczu, obfite miesiączki, obrzęk rąk lub nóg, złe samopoczucie

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 1 000), obejmują:

 • Zaburzenia ruchowe, zaburzenia smaku, nietypowe krwawienie, zaburzenia czynności wątroby o małym nasileniu, gorączka

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 10 000):

 • Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, mlekotok

Skutki uboczne o nieznanym prawdopodobieństwie wystąpienia, obejmują:

 • Nieprawidłowo mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), co może powodować osłabienie mięśni, drżenie lub nieprawidłowy rytm serca, napady paniki, zgrzytanie zębami, uczucie niepokoju, drgawki, nietypowe ruchy lub sztywność mięśni, ruchy mimowolne mięśni (akatyzja), zaburzenia widzenia, wydłużenie odstępu QT w EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca, zawroty głowy po zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, wynikające z niskiego ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie ortostatyczne), krwawienie z nosa, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, nagle występujący obrzęk skóry lub błon śluzowych, krwawienia, w tym krwawienia na skórze i błonach śluzowych (wybroczyny), nieregularne krwawienia miesiączkowe, bolesny wzwód prącia (u mężczyzn), zwiększone ryzyko złamań kości.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Citronil

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest lek Citronil i do czego się go stosuje?

Lek Citronil jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, który działa poprzez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu. Stosowany jest w leczeniu depresji i zapobieganiu jej nawrotom, a także w leczeniu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej. W przypadku stosowania leku ważne są odpowiednie środki ostrożności i konsultacje z lekarzem, a niektóre grupy pacjentów, takie jak dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, mogą wymagać szczególnej uwagi.

Jak odstawić Citronil?

Odstawianie Citronilu, leku z grupy SSRI, powinno zawsze odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Monitorowanie objawów i regularne konsultacje z lekarzem są kluczowe w tym procesie.

Czy Citronil jest na receptę?

Tak, Citronil, będący lekiem antydepresyjnym z grupy SSRI (Selektywnych Inhibitorów Wychwytu Zwrotnego Serotoniny), jest dostępny wyłącznie na receptę. Tego typu leki wymagają kontroli lekarskiej z powodu możliwości wystąpienia poważnych skutków ubocznych i potrzeby monitorowania skuteczności leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Citronil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Zamienniki dla leku Citronil

Oropram.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023