Cirrus

Lek Cirrus to kombinacja cetyryzyny dichlorowodorku, leku przeciwalergicznego, i pseudoefedryny chlorowodorku, której działanie zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Stosowany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działanie Cirrus

Cirrus to lek, który zawiera dwie substancje czynne: cetyryzynę dichlorowodorek i pseudoefedrynę chlorowodorek. Cetyryzyna działa przeciwalergicznie, łagodząc objawy takie jak swędzenie, kichanie, i obfita wydzielina z nosa. Pseudoefedryna zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, co prowadzi do zmniejszenia jej przekrwienia i uczucia zatkania nosa. Dzięki takiemu działaniu obu składników, lek Cirrus skutecznie łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Wskazania do stosowania Cirrus

Lek Cirrus, zawierający cetyryzynę dichlorowodorek (substancję przeciwalergiczną) i pseudoefedrynę chlorowodorek (substancję zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa), jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania:

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny): Jest to stan, który pojawia się w reakcji na ekspozycję na pewne alergeny sezonowe, takie jak pyłki drzew, traw i chwastów. Objawy obejmują kichanie, swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu, a także przekrwienie i świąd nosa.

Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: Jest to stan, który może wystąpić o każdej porze roku i jest zwykle spowodowany ekspozycją na alergeny obecne przez cały rok, takie jak roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt lub pleśnie. Objawy są podobne do tych w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Lek Cirrus jest stosowany w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny dichlorowodorku, jak i działanie zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa pseudoefedryny chlorowodorku.

Przeciwwskazania do stosowania Cirrus

Przeciwwskazania do stosowania leku Cirrus obejmują:

 • Alergia na substancje czynne: Jeśli pacjent ma uczulenie na efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub na jakikolwiek inny składnik tego leku.
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca: Lek nie powinien być stosowany, jeśli pacjent ma poważne problemy z ciśnieniem krwi lub sercem.
 • Schyłkowa niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku.
 • Niewyrównana nadczynność tarczycy: Jeśli u pacjenta występuje nadmierna aktywność tarczycy, której nie kontroluje się odpowiednio, lek Cirrus jest przeciwwskazany.
 • Ciężkie zaburzenia rytmu serca: Jeśli u pacjenta występują poważne problemy z rytmem serca, takie jak arytmie, lek jest przeciwwskazany.
 • Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskra lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zatrzymanie moczu: Cirrus nie powinien być stosowany, jeśli pacjent ma którekolwiek z tych stanów.
 • Udar mózgu lub wysokie ryzyko udaru krwotocznego mózgu: Pacjenci, którzy przebyli udar mózgu lub są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, nie powinni stosować Cirrus.
 • Stosowanie dihydroergotaminy lub inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO): Jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie) lub jeśli pacjent obecnie lub w ciągu dwóch ostatnich tygodni przyjmował IMAO, nie powinien stosować Cirrus.
 • Wiek poniżej 12 lat: Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku Cirrus obejmują:

 • Cukrzyca: Lek może wpływać na stężenie cukru we krwi, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni regularnie kontrolować poziom cukru we krwi.
 • Nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca: U pacjentów z tymi stanami należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.
 • Umiarkowana niewydolność nerek lub wątroby: Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby. Zaleca się monitorowanie funkcji nerek i wątroby.
 • Zaburzenia psychotyczne, lęk, bezsenność: Lek Cirrus może nasilać objawy tych stanów, dlatego pacjenci z takimi dolegliwościami powinni zachować ostrożność i porozmawiać o tym ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
 • Zatrzymanie moczu, jaskra z zamkniętym kątem przesączania: U pacjentów z tymi stanami należy zachować szczególną ostrożność. Lek Cirrus może pogorszyć te stany, dlatego powinni oni skonsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Długotrwałe stosowanie leku: Nie zaleca się stosowania leku przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do zależności i zaostrzenia objawów po zaprzestaniu stosowania leku.
 • Stosowanie innych leków: Cirrus może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych lub zmniejszyć skuteczność jednego lub obu leków. Zawsze informuj lekarza o wszystkich lekach, które obecnie przyjmujesz, zanim zaczniesz stosować Cirrus.
 • Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Cirrus, ponieważ nie ma wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa jego stosowania w tych okolicznościach.
 • Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn: Lek Cirrus może powodować zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia. Jeśli doświadczasz tych skutków ubocznych, nie powinieneś prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak stosować Cirrus?

Dawkowanie i sposób stosowania leku Cirrus jest szczegółowo opisany poniżej:

 • Dorośli: Zalecana dawka leku Cirrus dla dorosłych wynosi jedna tabletka dwa razy na dobę – raz rano i raz wieczorem. Tabletki powinny być przyjmowane w czasie posiłku lub między posiłkami. Ważne jest, aby nie przełamywać, rozgryzać, żuć ani kruszyć tabletek. Należy połykać je w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.
 • Młodzież (12-18 lat): Tak jak u dorosłych, młodzież w wieku od 12 do 18 lat powinna przyjmować jedną tabletę dwa razy na dobę. Zalecane jest, aby przyjmować lek podczas posiłków lub między nimi.
 • Dzieci (poniżej 12 lat): Stosowanie leku Cirrus jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby: U tych pacjentów dawkę leku Cirrus należy zmniejszyć o połowę, do jednej tabletki na dobę.
 • Czas trwania leczenia: Okres stosowania leku Cirrus nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni. Lekarz może zalecić kontynuację leczenia cetyryzyną po zakończeniu kuracji Cirrusem.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku (przedawkowania), konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Objawy ostrego przedawkowania to m.in. biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenicy, zatrzymanie moczu, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, uspokojenie, bezdech, utrata przytomności, sine zabarwienie skóry i zapaść sercowo-naczyniowa, bezsenność, omamy, drżenie, drgawki. W skrajnych przypadkach może dojść do psychozy toksycznej z urojeniami i omamami, a nawet zgonu.

Jeśli pominiesz dawkę leku Cirrus, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Po przerwaniu stosowania leku Cirrus, rzadko może wystąpić świąd.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Cirrus, zawsze należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Cirrus

Leki niezalecane z Cirrus – Stosowanie Cirrus z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), stosowanymi w leczeniu depresji, może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia tętniczego lub nawet do przełomu nadciśnieniowego. Ważne jest, aby nie łączyć Cirrus z MAOI ani nie stosować go przez co najmniej dwa tygodnie po zakończeniu terapii MAOI. Podobnie, dihydroergotamina, lek na migrenę, nie powinien być stosowany razem z Cirrus.

Ostrożność przy innych lekach – W przypadku stosowania linezolidu (antybiotyk), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków zwężających naczynia krwionośne, leków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa, leków zmniejszających łaknienie, leków psychostymulujących, leków obniżających ciśnienie krwi, glikozydów sercowych, leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, leków zobojętniających sok żołądkowy, inhibitorów pompy protonowej, halogenowanych środków do znieczulenia ogólnego, kaolinu, teofiliny czy rytonawiru, należy zachować szczególną ostrożność. Cirrus może wpływać na efektywność tych leków lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Uwagi dotyczące niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, którzy stosują NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, naproksen), powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Cirrus, gdyż może on wpływać na skuteczność tych leków.

Zgłaszanie działań niepożądanych – W przypadku wystąpienia nagłej utraty wzroku podczas stosowania Cirrus, konieczne jest natychmiastowe przerwanie leczenia i skontaktowanie się z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cirrus

Skutki uboczne leku Cirrus

Potencjalne skutki uboczne przyjmowania leku Cirrus i prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • senność
 • przyspieszenie czynności serca
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności
 • uczucie osłabienia

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • niepokój
 • pobudzenie

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny)
 • omamy
 • drgawki, drżenie
 • zaburzenia rytmu serca
 • bladość
 • wysokie ciśnienie krwi
 • wymioty
 • zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia bilirubiny)
 • suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia smaku
 • incydenty mózgowo-naczyniowe (udar mózgu)
 • zapalenie jelita grubego spowodowane niewystarczającym przepływem krwi (niedokrwienne zapalenie jelita grubego)
 • wysypka polekowa
 • zapaść krążeniowa (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi objawiające się silnym osłabieniem, zblednięciem skóry, wzmożoną potliwością, często z utratą przytomności)
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, powiek, błon śluzowych, warg, języka i krtani, powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • agresja, stan splątania, obniżony nastrój (depresja), odruchy mimowolne (tiki), euforia, myśli samobójcze
 • zaburzenia czucia skóry (parestezje), niemożność spokojnego usiedzenia w miejscu, uspokojenia się lub odpoczynku (niepokój psychoruchowy), nieprawidłowe, przedłużone skurcze mięśni (dystonia), ruchy mimowolne (dyskineza), utrata pamięci (amnezja), problemy z pamięcią, omdlenie
 • zaburzenia akomodacji (zaburzenia oka), niewyraźne widzenie, nietypowe rozszerzenie źrenic, ból oka, osłabienie widzenia, mimowolne ruchy gałek ocznych, nieprawidłowa tolerancja wzrokowa światła
 • trudności z oddychaniem (duszność)
 • zaburzenia erekcji
 • nagła gorączka, zaczerwienienie skóry lub liczne niewielkie krostki (możliwe objawy ostrej uogólnionej osutki krostkowej – AGEP, ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis)
 • świąd
 • kołatanie serca, zawał serca, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
 • biegunka, dyskomfort w podbrzuszu
 • zmniejszenie przepływu krwi w obrębie nerwu wzrokowego (niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego)
 • trudności w opróżnieniu pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu), moczenie
 • ból stawów, ból mięśni,
 • obrzęk, złe samopoczucie

Pamiętaj, że podczas stosowania wyłącznie cetyryzyny zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cirrus

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Cirrus?

Lek Cirrus jest antyhistaminikiem stosowanym do łagodzenia objawów alergii, takich jak katar sienny, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, swędzenie i wysypka. Jego główną substancją czynną jest cetyryzyna, która działa przez blokowanie histaminy, substancji chemicznej wytwarzanej przez system odpornościowy podczas reakcji alergicznej.

Czy Cirrus jest dobry na katar?

Tak, lek Cirrus jest często stosowany do leczenia objawów alergicznych, w tym kataru siennego, który może objawiać się przewlekłym katarem. Substancja czynna - cetyryzyna, jest antyhistaminikiem, który działa blokując działanie histaminy - substancji wydzielanej przez organizm w odpowiedzi na alergen, co pomaga złagodzić objawy alergii, w tym katar.

Czy Cirrus jest dobry na zatoki?

Tak, lek Cirrus może być skuteczny w leczeniu objawów związanych z zatokami, takich jak zatkany nos czy ból głowy, dzięki zawartości pseudoefedryny, która działa na zwężenie naczyń krwionośnych i redukcję obrzęku błony śluzowej. Jednakże, jest to lek objawowy i nie leczy przyczyny zapalenia zatok, więc jeżeli objawy są ciężkie lub utrzymują się pomimo leczenia, konsultacja z lekarzem jest konieczna.

Czy Cirrus usypia?

Lek Cirrus zawiera cetyryzynę, która może powodować senność u niektórych pacjentów, jednak jest to związane z reakcją indywidualną i nie dotyczy wszystkich. Należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn, dopóki nie wiadomo, jak lek wpływa na organizm.

Co lepsze Sinupret czy Cirrus?

Porównanie Sinupret i Cirrus zależy od objawów, które chcesz leczyć. Sinupret jest lekiem roślinnym skutecznym w leczeniu zapalenia zatok, natomiast Cirrus to lek przeciwalergiczny z pseudoefedryną, który jest efektywny w łagodzeniu objawów alergii i zatok spowodowanych alergią. Wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb i powinien być konsultowany z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Cirrus skraca katar?

Tak, lek Cirrus zawiera składniki aktywne, które mogą pomóc w skróceniu czasu trwania kataru, szczególnie jeśli jest on wynikiem reakcji alergicznej. Cetyryzyna, antyhistaminik zawarty w leku, zmniejsza objawy alergiczne takie jak kichanie i świąd nosa, natomiast pseudoefedryna działa zwężająco na naczynia błony śluzowej nosa, co pomaga w zmniejszeniu zastoju i upłynnieniu śluzu.

Kiedy brać Cirrus?

Cirrus powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, zwykle gdy wystąpią objawy alergii. Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę, a dawkę tę można dostosować na podstawie nasilenia objawów i reakcji organizmu na leczenie.

Czy Cirrus obniża ciśnienie?

Nie, Cirrus zazwyczaj nie obniża ciśnienia. W rzeczywistości, jednym ze składników leku Cirrus, pseudoefedryna, jest dekongestantem, który może zwiększyć ciśnienie krwi. Dlatego Cirrus powinien być stosowany z ostrożnością u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Ile można brać Cirrus?

Dawkowanie leku Cirrus powinno być zawsze zgodne z zaleceniami lekarza. Dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat zazwyczaj jest to jedna tabletka (5 mg cetyryzyny i 120 mg pseudoefedryny) dwa razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 5-7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Po jakim czasie działa Cirrus?

Cirrus, jako lek antyhistaminowy drugiej generacji, zazwyczaj zaczyna działać do 1 godziny po zażyciu. Efekty działania leku mogą trwać do 24 godzin, co pozwala na wygodne dawkowanie raz dziennie.

Co zamiast Cirrus?

Alternatywami dla leku Cirrus mogą być inne leki antyhistaminowe drugiej generacji, takie jak Zyrtec, Loratadyna czy Fexofenadyna. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinien być omówiony z lekarzem lub farmaceutą.

Czy można brać antybiotyk i Cirrus?

Tak, lek Cirrus, który jest antyhistaminikiem, zazwyczaj może być stosowany jednocześnie z antybiotykami. Wszelkie kombinacje leków powinny jednak być zawsze konsultowane z lekarzem lub farmaceutą, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Czy Cirrus uzależnia?

Cirrus, zawierający cetyryzynę i pseudoefedrynę, nie jest zazwyczaj lekiem powodującym uzależnienie. Cetyryzyna jest przeciwhistaminowym, a pseudoefedryna jest dekongestantem, które używane zgodnie z zaleceniami, nie powodują uzależnienia. Jednakże nadużywanie pseudoefedryny może prowadzić do problemów zdrowotnych, dlatego zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Czy Cirrus można łączyć z Gripexem?

Cirrus i Gripex zawierają składniki, które mogą wpływać na podobne układy i procesy w organizmie, co może potęgować niektóre skutki uboczne. Zawsze zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą przed łącznym stosowaniem tych leków, aby ocenić potencjalne ryzyko i korzyści.

Czy można łączyć Cirrus i aspiryna?

Cirrus i aspiryna to leki o różnym mechanizmie działania i zazwyczaj nie wpływają na siebie wzajemnie.

Czy Cirrus jest na receptę?

Cirrus jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cirrus? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentVEDIM Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023