Ciprotic

Ciprotic to lek w formie kropli do uszu, zawierający substancję czynną – cyprofloksacynę, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

Działanie Ciprotic

Ciprotic to lek w formie kropli do uszu, który zawiera w składzie substancję czynną o nazwie cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów i jest skuteczna w zwalczaniu wielu różnych rodzajów bakterii.

Działanie Ciprotic polega na zniszczeniu lub hamowaniu wzrostu bakterii, które powodują infekcje w obszarze ucha. Wnikając do komórek bakterii, cyprofloksacyna zakłóca ich cykl życiowy, uniemożliwiając im replikację i ostatecznie prowadząc do ich śmierci.

Wskazania do stosowania Ciprotic

Ciprotic, ze względu na swoje działanie przeciwbakteryjne, jest zwykle wskazany do stosowania w następujących stanach:

 • Zewnętrzne zapalenie ucha: Jest to stan zapalny, który wpływa na zewnętrzną część ucha i kanał słuchowy. Objawy mogą obejmować ból ucha, swędzenie, zaczerwienienie i wydzielanie. Ciprotic może pomóc w zwalczaniu infekcji bakteryjnej, która często jest przyczyną tego stanu.
 • Zapalenie ucha środkowego: Jest to infekcja ucha środkowego, przestrzeni za błoną bębenkową. Może wystąpić jako wynik infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Ciprotic jest szczególnie skuteczny w przypadku infekcji bakteryjnych.
 • Zapalenie ucha środkowego z perforacją błony bębenkowej: Perforacja błony bębenkowej może wystąpić w wyniku infekcji, urazu lub głośnych dźwięków. Ciprotic może być używany do leczenia infekcji bakteryjnej, która może towarzyszyć tej sytuacji.
 • Pooperacyjne leczenie ucha: Ciprotic może być stosowany po operacji ucha, aby zapobiec infekcjom bakteryjnym.
 • Zapobieganie infekcjom ucha po ekspozycji na wodę: Ciprotic może być stosowany po pływaniu lub innej ekspozycji na wodę, która może zwiększyć ryzyko infekcji ucha.

Przeciwwskazania do stosowania Ciprotic

Przeciwwskazania do stosowania Ciprotic obejmują:

 • Nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub inne fluorochinolony: Jeżeli pacjent wykazuje oznaki alergii na cyprofloksacynę lub jakikolwiek inny lek z grupy fluorochinolonów, nie powinien stosować Ciprotic. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu czy intensywne zaczerwienienie skóry.
 • Nadwrażliwość na jakikolwiek inny składnik leku: Oznacza to, że jeżeli pacjent jest uczulony na jakikolwiek składnik zawarty w Ciprotic poza cyprofloksacyną, również nie powinien go stosować.
 • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat: Ciprotic generalnie nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży, chyba że pod ścisłym nadzorem lekarskim, ze względu na potencjalne ryzyko wpływu na rozwój stawów.

Środki ostrożności podczas stosowania Ciprotic:

 • Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe lub nieodpowiednie stosowanie Ciprotic może prowadzić do nadmiernego rozwoju nieodpowiednich organizmów, w tym grzybów. W przypadku wystąpienia superinfekcji, lek należy odstawić i rozpocząć odpowiednie leczenie.
 • Interakcje lekowe: Przed rozpoczęciem stosowania Ciprotic, pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich innych lekach, które aktualnie przyjmuje, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych.
 • Urazy skóry: Ciprotic powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z uszkodzoną skórą lub tkanką, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Stan zdrowia pacjenta: Pacjenci z określonymi stanami zdrowia, takimi jak niewydolność nerek, mogą potrzebować zmniejszenia dawki Ciprotic lub dodatkowego monitorowania.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza podczas stosowania Ciprotic i natychmiast zgłosić wszelkie niepożądane reakcje lub zmiany stanu zdrowia.

Jak stosować Ciprotic?

Ciprotic to lek przeznaczony wyłącznie do podawania do ucha (dousznie) i zawsze powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z profesjonalistą medycznym.

Zalecana dawka Ciprotic dla dorosłych i dzieci wynosi 6 do 8 kropli do chorego ucha, podawanych dwa razy dziennie przez okres 7 dni. Lek powinien być podawany do obu uszu tylko wtedy, gdy jest to zalecone przez lekarza. Lekarz określi, jak długo należy stosować Ciprotic. Niezwykle ważne jest, aby nie przerywać leczenia zbyt wcześnie, nawet jeśli objawy ucha/uszu uległy poprawie, aby uniknąć nawrotu infekcji.

Podczas aplikacji Ciprotic, należy przestrzegać następujących kroków:

 1. Higiena rąk: Osoba aplikująca Ciprotic powinna umyć ręce przed użyciem.
 2. Ogrzewanie kropli: Krople powinny być ogrzane, trzymając butelkę w dłoniach przez kilka minut, aby uniknąć zawrotów głowy, które mogą wystąpić podczas wkraplania zimnego roztworu do przewodu słuchowego.
 3. Pozycja głowy: Głowę należy przechylić na bok, tak aby chore ucho było zwrócone do góry.
 4. Podawanie kropli: Krople wprowadzić do ucha za pomocą kroplomierza, pamiętając o unikaniu dotykania kroplomierzem ucha ani palców, aby uniknąć skażenia kropli.
 5. Instrukcje dla konkretnej infekcji ucha: Po wprowadzeniu kropli do ucha, pacjent powinien postępować zgodnie z instrukcjami zależnymi od rodzaju infekcji ucha.
  • Dla pacjentów z zapaleniem ucha środkowego z drenażem wentylacyjnym ucha: Pacjent powinien kłaść się na boku, a osoba aplikująca Ciprotic delikatnie uciska skórę przy wejściu do kanału słuchowego cztery razy ruchem pompującym. Dzięki temu krople przedostaną się przez drenaż w błonie bębenkowej do ucha środkowego.
  • Dla pacjentów z zapaleniem ucha zewnętrznego: Pacjent powinien kłaść się na boku, a osoba aplikująca Ciprotic delikatnie podciąga w górę i do tyłu małżowinę uszną. Dzięki temu krople spłyną do przewodu słuchowego.
 6. Czas wchłaniania: Głowę w pozycji przechylonej trzymać przez około 1 minutę, aby krople mogły spłynąć w głąb ucha.
 7. Powtórzenie dla drugiego ucha: Jeśli jest to zalecone przez lekarza, czynność powtórzyć dla drugiego ucha.

Podczas wkraplania, należy unikać utrzymywania głowy w pozycji pionowej lub gwałtownego poruszania głową, ponieważ może to prowadzić do utraty części leku, kiedy krople spływają po twarzy, a nie wnikają w głąb przewodu słuchowego.

Butelkę z lekiem należy przechowywać do zakończenia leczenia, a po użyciu nie należy jej wykorzystywać do późniejszego leczenia.

Jeżeli pacjent zastosuje większą niż zalecana dawka Ciprotic, nie są znane objawy przedawkowania. W takim przypadku, lub w razie nieumyślnego spożycia leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub centrum informacji toksykologicznej.

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, nie powinien stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę według przyjętego schematu leczenia.

Przerywanie stosowania Ciprotic bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą jest niewskazane. Jest to szczególnie istotne, aby kontynuować stosowanie kropli przez okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. W przeciwnym razie, może nastąpić nawrót infekcji, objawy mogą powrócić lub nawet ulec pogorszeniu, a także może się wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem Ciprotic, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Ciprotic

Ciprotic i Antybiotyki Doustne – Przyjmowanie Ciprotic równocześnie z antybiotykami doustnymi może prowadzić do wzajemnego osłabienia działania obu leków. Ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich przyjmowanych antybiotykach.

Ciprotic i Leki Przeciwzapalne – Stosowanie Ciprotic wraz z niektórymi lekami przeciwzapalnymi może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Zaleca się unikanie takich kombinacji bez konsultacji z lekarzem.

Ciprotic i Preparaty Do Uszu – Kombinowanie Ciprotic z innymi lekami do uszu, zwłaszcza tymi zawierającymi sterydy, może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych. Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem takiej kombinacji.

Ciprotic i Leki Bez Recepty – Przyjmowanie Ciprotic razem z lekami wydawanymi bez recepty, szczególnie tymi na ból lub infekcje, wymaga konsultacji z lekarzem, aby uniknąć potencjalnych interakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ciprotic

Skutki uboczne leku Ciprotic

Poniżej potencjalne skutki uboczne stosowania leku Ciprotic wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Poważne reakcje uczuleniowe (częstość nieznana, natychmiast skonsultować się z lekarzem):

 • obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej, gardła
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • wysypka lub pokrzywka
 • rany, owrzodzenia

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Miejscowe działania niepożądane w uchu: dyskomfort, ból, swędzenie.
 • Ogólne działania niepożądane: zaburzenia smaku.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Miejscowe działania niepożądane w uchu: dzwonienie, występowanie pozostałości leku, niedrożność drenu, mrowienie, przekrwienie, upośledzenie słuchu, wysypka, zaczerwienienie, infekcja grzybicza ucha zewnętrznego, wydzielina z ucha, obrzęk, zaburzenia błony bębenkowej, ziarnina, zapalenie ucha środkowego drugiego ucha.
 • Ogólne działania niepożądane: infekcja grzybicza grzybami z rodzaju Candida, drażliwość, nadmierna produkcja łez, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry, ból głowy, wymioty, zmęczenie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zaburzenia widzenia: nieostre widzenie.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadczy tych działań niepożądanych, a te dane są tylko estymacjami opartymi na badaniach klinicznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ciprotic

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Ciprotic?

Ciprotic jest lekiem stosowanym w postaci kropli do uszu, który skutecznie leczy infekcje ucha, takie jak zapalenie ucha zewnętrznego lub środkowego. Działa dzięki zawartej w nim substancji czynnej - cyprofloksacynie, która jest antybiotykiem o silnym działaniu przeciwbakteryjnym.

Czy Ciprotic to antybiotyk?

Tak, Ciprotic jest lekiem antybiotykowym. Zawiera substancję czynną o nazwie cyprofloksacyna, która jest antybiotykiem z grupy fluoroquinolonów działającym przeciwbakteryjnie.

Czy Ciprotic jest na receptę?

Tak, Ciprotic jest lekiem dostępnym na receptę.

Jak prawidłowo zakraplać uszy Ciprotic?

Stosując lek Ciprotic, należy przede wszystkim oczyścić ręce, następnie ogrzać butelkę w dłoniach przez kilka minut. Następnie, trzymając głowę przechyloną na bok, powinniśmy wprowadzić 6-8 kropli leku do chorego ucha, a po aplikacji utrzymać głowę w pozycji przechylonej przez około minutę, aby krople mogły spłynąć w głąb ucha.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ciprotic? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCiprofloxacinum + Fluocinoloni acetonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSolinea Sp. z o.o. Sp.K.

Zamienniki dla leku Ciprotic

Cetraxal Plus.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023