Cavinton

Cavinton to lek z winpocetyną, stosowany w chorobach związanych z zaburzeniami krążenia mózgu, takimi jak przewlekła niewydolność krążenia mózgowego, stany po udarze i otępienie naczyniopochodne. Pomaga też w leczeniu zaburzeń krążenia w oku i słuchu.

Działanie Cavinton

Cavinton, czyli winpocetyna, działa poprzez zwiększanie przepływu krwi oraz zużycia tlenu i glukozy przez mózg. Lek ten działa rozszerzająco na naczynia krwionośne mózgu, co prowadzi do zwiększenia przepływu krwi i ilości dostarczanego tlenu do tkanek mózgowych.

Poprawia również metabolizm neuronów, zwiększając dostępność neuroprzekaźników, które są kluczowe dla funkcji mózgu. Dzięki temu, Cavinton pomaga w łagodzeniu objawów niewydolności krążenia mózgowego, w tym tych związanych z otępieniem naczyniopochodnym, a także przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka oraz zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Wskazania do stosowania Cavinton

Lek Cavinton, zawierający winpocetynę, jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

 • Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego: Jest to stan, w którym przepływ krwi do mózgu jest nieadekwatny, co prowadzi do objawów takich jak zawroty głowy, ból głowy, utrata pamięci czy zaburzenia koncentracji. Cavinton działa poprzez zwiększenie przepływu krwi i ilości dostarczanego tlenu do tkanek mózgowych.
 • Stany po udarze niedokrwiennym: Cavinton jest często stosowany w terapii wspomagającej po udarach niedokrwiennych, pomagając w przywróceniu normalnego przepływu krwi do obszarów mózgu, które mogły być uszkodzone w wyniku udaru.
 • Otępienie naczyniopochodne: Jest to forma otępienia, która wynika z problemów z przepływem krwi do mózgu, prowadzących do zaburzeń funkcji mózgu. Cavinton może pomóc w łagodzeniu objawów tego stanu poprzez poprawę krążenia mózgowego.
 • Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka: Zaburzenia te mogą prowadzić do różnych problemów z widzeniem. Cavinton poprawia krążenie w tych obszarach, co może pomóc w leczeniu tych stanów.
 • Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym: Cavinton może być stosowany do leczenia zaburzeń słuchu związanych z problemami z przepływem krwi do uszu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Cavinton

Przeciwwskazania do stosowania Cavinton:

 • Alergia na winpocetynę lub inny składnik leku: Jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników Cavinton, nie powinien go przyjmować.
 • Ciąża i karmienie piersią: Cavinton jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 • Brak stosowania antykoncepcji: Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas terapii Cavinton.
 • Niektóre choroby serca: Osoby z ciężką chorobą niedokrwienną serca lub ciężkimi zaburzeniami rytmu serca nie powinny stosować Cavinton.
 • Ostra faza udaru krwotocznego: Leku nie należy stosować w ostrej fazie udaru krwotocznego.
 • Dzieci: Ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych, Cavinton jest przeciwwskazany u dzieci.

Środki ostrożności:

 • Choroby serca: Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, lekarz może zalecić wykonanie badań EKG przed rozpoczęciem przyjmowania Cavinton. To dotyczy szczególnie pacjentów z wydłużonym odstępem QT oraz tych, którzy jednocześnie przyjmują leki powodujące wydłużenie odstępu QT.
 • Interakcje z innymi lekami: Cavinton może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie Cavinton. Warto więc poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki takie jak alfa metylodopa, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwarytmiczne oraz leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.
 • Stosowanie z jedzeniem i piciem: Cavinton powinien być przyjmowany po jedzeniu.
 • Zawartość laktozy: Cavinton zawiera laktozę, co może być istotne dla osób z nietolerancją niektórych cukrów. W takim przypadku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować Cavinton?

Lek Cavinton powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkowanie: Zazwyczaj dawkowanie Cavinton wynosi od 1 do 2 tabletek (co odpowiada 5-10 mg winpocetyny) trzy razy na dobę, co daje łącznie od 15 do 30 mg winpocetyny dziennie. Dawka podtrzymująca to 1 tabletka 3 razy na dobę.

Jak przyjmować: Tabletki należy przyjmować po posiłkach, co pomaga zminimalizować potencjalne problemy żołądkowe i zwiększa biodostępność leku.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby: Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nie ma konieczności zmiany dawkowania Cavinton. To oznacza, że lek jest generalnie bezpieczny dla osób z tymi stanami, choć zawsze powinny one skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego leku.

Osoby starsze: Nie ma konieczności zmiany dawkowania Cavinton dla osób w wieku powyżej 65 lat. To sugeruje, że lek jest bezpieczny i skuteczny dla tej populacji.

Przedawkowanie: W razie przyjęcia większej liczby tabletek leku Cavinton niż zalecana dawka, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Przedawkowanie może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Pominięcie dawki: Jeżeli pacjent pominął dawkę, nie powinien brać dawki podwójnej, aby zrekompensować pominiętą dawkę. Następną dawkę powinien przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Cavinton, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Cavinton

Leki Beta-Adrenolityczne i Cavinton – Nie zaobserwowano interakcji Cavintonu z lekami beta-adrenolitycznymi, takimi jak kloranolol, pindolol, czy klopamid. Te leki są zazwyczaj stosowane w nadciśnieniu tętniczym i zaburzeniach rytmu serca.

Glibenklamid i Cavinton – Glibenklamid, lek stosowany w leczeniu cukrzycy, nie wykazuje interakcji z Cavintonem.

Digoksyna i Cavinton – Stosowanie Cavintonu wraz z digoksyną, lekiem na niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu serca, nie powoduje niekorzystnych interakcji.

Acenokumarol i Cavinton – Acenokumarol, lek przeciwzakrzepowy, może być bezpiecznie stosowany z Cavintonem, bez obaw o negatywne interakcje.

Hydrochlorotiazyd i Cavinton – Hydrochlorotiazyd, lek moczopędny stosowany w nadciśnieniu i niewydolności serca, nie interaguje z Cavintonem.

α-Metylodopa i Cavinton – W pojedynczych przypadkach, Cavinton może wzmagać działanie hipotensyjne α-metylodopy, dlatego zaleca się monitorowanie ciśnienia krwi podczas ich jednoczesnego stosowania.

Leki Działające na OUN i Cavinton – Należy zachować ostrożność stosując Cavinton razem z lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Leki Przeciwarytmiczne i Cavinton – Cavinton może interagować z lekami przeciwarytmicznymi, co wymaga ostrożności w ich wspólnym stosowaniu.

Leki Przeciwzakrzepowe i Cavinton – Podobnie jak w przypadku leków przeciwarytmicznych, zaleca się ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Cavintonu z lekami przeciwzakrzepowymi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cavinton

Skutki uboczne leku Cavinton

Niezbyt częste skutki uboczne (≤1 na 100 osób):

 • Zaburzenia snu: Pacjenci mogą doświadczyć bezsenności (trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu) lub senności.
 • Zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie: Te objawy mogą wystąpić, ale mogą być również związane z chorobą podstawową, a nie koniecznie z przyjmowaniem leku Cavinton.
 • Zmiany w zapisie EKG: Niektóre osoby mogą doświadczyć zmian w zapisie elektrokardiograficznym, takich jak obniżenie odcinka ST, wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz i dodatkowe skurcze serca. Jednak te zmiany mogą występować samoistnie, więc nie jest pewne, czy są one bezpośrednio związane z lekiem.
 • Zmiany ciśnienia krwi, uderzenia gorąca: Niektóre osoby mogą doświadczyć zmian w ciśnieniu krwi, głównie niższego ciśnienia krwi niż zwykle, oraz uczucia nagłego uderzenia gorąca.
 • Nudności, zgaga, suchość w ustach: Te objawy mogą wystąpić jako skutek uboczny leku.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: Cavinton może prowadzić do zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, co może wskazywać na potencjalne uszkodzenie wątroby.
 • Alergiczne reakcje skórne: Niektóre osoby mogą doświadczyć reakcji alergicznej na skórze, takich jak wysypka, świąd, rumień.

Rzadkie skutki uboczne (≤1 na 1000 osób):

 • Leukopenia: Rzadko Cavinton może prowadzić do zmniejszenia liczby białych komórek krwi, co może zwiększyć ryzyko częstych zakażeń.
 • Ból brzucha: Chociaż to jest rzadkie, niektóre osoby mogą doświadczyć bólu brzucha podczas przyjmowania leku.

Pamiętaj, że jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cavinton

Pytania naszych Pacjentów

Jak długo można brać Cavinton?

Czas trwania leczenia Cavinton zależy od stanu pacjenta i jest ustalany przez lekarza prowadzącego. Lek może być stosowany przez dłuższy okres, często miesiące lub lata, pod warunkiem regularnej kontroli i monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Na co stosuje się lek Cavinton?

Cavinton, zawierający winpocetynę, stosuje się głównie do leczenia i łagodzenia objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu. Wskazania obejmują leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, otępienia naczyniopochodnego, a także zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka czy zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Czy Cavinton obniża ciśnienie?

Tak, Cavinton może potencjalnie obniżać ciśnienie krwi, zwłaszcza u osób, które są na to szczególnie podatne. To działanie niepożądane jest jednak niezbyt częste i może nie dotyczyć wszystkich pacjentów stosujących ten lek.

Jak dawkować Cavinton?

Typowo dawkowanie Cavintonu wynosi 1 do 2 tabletek (5-10 mg) trzy razy dziennie po posiłkach. Dawka podtrzymująca to zazwyczaj 1 tabletka (5 mg) trzy razy na dobę. Wszystkie dawki powinny być dostosowane przez lekarza.

Po jakim czasie działa Cavinton?

Czas, po którym Cavinton zaczyna działać, może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu i stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj efekty terapeutyczne leku stają się zauważalne po kilku tygodniach regularnego stosowania, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Cavinton jest bezpieczny?

Tak, Cavinton jest generalnie uważany za bezpieczny, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Niemniej jednak, jak każdy lek, może wywoływać skutki uboczne. Istotne jest, aby pacjenci z ciężkimi chorobami serca, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, oraz osoby uczulone na składniki leku, skonsultowały jego stosowanie z lekarzem.

Czy Cavinton powoduje zawroty głowy?

Tak, jednym z potencjalnych skutków ubocznych stosowania Cavinton może być wystąpienie zawrotów głowy. Jednakże te efekty nie występują u wszystkich pacjentów i mogą być także związane z chorobą podstawową.

Czy Cavinton jest bez recepty?

Cavinton to lek dostępny na receptę.

Jak odstawić Cavinton?

Odstawienie Cavinton, jak każdego leku, powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki, aby uniknąć nagłego wzrostu ciśnienia krwi lub pogorszenia stanu neurologicznego. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy podczas procesu odstawiania, pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Czy lek Cavinton jest refundowany?

Lek Cavinton nie jest refundowany.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cavinton? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVinpocetinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Plc.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024