Braltus

Braltus to lek zawierający tiotropium, stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Rozszerza drogi oddechowe, ułatwiając oddychanie, zmniejsza duszność i zapobiega nasileniu objawów. Stosowany raz dziennie, nie służy do doraźnej terapii.

Działanie Braltus

Braltus działa poprzez zawartość substancji czynnej tiotropium, która jest długotrwałym lekiem rozszerzającym oskrzela. Tiotropium działa na mięśnie wzdłuż dróg oddechowych, powodując ich rozluźnienie, co pomaga utrzymać drogi oddechowe otwarte i ułatwia oddychanie.

Pomaga to zminimalizować objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), takie jak duszność, kaszel i problemy z oddychaniem. Stosowany regularnie, może pomóc zmniejszyć częstość i nasilenie epizodów zaostrzenia POChP. Jednak Braltus nie jest przeznaczony do doraźnego leczenia ostrych napadów duszności lub świszczącego oddechu – do tego celu potrzebne są szybko działające leki wziewne.

Wskazania do stosowania Braltus

Braltus jest wskazany do długotrwałego, codziennego leczenia u dorosłych pacjentów z:

 • Przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP): POChP to grupa chorób płuc, które utrudniają oddychanie przez przewlekłe blokowanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Objawy obejmują duszność, nadmierną produkcję śluzu i kaszel. Tiotropium, substancja czynna w Braltus, działa przez rozluźnienie mięśni dróg oddechowych, ułatwiając oddychanie.
 • Zaostrzenia POChP: Zaostrzenia są okresami, gdy objawy POChP znacznie się pogarszają. Mogą obejmować intensywny kaszel, zwiększoną duszność, nadmierną produkcję śluzu, zmianę koloru śluzu, ból w klatce piersiowej, utratę apetytu, zmęczenie i gorączkę. Regularne stosowanie Braltus może pomóc zmniejszyć częstość i nasilenie tych zaostrzeń.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Braltus

Przeciwwskazania do stosowania Braltus:

 • Uczulenie na tiotropium lub którykolwiek inny składnik tego leku.
 • Uczulenie na atropinę lub jej pochodne, takie jak ipratropium lub oksytropium.
 • Uczulenie na laktozę lub inne cukry.

Środki ostrożności i informacje ważne przed zastosowaniem Braltus:

 • Przed rozpoczęciem leczenia Braltus, jeśli pacjent już przyjmuje leki zawierające ipratropium lub oksytropium, powinien skonsultować to z lekarzem.
 • Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli ma jaskrę z wąskim kątem przesączania, problemy z prostatą, trudności z oddawaniem moczu, problemy z nerkami lub jeśli miał zawał serca, zaburzenia rytmu serca, lub ciężką niewydolność serca w ciągu ostatniego roku.
 • Pacjenci nie powinni stosować Braltus do leczenia nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.
 • Braltus może powodować natychmiastowe reakcje nadwrażliwości. W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Proszek do inhalacji nie powinien dostać się do oczu, ponieważ może to spowodować łzawienie oczu lub zaostrzenie objawów jaskry z wąskim kątem przesączania.
 • Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
 • Braltus zawiera laktozę. Jeśli pacjent jest uczulony na niektóre cukry, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Pacjentka w ciąży lub karmiąca piersią powinna skonsultować stosowanie leku z lekarzem.
 • Pacjentów, którzy mają zawroty głowy, niewyraźne widzenie lub ból głowy podczas stosowania leku, powinno się ostrzec przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Jak stosować Braltus?

Lek Braltus powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i jego stosowanie powinno być zawsze skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Dawkowanie:

 • Dawkowanie Braltus polega na inhalacji zawartości jednej kapsułki raz na dobę za pomocą inhalatora Zonda.
 • Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Dawka powinna być przyjmowana o tej samej porze każdego dnia, ze względu na 24-godzinne działanie leku.
 • Kapsułki są przeznaczone wyłącznie do inhalacji i nie powinny być połykane.

Sposób użycia:

 • Kapsułki są podawane za pomocą inhalatora Zonda, który przedziurawia kapsułkę i pozwala na zainhalowanie proszku.
 • Kapsułki należy podawać wyłącznie przy użyciu inhalatora Zonda. Nie należy stosować żadnych innych aparatów do podawania kapsułek leku Braltus.
 • Pacjent musi umieć prawidłowo korzystać z inhalatora Zonda, instrukcje użycia są dostępne na ulotce dołączonej do opakowania leku.
 • Aby uniknąć zadławienia, nie należy wkładać kapsułki bezpośrednio do ustnika inhalatora.

Inne wskazówki:

 • Należy zwrócić uwagę, aby podczas inhalacji proszek z leku nie dostał się do oczu, ponieważ może to powodować niewyraźne widzenie, ból oka i/lub zaczerwienienie oczu.
 • W przypadku, gdy po inhalacji proszek dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy ciepłą wodą i skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli po zastosowaniu leku nastąpi nasilenie trudności w oddychaniu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 • Leku Braltus nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawka leku Braltus:

 • Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku pominięcia dawki leku Braltus:

 • Należy przyjąć ją tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie należy przyjmować dwóch dawek jednocześnie lub w tym samym dniu.
 • Nigdy nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przy przerwaniu stosowania leku Braltus:

 • Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przerwaniem stosowania leku, ponieważ mogą nasilić się objawy POChP.

Z czym nie łączyć leku Braltus

Braltus jest lekiem stosowanym w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Podczas stosowania Braltus ważne jest, aby informować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, szczególnie tych stosowanych w leczeniu chorób płuc, takich jak ipratropium czy oksytropium. Nie odnotowano specyficznych działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania Braltus z innymi lekami stosowanymi w leczeniu POChP, w tym z lekami wziewnymi stosowanymi doraźnie (np. salbutamol), metyloksantynami (np. teofilina) oraz doustnymi i wziewnymi steroidami (np. prednizolon). Jednakże, jak w przypadku każdego leku, należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed łączeniem Braltus z innymi lekami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Braltus

Skutki uboczne leku Braltus

Lek Braltus, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta i ich nasilenie może się różnić. W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak ciężkie reakcje alergiczne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane i częstość ich występowania:

Często (u 1 na 10 osób):

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niezbyt często (u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaburzenia smaku
 • niewyraźne widzenie
 • nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • zapalenie gardła
 • chrypka (dysfonia)
 • kaszel
 • choroba refluksowa przełyku (objawiająca się m.in. zgagą)
 • zaparcie
 • zakażenia grzybicze w obrębie jamy ustnej i gardła
 • wysypka
 • trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Rzadko (u 1 na 1000 osób):

 • trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów, wraz z zaczerwienieniem oczu (jaskra)
 • zwiększone ciśnienie w oku
 • nieregularne bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
 • przyspieszenie czynności serca (tachykardia)
 • kołatanie serca
 • ucisk w klatce piersiowej powiązany z kaszlem, świszczącym oddechem lub dusznością po inhalacji leku (skurcz oskrzeli)
 • krwawienie z nosa
 • zapalenie krtani
 • zapalenie zatok
 • zaniknięcie światła jelita lub brak ruchów robaczkowych jelit (niedrożność jelit)
 • zapalenie dziąseł
 • zapalenie języka
 • utrudnione przełykanie (dysfagia)
 • zapalenie jamy ustnej
 • nudności
 • pokrzywka
 • świąd
 • zakażenie dróg moczowych

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • ubytek wody z organizmu (odwodnienie)
 • próchnica zębów
 • zakażenia lub owrzodzenie skóry
 • suchość skóry
 • obrzęk stawów

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Braltus.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Braltus

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Braltus?

Braltus to lek stosowany do leczenia objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), który zawiera tiotropium jako substancję czynną. Działa on poprzez rozluźnienie mięśni w drogach oddechowych, co pomaga pacjentom oddychać łatwiej.

Czy Braltus jest na receptę?

Braltus jest lekiem na receptę i nie jest dostępny bez recepty.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Braltus? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTiotropium
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023