Bioxetin

Bioxetin zawiera fluoksetynę, inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, co czyni go skutecznym lekiem przeciwdepresyjnym. Pacjenci z chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym mogą otrzymać refundację 30%, a osoby powyżej 75 roku życia mogą otrzymać lek bezpłatnie. Lek dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, a pokarm nie wpływa na jego skuteczność. Maksymalne stężenie substancji czynnej występuje po 6-8 godzinach od przyjęcia dawki.

Działanie Bioxetin

Bioxetin to lek stosowany w terapii różnych zaburzeń psychicznych, takich jak ciężka depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz bulimia. Fluoksetyna, substancja czynna tego preparatu, jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), co oznacza, że działa głównie na poziomie neuroprzekaźnika serotoniny, zwiększając jego dostępność w mózgu.

Wskazania do stosowania Bioxetin:

 • Leczenie lęków i napadów paniki (nie jest to jednak główne wskazanie): Choć Bioxetin nie jest przede wszystkim lekiem stosowanym w leczeniu lęków i napadów paniki, w niektórych przypadkach może być stosowany jako terapia wspomagająca.
 • Leczenie ciężkiej depresji – Depresja jest zaburzeniem afektywnym charakteryzującym się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań, zmianami w apetycie, sennością oraz uczuciem beznadziejności. Bioxetin, poprzez zwiększenie poziomu serotoniny, pomaga w regulacji nastroju, co prowadzi do poprawy ogólnego samopoczucia pacjenta. Zwykle wymagane jest kilka tygodni terapii, zanim osiągnięty zostanie pełen efekt terapeutyczny.
 • Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są charakteryzowane przez niepożądane, nawracające myśli (obsesje) oraz czynności, które osoba czuje się zmuszona wykonać (kompulsje), aby złagodzić niepokój. Bioxetin, wpływając na poziom serotoniny, nasilenie obsesji i kompulsji, co prowadzi do złagodzenia objawów zaburzenia. Leczenie OCD zazwyczaj wymaga dłuższego czasu niż terapia depresji, a pełne efekty terapeutyczne mogą być osiągnięte dopiero po kilku miesiącach regularnego stosowania leku. Warto podkreślić, że Bioxetin jest zwykle przepisywany jako uzupełnienie terapii behawioralnej, a nie jako jedyny sposób leczenia.
 • Leczenie bulimii – Bulimia jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami obżarstwa, a następnie zachowaniami kompensacyjnymi, takimi jak wymioty, stosowanie środków przeczyszczających czy nadmierne ćwiczenia. Bioxetin pomaga w leczeniu bulimii poprzez wpływ na mechanizmy mózgowe związane z kontrolą apetytu i impulsów, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości napadów obżarstwa i zachowań kompensacyjnych. W przypadku bulimii, lek jest często stosowany jako uzupełnienie leczenia psychologicznego, takiego jak terapia poznawczo-behawioralna.

Warto zauważyć, że w każdym przypadku stosowania Bioxetin, dawka i długość terapii są indywidualnie dostosowywane przez lekarza prowadzącego. Ponadto, lek może być przepisywany jako uzupełnienie innych metod leczenia, takich jak terapia psychologiczna, w zależności od potrzeb pacjenta.

Przeciwwskazania i środki ostrożności dla Bioxetin

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje zawarte w preparacie: stosowanie Bioxetin jest przeciwwskazane u osób uczulonych na fluoksetynę, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową lub stearynian magnezu.

Środki ostrożności:

 • Drgawki i padaczka: Stosowanie Bioxetin u pacjentów z historią napadów drgawkowych lub niekontrolowaną padaczką powinno odbywać się z dużą ostrożnością. W przypadku wystąpienia drgawek, terapia powinna zostać przerwana.
 • Epizody manii: Osoby z epizodami manii w wywiadzie powinny zachować ostrożność podczas stosowania Bioxetin. W przypadku wystąpienia objawów manii, leczenie należy natychmiast przerwać.

Interakcje z innymi lekami:

 1. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO): Stosowanie Bioxetin jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO (np. moklobemid, selegilina). Po zakończeniu terapii nieodwracalnymi inhibitorami MAO należy odczekać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia fluoksetyną, a po zakończeniu leczenia fluoksetyną odczekać co najmniej 5 tygodni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO.
 2. Leki serotoninergiczne: Stosowanie Bioxetin jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inne leki o działaniu serotoninergicznym (np. tryptany, tramadol).
 3. Leki metabolizowane przez izoenzym CYP2D6: Bioxetin może wpływać na metabolizm leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 (np. karbamazepina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), fenytoiny oraz soli litu. Równoczesne stosowanie tych leków z Bioxetin może prowadzić do interakcji.
 4. Preparaty ziołowe z zielem dziurawca zwyczajnego: Przeciwwskazane jest stosowanie preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego równocześnie z Bioxetin.
 5. Doustne leki przeciwzakrzepowe: Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania Bioxetin z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Alkohol: Choć nie zaobserwowano zmiany stężenia fluoksetyny przy równoczesnym spożyciu alkoholu, zaleca się unikanie alkoholu podczas leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, jakim jest Bioxetin.

Ciąża: Bioxetin może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. U noworodków, których matki stosowały lek w trzecim trymestrze ciąży lub przed porodem, zaobserwowano częstsze występowanie drażliwości, drżenia, zmniejszonego napięcia mięśniowego, nieutulonego płaczu, problemów ze ssaniem lub snem. Badania wskazują także na wzrost ryzyka przetrwałego nadciśnienia płucnego, wad serca i dużych naczyń u noworodka.

Karmienie piersią: Substancje zawarte w Bioxetin przenikają do mleka matki, co może prowadzić do działań niepożądanych u dziecka. Należy rozważyć przerwanie karmienia piersią podczas terapii. Jeśli to niemożliwe, można rozważyć stosowanie najniższej skutecznej dawki Bioxetin w okresie laktacji.

Płodność: Fluoksetyna może mieć przejściowy wpływ na jakość nasienia, ale nie stwierdzono negatywnego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie zaobserwowano negatywnego wpływu fluoksetyny na zdolności psychomotoryczne, jednak przed rozpoczęciem wykonywania czynności stwarzających zagrożenie, takich jak prowadzenie pojazdu lub obsługa maszyny, należy ocenić indywidualną reakcję na lek.

Dawkowanie Bioxetin

Decyzję o odpowiedniej dawce leku Bioxetin podejmuje lekarz prowadzący, a dawkowanie zależy od przyczyny, dla której zdecydowano o konieczności rozpoczęcia terapii.

 • Leczenie depresji: Zwykle dawka wynosi 20 mg na dobę. Po około 3-4 tygodniach leczenia, stan pacjenta powinien zostać oceniony, a dawkowanie dostosowane w razie potrzeby. Jeśli oczekiwane efekty terapeutyczne nie zostały osiągnięte, można stopniowo zwiększyć dawkę pod kontrolą lekarza, nie przekraczając maksymalnej dawki 60 mg na dobę. Czas trwania leczenia w epizodach depresji powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Terapia rozpoczyna się również od dawki 20 mg, jednak w tym przypadku ocena efektów leczenia przeprowadzana jest już po 2 tygodniach. Wówczas można rozważyć zwiększenie dawki leku, maksymalnie do 60 mg na dobę. Ocena stanu pacjenta dokonywana jest regularnie, a jeśli nie zaobserwowano oczekiwanej poprawy w ciągu 10 tygodni, wówczas konieczne jest rozważenie, czy dalsza terapia jest celowa.
 • Leczenie bulimii: Początkowa dawka leku wynosi 60 mg na dobę, przy czym maksymalna dawka w tym przypadku wynosi 80 mg.

Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i dostosowywać dawkowanie zgodnie z jego wytycznymi oraz regularnie oceniać stan pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Bioxetin

Bioxetin i Inhibitory MAO – Bioxetin nie powinien być stosowany razem z nieodwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami MAO (np. iproniazyd), gdyż może to prowadzić do ciężkich reakcji, w tym zespołu serotoninowego. W przypadku inhibitorów MAO typu A (linezolid, chlorek metylotioninowy, moklobemid), ich stosowanie z Bioxetinem jest możliwe tylko pod ścisłą kontrolą lekarza.

Bioxetin i Metoprolol – Podczas leczenia Bioxetinem nie wolno stosować metoprololu w niewydolności serca.

Bioxetin i Leki na Serce – Bioxetin może oddziaływać na leki sercowe, takie jak flekainid, propafenon, nebiwolol, enkainid, atomoksetyna, karbamazepina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, rysperydon, oraz niektóre leki przeciwarytmiczne.

Bioxetin i Tamoksyfen – Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Bioxetinu z tamoksyfenem, stosowanym w leczeniu raka piersi.

Bioxetin i Trójpierścieniowe Antydepresanty – Bioxetin może wpływać na działanie trójpierścieniowych antydepresantów, takich jak imipramina, dezypramina, i amitryptylina.

Bioxetin i Fenytoina – Bioxetin może wpływać na stężenie fenytoiny we krwi, co wymaga większej ostrożności i częstszych kontroli.

Bioxetin i Lit/Tryptofan/Leki Opioidowe – Wzrasta ryzyko zespołu serotoninowego przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z Bioxetinem.

Bioxetin i Klozapina – Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia.

Bioxetin i Leki Przeciwzakrzepowe – Bioxetin może wpływać na działanie warfaryny, kwasu acetylosalicylowego oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Bioxetin i Cyproheptadyna – Może zmniejszać przeciwdepresyjne działanie Bioxetinu.

Bioxetin i Leki Obniżające Poziom Sodu we Krwi – Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Bioxetinu z lekami takimi jak desmopresyna, karbamazepina i okskarbazepina.

Bioxetin i Leki Obniżające Próg Drgawkowy – Bioxetin może oddziaływać z lekami obniżającymi próg drgawkowy, np. fenotiazynami, butyrofenonami, meflochiną, chlorochiną, bupropionem, tramadolem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bioxetin

Skutki uboczne leku Bioxetin

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

 • Nudności: Mogą pojawić się podczas pierwszych dni leczenia. Zazwyczaj ustępują same po kilku dniach.
 • Biegunka: Występuje u niektórych pacjentów, ale zazwyczaj mija po kilku dniach.
 • Suchość w ustach: Działanie to wynika z efektu antycholinergicznego leku.

Zaburzenia snu:

 • Bezsenność: Niektórzy pacjenci mogą mieć trudności z zasypianiem.
 • Niepokój, pobudzenie: Może wystąpić szczególnie na początku leczenia.

Zaburzenia seksualne:

 • Zmniejszenie libido, opóźnione orgazmy lub brak orgazmów, problemy z erekcją.

Zaburzenia psychiczne:

 • Myśli samobójcze: Mogą wystąpić szczególnie u młodzieży i młodych dorosłych. Wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem.
 • Agitacja, niepokój.

Zmiany w apetycie i wadze:

 • Utrata wagi na początku terapii lub przyrost wagi w dłuższym okresie czasu.

Inne:

 • Zmęczenie, uczucie osłabienia.
 • Zawroty głowy.
 • Wysypka skórna.
 • Niepokojące marzenia senne.
 • Zwiększone krwawienie, np. podczas menstruacji lub po skaleczeniu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bioxetin

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Bioxetin?

Bioxetin pomaga w terapii różnych zaburzeń psychicznych, takich jak ciężka depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz bulimia.

Czy Bioxetin uzależnia?

Nie ma dowodów na to, że Bioxetin jest uzależniający, jednak jego nagłe odstawienie może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.

Czy Bioxetin zmniejsza apetyt?

Nie ma dowodów na to, że Bioxetin jest uzależniający, jednak jego nagłe odstawienie może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.

Po jakim czasie zaczyna działać Bioxetin?

Efekt terapeutyczny Bioxetinu zazwyczaj pojawia się po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Czy Bioxetin uspokaja?

Bioxetin działa głównie na poziomie neuroprzekaźnika serotoniny i może pomóc w regulacji nastroju, ale nie jest typowym lekiem uspokajającym.

Czy lek Bioxetin jest bezpieczny?

Bioxetin jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, jednak może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Czy po Bioxetinie się tyje?

Jest możliwe, że przyjmowanie Bioxetinu może prowadzić do przyrostu masy ciała u niektórych pacjentów.

Czy przy Bioxetinie można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Bioxetinem ze względu na możliwość wzajemnego oddziaływania tych substancji.

Jak odstawić lek Bioxetin?

Odstawienie leku Bioxetin powinno odbywać się stopniowo pod nadzorem lekarza, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych.

Czy Bioxetin uzależnia?

Nie ma dowodów na to, że Bioxetin jest uzależniający, jednak jego nagłe odstawienie może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.

Czy Bioxetin jest na receptę?

Tak, Bioxetin jest lekiem na receptę.

Czy Bioxetin to psychotrop?

Tak, Bioxetin to psychotropowy lek stosowany w terapii zaburzeń psychicznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bioxetin ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluoxetinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel

Zamienniki dla leku Bioxetin

Fluxemed.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2024