Bioracef

Bioracef to antybiotyk z grupy cefalosporyn dostępny w tabletkach powlekanych o różnych dawkach (125 mg, 250 mg, 500 mg). Przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia. Lek ten skutecznie zwalcza bakterie powodujące zakażenia różnego rodzaju, takie jak: zakażenia gardła, zatok, ucha środkowego, płuc, klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich. Bioracef jest również stosowany w leczeniu wczesnej postaci boreliozy.

Działanie Bioracef

Bioracef, czyli cefuroksym, jest antybiotykiem należącym do drugiej generacji cefalosporyn. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do ich śmierci. Cefuroksym jest skuteczny przeciwko wielu szczepom bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym wielu szczepom produkującym beta-laktamazę, enzym, który niszczy niektóre antybiotyki.

Wskazania do stosowania Bioracef

Lek Bioracef, zawierający cefuroksym, jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Znajduje zastosowanie w leczeniu różnych typów zakażeń bakteryjnych, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 5 lat. Poniżej opisano wskazania do jego stosowania:

 • Zakażenia gardła: Bioracef może być stosowany do zwalczania infekcji gardła, które są często spowodowane przez bakterie.
 • Zakażenia zatok: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń zatok, które są często wywoływane przez bakterie.
 • Zakażenia ucha środkowego: Bioracef jest stosowany do leczenia zakażeń ucha środkowego, które są często wynikiem infekcji bakteryjnej.
 • Zakażenia płuc lub klatki piersiowej: Lek może być stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc.
 • Zakażenia układu moczowego: Bioracef jest często wykorzystywany do leczenia zakażeń układu moczowego, które są zazwyczaj wywołane przez bakterie.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, które są często wywoływane przez bakterie.
 • Wczesna postać choroby z Lyme: Bioracef może być stosowany do leczenia wczesnej postaci boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze. Lek zwalcza bakterie Borrelia burgdorferi, które są przyczyną tej choroby.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Bioracef

Przeciwwskazania do stosowania Bioracef:

 • Uczulenie na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Występowanie ciężkiej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwości) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych, takich jak penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Bioracef:

 • Tabletki powlekane Bioracef nie powinny być rozdrabniane, co oznacza, że lek nie jest odpowiedni dla osób, które mają trudności z połykaniem tabletek.
 • Podczas leczenia Bioracefem pacjent powinien być obserwowany pod kątem występowania reakcji uczuleniowych, zakażeń grzybiczych (np. drożdżakami) i ciężkiej biegunki (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), co pomoże zmniejszyć ryzyko powikłań.
 • Bioracef może wpływać na wyniki niektórych badań krwi, w tym na testy wykrywające cukier we krwi i test Coombsa.
 • Lek może oddziaływać z innymi lekami, w tym lekami zmniejszającymi ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy), probenecydem oraz doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (antykoagulantami).
 • Bioracef powinien być przyjmowany po posiłku, co zwiększa skuteczność leczenia.
 • Przed zastosowaniem leku w czasie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
 • Bioracef może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Bioracef?

Dawkowanie dla dorosłych: Zwykle stosowana dawka leku Bioracef wynosi od 250 mg do 500 mg, podawana dwa razy na dobę. Dawka zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dawkowanie dla dzieci powyżej 5 lat: Dawkowanie leku Bioracef dla dzieci wynosi od 10 mg/kg masy ciała (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/kg masy ciała (nie więcej niż 250 mg), podawane dwa razy na dobę. Dawka zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Lekarz może zmienić dawkę początkową lub zdecydować o konieczności przeprowadzenia więcej niż jednego cyklu leczenia, w zależności od choroby i reakcji pacjenta na leczenie.

Dla pacjentów z chorobami nerek: Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku. W takim przypadku pacjent powinien poinformować lekarza o swoim stanie.

Sposób podawania: Tabletki Bioracef należy połknąć w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić – może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Bioracef: Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Bioracef, może dojść do zaburzeń neurologicznych, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Pominięcie dawki leku Bioracef: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bioracef: Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Z czym nie łączyć leku Bioracef

Bioracef i leki zobojętniające kwas żołądkowy – Leki zobojętniające kwas żołądkowy, stosowane w leczeniu zgagi, mogą wpływać na skuteczność leku Bioracef. Może to prowadzić do zmniejszenia absorpcji Bioracef z przewodu pokarmowego, co wpływa na efektywność leczenia.

Bioracef i Probenecyd – Probenecyd może wpływać na wydalanie Bioracef z organizmu. Jego stosowanie razem z Bioracef może prowadzić do zwiększonego stężenia Bioracef w organizmie, co może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Bioracef i doustne leki przeciwzakrzepowe – Leki antykoagulanty, stosowane w celu zapobiegania zakrzepom krwi, mogą wejść w interakcje z Bioracef. Stosowanie tych leków razem z Bioracef może wpływać na ich efektywność i bezpieczeństwo, zwiększając ryzyko krwawień lub zakrzepów.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bioracef

Skutki uboczne leku Bioracef

Reakcje alergiczne i skórne

 • Rozległa wysypka, wysoka temperatura, i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek) mogą świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej. Objawy te wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Ból w klatce piersiowej może być nietypowym objawem alergicznym, potencjalnie wskazującym na zespół Kounisa, który jest alergiczną reakcją mogącą prowadzić do zawału serca.
 • Ciężkie reakcje alergiczne obejmujące wypukłą, swędzącą wysypkę i obrzęk twarzy lub ust, mogące utrudniać oddychanie, są sygnałem do niezwłocznego działania.
 • Zmiany skórne z pęcherzami przypominające małe pierścienie z ciemną plamką w środku, a także rozlane zmiany skórne z łuszczącym się naskórkiem, mogą być objawami zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (choroba Lyella), które stanowią pilną potrzebę konsultacji medycznej.

Zakażenia grzybicze

 • Nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) może prowadzić do zakażeń grzybiczych, takich jak pleśniawki, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu antybiotyków. Objawy zakażeń grzybiczych wymagają konsultacji z lekarzem w celu dostosowania leczenia.

Problemy żołądkowo-jelitowe

 • Ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) charakteryzuje się biegunką z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką. Wystąpienie takich objawów wymaga natychmiastowego skontaktowania się z opieką medyczną.

Reakcja Jarischa-Herxheimera

 • Podczas leczenia choroby z Lyme (boreliozy) wysoka temperatura, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka mogą pojawić się jako objawy reakcji Jarischa-Herxheimera, która zwykle ustępuje w ciągu kilku godzin do doby.

Częste działania niepożądane

Dość często, chociaż nie u wszystkich pacjentów, mogą wystąpić:

 • Zakażenia grzybicze, ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, ból żołądka, które są zazwyczaj łagodne, ale jeśli utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia) i aktywności enzymów wątrobowych może pojawić się w wynikach badań krwi i powinno być monitorowane.

Niezbyt częste działania niepożądane

Rzadziej, ale nadal możliwe, są:

 • Wymioty i wysypki skórne, które mogą wymagać konsultacji lekarskiej, jeśli są uciążliwe lub nie ustępują.
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi (komórki krwi odpowiedzialne za krzepnięcie), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), dodatni wynik testu Coombs’a – zmiany te w wynikach badań krwi wymagają oceny lekarskiej.

Inne działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić:

 • Zażółcenie białkówek oczu lub skóry, zapalenie wątroby, które mogą wskazywać na problemy z wątrobą, oraz zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), co jest poważnym stanem wymagającym natychmiastowej opieki medycznej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bioracef

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Bioracef?

Bioracef to antybiotyk z grupy cefalosporyn, który jest używany do leczenia różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Może być stosowany w leczeniu zakażeń układu oddechowego, moczowego, skóry, tkanek miękkich, układu kostno-stawowego, układu nerwowego oraz infekcji ucha.

Czy lek Bioracef jest na anginę?

Tak, Bioracef, będący antybiotykiem z grupy cefalosporyn, może być stosowany do leczenia anginy, czyli zapalenia migdałków podniebiennych, często wywołanego przez bakterie. Decyzję o zastosowaniu tego konkretnego leku podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta, rodzaj zakażenia oraz potencjalne interakcje i skutki uboczne.

Z jakiej grupy antybiotyków jest Bioracef?

Bioracef należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami. Jest to cefalosporyna II generacji, której działanie polega na zakłócaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do śmierci mikroorganizmu.

Czy Zinnat i Bioracef to to samo?

Zinnat i Bioracef to nie to samo, ale oba są antybiotykami należącymi do grupy cefalosporyn drugiej generacji. W obu przypadkach substancją czynną jest cefuroksym, ale mogą się różnić formą podania, dawkowaniem i marką.

Czy przy antybiotyku Bioracef to można pić alkohol?

Generalnie, zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia antybiotykiem, takim jak Bioracef (cefuroksim). Alkohol może potęgować niepożądane efekty leku oraz obciążać wątrobę, która jest odpowiedzialna za metabolizowanie leków. Dodatkowo, alkohol może wpływać na skuteczność leku i stan zdrowia pacjenta.

Czy antybiotyk Bioracef jest bezpieczny?

Bioracef, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, ale nie u wszystkich pacjentów one wystąpią. Bezpieczeństwo stosowania Bioracef, jak każdego innego leku, zależy od indywidualnej tolerancji, stanu zdrowia pacjenta, a także od prawidłowego stosowania leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy antybiotyk Bioracef można rozpuścić?

Tabletki Bioracef nie są przeznaczone do rozpuszczania. Należy je połknąć w całości, popijając wodą. Rozpuszczanie, kruszenie czy dzielenie tabletek może wpłynąć na skuteczność leku i zwiększyć ryzyko skutków ubocznych. Jeżeli masz trudności z połknięciem tabletek, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Bioracef jest na receptę?

Tak, Bioracef jest lekiem na receptę.

Po jakim czasie zaczyna działać antybiotyk Bioracef?

Czas, po którym Bioracef zaczyna działać, może różnić się w zależności od różnych czynników, takich jak rodzaj i ciężkość infekcji. Zwykle jednak efekty terapeutyczne antybiotyków, takich jak Bioracef, zaczynają być zauważalne po 1-3 dniach od rozpoczęcia leczenia.

Czy lek Bioracef zawiera penicylinę?

Nie, Bioracef nie zawiera penicyliny. Jego aktywnym składnikiem jest cefuroksim, który należy do grupy antybiotyków zwanej cefalosporynami. Jednak osoby uczulone na penicyliny mogą być również uczulone na cefuroksim z powodu potencjalnych reakcji krzyżowych.

Czy Bioracef jest skuteczny?

Tak, Bioracef jest skutecznym antybiotykiem, należącym do grupy cefalosporyn drugiej generacji. Jego skuteczność zależy jednak od rodzaju infekcji i wrażliwości bakterii na cefuroksim, aktywny składnik leku. Zawsze należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można brać Bioracef?

Czas leczenia antybiotykiem Bioracef zależy od rodzaju i ciężkości infekcji, ale zazwyczaj wynosi od 7 do 14 dni. W przypadku niektórych poważniejszych infekcji leczenie może trwać dłużej. Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza i dokończyć cały przepisany cykl leczenia, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej.

Co ile godzin brać Bioracef?

Lek Bioracef zazwyczaj jest przepisywany do przyjmowania dwa razy na dobę, co oznacza, że powinien być zażywany co 12 godzin. Ważne jest, aby przyjmować dawki w równych odstępach czasu, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Czy Bioracef jest na zapalenie oskrzeli?

Tak, antybiotyk Bioracef, zawierający cefuroksym, może być stosowany w leczeniu bakteryjnego zapalenia oskrzeli. Decyzję o jego stosowaniu powinien jednak zawsze podejmować lekarz, z uwzględnieniem specyfiki infekcji i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Co zamiast Bioracefu?

Bioracef należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami. Jest to cefalosporyna II generacji, której działanie polega na zakłócaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do śmierci mikroorganizmu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bioracef? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCefuroximum axetilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024