Berodual

Berodual jest to lek, który stosuje się w leczeniu chorób, którym towarzyszy skurcz oskrzeli takich jak astma oskrzelowa czy przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Działanie Berodual

Lek Berodual jest preparatem wziewnym, który zapobiega stanom spastycznym oskrzeli. Dodatkowo rozszerza on oskrzela i ułatwia swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany jest w leczeniu i profilaktyce chorób, które przebiegają wraz ze skurczem oskrzeli takich jak astma oskrzelowa i przewlekłe zapalenie oskrzeli (z rozedmą płuc oraz bez rozedmy płuc). Działanie preparatu występuje już po kilku minutach od zastosowania i utrzymuje się przez kolejnych 6-8 godzin.

Wskazania do stosowania leku Berodual

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Berodual może być stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z POChP, takich jak duszność, kaszel i świszczący oddech. Lek może pomóc w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych, poprawiając funkcjonowanie płuc.
 • Astma oskrzelowa: Berodual może być stosowany jako lek doraźny, który zapewnia szybką ulgę w objawach duszności i skurczach oskrzeli związanych z astmą. Jest szczególnie pomocny, gdy inne leki rozszerzające oskrzela, takie jak krótkodziałające beta2-agonisty (np. salbutamol), nie przynoszą wystarczającej ulgi.
 • Ostre napady astmy: W niektórych przypadkach, Berodual może być stosowany podczas ostrego ataku astmy, kiedy potrzebna jest szybka i skuteczna interwencja, aby rozszerzyć oskrzela i przywrócić normalne oddychanie.
 • Astma wysiłkowa: Berodual może być używany profilaktycznie przed wysiłkiem fizycznym, aby zapobiec lub zmniejszyć objawy duszności i skurczów oskrzeli spowodowanych wysiłkiem.
 • Inne przewlekłe choroby układu oddechowego związanego z obstrukcją dróg oddechowych: Berodual może być stosowany w leczeniu innych chorób, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli lub emfizema, w celu zredukowania skurczów oskrzeli i poprawy funkcji płuc.

Przeciwwskazania do stosowania leku Berodual

 • Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne składniki leku: Pacjenci, którzy mają uczulenie na fenoterol, bromek ipratropium lub którykolwiek z pozostałych składników Berodualu, nie powinni stosować tego leku. Stosowanie leku może prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, języka lub gardła, a w niektórych przypadkach nawet do reakcji anafilaktycznych.
 • Ciężka niewydolność serca: Pacjenci z ciężką niewydolnością serca powinni unikać stosowania Berodualu, ponieważ fenoterol może powodować wzrost częstości akcji serca, co z kolei może zaszkodzić pacjentom z istniejącymi problemami sercowymi.
 • Tachyarytmia: Berodual może przyspieszać rytm serca, co może być niebezpieczne dla osób z tachyarytmiami, czyli zaburzeniami rytmu serca charakteryzującymi się zbyt szybkim biciem serca. Stosowanie leku może nasilać istniejące problemy z rytmem serca.
 • Ciężka niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność przed stosowaniem Berodualu. Lek może być wydalany przez nerki, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek istnieje ryzyko, że lek może się kumulować, prowadząc do działań niepożądanych.
 • Tachyarytmia: Berodual może przyspieszać rytm serca, co może być niebezpieczne dla osób z tachyarytmiami, czyli zaburzeniami rytmu serca charakteryzującymi się zbyt szybkim biciem serca. Stosowanie leku może nasilać istniejące problemy z rytmem serca.
 • Ciężka niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność przed stosowaniem Berodualu. Lek może być wydalany przez nerki, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek istnieje ryzyko, że lek może się kumulować, prowadząc do działań niepożądanych.
 • Zawał mięśnia sercowego: Pacjenci, którzy niedawno doświadczyli zawału serca, nie powinni stosować Berodualu. Lek może zwiększać obciążenie serca, co może prowadzić do dalszych problemów u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego.
 • Wątpliwości dotyczące stosowania Berodualu u dzieci: Berodual nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6. roku życia. Dzieci w wieku poniżej 6 lat mogą być bardziej narażone na działania niepożądane i reakcje na lek, dlatego lekarz powinien ściśle monitorować stosowanie Berodualu u dzieci i ocenić korzyści i ryzyko przed zastosowaniem leku.
 • Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Berodualu w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest dobrze ustalone. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Berodualu, jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią. Lekarz oceni korzyści terapeutyczne w stosunku do potencjalnych ryzyk dla matki i dziecka.
 • Stosowanie z innymi lekami: Berodual może wchodzić w interakcje z niektórymi innymi lekami, co może prowadzić do wzajemnych działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach diety oraz lekach ziołowych, przed rozpoczęciem stosowania Berodualu.

Dawkowanie leku Berodual

Lek Berodual powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. To również lekarz ustala dawkę oraz częstotliwość stosowania preparatu.

Stosowanie u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 14. roku życia:

 • w przypadku ostrego napadu astmy najczęściej 1 ml (20 kropli) leku jest wystarczający, aby objawy o łagodnym/średnim nasileniu ustąpiły. Przy ciężkich objawach konieczne może być podanie dawki leku wynoszącej do 2,5 ml (50 kropli), dawkę do 4 ml (80 kropli) należy stosować pod nadzorem lekarskim;
 • w przypadku leczenia okresowego i długotrwałego najczęściej stosuje się 1-2 ml leku do 4 razy na dobę,
 • w przypadku umiarkowanego skurczu oskrzelu lub wentylacji sztucznej zaleca się dawkę do 0,5 ml (do 10 kropli) leku.

Stosowanie u dzieci od 6 do 14. roku życia:

 • w przypadku ostrego napadu astmy najczęściej dawka wynosząca 0,5 ml (10 kropli) leku jest wystarczająca, aby objawy ustąpiły. Przy ciężkich objawach konieczne może być podanie dawki leku wynoszącej do 2 ml (do 40 kropli), dawkę do 3 ml (do 60 kropli) należy stosować w szczególnych wypadkach i pod nadzorem lekarskim;
 • w przypadku leczenia okresowego i długotrwałego najczęściej stosuje się 0,5-1 ml (od 10 do 20 kropli) leku do 4 razy na dobę,
 • w przypadku umiarkowanego skurczu oskrzelu lub wentylacji sztucznej zaleca się dawkę do 0,5 ml leku (do 10 kropli).

Stosowanie leku u dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia (z masą ciała mniejszą niż 22 kg), może odbywać się jedynie pod stałą kontrolą lekarza. Dawkowanie leku w tej grupie wiekowej dopasowane jest do masy ciała.

Ważne informacje

To jaką dawkę leku dostarczymy zależne jest od prawidłowości przeprowadzonej inhalacji. Należy skorzystać z dostępnych instrukcji, aby w jak najlepszym stopniu opanować tę technikę inhalacji.

1 ml preparatu odpowiada 20 kroplom płynu do inhalacji z neubulizatora. 1 ml leku zawiera 0,5 mg fenoterolu oraz 0,25 mg bromku ipratropium.

Należy pamiętać, aby inhalator z lekiem rozszerzającym oskrzela o szybkim działaniu mieć zawsze przy sobie. Zadbaj o to, aby nowe opakowanie leku zawsze było przygotowane, gdy poprzednie się kończy (konieczność posiadania recepty na zakup leku).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Berodual

Niekiedy stosowanie leku Berodual wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Konieczna może być zmiana dawkowania preparatu lub też przeprowadzenie określonych badań. Do takich sytuacji zalicza się:

 • cukrzyca,
 • choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego,
 • nadczynność tarczycy,
 • guz chromochłonny nadnerczy,
 • rozrost gruczołu krokowego,
 • zwężenie szyi pęcherza moczowego,
 • predyspozycje do jaskry z zamkniętym kątem przesączania,
 • mukowiscydoza – większe ryzyko wystąpienia zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego,
 • równoległe stosowanie innych sympatykomimentyków rozszerzających oskrzela.

Przy stosowaniu leku należy zwrócić uwagę czy objawy zostają złagodzone oraz czy konieczne jest zastosowanie większej dawki leku niż dotychczas – jeżeli mimo zastosowania leku objawy nie ustępują/nie są łagodniejsze lub gdy konieczne jest stosowanie większej dawki leku niż była stosowana do tej pory należy pilnie skonsultować się z lekarzem. Może to świadczyć o pogorszeniu się kontroli astmy, a tym samym o wzroście ryzyka wystąpienia ostrego napady astmy.

Stosowanie fenoterolu oraz innych leków z grupy sympatykomimetyków może wpływać na spadek stężenia potasu w surowicy krwi co stanowi zagrożenie dla zdrowia. W wyniku hipokaliemii mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca, duszności. Szczególną ostrożność w tym przypadku powinny zachować osoby stosujące leki moczopędne, chore na ciężką postać astmy, która leczona jest pochodnymi ksantyny lub kortykosteroidami. W takich sytuacjach należy być pod stałym nadzorem lekarskim i kontrolować stężenie potasu we krwi.

Z czym nie łączyć leku Berodual

Wzajemne Działanie z Agonistami Beta-2-Adrenergicznymi i Berodual – Jednoczesne stosowanie Berodualu z innymi agonistami beta-2-adrenergicznymi może nasilać jego działanie. Zwiększa to ryzyko działań niepożądanych, takich jak tachykardia (przyspieszone bicie serca) i drżenie mięśni.

Współdziałanie z Lekami Przeciwcholinergicznymi i Berodual – Stosowanie innych leków przeciwcholinergicznych razem z Berodualem może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność, a długoterminowe połączone stosowanie wymaga konsultacji z lekarzem.

Interakcje z Beta-Adrenolitykami i Berodual – Beta-adrenolityki, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, mogą osłabiać efekt terapeutyczny Berodualu. Może to prowadzić do nieefektywnego leczenia objawów astmy lub POChP.

Połączenie z Kortykosteroidami, Teofiliną, i Lekami Moczopędnymi i Berodual – Stosowanie tych leków z Berodualem może powodować obniżenie poziomu potasu w organizmie. Zwiększa to ryzyko arytmii, szczególnie u pacjentów stosujących digoksynę lub cierpiących na hipoksję.

Użycie z Inhibitorami MAO i Trójpierścieniowymi Lekami Przeciwdepresyjnymi i Berodual – Leki te mogą nasilać działanie Berodualu. Wymagana jest szczególna ostrożność ze względu na potencjalne nasilenie działań kardiotoksycznych.

Wziewne Halogenowane Leki Anestetyczne i Berodual – Stosowanie leków takich jak halotan, trichloroetylen i enfluran może nasilić działanie kardiotoksyczne Berodualu, zwłaszcza nieregularne bicie serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Berodual

Skutki uboczne leku Berodual

Stosowanie leku Berodual może powodować działania niepożądane, tak jak inne leki o podobnym działaniu. Poniżej przedstawiono te skutki uboczne w sposób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. W przypadku wystąpienia poważnych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Rzadkie, ale poważne objawy:

Reakcje alergiczne o ciężkim przebiegu:

 • opuchlizna ust, języka, gardła utrudniająca oddychanie i przełykanie,
 • duszność,
 • skurcz oskrzeli,
 • niskie ciśnienie krwi,
 • wstrząs.

Inne objawy:

 • podwyższona aktywność nerwowa,
 • suchość w ustach,
 • drżenie mięśni,
 • kołatanie serca,
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • przyspieszone bicie serca,
 • podrażnienie dróg oddechowych,
 • kaszel,
 • zapalenie gardła,
 • zapalenie górnych dróg oddechowych,
 • nudności,
 • wymioty,
 • zaparcia,
 • biegunka,
 • zatrzymanie moczu,
 • wzmożone pocenie się,
 • osłabienie,
 • rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, ból oka (po dostaniu się leku do oka). Objawy takie jak dyskomfort/ból oka, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa, kolorowe widzenie współistniejące z występującym zaczerwienieniem oczu powinny być przyczyną natychmiastowego kontaktu z lekarzem (ryzyko wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem przesączania);
 • nagły i silny skurcz oskrzeli (w przypadku wystąpienia takiego skurczu oskrzeli należy zaprzestać stosowania leku, zastosować inny lek wziewny o szybkim działaniu, który rozszerza oskrzela i zasięgnąć porady lekarskiej):

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Berodual

Pytania naszych Pacjentów

Na jaki kaszel jest Berodual?

Berodual jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu o charakterze skurczowym, zwłaszcza w przypadku chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Czy Berodual to lek sterydowy?

Nie, Berodual nie jest lekiem sterydowym.

Czy Berodual wzmaga kaszel?

Nie, Berodual nie powinien wzmagać kaszlu, ale może być stosowany w celu złagodzenia kaszlu o charakterze skurczowym, który towarzyszy chorobom układu oddechowego takim jak astma oskrzelowa i POChP.

Kiedy podaje się Berodual?

Berodual jest podawany w leczeniu objawów chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, zwłaszcza w przypadku kaszlu o charakterze skurczowym, który towarzyszy tym chorobom.

Czy Berodual jest na receptę?

Tak, Berodual jest lekiem na receptę.

Kiedy Berodual a kiedy Nebbud?

Berodual i Nebbud to dwa różne leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Berodual działa jako lek rozszerzający oskrzela, blokując receptory beta-2 adrenergiczne, co powoduje rozluźnienie mięśni oskrzeli i zwiększenie przepływu powietrza do płuc. Z kolei, Nebbud to lek mukolityczny, który pomaga rozrzedzić i usunąć zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę. Decyzja o wyborze między Berodual a Nebbud zależy od indywidualnej oceny lekarza i charakteru choroby. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie obu leków w celu uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego.

Czy Berodual można stosować na noc?

Tak, Berodual można stosować na noc, jeśli lekarz zalecił takie stosowanie w ramach leczenia chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Kiedy poprawa po Berodual?

Czas, w jakim następuje poprawa po zażyciu Berodualu, zależy od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta i nasilenia choroby układu oddechowego, ale zwykle efekt leku pojawia się w ciągu kilku minut.

Czy Berodual na zapalenie oskrzeli?

Berodual może być stosowany w leczeniu objawów zapalenia oskrzeli, takich jak kaszel, duszność i skurcz oskrzeli.

Do której godziny inhalację z Berodualu?

Zaleca się stosowanie Berodualu zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj inhalacje z Berodualu można stosować 1-3 razy dziennie, ale godzina nie jest ściśle określona i zależy od indywidualnego planu leczenia.

Ile powinna trwać inhalacja Berodual?

Czas inhalacji Berodualu zależy od zaleceń lekarza i formy leku. Zazwyczaj zaleca się 1-2 dawki leku za jednym wdechem i utrzymanie oddechu na kilka sekund, co może trwać około 5-10 sekund.

Czy Berodual jest na katar?

Berodual nie jest skutecznym lekiem na katar, ponieważ katar jest objawem stanu zapalnego błony śluzowej nosa, a nie dróg oddechowych. Berodual jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), a nie kataru.

Czy po Berodualu trzeba myć zęby?

Berodual jest lekiem, który podawany jest drogą inhalacyjną, co oznacza, że lek nie powinien bezpośrednio wpływać na zęby. Jednakże, zaleca się dokładne umycie jamy ustnej po inhalacji, aby usunąć pozostałości leku i uniknąć podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.

Czy Berodual trzeba rozcieńczać?

Berodual występuje w dwóch formach: aerozolu do inhalacji oraz roztworu do nebulizacji. Aerozol do inhalacji nie wymaga rozcieńczania, a roztwór do nebulizacji należy rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami lekarza przed inhalacją.

Co lepsze Berodual czy Pulmicort?

Berodual (zawierający ipratropium i fenoterol) oraz Pulmicort (zawierający budezonid) to dwa różne leki stosowane w leczeniu chorób dróg oddechowych. Berodual działa szybko, rozszerzając oskrzela i łagodząc objawy, natomiast Pulmicort działa powoli, zmniejszając stan zapalny w oskrzelach. Ostatecznie, który lek jest lepszy zależy od indywidualnego przypadku i zaleceń lekarza. W niektórych przypadkach stosuje się oba leki jednocześnie.

Kiedy Berodual, a kiedy Ventolin?

Berodual (zawierający ipratropium i fenoterol) oraz Ventolin (zawierający salbutamol) to dwa różne leki stosowane w leczeniu chorób dróg oddechowych. Berodual zazwyczaj stosuje się w przypadku astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), ponieważ zawiera dwa składniki czynne, które działają szybko, rozszerzając oskrzela i łagodząc objawy. Ventolin stosuje się przede wszystkim w przypadku astmy oskrzelowej i innych chorób dróg oddechowych, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli. Ventolin zawiera salbutamol, który działa jako beta-agonista, pobudzając receptory beta-adrenergiczne w oskrzelach i powodując ich rozszerzenie. Ostatecznie, który lek jest stosowany zależy od indywidualnego przypadku i zaleceń lekarza.

Ile czasu może być otwarty Berodual?

Berodual w postaci aerozolu do inhalacji jest wrażliwy na wilgoć i powinien być przechowywany w zamkniętym opakowaniu, aby uniknąć narażenia na wilgoć z powietrza. Po otwarciu, zaleca się zużyć inhalator w ciągu 3 miesięcy. Po upływie tego czasu, lek może utracić swoją skuteczność i nie powinien być stosowany.

Ile razy można robić inhalację z Berodualu?

Liczba inhalacji z Berodualu zależy od zaleceń lekarza i indywidualnego planu leczenia. Zazwyczaj zaleca się stosowanie Berodualu 1-3 razy dziennie, w zależności od nasilenia objawów choroby dróg oddechowych. Nie należy przekraczać zaleconej dawki i częstotliwości inhalacji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Berodual? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023