Benlek

Benlek to lek na receptę, który zawiera trzy składniki aktywne: metamizol, witaminę B1 oraz kofeinę. Jest zalecany do stosowania w przypadku silnego bólu o różnym pochodzeniu, jak również przy gorączce, kiedy stosowanie innych leków jest niewskazane lub okazało się nieskuteczne.

Działanie Benlek

Lek Benlek zawiera trzy substancje czynne: metamizol, kofeinę i witaminę B1 (tiaminę), które mają różnorodne działanie farmakodynamiczne.

Metamizol to lek z grupy przeciwbólowych i przeciwgorączkowych pirazolonów. Jego dokładny mechanizm działania nie jest całkowicie zrozumiany, ale przypuszcza się, że może wiązać się z hamowaniem cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, podobnie jak działają niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Metamizol prawdopodobnie pobudza również uwalnianie endorfin, obniża poziom endogennego pyrogenu i wpływa bezpośrednio na ośrodek termoregulacyjny w podwzgórzu. Jego aktywny metabolit, 4-MAA, jest około 40 razy bardziej skuteczny w hamowaniu cyklooksygenazy w porównaniu z metamizolem.

Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które jest silniejsze niż działanie kwasu acetylosalicylowego, indometacyny czy paracetamolu. Metamizol, w przeciwieństwie do opiatów, nie działa depresyjnie na ośrodek oddechowy, nie wpływa na perystaltykę jelit i nie powoduje zaparć. Nie obserwuje się u niego potencjału uzależniającego.

Kofeina działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy i może mieć również działanie przeciwbólowe. Tiamina (witamina B1) wpływa na metabolizm jako składnik wielu enzymów, w tym kokarboksylazy, ułatwiając metabolizm węglowodanów. Przez dekarboksylację wielu kwasów korzystnie wpływa na procesy zapalne w układzie nerwowym.

Skuteczność działania przeciwbólowego metamizolu jest bardzo wysoka i ustępuje jedynie działaniu opiatów. Metamizol jest szczególnie zalecany w przypadkach, w których stosowanie opiatów jest przeciwwskazane. Nie wywołuje on uzależnienia, a obawy związane z dyskrazjami, takimi jak agranulocytoza, trombocytopenia czy anemia aplastyczna, są rzadko spotykane i występują rzadziej niż w przypadku innych NLPZ.

Po podaniu doustnym, metamizol ulega szybkiej hydrolizie do aktywnego metabolitu 4-MAA, który jest dalej metabolizowany w wątrobie do innych aktywnych metabolitów. Kofeina jest natychmiast wchłaniana i metabolizowana w wątrobie. Tiamina po wchłonięciu jest natychmiast metabolizowana.

Metamizol, kofeina i ich metabolity są eliminowane przez nerki. Nadmiar tiaminy jest również wydzielany przez nerki.

Badania przedkliniczne wykazały pewne potencjalne efekty uboczne związane z przyjmowaniem metamizolu, kofeiny i tiaminy, jednak ich toksyczność wydaje się być stosunkowo niska, a potencjał rakotwórczy jest niepewny. W przypadku długotrwałego stosowania należy jednak zachować ostrożność.

Wskazania do stosowania Benlek

Benlek jest lekiem stosowanym do łagodzenia bólu o różnej etiologii oraz w celu obniżenia gorączki. Wykorzystuje się go przede wszystkim w sytuacjach, kiedy inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe okazują się nieskuteczne. Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania do stosowania Benlek:

 • Ból o różnym pochodzeniu: Benlek jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów bólu, w tym bólów głowy, zębów, mięśni, stawów, nerwobóli, bólów menstruacyjnych, a także bólów po urazach czy zabiegach chirurgicznych. Składnik przeciwbólowy, metamizol, jest silnym lekiem przeciwbólowym, który jest szczególnie skuteczny w przypadku silnego, ostrego bólu.
 • Gorączka: Benlek jest również stosowany do obniżania gorączki, kiedy inne leki przeciwgorączkowe, takie jak paracetamol czy ibuprofen, nie przynoszą oczekiwanych efektów. Metamizol w preparacie ma działanie przeciwgorączkowe.
 • Migrena: Kofeina zawarta w Benlek jest często wykorzystywana w leczeniu migreny. Potrafi zwiększyć skuteczność innych leków przeciwbólowych i przeciwmigrenowych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Benlek

Przeciwwskazania do stosowania Benlek

Benlek jest przeciwwskazany u pacjentów z:

 • Uczuleniem na składniki leku: metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon), tiaminę i kofeinę.
 • Zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen.
 • Zaburzeniami czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmianami w obrazie morfologicznym krwi, takie jak leukopenia, agranulocytoza, lub niedokrwistość.
 • Stosowaniem leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon).
 • Ostrą niewydolnością nerek lub wątroby, ostrą porfirią wątrobową.
 • Wrodzonym brakiem dehydrogenazy 6-glukozofosforanowej.
 • Benlek jest również przeciwwskazany podczas ciąży, karmienia piersią oraz u dzieci i młodzieży.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Benlek, należy omówić z lekarzem w przypadkach:

 • Alergii na pokarm, leki lub inny rodzaj alergii.
 • Upośledzenia funkcji nerek i (lub) wątroby.
 • Jaskry.
 • Zaburzeń rytmu serca.
 • Bezsenności.
 • Skurczowego ciśnienia tętniczego mniejszego niż 100 mm Hg lub chorób serca i zaburzeń krążenia (np. zawał serca, choroba wieńcowa lub urazy wielonarządowe), zwężenia naczyń domózgowych, zmniejszenia objętości krwi krążącej, a także u pacjentów odwodnionych.
 • Wysokiej gorączki.
 • Choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy.
 • Astmy oskrzelowej, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok.
 • Chorób uczuleniowych, w tym atopowych, przewlekłej pokrzywki.
 • Nietolerancji na niektóre barwniki (np. tartrazyna) lub konserwanty (np. benzoesany).

Jak stosować Benlek?

Stosuj lek Benlek zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie dla dorosłych

Dawkowanie jest indywidualne i uzależnione od natężenia bólu lub gorączki oraz wrażliwości pacjenta na lek. Zawsze powinno się stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Zwykle zaleca się stosowanie od 1 do 2 tabletek, nie częściej niż trzy razy na dobę, co 6–8 godzin.

Maksymalna jednorazowa dawka doustna metamizolu (składnik aktywny w Benlek) wynosi 1 g (tj. 2 tabletki), a maksymalna dawka dobowa to 3 g (6 tabletek). Jeśli wydaje Ci się, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki przyjmuj doustnie, popijając dużą ilością płynu (np. szklanką wody). Lek powinno się stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach. Leku nie powinno się stosować dłużej niż 3 dni.

Dawkowanie dla pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów w złym stanie ogólnym i z obniżonym klirensem kreatyniny

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów w złym stanie ogólnym i z obniżonym klirensem kreatyniny (co wskazuje na zaburzenia czynności nerek) dawkę leku powinno się zmniejszyć, ze względu na spowolniony metabolizm leku.

Dawkowanie dla pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek

Pacjenci z zaburzeniami wątroby powinni unikać dużych dawek leku podawanych wielokrotnie, ponieważ wydalanie leku i jego metabolitów jest w tych stanach spowolnione. Krótkotrwałe stosowanie leku nie wymaga zmniejszenia dawki. Brak jest danych na temat długotrwałego stosowania metamizolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby i nerek.

Dawkowanie dla dzieci i młodzieży

Lek Benlek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Co zrobić, gdy zażyjesz większą niż zalecana dawkę leku Benlek

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Benlek, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie metamizolu może prowadzić do różnych niepożądanych efektów, takich jak zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, śpiączka, skąpomocz lub bezmocz, drgawki toniczno-kloniczne, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca (tachykardia), bóle brzucha, wymioty, nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia, perforacje, uszkodzenie komórek wątrobowych, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz alergiczny skurcz oskrzeli.

Co zrobić, jeśli zapomnisz przyjąć lek Benlek

Jeżeli zapomnisz przyjąć dawkę leku, nie podwajaj następnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę. Należy przyjąć następną dawkę w odpowiednim czasie, bez zwiększania dawki.

Z czym nie łączyć leku Benlek

Benlek i Pochodne Pirazolonu/Pirazolidyny – Benlek nie powinien być używany z pochodnymi pirazolonu i pirazolidyny, np. fenylobutazonem czy propyfenazonem, ze względu na ryzyko poważnych działań niepożądanych, takich jak toksyczność dla wątroby i nerek oraz zaburzenia krwiotwórcze.

Współdziałanie z Lekami Przeciwzakrzepowymi – Lekarz musi zostać poinformowany o stosowaniu leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny wraz z lekiem Benlek, aby zapewnić właściwe monitorowanie terapii i uniknięcie komplikacji.

Oddziaływanie z Doustnymi Lekami Przeciwcukrzycowymi – Stosowanie Benleku razem z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi wymaga szczególnej uwagi, gdyż może wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi.

Interakcje z Fenytoiną – Benlek może oddziaływać z fenytoiną, lekiem przeciwpadaczkowym, co wymaga monitorowania stężenia leku w organizmie, aby zapobiec niepożądanym efektom.

Wpływ na Sulfonamidy – Lek Benlek może wpływać na działanie sulfonamidów, antybiotyków o szerokim spektrum działania, co może zmieniać ich skuteczność.

Reakcja z Cyklosporyną i Takrolimusem – Stosowanie Benleku wraz z cyklosporyną lub takrolimusem, lekami obniżającymi odporność organizmu, może prowadzić do zmian w skuteczności tych leków.

Zalecenia Dotyczące Barbituranów – Leki z grupy barbituranów, jak fenobarbital, mogą interagować z Benlekiem, co wymaga odpowiedniej regulacji dawkowania.

Oddziaływanie z Inhibitorami MAO – Leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, stosowane w leczeniu depresji, mogą oddziaływać z Benlekiem, co wymaga ostrożności.

Interakcje z Chloropromazyną – Lek Benlek może wpływać na działanie chloropromazyny, stosowanej w leczeniu schizofrenii.

Wpływ na Leki Przeciwdepresyjne – Benlek może oddziaływać z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak lit czy sertralina, wymagając monitorowania.

Reakcje z Bupropionem – Stosowanie Benleku wraz z bupropionem, lekiem na depresję lub wspomagającym rzucanie palenia, może prowadzić do zmian w skuteczności obu leków.

Oddziaływanie z Lekami na Ciśnienie – Benlek może wpływać na działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze, np. kaptoprylu.

Interakcje z Lekami Moczopędnymi – Stosowanie leku Benlek wraz z moczopędnymi, jak triamteren, wymaga ostrożności i monitorowania.

Wpływ na Metotreksat – Benlek może oddziaływać z metotreksatem, lekiem stosowanym w terapii nowotworowej.

Reakcja z Efavirenzem – Stosowanie Benleku wraz z efawirenzem, lekiem na HIV/AIDS, wymaga szczególnej uwagi.

Oddziaływanie z Metadonem – Benlek może wpływać na działanie metadonu, stosowanego w leczeniu uzależnień.

Interakcje z Walproinianem – Stosowanie Benleku razem z walproinianem, lekiem na padaczkę lub zaburzenia afektywne, wymaga monitorowania.

Wpływ na Działanie Kwasu Acetylosalicylowego – Metamizol w Benleku może zmniejszać efektywność kwasu acetylosalicylowego, szczególnie ważnego w profilaktyce chorób serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Benlek

Skutki uboczne leku Benlek

Niezbyt często (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • Wysypka polekowa (różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa)
 • Nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego

Rzadko (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • Ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaktyczne), takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, i (lub) gardła, mogące powodować utrudnienie połykania lub oddychania
 • Ciężki skurcz oskrzeli
 • Zmiany skórne grudkowo-plamkowe
 • Leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi)

Bardzo rzadko (dotyczą od 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • Zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)
 • Zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry)
 • Pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi)
 • Agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi)
 • Astma analgetyczna, napady astmy
 • Małopłytkowość (krwiaki, krwawienia)
 • Nagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem
 • Ostra niewydolność nerek
 • Śródmiąższowe zapalenie nerek

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zmiany skórne i śluzówkowe, takie jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka
 • Wstrząs anafilaktyczny
 • Ciężkie reakcje skórne
 • Nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach
 • Uszkodzenie wątroby
 • Zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówek oczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi
 • Bóle i zawroty głowy
 • Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem
 • Czerwone zabarwienie moczu (po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu)

Zdecydowanie najważniejsze jest, aby natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek poważne objawy alergii, uszkodzenia skóry, narządów wewnętrznych, lub zaburzeń krwi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Benlek

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Benlek?

Lek Benlek to złożony preparat zawierający metamizol, witaminę B1 i kofeinę, stosowany w leczeniu silnego bólu i gorączki, gdy inne leki są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Jego działanie obejmuje przeciwbólowe i przeciwgorączkowe efekty metamizolu, stymulujące działanie kofeiny na układ nerwowy oraz korzystny wpływ witaminy B1 na procesy zapalne i przewodzenie nerwowe.

Po jakim czasie działa Benlek?

Lek Benlek, zawierający metamizol, zazwyczaj zaczyna działać w ciągu 1-2 godzin po zażyciu. Jednak czas ten może się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu i rodzaju bólu.

Czy Benlek jest na receptę?

Tak, Benlek jest na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Benlek? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMetamizolum natricum monohydricum + Thiamini hydrochloridum + Coffeinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSolinea Sp. z o.o. Sp.K.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023