Baclofen

Baclofen to lek miorelaksacyjny, stosowany głównie w przypadku spastyczności mięśniowej wynikającej z chorób ośrodkowego układu nerwowego. Lek ten działa na receptory GABA, zmniejszając napięcie mięśni. Przepisywany zgodnie z zaleceniami lekarza, jest uważany za stosunkowo bezpieczny.

Działanie Baclofen

Baclofen jest lekiem miorelaksacyjnym, który działa głównie na spastyczność mięśniową spowodowaną przez różne choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak stwardnienie rozsiane, choroby rdzeniowe lub mózgowe. Działa poprzez aktywację receptorów GABA-B, co prowadzi do zahamowania uwalniania neuroprzekaźników pobudzających, takich jak glutaminian, w synapsach nerwowych. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśniowego i poprawy ruchomości u pacjentów z zaburzeniami spastycznymi.

Baclofen może być również używany off-label w leczeniu alkoholizmu, gdyż wykazuje działanie przeciwnałogowe. Działa wtedy na układ nagrody mózgu, zmniejszając impuls do spożycia alkoholu i łagodząc objawy związane z abstynencją.

Wskazania do stosowania Baclofen

Baclofen jest stosowany głównie w leczeniu spastyczności mięśniowej, która może występować w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Wskazania do stosowania baclofenu obejmują:

 • Stwardnienie rozsiane (SM): Choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do uszkodzenia osłonek mielinowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Spastyczność mięśniowa jest jednym z najczęstszych objawów SM, a baclofen może pomóc zmniejszyć napięcie mięśniowe i poprawić ruchomość pacjentów.
 • Choroby rdzeniowe: Uszkodzenie rdzenia kręgowego może prowadzić do różnych zaburzeń, w tym porażeń i spastyczności. Baclofen może być stosowany u pacjentów z takimi schorzeniami, jak mięsak rdzenia kręgowego, zespół Brown-Séquarda czy zespół zapalny rdzenia kręgowego.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD): MPD to grupa trwałych zaburzeń ruchowych i postawy spowodowanych uszkodzeniem mózgu występującym w okresie rozwoju płodowego lub niemowlęcym. Baclofen może pomóc w leczeniu spastyczności towarzyszącej MPD, poprawiając funkcjonowanie i jakość życia pacjentów.
 • Choroba Parkinsona: Chociaż baclofen nie jest standardowym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona, może być używany w niektórych przypadkach, gdy występuje spastyczność mięśniowa lub inne objawy, które są trudne do opanowania za pomocą standardowych leków.
 • Skurcze mięśniowe związane z urazami głowy lub ośrodkowego układu nerwowego: Baclofen może być stosowany w leczeniu skurczów mięśniowych wynikających z urazów głowy, guzów mózgu, krwawień podpajęczynówkowych czy innych przyczyn.
 • Leczenie alkoholizmu (off-label): Choć to nie jest standardowe wskazanie do stosowania baclofenu, lek ten może być używany off-label w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Działa na układ nagrody mózgu, zmniejszając impuls do spożycia alkoholu i łagodząc objawy związane z abstynencją.

Warto zaznaczyć, że baclofen jest przepisywany przez lekarza, który dokładnie oceni stan pacjenta, nasilenie objawów i potencjalne korzyści z leczenia tym lekiem. Dawkowanie baclofenu jest indywidualne i zależy od potrzeb pacjenta oraz reakcji na leczenie.

Przeciwwskazania do stosowania Baclofen

Przeciwwskazania do stosowania baclofenu obejmują sytuacje, w których lek ten nie powinien być stosowany z powodu potencjalnych ryzyk dla zdrowia pacjenta. Przeciwwskazania obejmują:

 • Nadwrażliwość na baclofen: Pacjenci z alergią na baclofen lub którykolwiek składnik leku nie powinni go stosować.
 • Zespół niewydolności nerek: W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), baclofen może gromadzić się w organizmie, co może prowadzić do toksycznych działań. W takich przypadkach lek jest przeciwwskazany.
 • Stosowanie środków uspokajających: Pacjenci, którzy przyjmują leki uspokajające, takie jak benzodiazepiny, barbiturany lub inne leki wpływające na układ nerwowy, powinni unikać stosowania baclofenu, chyba że lekarz uważa, że korzyści przewyższają ryzyko.

Środki ostrożności, które należy zachować podczas stosowania baclofenu, obejmują:

 1. Monitorowanie funkcji nerek: Ponieważ baclofen jest wydalany przez nerki, ważne jest monitorowanie funkcji nerek, szczególnie u osób z istniejącymi zaburzeniami nerkowymi lub starszych pacjentów.
 2. Leczenie pacjentów z padaczką: U pacjentów z padaczką istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadów podczas stosowania baclofenu. Lekarz powinien dokładnie ocenić korzyści i ryzyko przed przepisaniem tego leku.
 3. Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania baclofenu podczas ciąży nie jest w pełni poznane, dlatego należy zachować ostrożność, a lek powinien być stosowany tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Ponieważ baclofen przenika do mleka matki, należy również zachować ostrożność podczas stosowania leku u matek karmiących piersią.
 4. Zaburzenia psychiczne: Osoby z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne, powinny być ostrożne podczas stosowania baclofenu, gdyż lek może wpływać na nastrój i uczucia.
 5. Ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających skupienia: Baclofen może powodować senność, zawroty głowy czy osłabienie. Pacjenci stosujący ten lek powinni zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania innych czynności, które wymagają pełnego skupienia.
 6. Stopniowe odstawianie leku: Gwałtowne odstawienie baclofenu może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak drgawki, omamy, tachykardia, nadmierne pocenie się, lęk i bezsenność. Aby uniknąć tych skutków, lek należy odstawiać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 1. Interakcje z innymi lekami: Baclofen może wchodzić w interakcje z innymi lekami, zwłaszcza tymi wpływającymi na układ nerwowy. Pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć negatywnych skutków takich interakcji.
 2. Osoby starsze: Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej podatni na działania niepożądane baclofenu, takie jak senność, zawroty głowy czy osłabienie. Dlatego dawka leku dla starszych pacjentów powinna być ustalana indywidualnie, a lekarz może zalecić niższe dawki, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Pamiętaj, że to ogólne wytyczne, a leczenie zawsze powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. W razie wątpliwości dotyczących stosowania baclofenu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Baclofen

Dawkowanie baclofenu może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju choroby, wieku, masy ciała i innych czynników. W każdym przypadku dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego, który zna historię choroby i stan zdrowia pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólny przegląd dawkowania baclofenu dla dorosłych i dzieci.

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne: Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od niskiej dawki 5 mg trzy razy dziennie. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę o 5 mg co 3 dni, aż osiągnięta zostanie skuteczna dawka, która daje pożądane rezultaty bez powodowania działań niepożądanych. Maksymalna dawka wynosi zwykle 80 mg na dobę, podzielona na 3-4 dawki.

Dawkowanie dla dzieci:

 • Leczenie spastyczności: Dawkowanie baclofenu dla dzieci zależy od wieku i masy ciała dziecka. Lekarz rozpocznie leczenie od niskiej dawki, którą stopniowo zwiększa, aż osiągnięty zostanie pożądany efekt terapeutyczny. Dawka początkowa dla dzieci do 10 lat wynosi zazwyczaj 5 mg na dobę, podzielona na 2-3 dawki, podczas gdy dla dzieci powyżej 10 roku życia dawka początkowa może wynosić 10 mg na dobę, podzielona na 2-3 dawki.

Ważne jest, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza i stosować się do dawkowania oraz częstotliwości przyjmowania leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących dawkowania baclofenu, skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Baclofen

Baclofen i leki przeciwdepresyjne – Baclofen może wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak klomipramina czy amitryptylina. Ta kombinacja może prowadzić do zwiększenia efektów ubocznych obu leków, takich jak senność czy zawroty głowy. Należy zachować ostrożność, a w przypadku pojawienia się nasilonych objawów skonsultować się z lekarzem.

Baclofen i sole litu – Sole litu są stosowane w leczeniu chorób psychicznych, a ich połączenie z Baclofenem może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania obu substancji. Może to spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia efektów ubocznych, w tym zmian w stanie psychicznym. Ważne jest monitorowanie stanu pacjenta przez lekarza.

Baclofen i leki obniżające ciśnienie krwi – Stosowanie Baclofenu razem z lekami obniżającymi ciśnienie krwi może prowadzić do dalszego obniżenia ciśnienia. To z kolei może wywołać objawy takie jak zawroty głowy czy omdlenia. Zalecana jest kontrola ciśnienia krwi podczas leczenia.

Baclofen i Ibuprofen – Ibuprofen, stosowany przy bólu i zapaleniu stawów, może współdziałać z Baclofenem. Ta interakcja może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań ubocznych, w tym problemów żołądkowo-jelitowych. Należy monitorować występowanie niepokojących objawów.

Baclofen i Lewodopa z Karbidopą – Kombinacja Baclofenu z lewodopą i karbidopą, stosowanymi w chorobie Parkinsona, może wpływać na skuteczność tych leków. Możliwe jest nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie dodatkowych działań niepożądanych.

Baclofen i Alkohol – Baclofen może nasilać działanie uspokajające alkoholu. Spożywanie alkoholu podczas leczenia Baclofenem może prowadzić do zwiększonej senności, osłabienia koncentracji i innych działań uspokajających, co może być niebezpieczne, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Baclofen

Skutki uboczne leku Baclofen

Częste skutki uboczne

 • Senność i zmęczenie: Uczucie zmęczenia i senności, które może wpływać na codzienne aktywności.
 • Zawroty głowy: Często odczuwane szczególnie przy zmianie pozycji ciała.
 • Osłabienie mięśni: Możliwość osłabienia siły mięśniowej.

Umiarkowanie częste skutki uboczne

 • Ból głowy oraz nudności: Możliwe doświadczanie dyskomfortu głowy i mdłości.
 • Suchość w ustach: Uczucie suchości, które może wpływać na komfort jedzenia i mówienia.

Rzadkie skutki uboczne

 • Problemy z oddychaniem i niewyraźne widzenie: Możliwość wystąpienia trudności z oddychaniem oraz problemów ze wzrokiem.
 • Zmiany nastroju, lęk, depresja oraz drgawki: Możliwe wahania nastroju oraz problemy neurologiczne.
 • Reakcje alergiczne: Wysypka, świąd, obrzęki.

Bardzo rzadkie skutki uboczne

 • Zaburzenia czynności wątroby: Możliwe zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych.

Zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów lekarzowi lub farmaceucie, aby umożliwić odpowiednią reakcję medyczną i ewentualną korektę dawkowania leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Baclofen

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Baclofen?

Baclofen jest stosowany głównie w leczeniu skurczów mięśni oraz chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane czy porażenie mózgowe.

Czy Baclofen jest przeciwbólowy?

Baclofen nie jest bezpośrednio przeciwbólowy, ale może pomóc w łagodzeniu bólu związanego z napięciem mięśniowym lub skurczami.

Czy Baclofen uspokaja?

Baclofen może mieć działanie uspokajające, ale nie jest to jego główne działanie. Jest on bardziej skuteczny w zmniejszaniu napięcia mięśniowego i skurczów.

Czy Baklofen usypia?

Baclofen może powodować senność u niektórych osób, ale nie jest to jego główne działanie i nie jest zalecany jako lek nasenny.

Czy Baclofen jest na receptę?

Tak, Baclofen jest lekiem na receptę i nie można go kupić bez recepty od lekarza.

Czy Baclofen może działać na uzależnienia?

Baclofen jest badany jako potencjalny lek przeciw uzależnieniom, szczególnie w przypadku alkoholizmu i uzależnienia od narkotyków, ale nie jest to jego pierwotne zastosowanie i wymaga dodatkowych badań klinicznych.

Jak odstawić lek Baclofen?

Odstawianie Baclofenu powinno być stopniowe, zgodnie z zaleceniami lekarza, w celu uniknięcia objawów związanych z odstawieniem. Należy unikać nagłego odstawienia leku, które może prowadzić do drgawek, halucynacji i innych poważnych objawów.

Czy Baclofen to NLPZ?

Nie, Baclofen nie jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Baclofen należy do grupy leków zwanych miorelaksantami, które zmniejszają napięcie mięśniowe i skurcze.

Jak długo stosować Baklofen?

Czas stosowania Baclofenu zależy od rodzaju choroby i odpowiedzi na leczenie. Dawkowanie i czas trwania leczenia powinny być ustalane przez lekarza. Zazwyczaj lekarz monitoruje pacjenta i może stopniowo zmniejszać dawkę leku, jeśli objawy choroby się poprawią.

Czy Baklofen jest bezpieczny?

Baclofen jest ogólnie uważany za bezpieczny, ale jak każdy lek może powodować skutki uboczne. W przypadku skutków ubocznych lub reakcji alergicznych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjenci powinni stosować Baclofen tylko zgodnie z zaleceniami lekarza i powinni regularnie kontrolować swoje zdrowie podczas leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Baclofen? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBaclofenum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2024