Avamys

Avamys to lek zawierający flutykazonu furoinian, glikokortykosteroid. Zmniejsza stan zapalny spowodowany uczuleniem, łagodząc objawy alergii. Jest stosowany do leczenia objawów alergicznego zapalenia nosa u osób od 6 roku życia.

Działanie Avamys

Avamys (flutykazonu furoinian) to glikokortykosteroid, lek przeciwzapalny. Działa przez redukcję stanu zapalnego w błonie śluzowej nosa, powodowanego przez reakcje alergiczne. Może to łagodzić objawy alergii, takie jak zatkanie nosa, wydzielina z nosa, swędzenie, kichanie oraz łzawienie i zaczerwienienie oczu. Avamys jest zwykle stosowany do leczenia sezonowych i całorocznych alergii, które mogą być spowodowane na przykład przez pyłki, kurz domowy, zwierzęta domowe lub grzyby.

Wskazania do stosowania Avamys

Avamys jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat tych wskazań:

 • Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny): Avamys jest efektywny w łagodzeniu objawów spowodowanych uczuleniem na pyłki traw, drzew czy krzewów. Symptomy takie jak kichanie, zatkanie nosa, swędzenie, łzawienie oczu mogą występować w określonym czasie w ciągu roku, kiedy te pyłki są obecne w powietrzu.
 • Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: Jest to stan, który może występować przez cały rok i może być spowodowany uczuleniem na różne alergeny obecne w środowisku domowym, takie jak kurz, sierść zwierząt, pleśń czy roztocza. Avamys może pomóc w łagodzeniu objawów takich jak zatkanie nosa, kichanie, swędzenie nosa i oczu.

Przeciwwskazania do stosowania Avamys

Przeciwwskazania to sytuacje, w których lek, tak jak Avamys, nie powinien być stosowany ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia pacjenta. Poniżej znajdują się najważniejsze przeciwwskazania do stosowania Avamys:

 • Nadwrażliwość na składniki leku: Jeżeli pacjent wykazuje reakcje alergiczne lub nadwrażliwość na flutykazonu furoinian lub jakikolwiek inny składnik Avamys, lek ten nie powinien być stosowany. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, ust lub gardła.
 • Dzieci poniżej 6 lat: Avamys nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność jego stosowania w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.
 • Uszkodzenie nosa: Jeżeli pacjent ma niedawno odniesione uraz nosa lub przeszedł niedawno operację nosa, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Avamys, ponieważ może to wpłynąć na efektywność leku lub zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.
 • Niektóre stany zdrowia: W niektórych przypadkach, takich jak grzybica nosa, niektóre infekcje wirusowe, bakteryjne czy pasożytnicze, a także niektóre stany immunologiczne, stosowanie Avamys może nie być zalecane lub może wymagać szczególnej ostrożności.

Jak stosować Avamys?

Lek Avamys powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Nie powinniśmy stosować dawki większej niż zalecana, a w razie wątpliwości zawsze skonsultować się z profesjonalistą.

Częstotliwość stosowania: Avamys stosuje się raz na dobę, najlepiej o tej samej porze każdego dnia, co ułatwia pamiętanie o regularnym przyjmowaniu leku. Jest on efektywny w leczeniu objawów zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Czas działania: Choć działanie Avamys obserwuje się zazwyczaj w ciągu 8 do 24 godzin, niektóre osoby mogą nie odczuwać poprawy nawet przez kilkanaście dni po pierwszym zastosowaniu leku.

Dawkowanie:

 • Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsi: Zazwyczaj stosowaną dawką początkową są 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu kontroli objawów, dawkę można zmniejszyć do 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
 • Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli objawy są bardzo nasilone, lekarz może zalecić zwiększenie stosowanej dawki do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, do czasu uzyskania kontroli objawów. Wtedy można zmniejszyć stosowaną dawkę do 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Sposób aplikacji: Avamys jest aerozolem do nosa, nie ma smaku ani zapachu. Jest rozpylany do nosa w postaci mgły. Trzeba uważać, aby aerozol nie dostał się do oczu – jeżeli tak się stanie, przepłukać oczy wodą. W ulotce leku znajduje się szczegółowa instrukcja stosowania aerozolu do nosa – powinniśmy postępować ściśle zgodnie z tą instrukcją, aby osiągnąć jak największą korzyść ze stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania: Jeżeli pominiemy dawkę, powinniśmy przyjąć ją po przypomnieniu sobie o tym. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, powinniśmy poczekać i przyjąć ją w tym czasie. Nie powinniśmy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku lub w przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu podczas stosowania aerozolu do nosa, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Z czym nie łączyć leku Avamys

Steroidy w tabletkach lub we wstrzyknięciach i Avamys – Stosowanie Avamys równocześnie ze steroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z nadmiernym stosowaniem kortykosteroidów, takich jak osłabienie układu odpornościowego czy zahamowanie wzrostu u dzieci. W przypadku konieczności równoczesnego stosowania tych leków, lekarz powinien monitorować pacjenta pod kątem objawów nadmiaru steroidów w organizmie.

Steroidy w kremach i Avamys – Podobnie jak w przypadku steroidów doustnych lub wstrzykiwanych, równoczesne stosowanie steroidów w kremach z Avamys może prowadzić do zwiększenia stężenia kortykosteroidów w organizmie, co może skutkować działaniami niepożądanymi, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.

Leki stosowane w astmie i Avamys – Ponieważ Avamys jest również stosowany w leczeniu objawów alergii, ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich lekach stosowanych w astmie. Niektóre leki astmatyczne mogą zawierać kortykosteroidy, co w połączeniu z Avamys może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Rytonawir stosowany w leczeniu HIV i Avamys – Rytonawir może znacząco zwiększać stężenie flutykazonu (substancji czynnej w Avamys) w organizmie, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. W takich przypadkach lekarz może zalecić zmniejszenie dawki Avamys lub wybrać alternatywny sposób leczenia.

Ketokonazol stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych i Avamys – Ketokonazol, będący silnym inhibitorem CYP3A4, może zwiększać stężenie flutykazonu w organizmie, co podobnie jak w przypadku rytonawiru, zwiększa ryzyko działań niepożądanych związanych z nadmiernym stężeniem kortykosteroidów.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Avamys

Skutki uboczne leku Avamys

Lek Avamys, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, ale nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne są rzadkie, występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Mogą objawiać się:

 • Świszczącym oddechem, kaszlem lub trudnościami w oddychaniu
 • Nagłym osłabieniem lub oszołomieniem (które może prowadzić do zapaści lub utraty przytomności)
 • Obrzękiem twarzy
 • Wysypkami skórnymi lub zaczerwienieniem skóry

Choć są to zazwyczaj objawy mniej poważnych działań niepożądanych, mogą one być oznaką poważnych reakcji. W takim przypadku, konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Krwawienie z nosa (zazwyczaj nieznaczne), szczególnie jeżeli lek Avamys był stosowany ciągle przez dłużej niż 6 tygodni

Działania niepożądane występujące często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Owrzodzenie błony śluzowej nosa – które może powodować podrażnienie lub uczucie dyskomfortu wewnątrz nosa. Mogą być także widoczne smugi krwi w czasie oczyszczania nosa.
 • Ból głowy
 • Duszność

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Ból, pieczenie, podrażnienie, tkliwość lub suchość wewnątrz nosa

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Małe otwory (perforacje) w przegrodzie wewnątrz nosa, oddzielającej nozdrza

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Spowolnienie wzrostu u dzieci
 • Nieostre widzenie lub przemijające zaburzenia widzenia podczas długotrwałego stosowania
 • Ucisk w klatce piersiowej powodujący trudności w oddychaniu

Dodatkowo, donosowe kortykosteroidy, do których należy Avamys, mogą wpływać na wytwarzanie hormonów w organizmie, szczególnie jeśli stosuje się duże dawki przez długi okres. To działanie niepożądane może spowodować spowolnienie wzrostu u dzieci.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Avamys

Pytania naszych Pacjentów

Czy Avamys jest wycofany?

Avamys nie został wycofany z rynku.

Czy Avamys jest refundowany?

Lek Avamys nie jest obecnie objęty programem refundacji w Polsce.

Co zamiast Avamysu?

Chociaż Avamys nie ma bezpośredniego zamiennika z identyczną substancją czynną, istnieją inne leki przeciwalergiczne lub sterydy donosowe, które mogą służyć jako alternatywa. Wszelkie zmiany w leczeniu powinny być jednak omówione z lekarzem, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Czy Avamys można stosować u dzieci?

Tak, Avamys może być stosowany u dzieci, ale tylko od wieku 6 lat. Dawkowanie dla dzieci różni się od dawkowania dla dorosłych i powinno być dostosowane przez lekarza.

Czy Avamys można stosować w ciąży?

Bezpieczeństwo stosowania Avamys w ciąży nie jest w pełni potwierdzone. Wszelkie decyzje o stosowaniu tego leku podczas ciąży powinny być podjęte po konsultacji z lekarzem.

Jak podawać Avamys?

Avamys jest aerozolem do nosa, który powinien być stosowany poprzez rozpylenie w nosie. Dawkę i częstotliwość stosowania powinien zawsze określać lekarz.

Czy Avamys wysusza śluzówkę?

Tak, jednym z możliwych skutków ubocznych stosowania Avamys może być suchość śluzówki nosa. To jest jednak efekt niepożądany, który występuje niezbyt często.

Jak długo można stosować lek Avamys?

Avamys można stosować tak długo, jak zaleci lekarz. Zazwyczaj stosuje się go do momentu ustąpienia objawów alergii, jednak długotrwałe stosowanie powinno być monitorowane przez lekarza.

Ile razy dziennie stosować Avamys?

Avamys należy stosować raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia. Dawkę i czas stosowania leku powinien zawsze określać lekarz, zależnie od stopnia nasilenia objawów.

Czy Avamys można kupić bez recepty?

Avamys to lek, który jest dostępny na receptę.

Czy Avamys jest na zatoki?

Avamys jest lekiem przeciwalergicznym, który jest powszechnie stosowany do leczenia objawów alergicznego zapalenia nosa. Choć może pomóc w łagodzeniu objawów związanych z zapaleniem zatok, takich jak zatkany nos, nie jest to lek specjalnie przeznaczony do leczenia zapalenia zatok.

Czy Avamys to steryd?

Tak, Avamys (flutykazon furoinian) to lek sterydowy. Zawiera on syntetyczny kortykosteroid, który działa przeciwzapalnie w obrębie nosa.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Avamys? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluticasoni furoas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024