Atrovent N

Atrovent N to aerozol inhalacyjny zawierający ipratropium, lek o działaniu przeciwcholinergicznym. Zastosowanie leku powoduje rozszerzenie oskrzeli, co ułatwia oddychanie. Jest używany w leczeniu przewlekłych stanów skurczowych oskrzeli, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma.

Działanie Atrovent N

Atrovent N działa poprzez rozszerzanie dróg oddechowych (oskrzeli). Zawiera bromek ipratropium, substancję o działaniu przeciwcholinergicznym. Blokuje ona receptory dla acetylocholiny (neuroprzekaźnika) na mięśniach gładkich dróg oddechowych, zapobiegając ich skurczowi. Dzięki temu powietrze może swobodnie przepływać przez oskrzela, co ułatwia oddychanie.

Lek jest używany do leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w tym przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc, a także astmy. Jest to lek podtrzymujący, co oznacza, że jest stosowany regularnie, a nie tylko w przypadku wystąpienia objawów.

Wskazania do stosowania Atrovent N

Atrovent N jest zalecany do stosowania w następujących warunkach:

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Atrovent N jest często stosowany w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w POChP. Ta choroba obejmuje stany, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Lek działa na mięśnie gładkie oskrzeli, zapobiegając ich skurczom i ułatwiając oddychanie.
 • Astmie oskrzelowej: Astma jest przewlekłą chorobą zapalną układu oddechowego, która powoduje napady duszności, kaszel i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Atrovent N może być stosowany jako element terapii podtrzymującej w astmie, rozszerzając oskrzela i ułatwiając przepływ powietrza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Atrovent N

Przeciwwskazania do stosowania Atrovent N:

 • Uczulenie na atropinę, jej pochodne lub którykolwiek składnik leku: Nie można stosować Atrovent N, jeśli jest się uczulonym na składniki leku, w tym na ipratropiowy bromek – substancję czynną tego leku.

Środki ostrożności przy stosowaniu Atrovent N:

 • Jaskra z wąskim kątem przesączania: Osoby z tą chorobą oka powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Atrovent N.
 • Niedrożność dróg moczowych: Atrovent N może pogorszyć ten stan, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem.
 • Mukowiscydoza: W przypadku tej choroby mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.
 • Reakcje nadwrażliwości: W przypadku wystąpienia takich reakcji po zastosowaniu leku, jak pokrzywka, obrzęk skóry lub błon śluzowych, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk jamy ustnej i gardła, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Interakcje z innymi lekami: Należy omówić z lekarzem lub farmaceutą wszystkie leki, które pacjent obecnie stosuje lub planuje stosować.
 • Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie Atrovent N podczas ciąży i karmienia piersią jest możliwe tylko po konsultacji z lekarzem.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek może powodować działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 • Obecność etanolu w składzie leku: Atrovent N zawiera niewielką ilość etanolu, która nie powinna wpływać na pacjentów, ale warto o tym pamiętać.

Jak stosować Atrovent N?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat powinni zastosować 2 dawki (rozpylenia) przy każdym zastosowaniu, 4 razy na dobę, ale nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Jeżeli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, lub jeżeli stan pacjenta ulega pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia nowego planu leczenia.

Sposób podawania:

 1. Przed pierwszym użyciem inhalatora należy dwukrotnie nacisnąć zawór dozujący.
 2. Zdjąć kapturek ochronny.
 3. Wykonać głęboki wydech.
 4. Trzymać inhalator w pozycji pionowej, zacisnąć wargi na ustniku.
 5. Wykonać wdech tak głęboko, jak to tylko możliwe, równocześnie naciskając silnie dno pojemnika, co spowoduje uwolnienie jednej odmierzonej dawki leku.
 6. Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech. Powtórzyć te same czynności przy drugiej inhalacji.
 7. Po użyciu ponownie założyć kapturek ochronny.
 8. Jeżeli nie używa się inhalatora przez okres trzech dni, przed ponownym zastosowaniem należy jednorazowo nacisnąć zawór dozujący.

Przechowywanie i czyszczenie inhalatora:

Inhalator dostarcza 200 rozpyleń. Po wykorzystaniu tej liczby dawek, w pojemniku może nadal znajdować się niewielka ilość roztworu. Należy jednak wymienić inhalator na nowy, by mieć pewność, że każde rozpylenie dostarcza odpowiednią dawkę leku.

Ustnik inhalatora należy myć przynajmniej raz w tygodniu. Ważne jest utrzymanie go w czystości, aby lek nie odkładał się na ściankach ustnika i nie zablokował użycia inhalatora. Aby umyć ustnik, należy zdjąć kapturek ochronny i usunąć pojemnik z lekiem. Ustnik należy przepłukać ciepłą wodą aż do usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń. Po umyciu, ustnik należy wytrząsnąć i pozostawić na powietrzu do wyschnięcia.

UWAGA: Nie używać jakichkolwiek urządzeń suszących. Po wyschnięciu, pojemnik z lekiem i kapturek ochronny należy umieścić z powrotem na ustniku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Atrovent N:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przy przedawkowaniu mogą wystąpić takie objawy jak: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ostrości widzenia oraz przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Atrovent N:

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, ale nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrovent N:

Przy przerwaniu stosowania leku Atrovent N, trudności w oddychaniu mogą pojawić się ponownie lub mogą się nasilić. Dlatego pacjent powinien stosować lek tak długo, jak zalecił to lekarz. Zakończenie terapii lekiem Atrovent N powinno być zawsze konsultowane z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Atrovent N

Interakcje z Lekami Przeciwcholinergicznymi i Atrovent N – Atrovent N, należący do grupy leków „przeciwcholinergicznych”, może wchodzić w interakcje z innymi lekami z tej samej grupy. Długotrwałe, jednoczesne stosowanie Atrovent N z innymi lekami przeciwcholinergicznymi może prowadzić do wzmożenia efektów ubocznych, takich jak suchość w ustach, trudności w oddawaniu moczu, zaparcia, a także pogorszenie objawów w przypadku jaskry.

Oddziaływanie z Lekami Pobudzającymi Receptory Beta-2-Adrenergiczne i Atrovent N – Atrovent N może nasilać działanie leków pobudzających receptory beta-2-adrenergiczne, które są często stosowane w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jednoczesne stosowanie tych leków z Atrovent N może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, takich jak drżenie mięśni, ból głowy, szybkie bicie serca oraz potencjalnie niebezpieczne zaburzenia rytmu serca.

Wpływ Połączenia z Pochodnymi Ksantynowymi (Teofilina) i Atrovent N – Pochodne ksantynowe, takie jak teofilina, są często stosowane w leczeniu astmy i POChP. Wspólne stosowanie tych leków z Atrovent N może prowadzić do zwiększenia efektu rozszerzającego oskrzela. Jednakże, może to również nasilić niektóre skutki uboczne, w tym nudności, wymioty, biegunkę, bezsenność, drżenie rąk, a także zwiększyć ryzyko wystąpienia arytmii serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Atrovent N

Skutki uboczne leku Atrovent N

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy: to powszechne dolegliwość, która może wystąpić z różnych przyczyn. Ból głowy spowodowany przez Atrovent N jest zazwyczaj łagodny i ustępuje samoistnie.
 • Zawroty głowy: mogą wystąpić u niektórych osób przyjmujących Atrovent N. Zawroty głowy mogą prowadzić do utraty równowagi.
 • Podrażnienie gardła: może powodować uczucie pieczenia, kłucia, swędzenia lub suchości w gardle.
 • Kaszel: może być spowodowany podrażnieniem dróg oddechowych przez lek.
 • Suchość błony śluzowej jamy ustnej: może prowadzić do dyskomfortu, problemów z połykaniem, a także problemów z mową i jedzeniem.
 • Nudności: uczucie dyskomfortu w żołądku, często towarzyszy mu odczucie chęci wymiotowania.
 • Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego: mogą objawiać się jako biegunka, zaparcia lub wymioty. Mogą również powodować ból brzucha.

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • Reakcje alergiczne: mogą obejmować objawy takie jak wysypka, świąd, obrzęk, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
 • Kołatanie serca i częstoskurcz nadkomorowy: mogą prowadzić do uczucia silnych lub przyspieszonych uderzeń serca.
 • Zwężenie dróg oddechowych: może prowadzić do trudności w oddychaniu.
 • Niewyraźne widzenie i zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe: mogą prowadzić do problemów z widzeniem.
 • Suchość w gardle, biegunka, zaparcia, wymioty: mogą powodować dyskomfort w obszarze brzucha i przewodu pokarmowego.

Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • Migotanie przedsionków: to rodzaj nieregularnego rytmu serca, który może prowadzić do objawów takich jak zawroty głowy, zmęczenie, uczucie nieregularnego lub szybkiego bicia serca.
 • Przyspieszenie czynności serca: może prowadzić do uczucia, jakby serce biło zbyt szybko.
 • Zaburzenia akomodacji: to problemy z ostrością widzenia, które mogą wpływać na zdolność do widzenia przedmiotów z bliska czy z daleka.
 • Pokrzywka: to rodzaj wysypki skórnej, która powoduje czerwone, swędzące bąble.

Wszystkie te działania niepożądane są potencjalnymi ryzykami związanymi z stosowaniem leku Atrovent N i mogą nie wystąpić u wszystkich osób. Jeżeli zaobserwujesz jakiekolwiek niepokojące objawy, powinieneś skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Atrovent N

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Atrovent N?

Atrovent N, zawierający bromek ipratropium, to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz astma. Działa przez rozluźnienie mięśni oskrzeli, co zwiększa przepływ powietrza do płuc i łagodzi objawy takie jak duszność, kaszel, czy świszczący oddech.

Czy Atrovent N jest na receptę?

Atrovent N jest lekiem na receptę ze względu na potrzebę prawidłowego stosowania, monitorowania skutków ubocznych i indywidualizacji terapii.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Atrovent N? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaIpratropii bromidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Zamienniki dla leku Atrovent N

Atrovent.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023