Atenolol

Atenolol to lek na receptę używany do leczenia nadciśnienia, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca i wczesnej interwencji w zawałach serca. Atenolol jest selektywnym blokerem receptorów beta1-adrenergicznych, co pomaga zwolnić rytm serca, obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć zapotrzebowanie serca na tlen.

Działanie Atenolol

Atenolol jest lekiem z grupy beta-blokerów, szczególnie beta-1 adrenergicznych blokerów receptorowych, które są wybiórczo blokujące dla serca. To oznacza, że atenolol wywiera swoje działanie poprzez hamowanie działania adrenaliny i innych hormonów stymulujących na serce.

Główne efekty działania atenololu obejmują:

 • Zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia): Atenolol zwiększa efektywność pracy serca przez spowolnienie szybkości, z jaką serce bije, co pozwala na lepsze napełnianie komór serca krwią.
 • Obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja): Atenolol zmniejsza siłę, z jaką serce musi pompować krew, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Może to być szczególnie korzystne dla pacjentów cierpiących na nadciśnienie.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen: Poprzez zwolnienie akcji serca i obniżenie ciśnienia krwi, atenolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen. To jest kluczowe dla pacjentów cierpiących na choroby wieńcowe, gdzie przepływ krwi do serca jest ograniczony.
 • Zmniejszenie ryzyka zawałów serca: Wczesne podawanie atenololu w ostrym zawałowym okresie zmniejsza obszar martwicy serca, co ostatecznie zmniejsza ryzyko śmierci.

Atenolol jest zwykle dobrze tolerowany i ma mniej efektów ubocznych niż nie-selektywne beta-blokery, ponieważ nie wpływa na receptory beta-2, które są obecne w płucach i innych organach.

Wskazania do stosowania Atenolol

Atenolol jest lekiem, który znajduje zastosowanie w kilku różnych kontekstach medycznych ze względu na swoje działanie hamujące na serce. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do stosowania atenololu:

 • Nadciśnienie tętnicze: Atenolol jest często przepisywany pacjentom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze. Działa poprzez zmniejszenie siły i szybkości bicia serca, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Jest to ważne w kontekście nadciśnienia, gdyż nieleczone nadciśnienie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i niewydolności nerek.
 • Dławica piersiowa: Dławica piersiowa jest stanem, w którym serce nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, co prowadzi do bólu w klatce piersiowej. Atenolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen, co pomaga zmniejszyć częstość i nasilenie ataków dławicowych.
 • Zaburzenia rytmu serca: Atenolol może być używany do leczenia niektórych rodzajów arytmii, szczególnie tych, które powodują zbyt szybkie bicie serca. Działa poprzez spowolnienie rytmu serca, co pozwala na normalizację rytmu serca.
 • Zawał serca: Atenolol jest często używany w terapii po zawałach serca. Może zmniejszyć ryzyko kolejnego zawału serca i zwiększyć szanse na długotrwałe przeżycie po zawałach serca. Działa poprzez zmniejszenie obciążenia serca i zapotrzebowania na tlen.
 • Migotanie przedsionków: Atenolol może być przepisywany pacjentom z migotaniem przedsionków, aby spowolnić częstość akcji serca i zapobiec zbyt szybkiemu przewodzeniu impulsów do komór serca.

Przeciwwskazania do stosowania Atenolol

Przeciwwskazania do stosowania Atenololu:

 • Alergia na substancję czynną lub inne składniki leku: Osoby, które mają alergię na atenolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, nie powinny go stosować. Może to prowadzić do poważnych reakcji alergicznych.
 • Wstrząs kardiogenny: Stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do narządów. Atenolol, obniżając ciśnienie krwi i obciążenie serca, może pogorszyć ten stan.
 • Niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego: Jest to sytuacja, gdy serce nie jest w stanie pompować krwi wystarczająco efektywnie, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Atenolol może pogorszyć ten stan, obniżając siłę skurczu serca.
 • Zespół chorego węzła zatokowego: Jest to zaburzenie, w którym węzeł zatokowy (naturalny rozrusznik serca) nie działa prawidłowo, prowadząc do niewłaściwego rytmu serca. Atenolol może pogorszyć te zaburzenia rytmu.
 • Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia: Atenolol, działając na komórki serca, może pogłębić blok, co prowadzi do poważnych problemów z rytmem serca.
 • Nieleczone guzy chromochłonne nadnerczy: Te guzy mogą powodować zwiększone wydzielanie hormonów powodujących podwyższenie ciśnienia krwi. Atenolol może nasilać objawy hipotensji spowodowane przez te guzy.
 • Kwasica metaboliczna: Atenolol może pogłębić ten stan, wpływając na równowagę kwasowo-zasadową organizmu.
 • Bradykardia (wolne tętno) poniżej 45 uderzeń na minutę: Atenolol działa obniżająco na częstość rytmu serca, co może być niebezpieczne dla osób z naturalnie wolnym tętnem.
 • Niedociśnienie tętnicze: Atenolol obniża ciśnienie krwi, co może być niebezpieczne dla osób z naturalnie niskim ciśnieniem krwi.
 • Ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowego: Atenolol może pogłębić te zaburzenia, wpływając na krążenie krwi w kończynach.
 • Stosowanie dożylnie antagonistów wapnia typu werapamil, diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych: Stosowanie tych leków jednocześnie z atenololem może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca i niskiego ciśnienia krwi. Zawsze powinieneś powiadomić lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych interakcji.
 • Astma lub inne poważne problemy z drogami oddechowymi: Atenolol, jako beta-bloker, może wywołać skurcz oskrzeli, co może prowadzić do zaostrzenia astmy lub innych chorób układu oddechowego.
 • Osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy: Niektóre formy atenololu mogą zawierać laktozę, co może być problemem dla osób z tą rzadką nietolerancją.
 • Osoby z fenylketonurią: Niektóre formy atenololu mogą zawierać aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Jest to problem dla osób z fenylketonurią.

Jak stosować Atenolol?

Lek Atenolol Sanofi jest lekiem przeciwnadciśnieniowym stosowanym w leczeniu różnych stanów, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca oraz zawał mięśnia sercowego. Należy do grupy leków nazywanych beta-blokerami, które działają, blokując działanie pewnych substancji chemicznych, które stymulują serce.

Jak stosować lek Atenolol Sanofi

 1. Nadciśnienie tętnicze: Zaczyna się od dawki 50 mg/dzień, która może być zwiększona do 100 mg/dzień. Działanie terapeutyczne pojawia się po 1-2 tygodniach.
 2. Dławica piersiowa: Dawka wynosi od 50 do 100 mg/dzień. Nie zaleca się nagłego przerwania leczenia, ponieważ może to prowadzić do nasilenia bólów wieńcowych i nawet do zawału mięśnia sercowego.
 3. Zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca: Dawka początkowa wynosi 2,5 mg podawanego dożylnie w ciągu 2,5 minuty. Ta dawka może być powtarzana co 5 minut aż do uzyskania spodziewanego efektu terapeutycznego. Po uzyskaniu kontroli nad rytmem serca, leczenie jest kontynuowane doustnie.
 4. Zawał mięśnia sercowego: Pacjentom podaje się do 10 mg atenololu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Po podaniu dożylnym i w przypadku braku działań niepożądanych, leczenie jest kontynuowane przez podanie doustne atenololu.

Dawkowanie w niewydolności nerek i u osób starszych

Dawkę atenololu należy dostosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Pacjenci na dializie powinni otrzymywać dawkę 50 mg doustnie po każdej dializie; leczenie powinno być przeprowadzane w warunkach szpitalnych ze względu na możliwość wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia krwi. Pacjenci w podeszłym wieku mogą potrzebować zmniejszenia dawki, szczególnie jeśli mają również niewydolność nerek.

Dawkowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania atenololu u dzieci z powodu braku doświadczenia klinicznego w tej grupie wiekowej.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania atenololu mogą wystąpić objawy takie jak: zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli. W takim przypadku pacjent musi natychmiast otrzymać opiekę medyczną.

Pominięcie dawki

Jeżeli pominięto dawkę, powinna ona być przyjęta tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli jest już czas na kolejną dawkę, nie powinno się przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Pamiętaj, że Atenolol jest lekiem na receptę i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Ta informacja jest ogólna i może nie odzwierciedlać dokładnej metody stosowania leku zalecanej przez lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące leku Atenolol, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Atenolol

Atenolol i antagoniści wapnia – Stosowanie atenololu razem z antagonistami wapnia takimi jak werapamil lub diltiazem może prowadzić do poważnych komplikacji, w tym znacznego obniżenia ciśnienia krwi, zwolnienia akcji serca i ryzyka niewydolności serca, szczególnie u osób z zaburzeniami funkcji serca lub problemami przewodzenia. Ważne jest, aby unikać podawania dożylnie antagonistów wapnia podczas terapii atenololem oraz przez 48 godzin po jej zakończeniu.

Atenolol i pochodne dihydropirydyny – Połączenie atenololu z lekami z grupy pochodnych dihydropirydyny, takimi jak nifedypina, może powodować zwiększone ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca u pacjentów z ukrytą niewydolnością serca.

Atenolol i glikozydy naparstnicy – Łączenie atenololu z glikozydami naparstnicy może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego, co jest istotne szczególnie u pacjentów z ryzykiem zaburzeń rytmu serca.

Atenolol i klonidyna – Atenolol może nasilać tzw. nadciśnienie z odbicia, które występuje podczas odstawienia klonidyny. Jeśli oba leki są stosowane jednocześnie, odstawienie atenololu powinno być wykonane kilkanaście dni przed zaprzestaniem przyjmowania klonidyny.

Atenolol i leki przeciwarytmiczne klasy I – Stosowanie atenololu razem z lekami przeciwarytmicznymi klasy I, takimi jak dyzopiramid i chinidyna, wymaga ostrożności ze względu na możliwość wzajemnego wpływania na rytm serca.

Atenolol i sympatykomimetyki – Leki takie jak adrenalina mogą zmniejszać skuteczność atenololu. Należy zachować ostrożność przy ich jednoczesnym stosowaniu.

Atenolol i leki przeciwcukrzycowe – Atenolol może wpływać na działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych, mogąc nawet maskować objawy hipoglikemii, takie jak przyspieszona akcja serca. Wymaga to regularnej kontroli poziomu glukozy we krwi.

Atenolol i leki hamujące syntezę prostaglandyn – Leki takie jak ibuprofen i indometacyna mogą potencjalnie zwiększać działanie przeciw nadciśnieniowe atenololu, co wymaga monitorowania ciśnienia krwi.

Atenolol i antagoniści kanału wapniowego – Stosowanie atenololu z lekami takimi jak diltiazem może prowadzić do zwiększonego ryzyka depresji.

Atenolol i leki stosowane w chorobach serca – Atenolol w połączeniu z amiodaronem, digoksyną, flekainidem czy iwabradyną wymaga ostrożności ze względu na możliwe interakcje wpływające na działanie serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Atenolol

Skutki uboczne leku Atenolol

Bardzo częste skutki uboczne: Uczucie zmęczenia i osłabienia, szczególnie na początku leczenia.

Częste skutki uboczne:

 • Zaburzenia neurologiczne: zawroty głowy, ból głowy.
 • Problemy emocjonalne: przewlekłe osłabienie, obniżony nastrój.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe: nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha.
 • Problemy z krążeniem: zimne, bladawe kończyny.
 • Zaburzenia snu: nocne koszmary.

Skutki uboczne o nieznanej częstości:

 • Kardiologiczne: obniżone ciśnienie tętnicze, słabienie sił witalnych, omdlenia.
 • Psychiczne: depresja, zaburzenia snu.
 • Oftalmologiczne: zaburzenia widzenia, suchość i podrażnienie oczu.
 • Dodatkowe problemy żołądkowo-jelitowe: suchość w jamie ustnej, wymioty.
 • Dermatologiczne: wysypka, pokrzywka, łuszczenie skóry, pogorszenie łuszczycy.
 • Hepatologiczne: zaburzenia funkcji wątroby, żółtaczka.
 • Problemy z krążeniem: nasilenie objawów choroby Raynauda.
 • Pulmonologiczne: duszność, kaszel.
 • Urologiczne: trudności w oddawaniu moczu.
 • Seksualne: impotencja.

Reakcje na przedawkowanie: W przypadku przedawkowania atenololu mogą nasilić się niektóre skutki uboczne, takie jak zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, nieoczekiwanych objawów, lub w przypadku przedawkowania, zaleca się niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Pominięcie jednej dawki leku nie powinno wywołać skutków ubocznych, jednak ważne jest, aby nie stosować dawki podwójnej, a zaległą dawkę przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas kolejnej dawki.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Atenolol

Pytania naszych Pacjentów

Czy lek Atenolol został wycofany?

Atenolol nie został wycofany, ale jego dostępność w polskich aptekach jest ograniczona ze względu na decyzję firmy Sanofi-Aventis o zaprzestaniu jego dystrybucji. Chociaż dostęp do specyfiku Atenololu może być utrudniony, leki takie jak Atenolol LPH i Atenolol Sopharma są dostępne, a Minister Zdrowia wydał zgody na import odpowiedników z innych rynków.

Jaki jest zamiennik leku Atenolol?

Zamiennikami leku Atenolol są Atenolol LPH i Atenolol Sopharma, które zawierają tę samą substancję czynną - atenolol. Te leki generyczne są produkowane przez różne firmy, ale mają podobne działanie i są zwykle tańsze. Przed zmianą leku na zamiennik zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Atenolol obniża puls?

Tak, Atenolol jest lekiem z grupy beta-blokerów, które obniżają tętno poprzez blokowanie działania adrenaliny i noradrenaliny na serce. Atenolol jest kardioselektywnym beta-blokerem, co oznacza, że specyficznie oddziałuje na serce, spowalniając jego akcję i tym samym obniżając puls.

Czy można otrzymać Atenolol bez recepty?

Atenolol jest lekiem na receptę, co oznacza, że nie można go otrzymać bez recepty od lekarza. Jest często przepisywany do leczenia schorzeń serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca oraz w profilaktyce po zawale mięśnia sercowego. Lekarz przepisuje ten lek na podstawie dokładnej oceny stanu zdrowia pacjenta i potrzeb terapeutycznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Atenolol ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAtenololum
DostępnośćLek dostępny na receptę

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2024