Asaris

Asaris to lek na astmę i POChP, zawierający salmeterol (rozszerza oskrzela) i flutykazonu propionian (zmniejsza obrzęk płuc). Stosowany regularnie, pomaga zapobiegać zaburzeniom oddychania. Nie jest przeznaczony do nagłych napadów duszności.

Działanie Asaris

Asaris działa dzięki kombinacji dwóch substancji czynnych: salmeterolu i flutykazonu propionianu.

Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Ułatwia on przepływ powietrza do płuc i z płuc, poprawiając funkcję oddechową.

Flutykazonu propionian to kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie w płucach, pomagając redukować symptomy takie jak duszność i kaszel.

Stosowanie Asaris codziennie zgodnie z zaleceniem lekarza pomaga kontrolować objawy astmy i POChP, redukuje liczbę zaostrzeń objawów tych chorób. Pamiętaj jednak, że Asaris nie jest przeznaczony do natychmiastowej ulgi w przypadku nagłego napadu duszności. W takim przypadku wymagane jest zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela.

Wskazania do stosowania Asaris

Asaris jest lekiem zalecanym do stosowania w następujących sytuacjach:

 • Astma: Asaris jest często stosowany w leczeniu astmy, przewlekłej choroby, która prowadzi do zapalenia i zwężenia dróg oddechowych, powodując trudności w oddychaniu, kaszel, duszność i świszczący oddech. Regularne stosowanie Asaris może pomóc w zapobieganiu astmatycznym objawom i zaostrzeniom.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Asaris jest również stosowany w leczeniu POChP, stanu, który powoduje zapalenie, zwężenie i zniszczenie dróg oddechowych, prowadząc do trudności w oddychaniu, kaszlu i produkcji śluzu. Asaris może pomóc w zapobieganiu zaostrzeniom objawów POChP.

Lek ten jest zwykle zalecany do stosowania każdego dnia, aby pomóc kontrolować objawy i zapobiegać zaostrzeniom. Nie jest jednak przeznaczony do natychmiastowego użycia podczas nagłego ataku astmy lub POChP, do tego celu potrzebny jest inny, szybko działający lek.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Asaris

Przeciwwskazania do stosowania Asaris:

 • Uczulenie na składniki leku: nie stosować Asaris, jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub laktozę jednowodną, substancję pomocniczą leku.

Środki ostrożności przy stosowaniu Asaris:

 • Zaburzenia widzenia: jeśli pacjent doświadcza nieostrego widzenia lub innych problemów z widzeniem, powinien skonsultować się z lekarzem.
 • Zaostrzenie astmy: Asaris nie jest stosowany do leczenia zaostrzeń astmy. W razie pogorszenia objawów astmy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Istniejące schorzenia: lekarz będzie ściśle monitorował leczenie pacjentów z chorobami serca, nadczynnością tarczycy, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, niskim stężeniem potasu we krwi oraz gruźlicą.
 • Dzieci i młodzież: lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 4 lat. U dzieci i młodzieży poniżej 16 lat leczenie Asaris wymaga szczególnej ostrożności i regularnej kontroli wzrostu.
 • Interakcje z innymi lekami: Asaris może wpływać na działanie innych leków i vice versa. Pacjent powinien informować lekarza o wszystkich lekach, które obecnie przyjmuje lub planuje przyjmować.
 • Ciąża i karmienie piersią: kobiety w ciąży, karmiące piersią lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Asaris.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: potencjalne działania niepożądane Asaris prawdopodobnie nie wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn.
 • Nietolerancja niektórych cukrów: Asaris zawiera laktozę jednowodną, co może być problemem dla osób z nietolerancją niektórych cukrów.

Jak stosować Asaris?

Lek Asaris należy stosować codziennie do czasu aż lekarz nie zaleci inaczej. Zawsze powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, a zaleconej dawki nie powinno się przekraczać. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku Asaris różni się w zależności od wieku pacjenta i choroby:

Astma oskrzelowa:

 • Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: jedna inhalacja dwa razy na dobę. Dawka leku może wynosić 100 μg + 50 μg, 250 μg + 50 μg lub 500 μg + 50 μg.
 • Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: jedna inhalacja dwa razy na dobę. Dawka leku to 100 μg + 50 μg.
 • Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 4 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

 • Dorośli: jedna inhalacja dwa razy na dobę. Dawka leku to 500 μg + 50 μg.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Asaris dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Asaris do podania jeden raz na dobę.

Dawka może być podawana:

 • raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,
 • raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

Bardzo ważne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta, ile inhalacji i jak często należy stosować. Lekarz będzie regularnie kontrolował objawy astmy u pacjenta stosującego lek Asaris. W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia się kontroli astmy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Asaris nie jest przeznaczony do przerywania nagłych napadów duszności. W takiej sytuacji powinien być stosowany inny lek, taki jak np. salbutamol.

W przypadku przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana, mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak przyspieszenie czynności serca, drżenia, ból głowy, osłabienie mięśni, bóle stawów.

W przypadku pominięcia dawki leku Asaris, należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Asaris ani samodzielnie zmniejszać jego dawki. Bardzo rzadko w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku, nagłego odstawienia leku lub zmniejszenia dawki mogą wystąpić objawy niepożądane.

Użycie aparatu do inhalacji:

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować aparat do inhalacji. Aparat do inhalacji wyjęty po raz pierwszy z opakowania leku Asaris znajduje się w pozycji zamkniętej. Aparat do inhalacji zawiera lek Asaris w postaci kolejnych dawek proszku do inhalacji.

Do prawidłowego użycia aparatu do inhalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami, które obejmują etapy otwierania, ustawiania dawki, wykonywania inhalacji oraz zamykania aparatu do inhalacji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Asaris należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Asaris

Leki beta-adrenolityczne i Asaris – Beta-adrenolityki, takie jak atenolol, propranolol czy sotalol, często stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca, mogą wpływać na działanie Asaris. Współużytkowanie tych leków może prowadzić do zmniejszenia efektywności Asaris lub wzrostu ryzyka niepożądanych efektów sercowych.

Leki przeciwwirusowe/antygrzybicze i Asaris – Stosowanie leków przeciwwirusowych (np. rytonawir) lub przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol) razem z Asaris może skutkować zwiększeniem stężenia flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. To z kolei może nasilać ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów, w tym nieregularnego bicia serca czy nasilenia innych objawów niepożądanych.

Kortykosteroidy i Asaris – Pacjenci, którzy ostatnio stosowali kortykosteroidy doustnie lub w formie wstrzyknięć, mogą doświadczyć zwiększonego ryzyka zaburzeń czynności nadnerczy podczas stosowania Asaris. Dlatego ważne jest, aby informować lekarza o wszelkich niedawno stosowanych kortykosteroidach.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Asaris

Skutki uboczne leku Asaris

Lek Asaris, jak każdy inny, może powodować różne działania niepożądane, które jednak nie wystąpią u każdego pacjenta. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tych skutków ubocznych wraz z informacją o prawdopodobieństwie ich wystąpienia.

Reakcje alergiczne – Mogą objawiać się nagłymi trudnościami w oddychaniu po zastosowaniu leku Asaris, nasileniem świszczącego oddechu, kaszlem, a także swędzeniem i obrzękami (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła). Takie reakcje alergiczne występują niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów przyjmujących lek).

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) obejmują ból głowy, który zwykle maleje w czasie kontynuowania leczenia oraz zwiększoną częstość występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów) to pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, ból języka, chrypka, bezgłos, bóle stawów, bóle mięśni, zapalenie płuc (u pacjentów z POChP), łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe, zapalenie zatok oraz zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów) to bardzo szybkie bicie serca (tachykardia), uczucie drżenia i nieregularne bicie serca (kołatanie serca), kurcze mięśni, uczucie niepokoju i podrażnienie gardła.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) to nasilający się trudności w oddychaniu bezpośrednio po przyjęciu leku, zaburzenia wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm (spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, zaćma i jaskra, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)), zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia), zaburzenia snu i zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość (te objawy występują głównie u dzieci), nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca), wysypka.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) to depresja lub agresja (występuje głównie u dzieci) oraz nieostre widzenie.

Pamiętaj, że jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy po zażyciu leku Asaris, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Asaris

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Asaris?

Asaris to lek stosowany w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zawiera dwie substancje czynne: flutykazon propionian - kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i salmeterol - lek rozszerzający oskrzela, który ułatwia oddychanie.

Czy Asaris to lek sterydowy?

Tak, Asaris jest częściowo lekiem sterydowym, ponieważ jeden z jego składników - flutykazon propionian - jest kortykosteroidem. Kortykosteroidy są typem sterydów, które mają silne działanie przeciwzapalne i są często stosowane w leczeniu chorób takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak długo można stosować lek Asaris?

Czas stosowania leku Asaris powinien być określony przez lekarza, ponieważ zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i ciężkości choroby, jak również od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Asaris jest zwykle przepisywany do długotrwałego stosowania, ale jego dawkę i czas trwania leczenia należy regularnie oceniać.

Jak używać Asaris?

Asaris jest lekiem wziewnym i powinien być stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj, inhalację przeprowadza się raz lub dwa razy dziennie, a po każdym użyciu należy płukać jamę ustną wodą, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pleśniawek.

Czy Asaris to kortykosteroid?

Tak, Asaris zawiera flutykazon propionian, który jest kortykosteroidem. Kortykosteroidy są szeroko stosowane w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) ze względu na ich silne działanie przeciwzapalne.

Czy Asaris jest na receptę?

Tak, Asaris jest lekiem na receptę. Można go otrzymać tylko na podstawie recepty wydanej przez uprawnionego lekarza.

Czy lek Asaris jest refundowany?

Lek Asaris jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Jak używać inhalatora Asaris?

Aby używać inhalatora Asaris, należy najpierw usunąć zabezpieczenie z końcówki, wstrząsnąć inhalatorem, a następnie zrobić głęboki wdech i podczas wstrzymania oddechu nacisnąć na dole urządzenia, aby zwolnić dawkę leku. Po tym należy powoli i pełnymi płucami wydychać powietrze.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Asaris? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluticasoni propionas + Salmeterolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024