Argosulfan

Argosulfan jest to lek, który wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Preparat ten dostępny jest w postaci kremu. Substancją czynną tego leku jest sulfatiazol srebrowy. Krem Argosulfan stosowany jest w leczeniu oparzeń, odleżyn i owrzodzeń.

Działanie Argosulfan

Lek Argosulfan jest to antybakteryjny krem stosowany przy oparzeniach, odleżynach i owrzodzeniach.  Lek ten występuje w opakowaniu po 40 g i po 400 g. Dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę.

Substancją czynną leku Argosulfan jest sulfatiazol srebrowy, która jest odpowiedzialna za właściwości leku Argosulfan: wpływa na przyspieszenie gojenia, hamuje rozwój zakażeń, tworzy na skórze warstwę ochronną, co w przypadku uszkodzenia powłoki skórnej pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności. Substancja czynna działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, a dodatkowo także na wirusy półpaśca, ospy wietrznej i opryszczki pospolitej. Substancja ta – dzięki dużej stabilności oraz małej rozpuszczalności – utrzymuje się w ranie, a dodatkowo obniża wchłanianie leku do krwi. Wchłanianie leku do organizmu jest tym większe, im większa jest powierzchnia, na którą nakładany jest krem.

Wskazania do stosowania leku Argosulfan

Argosulfan to lek, który zawiera srebro sulfadiazynę i jest stosowany w celu przyspieszenia gojenia oparzeń i ran zakażonych bakteryjnie. Poniżej przedstawiamy wskazania do stosowania tego leku wraz z ich objaśnieniem:

Oparzenia termiczne – Argosulfan stosuje się w leczeniu oparzeń pierwszego i drugiego stopnia o powierzchni do 10% ciała, które nie wymagają leczenia chirurgicznego. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie rany poprzez zmniejszenie ryzyka infekcji.

Oparzenia chemiczne – Argosulfan stosuje się w leczeniu oparzeń chemicznych, które mogą być wywołane przez substancje, takie jak kwasy, zasady, fenole lub alkohole. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie rany.

Rany zakażone bakteryjnie – Argosulfan stosuje się w leczeniu ran zakażonych bakteryjnie, takich jak rany zakażone gronkowcami lub paciorkowcami. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji.

Rany pooperacyjne – Argosulfan stosuje się w leczeniu ran pooperacyjnych, które wymagają ochrony przed infekcją bakteryjną. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i zapobiega infekcji rany.

Owrzodzenia kończyn dolnych – Argosulfan stosuje się w leczeniu owrzodzeń kończyn dolnych, które są zakażone bakteryjnie. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie rany.

Zgorzel gazowa – Argosulfan stosuje się w leczeniu zgorzeli gazowej, która jest poważnym stanem zakaźnym wywołanym przez bakterie Clostridium. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i pomaga zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Uszkodzenia skóry po radioterapii – Argosulfan stosuje się w leczeniu uszkodzeń skóry po radioterapii, które są zakażone bakteryjnie. Srebro sulfadiazyna działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie rany.

Warto zaznaczyć, że przed zastosowaniem Argosulfanu należy skonsultować się z lekarzem i dokładnie zapoznać się z informacjami na temat przeciwwskazań i działań niepożądanych.

Przeciwwskazania do stosowania leku Argosulfan

Argosulfan to lek stosowany w leczeniu oparzeń oraz ran zakażonych bakteryjnie. Jednakże istnieją pewne przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem tego leku. Poniżej przedstawiamy przeciwwskazania do stosowania leku Argosulfan wraz z ich objaśnieniem:

 1. Nadwrażliwość na srebro sulfadiazynę – osoby, które wykazują nadwrażliwość na srebro sulfadiazynę lub sulfonamidy, nie powinny stosować leku Argosulfan.
 2. Czynna choroba nerek – w przypadku pacjentów z czynną chorobą nerek, stosowanie leku Argosulfan może powodować gromadzenie się srebra w organizmie, co może prowadzić do działań niepożądanych.
 3. Ciąża i karmienie piersią – stosowanie leku Argosulfan w czasie ciąży oraz karmienia piersią nie jest zalecane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tych okresach.
 4. Ubytek enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) – w przypadku pacjentów z ubytkiem enzymu G6PD, stosowanie leku Argosulfan może powodować hemolizę erytrocytów i anemię hemolityczną.
 5. Noworodki i wcześniaki – Argosulfan może powodować gromadzenie się srebra w organizmie noworodków i wcześniaków, co może prowadzić do działań niepożądanych.
 6. Skóra uszkodzona – Argosulfan nie powinien być stosowany na skórę uszkodzoną, suchą, łuszczącą się lub zainfekowaną grzybicą, ponieważ może to prowadzić do nasilenia objawów.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie leku Argosulfan

Dawkę, częstotliwość oraz czas trwania kuracji z zastosowaniem leku Argosulfan ustala lekarz.

 • oparzenia – oczyszczoną ranę po oparzeniu należy pokryć 2-3 mm warstwą kremu. Podczas stosowania kremu należy zachować aseptyczne warunki. Krem należy pozostawić na ranie przez cały okres leczenia (jeśli zostanie usunięty należy go ponownie nałożyć). Leczenie należy kontynuować aż do całkowitego zagojenia rany oparzeniowej lub do przeszczepu skóry. Rany z kremem nie trzeba przykrywać opatrunkiem, ale można to zrobić, jeśli jest to wskazane.
 • odleżyny i przewlekłe owrzodzenia podudzi – skórę pokrytą zmianami chorobowymi należy smarować cienką warstwą kremu 2 lub 3 razy na dobę. Skórę z zaaplikowanym krem można, ale nie trzeba, zabezpieczyć opatrunkiem zamkniętym. W przypadku wystąpienia wysięku z zakażonej rany – w trakcie leczenia – ranę należy przemyć specjalnym płynem (wodnym roztworem chloroheksydyny 0,1% lub wodnym roztworem kwasu borowego 3%), a następnie na tak przygotowaną ranę należy nałożyć krem. Czas trwania leczenia powinien być zgodny z ustaleniami lekarza, nie należy go przedłużać.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana lub też w przypadku połknięcia leku należy w trybie pilnym skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Leku Argosulfan nie należy stosować u wcześniaków, noworodków oraz niemowląt przed ukończeniem 2. roku życia – związane jest to z ryzykiem wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu (kernicterus).

Szczególną ostrożność należy zachować u osób z niewydolnością nerek lub wątroby. Nie istnieją dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Argosulfan w tej grupie osób. W przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności nerek konieczne jest monitorowanie stężenia sulfonamidu w surowicy krwi pacjenta.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Argosulfan

Istnieją sytuacje – podczas stosowania leku Argosulfan – kiedy należy zachować szczególne środki ostrożności.

 1. Kremu Argosulfan nie należy stosować równolegle z innymi preparatami, które przeznaczone są do aplikacji miejscowej.
 2. Należy chronić oczy oraz błony śluzowe przed kontaktem z kremem.
 3. Przez rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi wywiad z pacjentem oceniający ryzyko nadwrażliwości pacjenta na leki (w szczególności na sulfonamidy). Niekiedy – u osób podatnych – może wystąpić alergiczna reakcja krzyżowa z benzotiadiazynami, kwasem p-aminosalicylowym oraz pochodnymi sulfonylomocznika.
 4. Podczas leczenia należy regularnie oceniać stan pacjenta pod kątem czynności wątroby oraz nerek, a dodatkowo należy wykonywać morfologię krwi (biorąc pod uwagę przede wszystkim liczbę białych krwinek – ryzyko agranulocytozy i niedokrwistości).
 5. Środki szczególnej ostrożności należy zachować u pacjentów:
 • z oparzeniami – jeśli kontakt z pacjentem jest utrudniony,
 • z ranami oparzeniowymi, które zajmują dużą powierzchnię,
 • będących we wstrząsie,
 • z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek – ryzyko nagromadzenia leku w organizmie, a także ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.
 1. W przypadku długotrwałego stosowania kremu lub też na duże powierzchnie ran należy monitorować stężenie sulfonamidu w surowicy krwi przede wszystkim u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
 2. Alkohol cetostearylowy – znajdujący się w składzie kremu – może przyczynić się do występowania skórnych reakcji miejscowych (np. kontaktowego zapalenia skóry).
 3. Parahydroksybenzoesany propylu oraz metylu – również znajdujące się w składzie kremu – mogą być przyczyną wystąpienia reakcji uczuleniowych (również typu późnego).
 4. Preparat nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn.
 5. W ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie preparatu Argosulfan jest możliwe jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Związane jest to z brakiem badań dotyczących wpływu leku na rozwój zarodka oraz płodu.
 6. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest wskazane. Nie istnieją informacje dotyczące tego czy miejscowa aplikacja kremu Argosulfan wiąże się z przenikaniem leku lub jego metabolitów do pokarmu kobiecego. Sulfonamidy stosowane doustnie dostają się do mleka matki i mogą zaszkodzić dziecku poprzez wywołanie żółtaczki.

Interakcje leku Argosulfan z innymi lekami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Argosulfan należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. Kwas foliowy, prokaina, a także inne środki z grupy pochodnych PABA, które są stosowane w znieczuleniu miejscowym mogą osłabiać przeciwbakteryjne działanie soli srebrowej sulfatiazolu – substancji czynnej Argosulfanu.

Z czym nie łączyć leku Argosulfan

Stosowanie leku Argosulfan razem z innymi lekami przeznaczonymi do użytku miejscowego (na skórę) jest niewskazane. Równoczesne stosowanie może prowadzić do zmniejszenia efektywności każdego z leków lub zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Argosulfan i Preparaty Zawierające Kwas Foliowy lub Pochodne Kwasu p-Aminobenzoesowego – Leki zawierające kwas foliowy lub jego pochodne mogą osłabiać działanie przeciwbakteryjne Argosulfanu. Jest to spowodowane potencjalną interakcją chemiczną pomiędzy składnikami tych leków, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Argosulfan

Skutki uboczne leku Argosulfan

Objawy podrażnienia i nadwrażliwości: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć podrażnienia skóry, które objawia się swędzeniem, pieczeniem lub rumieniem w miejscu nałożenia kremu. Są to najczęstsze reakcje miejscowe, które zazwyczaj są łagodne, ale mogą być uciążliwe.

Ogólne objawy niepożądane sulfonamidów: Długotrwałe stosowanie Argosulfanu może przyczynić się do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie nerek i wątroby, zmiany w liczbie krwinek, skazy krwotoczne, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, małopłytkowość oraz leukopenia. Te działania niepożądane wymagają szczególnego nadzoru lekarskiego.

Reakcje skórne i nadwrażliwość: Oprócz typowych objawów podrażnienia, u pacjentów mogą wystąpić bardziej poważne reakcje skórne, takie jak pokrzywka, wyprysk, a w rzadkich przypadkach zespół Stevensa-Johnsona, manifestujący się poważnym obrzękiem błon śluzowych i wymagający natychmiastowej pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane: Pacjenci mogą również zgłaszać inne objawy, takie jak zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, zmiany w smaku, zmniejszenie tempa bicia serca, nadciśnienie, drżenie czy zaburzenia widzenia. Te efekty są mniej typowe, ale mogą znacząco wpływać na komfort życia pacjenta.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Argosulfan

Pytania naszych Pacjentów

Czy Argosulfan można stosować na rany?

Tak, Argosulfan jest lekiem stosowanym w leczeniu ran zakażonych bakteryjnie. Lek zawiera srebro sulfadiazynę, która działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie rany poprzez zmniejszenie ryzyka infekcji. Argosulfan jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów ran zakażonych bakteryjnie, w tym ran pooperacyjnych, owrzodzeń kończyn dolnych, oparzeń oraz ran zakażonych gronkowcami lub paciorkowcami. Przed zastosowaniem leku należy jednak skonsultować się z lekarzem i dokładnie zapoznać się z informacjami na temat przeciwwskazań i działań niepożądanych.

Czy Argosulfan jest na receptę?

Tak, Argosulfan jest lekiem na receptę i może być wydawany jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać od niego receptę na lek. Warto zaznaczyć, że przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat przeciwwskazań i działań niepożądanych.

Czy Argosulfan jest szkodliwy?

Stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i odpowiednimi środkami ostrożności, Argosulfan nie powinien powodować szkód dla zdrowia.

Czym zmyć Argosulfan?

Aby zmyć Argosulfan, należy umyć dotknięty obszar skóry wodą i łagodnym mydłem, a następnie delikatnie osuszyć. Można również użyć soli fizjologicznej lub specjalnych preparatów do zmywania opatrunków, które są dostępne w aptekach.

Czy Argosulfan jest na oparzenia?

Tak, Argosulfan jest lekiem, który jest stosowany w leczeniu oparzeń. Jest to maść zawierająca srebro sulfadiazynę, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Argosulfan ma również właściwości przyspieszające proces gojenia, co jest ważne w leczeniu oparzeń.

Jak szybko działa Argosulfan? Kiedy efekty?

Czas, w którym Argosulfan zaczyna działać i kiedy można zobaczyć efekty, zależy od indywidualnego przypadku i stopnia uszkodzenia skóry. Jednakże, w większości przypadków można oczekiwać poprawy w ciągu kilku dni stosowania leku. Argosulfan wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, a także przyspiesza proces gojenia, co jest ważne w przypadku oparzeń i innych uszkodzeń skóry. Po zastosowaniu maści, lek zaczyna działać w ciągu kilku godzin, redukując stan zapalny i hamując rozwój bakterii, co zapobiega rozwojowi infekcji. Efekty stosowania Argosulfanu mogą być zauważalne już po kilku dniach, takich jak zmniejszenie bólu, obrzęku i zaczerwienienia. Jednak, pełny proces gojenia oparzenia może zająć kilka tygodni, w zależności od stopnia uszkodzenia skóry i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Czy Argosulfan jest refundowany?

Argosulfan nie jest refundowany.

Jak długo można stosować Argosulfan?

Argosulfan można stosować aż do całkowitego zagojenia się rany, jednak zaleca się, aby stosowanie leku nie przekraczało 2 miesięcy bez konsultacji z lekarzem. Przy długotrwałym stosowaniu, istnieje ryzyko kumulacji srebra w organizmie, co może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych.

Czy maść Argosulfan można kupić bez recepty?

Argosulfan to lek dostępny na receptę.

Na co stosuje się Argosulfan?

Argosulfan to maść stosowana głównie w leczeniu i profilaktyce infekcji w ranach. Jest używany do różnego rodzaju uszkodzeń skóry, takich jak oparzenia, odmrożenia, rany cięte, owrzodzenia, a także w leczeniu zakażeń wtórnych w dermatologii.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Argosulfan? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSulfathiazolum argentum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPharmaSwiss Česká republika

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2024