Arechin

Arechin to lek na receptę stosowany w leczeniu malarii, czerwonki pełzakowej, reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego. Zawiera fosforan chlorochiny jako substancję czynną.

Działanie Arechin

Arechin działa przede wszystkim jako lek przeciwmalaryczny, skuteczny w zwalczaniu pierwotniaków Plasmodium, które wywołują malarię. Substancja czynna, fosforan chlorochiny, hamuje wzrost i rozmnażanie tych pierwotniaków, co prowadzi do eliminacji pasożytów z organizmu. Poza działaniem przeciwmalarycznym, Arechin wykazuje również działanie toksyczne na pełzaka czerwonki Entamoeba histolytica, skutecznie wspomagając leczenie czerwonki pełzakowej. Dodatkowo, Arechin ma właściwości przeciwzapalne, co sprawia, że jest stosowany w leczeniu niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty. W tych przypadkach lek działa poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i łagodzenie objawów choroby.

Wskazania do stosowania Arechin

Wśród wskazań do stosowania leku Arechin znajdują się:

 • Malaria: Arechin jest stosowany zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu ostrych napadów malarii wywołanej przez szczepy Plasmodium wrażliwe na chlorochinę (P. vivax, P. malariae, P. ovale, niektóre szczepy P. falciparum). Lek pomaga w eliminacji pierwotniaków z organizmu oraz w leczeniu podtrzymującym.
 • Czerwonka pełzakowa i ropień wątroby: Arechin jest stosowany w leczeniu czerwonki pełzakowej i ropnia wątroby spowodowanych przez Entamoeba histolytica. Lek działa toksycznie na pełzaki, eliminując je z organizmu. Terapia zwykle jest prowadzona w połączeniu z innymi preparatami przeciw pełzakom.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów: Arechin jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekłej choroby autoimmunologicznej, która powoduje stan zapalny i uszkodzenie stawów. Lek łagodzi objawy choroby i zmniejsza stan zapalny.
 • Toczeń rumieniowaty: Lek jest stosowany w leczeniu różnych postaci tocznia rumieniowatego, w tym przewlekłego, układowego i tocznia rumieniowatego krążkowego. Toczeń rumieniowaty to choroba autoimmunologiczna, która może prowadzić do stanów zapalnych i uszkodzeń wielu narządów. Arechin łagodzi objawy i zmniejsza stan zapalny.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Arechin

Przeciwwskazania do stosowania Arechin:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (fosforan chlorochiny), inne pochodne 4-aminochinoliny lub jakikolwiek składnik leku. Pacjenci z uczuleniem na te substancje nie powinni stosować Arechin.
 • Zmiany w polu widzenia lub w siatkówce oka wywołane przyjmowaniem pochodnych 4-aminochinoliny. Osoby z takimi uszkodzeniami nie powinny stosować Arechin ze względu na ryzyko pogorszenia problemów okulistycznych.

Środki ostrożności:

 1. Osoby w podeszłym wieku: Mimo braku konieczności modyfikacji dawkowania u osób starszych, zaleca się monitorowanie pacjenta, aby ustalić optymalną dawkę.
 2. Choroby wątroby: Arechin gromadzi się w wątrobie, dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania leku osobom z chorobami wątroby i chorobą alkoholową.
 3. Niewydolność nerek: W przypadku leczenia malarii u pacjentów z niewydolnością nerek, gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min, standardowe dawki należy zmniejszyć o 50%. U pacjentów z wyższym klirensem nie zmienia się dawkowania. Osoby z krańcową niewydolnością nerek nie powinny stosować chlorochiny w zapobieganiu malarii.
 4. Ciąża: Arechin może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko dla płodu. Długotrwałe stosowanie leku w dużych dawkach może prowadzić do uszkodzeń wzroku i słuchu u płodu.
 5. Karmienie piersią: Chlorochina przenika do mleka matki. W przypadku długotrwałego przyjmowania dużych dawek leku, jak w chorobach reumatycznych, nie zaleca się karmienia piersią. W przypadku profilaktyki malarii, ilość Arechin w mleku matki jest niewielka i nie szkodzi dziecku, ale nie wystarcza do skutecznej profilaktyki u dziecka.
 6. Wpływ na sprawność psychomotoryczną: Preparat może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dlatego pacjenci powinni zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

Dawkowanie Arechin

Dawkowanie i sposób stosowania Arechin różni się w zależności od wskazań, wieku pacjenta oraz stanu ogólnego organizmu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dawkowania dla różnych wskazań:

Leczenie malarii:

 • Dorosłym zaleca się jednorazową dawkę 600 mg fosforanu chlorochiny, a następnie 300 mg po 6-8 godzinach. W dniach 2 i 3 leczenia dawka wynosi 300 mg na dobę.
 • Dzieciom dawkę należy obliczyć na podstawie masy ciała: 10 mg/kg masy ciała jako dawkę początkową, 5 mg/kg po 6-8 godzinach, a następnie 5 mg/kg na dobę przez kolejne 2 dni.

Profilaktyka malarii:

 • Dorosłym i dzieciom o masie ciała powyżej 45 kg zaleca się dawkę 300 mg fosforanu chlorochiny (odpowiednik 500 mg chlorochiny) raz w tygodniu, rozpoczynając 1-2 tygodnie przed wyjazdem do obszaru endemicznego i kontynuując przez cały okres pobytu oraz przez 4 tygodnie po powrocie.
 • Dzieciom o masie ciała poniżej 45 kg dawkę należy obliczyć na podstawie masy ciała: 5 mg/kg (nie przekraczając 300 mg na dawkę) raz w tygodniu, stosując te same zasady co u dorosłych.

Leczenie chorób reumatycznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, sarkoidoza):

 • Dorosłym zwykle zaleca się dawkę 150-300 mg fosforanu chlorochiny (odpowiednik 250-500 mg chlorochiny) na dobę. Leczenie należy prowadzić przez dłuższy czas, a dawkę dostosować do reakcji pacjenta i ewentualnych działań niepożądanych.
 • Dawkowanie u dzieci z chorobami reumatycznymi należy ustalić indywidualnie, uwzględniając wagę i wiek dziecka oraz nasilenie choroby.

Arechin jest dostępny w formie tabletek, które należy przyjmować doustnie, popijając dużą ilością wody. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłków, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Ważne jest, aby pacjenci stosowali się do zaleceń lekarskich i dawkowania podanego przez lekarza, aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych i zwiększyć skuteczność leczenia. Regularne badania kontrolne, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania, są również niezbędne do monitorowania reakcji pacjenta na leczenie.

Z czym nie łączyć leku Arechin

Arechin i Leki Wpływające na Rytm Serca – Chlorochina, substancja czynna leku Arechin, wymaga ostrożności przy stosowaniu z lekami wpływającymi na rytm serca. Należą do nich leki przeciwarytmiczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, antypsychotyki oraz niektóre leki przeciwzakaźne jak makrolidy, w tym azytromycyna.

Arechin i Amiodaron – Stosowanie chlorochiny z amiodaronem, lekiem kontrolującym akcję serca, jest przeciwwskazane z powodu ryzyka zaburzeń rytmu serca.

Arechin i Halofantryna – Nie zaleca się równoczesnego stosowania chlorochiny z halofantryną, lekiem przeciwmalarycznym, ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne.

Arechin i Cyklosporyna – Chlorochina może zwiększać stężenie cyklosporyny, leku immunosupresyjnego, we krwi, co wymaga monitorowania.

Arechin i Szczepionka przeciw Wściekliźnie – W okresie leczenia chlorochiną nie powinno się stosować szczepienia przeciwko wściekliźnie, gdyż może to obniżyć skuteczność szczepienia.

Arechin i Penicylamina – Jednoczesne stosowanie penicylaminy z chlorochiną może prowadzić do zwiększenia stężenia penicylaminy we krwi i ryzyka ciężkich działań niepożądanych.

Arechin i Prazykwantel – Chlorochina znacząco obniża stężenie prazykwantelu, leku przeciwpasożytniczego, w organizmie.

Arechin i Środki Zobojętniające – Sole glinu, wapnia i magnezu mogą zmniejszać wchłanianie chlorochiny. Należy zachować 2-godzinną przerwę między ich przyjęciem.

Arechin i Cymetydyna – Cymetydyna, lek stosowany w chorobach żołądka, może zwiększać stężenie chlorochiny w osoczu.

Arechin i Hydroksychlorochina – Stosowanie chlorochiny z hydroksychlorochiną, szczególnie z amiodaronem, jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Arechin i Digoksyna – Hydroksychlorochina i prawdopodobnie chlorochina mogą zwiększać stężenie digoksyny, leku stosowanego w chorobach serca, we krwi.

Arechin i Meflochina – Chlorochina stosowana równocześnie z meflochiną, lekiem przeciwmalarycznym, zwiększa ryzyko drgawek.

Arechin i Miastenia – Chlorochina może nasilać objawy miastenii, choroby charakteryzującej się osłabieniem mięśni, oraz zmniejszać działanie neostygminy i pirydostygminy.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Arechin

Skutki uboczne leku Arechin

Skutki uboczne Arechin mogą się różnić w zależności od dawki, czasu trwania leczenia oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Poniżej przedstawiono niektóre z potencjalnych działań niepożądanych wraz z informacją o ich prawdopodobieństwie wystąpienia:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka – działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.
 • Ból głowy, zawroty głowy – działania niepożądane ze strony układu nerwowego.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Świąd, wysypka, pokrzywka – reakcje alergiczne ze strony skóry.
 • Nieostre widzenie, zmiany ostrości wzroku – działania niepożądane ze strony narządu wzroku, które mogą być przejściowe i ustępować po zaprzestaniu leczenia.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego – działania niepożądane ze strony układu krążenia.
 • Uszkodzenie mięśnia sercowego – może wystąpić u pacjentów z długotrwałym stosowaniem dużych dawek leku.
 • Zaburzenia czynności wątroby – działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, które mogą prowadzić do żółtaczki, zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Niedokrwistość hemolityczna – może wystąpić u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD).
 • Depresja, lęk, zaburzenia snu, psychozy – działania niepożądane ze strony układu nerwowego.
 • Zaburzenia słuchu – działania niepożądane ze strony narządu słuchu, mogą prowadzić do utraty słuchu, szumów usznych.
 • Retinopatia – uszkodzenie siatkówki oka, związane z długotrwałym stosowaniem leku.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie tych poważnych lub utrzymujących się, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, który może ocenić sytuację i zdecydować o ewentualnej modyfikacji leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Arechin

Pytania naszych Pacjentów

Co zamiast Arechinu?

Lek Arechin nie posiada bezpośredniego zamiennika. Jednak, w przypadkach, gdy jego stosowanie nie jest możliwe lub z jakiegoś powodu niepożądane, można zastosować Plaquenil, który jest preparatem stosowanym w tych samych wskazaniach co Arechin.

Czy Arechin pomaga na stawy?

Arechin (chlorochina) jest głównie stosowany w leczeniu malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak tocznia rumieniowatego czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Dlatego może pomóc w łagodzeniu objawów związanych ze stawami u osób z tymi schorzeniami.

Jak długo można stosować lek Arechin?

Stosowanie leku Arechin może być różne w zależności od wskazań i indywidualnych potrzeb pacjenta. Zalecany czas stosowania powinien być określony przez lekarza prowadzącego, który dostosowuje terapię do konkretnej choroby i odpowiedzi organizmu na leczenie.

Jak odstawić Arechin?

Odstawienie Arechinu powinno nastąpić pod ścisłym nadzorem lekarza, który może zdecydować o stopniowym zmniejszaniu dawki. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do nasilenia objawów choroby lub innych działań niepożądanych.

Czy można dostać Arechin bez recepty?

Nie, Arechin (chlorochina) jest lekiem na receptę i nie można go nabyć bez odpowiedniego zalecenia od lekarza. W wielu krajach zakup Arechinu bez ważnej recepty jest nielegalny.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Arechin ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaChloroquini phosphas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023