Apo-Napro

Apo-Napro jest to preparat zaliczany do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje on działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Dostępny jest jedynie na receptę w opakowaniach po 30 lub 90 sztuk, w dawce 250 lub 500 mg.

Działanie Apo-Napro

Lek Apo-Napro zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę – z przepisu lekarza.  Apo-Napro występuje w postaci tabletek pakowanych po 30 lub 90 sztuk, w 2 dawkach: 250 mg lub 500 mg.

Lek w niektórych przypadkach jest częściowo refundowany np. dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zwyrodnieniową, zesztywniającym zapaleniu kręgosłupa, młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów, dną moczanową, a także zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

Substancją czynną leku Apo-Napro jest naproksen wykazujący właściwości przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Mechanizm działania tego preparatu polega na zahamowaniu syntezy prostaglandyn. Lek jest całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego maksymalne stężenie w organizmie osiągane jest już po 2-4 godzinach od zastosowania. Naproksen wpływa na zdolności psychomotoryczne, w szczególności u pacjentów, u których po zastosowaniu leku występują objawy tkj. zawroty głowy, senność, zmęczenie, zaburzenia widzenia. Lek nie oddziałuje na centralny ośrodek układu nerwowego.

Wskazania do stosowania leku Apo-Napro

Lek Apo-Napro jest popularnym lekiem stosowanym w łagodzeniu bólu różnego pochodzenia, a także w leczeniu gorączki. Głównym składnikiem tego leku jest naproksen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAID). Działanie leku polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenazy, który bierze udział w syntezie prostaglandyn, substancji biorących udział w procesie zapalnym i wywołujących ból.

Wskazania do stosowania leku Apo-Napro obejmują wiele schorzeń:

Choroby reumatoidalne – lek Apo-Napro jest stosowany w leczeniu chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie kręgosłupa czy młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów. W tych chorobach dochodzi do stanu zapalnego w stawach, który powoduje ból i sztywność.

Gorączka – lek Apo-Napro ma właściwości przeciwgorączkowe, dzięki czemu może być stosowany w łagodzeniu gorączki o różnym pochodzeniu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – lek Apo-Napro jest skuteczny w łagodzeniu bólu mięśni i stawów wynikającego z urazów, przeciążeń czy stanów zapalnych.

Dna moczanowa – lek Apo-Napro może być stosowany w leczeniu objawów dny moczanowej, choroby polegającej na nagromadzeniu kwasu moczowego w organizmie i wywołującej ból stawów.

Bolesne miesiączkowanie – lek Apo-Napro jest skuteczny w łagodzeniu bólu i skurczów podczas miesiączki, który jest spowodowany stanem zapalnym i skurczami mięśniówki macicy.

Przeciwwskazania do stosowania leku Apo-Napro

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Apo-Napro są okoliczności, w których stosowanie tego leku może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta. W takich przypadkach stosowanie leku Apo-Napro jest zabronione lub wymaga specjalnego nadzoru lekarskiego. Przeciwwskazania do stosowania leku Apo-Napro obejmują:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – lek Apo-Napro zawiera naproksen, który może powodować reakcje alergiczne u niektórych pacjentów. Osoby, które wcześniej doświadczyły reakcji alergicznych po stosowaniu naproksenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAID), nie powinny stosować leku Apo-Napro.

Czynna/nawracająca choroba wrzodowa żołądka – lek Apo-Napro może zwiększać ryzyko krwawienia z żołądka i dwunastnicy u osób z chorobą wrzodową. Dlatego też, w przypadku obecności choroby wrzodowej, stosowanie leku Apo-Napro jest przeciwwskazane.

Krwawienie z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej 2 epizody) – lek Apo-Napro może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, zwłaszcza u osób, które wcześniej miały epizody krwawień z żołądka lub dwunastnicy. W takich przypadkach stosowanie leku Apo-Napro jest przeciwwskazane.

Krwawienia z przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych – lek Apo-Napro, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia takich krwawień, stosowanie leku Apo-Napro jest przeciwwskazane.

Astma z objawami tkj. obrzęk naczynioruchowy, zapalenie błony śluzowej nosa czy pokrzywka występujące po podaniu leku, który zawiera ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub inny lek zaliczany do grupy NLPZ – lek Apo-Napro, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować reakcje alergiczne u osób z astmą lub innymi chorobami dróg oddechowych. W takich przypadkach stosowanie leku Apo-Napro jest przeciwwskazane.

Dawkowanie leku Apo-Napro

Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania terapii leku Apo-Napro ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta, a także w oparciu o przyczynę rozpoczęcia leczenia. Preparat ten powinno się stosować w najmniejszych skutecznych dawkach, a także przez możliwie jak najkrótszym okres czasu.

choroby reumatyczne:

 • w przypadku osób dorosłych z chorobami reumatycznymi najczęściej stosowana dawka leku to 500 mg na dobę w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych przyjmowanych co 12 godzin;
 • w przypadku występowania objawów tkj. nasilenie objawów bólowych w nocy czy porannej sztywności w obrębie stawów najczęściej zalecana jest tzw. dawka nasycająca, której wysokość wynosi 750 mg. Taką wysoką dawkę można stosować jedynie u osób, które już wcześniej stosowały leki przeciwreumatyczne w dużej dawce;
 • dużą dawkę leku również stosuje się u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów (w szczególności, gdy towarzyszą jej intensywne dolegliwości bólowe).

zaburzenia mięśniowo-szkieletowe oraz bóle miesiączkowe:

 • w przypadku osób dorosłych z ostrymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi najczęściej zalecaną dawką jest 500 mg jednorazowo, następnie dawkę należy zmniejszyć do 250 mg stosowanych co 6-8 godzin, w zależności od nasilenia objawów u danego pacjenta,
 • podobne dawkowanie stosowane jest u kobiet, u których występują bolesne miesiączki.

dna moczanowa:

 • w przypadku dny moczanowej pierwsza dawka jest wyższa i wynosi 750 mg, następnie zmniejsza się ją do 250 mg i przyjmuje się co 6-8 godzin aż do momentu ustąpienia objawów.

gorączka o różnym pochodzeniu:

 • w tym przypadku zaleca się stosowanie 250 mg leku co 8 godzin. Leku nie należy stosować dłużej niż co 3-5 dni.

stosowanie leku u dzieci:

 • w przypadku dzieci stosowanie leku jest mocno ograniczone. Terapia jest dopuszczalna jedynie w przypadku dzieci chorych na reumatoidalne młodzieńcze zapalenie stawów powyżej 5 roku życia. Dopuszczalna dawka dobowa to 10 mg na każdy kilogram masy ciała. Dawkę tę podaje się w 2 dawkach podzielonych w 12-godzinnych odstępach. Lek należy stosować w trakcie posiłku lub tuż po nim.

Przedawkowanie leku

W przypadku przyjęcia większej dawki leku od zalecanej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą i – jeżeli to możliwe – okazać ulotkę z opakowania leku.

Objawami, które mogą świadczyć o przedawkowaniu leku, mogą być dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nudności, wymioty, bóle żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, uczucie dezorientacji. Innymi możliwymi objawami są również zaburzenia związane z krwawieniem z układu pokarmowego, drgawki, zakwaszenie krwi, podwyższenie stężenia sodu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Lek Apo-Napro, a dokładniej naproksen będący substancją czynną tego preparatu – może mieć wpływ na obniżenie agregacji płytek krwi, zwiększając tym samym czas krzepnięcia, może mieć również wpływ na badania, które oceniają czynność wątroby oraz nadnerczy.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Apo-Napro

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Apo-Napro powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • astma oskrzelowa – ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli i duszności na skutek zastosowania naproksenu,
 • zaburzenia żołądka i jelit – naproksen może doprowadzić do zaostrzeń choroby, a tym samym jej nawrotu,
 • nadciśnienie tętnicze i zastoinowa niewydolność serca,
 • zatrzymywanie płynów w organizmie (obrzęki),
 • zaburzenia pracy nerek,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • równoległe stosowanie preparatów, które mają wpływ na homeostazę krwi,
 • podeszły wiek – ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (przede wszystkim tych związanych z krwawieniami i owrzodzeniami, które mogą nawet doprowadzić do śmierci pacjenta),
 • zwiększony przepływ nerkowy, który może występować u osób:
  – ze zwiększoną utratą płynu pozakomórkowego,
  – marskością wątroby,
  – zastoinową niewydolnością serca,
  – problemem z nerkami,
  – stosujących dietę uboższą w sód,
  – stosujących leki moczopędne.

W tym przypadku, poza zachowaniem szczególnych środków ostrożności, należy monitorować stan pacjenta poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych (kontrola czynności nerek). Takie badania należy wykonać zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i w trakcie terapii.

 1. Niekiedy konieczne może być obniżenie dawki leku, a tym samym obniżenie kumulowania się metabolitów naproksenu w organizmie.
 2. W przypadku osób, u których występują problemy związane z układem krążenia (m.in. nadciśnienie tętnicze) lekarz powinien dokonać oceny korzyści i ryzyka związanego z wprowadzeniem Apo-Napro do leczenia.
 3. W przypadku wystąpienia poniższych objawów leczenie należy przerwać:
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • nadwrażliwość na lek, której objawami może być wysypka, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.
 1. Lek Apo-Napro może wchodzić w interakcje z innymi preparatami, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty).
 2. Szczególnej ostrożności wymaga równoległe stosowanie kortykosteroidów. W przypadku konieczności ich odstawienia dawkowanie należy zmniejszać zgodnie z ustaleniami lekarza, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W szczególności należy obserwować stan pacjenta pod kątem problemów ze wzrokiem (ryzyko uszkodzenia nerwu wzrokowego).
 3. Nie należy łączyć leku Apo-Napro z alkoholem z uwagi na ryzyko nasilenia się skutków ubocznych (a w szczególności dotyczy to ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek oraz wzrostu częstotliwości krwawień wewnątrz układu pokarmowego). Nadużywanie alkoholu równolegle ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek.
 4. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku preparatu Apo-Napro nie należy go stosować w III trymestrze ciąży (ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu, co wiąże się z opóźnieniem akcji porodowej), a jeśli chodzi o I i II trymest ciąży to lekarz powinien dokonać dokładnej analizy korzyści i ryzyka dla matki oraz płodu. Naproksem może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia zarówno u matki, jak i u dziecka. Leku nie wolno stosować w trakcie porodu.
 5. Substancja czynna leku przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego preparatu. O okresie laktacji należy bezwzględnie poinformować lekarza.

Z czym nie łączyć leku Apo-Napro

Leki na Dnę Moczanową (Probenecyd) – Naproksen może zmniejszać efektywność leczenia dny moczanowej.

Leki na Padaczkę (Pochodne Hydantoiny) – Możliwa zmiana stężenia leków przeciwpadaczkowych we krwi.

Leki Przeciwzakrzepowe i Przeciwpłytkowe – Zwiększone ryzyko krwawienia.

Antybiotyki (Sulfonoamidy, Fluorochinolony) – Może wystąpić wzajemne nasilenie działań niepożądanych.

Leki na Niewydolność Serca (Furosemid, Glikozydy Nasercowe) – Zmniejszona skuteczność tych leków.

Antydepresanty (Sole Litu, SSRI jak Fluoksetyna) – Ryzyko zwiększenia stężenia litu lub serotoniny.

Leki na Wysokie Ciśnienie (Beta-Blokery, Inhibitory ACE) – Możliwe zmniejszenie skuteczności leków hipertensyjnych.

Leki na Łuszczycę (Metotreksat) – Zwiększone ryzyko toksyczności metotreksatu.

Leki na Zapalenie Stawów (Kortykosteroidy) – Wzrost ryzyka działań niepożądanych obu leków.

Immunosupresanty (Cyklosporyna, Takrolimus) – Możliwe nasilenie toksyczności nerek.

Inne NLPZ i Przeciwbólowe (Kwas Acetylosalicylowy) – Zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Mifepryston – Nie stosować naproksenu przez 8-12 dni po mifeprystonie.

Antyretrowirusowe (Zydowudyna) – Możliwe nasilenie działań niepożądanych.

Kwas Acetylosalicylowy (Profilaktyka Zakrzepowa) – Możliwe interakcje i ryzyko krwawienia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Apo-Napro

Skutki uboczne leku Apo-Napro

Apo-Napro może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią:

 • Wymioty z krwią, ciemne wymioty przypominające fusy od kawy
 • Czarne, smoliste stolce lub krew w kale
 • Owrzodzenie żołądka, ciężka biegunka, ból w podbrzuszu
 • Owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie chorób zapalnych jelit
 • Wysypka, objawy reakcji nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy)

Mogą także wystąpić:

 • Ból głowy, senność, zawroty głowy, dezorientacja
 • Depresja, zaburzenia widzenia, równowagi i słuchu
 • Wysokie ciśnienie krwi, zawał serca, udar
 • Astma, zapalenie płuc, nudności, wymioty, zapalenie trzustki
 • Zmiany skórne (wysypka, świąd, pęcherze)
 • Zaburzenia wątroby, nerek, trudności z zajściem w ciążę
 • Zmiany w krwi (zmniejszenie liczby płytek, krwinek białych), zapalenie naczyń
 • Uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Apo-Napro

Pytania naszych Pacjentów

Kiedy zaczyna działać Apo-napro?

Apo-Napro zaczyna działać po około 20-30 minutach od zażycia i osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 godzinach. Czas działania leku wynosi od 8 do 12 godzin, a okres półtrwania (czas, w którym połowa dawki leku jest wchłaniana i wydalana z organizmu) wynosi około 12-15 godzin. Jednakże, czas działania Apo-Napro może różnić się w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, waga ciała oraz stosowane dawki leku.

Czy Apo Napro jest na receptę?

Tak, Apo-Napro jest lekiem na receptę i wymaga konsultacji lekarskiej przed rozpoczęciem stosowania.

Czy Apo Napro jest bezpieczny?

Tak, Apo-Napro może być stosowany bezpiecznie, o ile zostanie przepisany przez lekarza i zastosowany zgodnie z zaleceniami. Jednakże, jak każdy lek, Apo-Napro niesie ze sobą pewne ryzyko działań niepożądanych, które mogą być groźne dla zdrowia. W przypadku nieprawidłowego stosowania lub wystąpienia działań niepożądanych, Apo-Napro może stać się niebezpieczny dla pacjenta.

Ile dni można brać Apo Napro?

Apo-Napro to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Czas trwania stosowania Apo-Napro powinien być ustalony przez lekarza i zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, rodzaju i ciężkości choroby. Nie zaleca się długotrwałego stosowania Apo-Napro bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Zwykle stosuje się go przez kilka dni do kilku tygodni, a maksymalny czas stosowania wynosi zwykle do 14 dni. Przedłużające się stosowanie Apo-Napro może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak choroby nerek, wątroby, żołądka i układu krążenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Apo-Napro? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNaproxenum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAurovitas Pharma

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Apo-Napro

Naproxen.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2024