Alfadiol

Alfadiol to lek zawierający alfakalcydol, syntetyczną formę witaminy D, który ułatwia wchłanianie wapnia i jego wbudowywanie w tkankę kostną. Jest stosowany głównie w przypadkach niedoboru witaminy D i wapnia, które mogą prowadzić do krzywicy, osteomalacji czy osteoporozy.

Działanie Alfadiol

Działanie Alfadiol polega na ułatwianiu wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego oraz jego wbudowywaniu w tkankę kostną. Substancja czynna, alfakalcydol, jest syntetyczną formą witaminy D, która przechodzi w organizmie w przemiany chemiczne, by stać się biologicznie aktywną. Alfadiol jest szczególnie ważny w przypadkach, gdy naturalna przemiana witaminy D jest zaburzona, jak to ma miejsce w niektórych chorobach nerek. Dzięki temu lekowi poprawia się gospodarka wapniowo-fosforanowa, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia kostnego. Stosowany głównie w krzywicy, osteomalacji, osteoporozie oraz w stanach niedoboru witaminy D i wapnia.

Wskazania do stosowania Alfadiol

Wskazania do stosowania Alfadiol obejmują różne stany i choroby związane z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz niedoborami witaminy D:

Krzywica u dzieci: Alfadiol jest stosowany w przypadkach, gdy dieta nie dostarcza wystarczającej ilości witaminy D i wapnia, co może prowadzić do deformacji i osłabienia kości.

Osteomalacja u dorosłych: To rozmiękanie kości wynikające z niedoboru witaminy D i wapnia. Alfadiol pomaga w przywróceniu równowagi mineralnej i wzmocnieniu kości.

Osteoporoza: Szczególnie u kobiet po menopauzie i osób w podeszłym wieku, które są narażone na utratę gęstości mineralnej kości i zwiększone ryzyko złamań.

Niedobory witaminy D i wapnia u osób starszych: W wieku starczym naturalna synteza witaminy D w skórze jest znacznie ograniczona. Alfadiol może pomóc w uzupełnieniu tych braków.

Choroby nerek z zaburzoną gospodarką wapniowo-fosforanową: W niektórych schorzeniach nerek naturalna przemiana witaminy D jest utrudniona lub niemożliwa. Alfadiol jest wtedy stosowany do normalizacji poziomów wapnia i fosforanów w organizmie.

Stany po zabiegach chirurgicznych na układzie kostnym: Użycie Alfadiolu może wspierać proces gojenia i regeneracji kości po operacjach ortopedycznych.

Przeciwwskazania do stosowania Alfadiol

 • Uczulenie na Składniki: Nie należy stosować Alfadiol, jeżeli pacjent ma uczulenie na alfakalcydol lub którykolwiek inny składnik leku. To samo dotyczy uczulenia na orzeszki ziemne i soję.
 • Wysokie Stężenie Wapnia (hiperkalcemia): Lek jest przeciwwskazany u osób z nadmiarem wapnia we krwi oraz zwapnieniami przerzutowymi.
 • Wysokie Stężenie Fosforu (hiperfosfatemia): Nie zaleca się stosowania Alfadiol w przypadkach wysokiego stężenia fosforu we krwi, z wyjątkiem niedoczynności przytarczyc.
 • Wysokie Stężenie Magnezu (hipermagnezemia): Pacjenci z nadmiernym stężeniem magnezu we krwi nie powinni stosować tego leku.
 • Hiperkalciuria Samoistna: Stan, w którym organizm wydala nadmierną ilość wapnia z moczem.
 • Osteomalacja po Zatruciu Glinem: Lek jest przeciwwskazany w przypadku rozmiękania kości wywołanego zatruciem glinem.
 • Przedawkowanie Witaminy D: W przypadku zatrucia lub przedawkowania witaminy D nie należy przyjmować Alfadiol.
 • Kamica Nerkowa Wapniowa: Odkładanie się wapnia w układzie moczowym stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku.
 • Ciężkie Zaburzenia Czynności Wątroby: Alfadiol nie jest zalecany dla pacjentów z poważnymi problemami wątroby.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

 • Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z niewydolnością nerek oraz kamica nerkową.
 • Systematyczna kontrola poziomu parathormonu (PTH) jest zalecana przy leczeniu osteodystrofii nerkowej.
 • Osoby z niewydolnością nerek, trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc lub poddawane hemodializie są podatne na nadmierne zwiększenie stężenia wapnia.
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi, jak naparstnica, z uwagi na ryzyko zaburzeń rytmu serca.
 • Pacjenci w wieku podeszłym mogą wymagać mniejszych dawek leku.

Przed rozpoczęciem stosowania Alfadiol, zaleca się omówienie tego z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować Alfadiol?

Alfadiol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i długość leczenia zależą od wieku i stanu pacjenta.

Wskazanie do stosowania i Dawka Leku:

 • Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg: Dla dzieci z zespołami nerczycowymi po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami, hipokalcemią, krzywicą i osteomalacją oporną na witaminę D, niedoczynnością przytarczyc oraz zaburzeniami gospodarki wapniowej związanych z przewlekłą niewydolnością nerek i osteodystrofią nerkową, zalecana dawka wynosi 0,25 mikrograma 1 raz na dobę.
 • Dzieci o masie ciała od 20 do 40 kg: Dla tych samych wskazań dawkowanie wynosi od 0,25 do 0,5 mikrograma 1 raz na dobę.
 • Dorośli (o masie ciała powyżej 40 kg): W przypadku osteoporozy postmenopauzalnej, osteoporozy starczej i innych wskazań, dawkowanie wynosi od 0,5 do 1 mikrograma 1 raz na dobę.

Dawkowanie na podstawie Badania: Lekarz może dostosować dawkowanie na podstawie wyników badania krwi (oznaczenie stężenia wapnia) oraz moczu (wydalanie wapnia z moczem) i na podstawie wielkości dobowego spożycia wapnia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki: W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, niezbędne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania mogą być: zwiększone stężenie wapnia we krwi, brak łaknienia, osłabienie, nudności, wymioty, biegunka, wielomocz, nadmierna potliwość, pragnienie, bóle i zawroty głowy. W ekstremalnych przypadkach przedawkowania mogą wystąpić dodatkowo bóle kostne, zwapnienia ektopowe, białkomocz, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca. Utrzymujące się przedawkowanie witaminy D może prowadzić do uogólnionych zwapnień naczyń krwionośnych i nerek oraz do szybkiego pogorszenia wydolności nerek.

Z czym nie łączyć leku Alfadiol

Glikozydy nasercowe przy Alfadiolu – Nie zaleca się jednoczesnego stosowania glikozydów nasercowych z Alfadiolem, gdyż istnieje ryzyko ich przedawkowania. W szczególności może to zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Moczopędne leki tiazydowe przy Alfadiolu – Stosowanie Alfadiolu z lekami moczopędnymi tiazydowymi, takimi jak hydrochlorotiazyd, może nasilać efekty hiperkalcemii (zwiększone stężenie wapnia we krwi).

Leki zawierające wapń przy Alfadiolu – Jeżeli przyjmuje się regularnie leki zawierające wapń w dawce dobowej powyżej 1,5 g, nie powinno się ich łączyć z Alfadiolem ze względu na ryzyko hiperkalcemii.

Leki zobojętniające kwas solny w żołądku przy Alfadiolu – Ze względu na możliwość zwiększenia stężenia wapnia we krwi, leki te nie powinny być stosowane równocześnie z Alfadiolem.

Leki zawierające estrogeny przy Alfadiolu – Estrogeny mogą nasilać działanie Alfadiolu, dlatego zaleca się unikanie tej kombinacji.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające sole magnezu przy Alfadiolu – Może dojść do zwiększenia stężenia magnezu we krwi, co jest niepożądane w trakcie terapii Alfadiolem.

Leki zobojętniające zawierające sole glinu przy Alfadiolu – Leki te mogą spowodować obniżenie stężenia magnezu we krwi, co nie jest zalecane przy stosowaniu Alfadiolu.

Pochodne hydantoiny i inne leki przeciwdrgawkowe przy Alfadiolu – Leki takie jak fenytoina, barbiturany czy prymidon mogą osłabiać efektywność terapii Alfadiolem.

Glikokortykosteroidy przy Alfadiolu – Leki te, często stosowane w leczeniu chorób reumatycznych, mogą osłabiać działanie Alfadiolu.

Salicylany przy Alfadiolu – Salicylany mogą również osłabiać działanie Alfadiolu, dlatego zaleca się unikanie ich jednoczesnego stosowania.

Kolestyramina, kolestypol i olej parafinowy przy Alfadiolu – Leki te mogą hamować wchłanianie Alfadiolu, co obniża jego efektywność.

Leki i suplementy diety zawierające jony metali przy Alfadiolu – Niestety, informacja została obcięta, ale generalnie jeśli suplementy lub leki zawierają jony metali, mogą one interagować z Alfadiolem w różny sposób, np. wpływając na poziomy różnych minerałów we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Alfadiol

Skutki uboczne leku Alfadiol

Alfadiol, jak każdy lek, może powodować różne skutki uboczne, chociaż nie zawsze one występują. Poniżej wymienione są potencjalne działania niepożądane:

Reakcje nadwrażliwości: Takie reakcje mogą występować w różnych formach, np. podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, świąd, wysypka, czy pokrzywka. U pacjentów z astmą reakcje nadwrażliwości mogą być bardziej nasilone. Może również wystąpić podrażnienie oczu.

Zmiany w poziomach wapnia i fosforu we krwi: Alfadiol może prowadzić do zwiększenia stężenia wapnia (hiperkalcemia) i fosforu we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla pacjentów z niewydolnością nerek.

Problemy z nerkami: Wysokie stężenie wapnia może prowadzić do zaburzeń czynności nerek oraz do zwapnień w nerkach i ektopowych zwapnień (odkładanie się wapnia w nietypowych miejscach).

Wydalanie wapnia z moczem: Alfadiol może również prowadzić do zwiększonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciuria), co wiąże się z wielomoczem.

Zaburzenia neurologiczne: Lek może powodować ból głowy, zawroty głowy oraz splątanie.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe: Alfadiol może prowadzić do różnych problemów trawiennych takich jak biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej oraz wzmożone pragnienie. Możliwe jest również podrażnienie błon śluzowych, w tym śluzówki żołądka, a także wystąpienie metalicznego posmaku w ustach.

Kardiologiczne skutki uboczne: Alfadiol może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być związane z hiperkalcemią.

Dolegliwości mięśniowe i kostne: Alfadiol może wywoływać bóle mięśni i kości, a także ogólne zmęczenie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Alfadiol

Pytania naszych Pacjentów

Czy Alfadiol to witamina D?

Nie, Alfadiol to nie jest witamina D, ale jest jej aktywnym syntetycznym analogiem stosowanym w leczeniu różnych stanów medycznych związanych z niedoborem lub zaburzeniami metabolizmu witaminy D.

Czy Alfadiol jest refundowany?

Alfadiol nie jest objęty refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na co stosuje się lek Alfadiol?

Alfadiol jest stosowany głównie w leczeniu osteoporozy i innych stanów, w których występuje niedobór witaminy D.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Alfadiol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAlfacalcidolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2023