Adalift

Adalift to lek, który zawiera tadalafil – inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Tadalafil działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do penisa w odpowiedzi na stymulację seksualną, co pomaga osiągnąć i utrzymać erekcję.

Działanie Adalift

Adalift zawiera substancję czynną tadalafil, która jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Tadalafil działa poprzez blokowanie enzymu fosfodiesterazy, co prowadzi do zwiększenia stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w ciałach jamistych penisa.

cGMP jest substancją, która rozluźnia mięśnie gładkie i zwiększa przepływ krwi do penisa. W przypadku stymulacji seksualnej, zwiększony przepływ krwi do penisa prowadzi do erekcji.

Dlatego Adalift pomaga w osiągnięciu i utrzymaniu erekcji, ale tylko w odpowiedzi na stymulację seksualną. Nie działa on bez stymulacji seksualnej. Adalift jest również stosowany do leczenia objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Rozszerza on naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi do gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, co może pomóc złagodzić objawy takie jak trudności w oddawaniu moczu.

Wskazania do stosowania Adalift

Adalift jest lekiem stosowanym w następujących przypadkach:

 • Leczenie zaburzeń erekcji (impotencji): Adalift jest często stosowany do leczenia zaburzeń erekcji u mężczyzn. Zaburzenia erekcji to stan, w którym mężczyzna nie jest w stanie osiągnąć lub utrzymać wystarczająco silnej erekcji do satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Adalift działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do penisa podczas stymulacji seksualnej, co prowadzi do erekcji. Ważne jest, aby pamiętać, że Adalift nie działa bez stymulacji seksualnej.
 • Leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH): Łagodny rozrost gruczołu krokowego to stan, w którym gruczoł krokowy u mężczyzn powiększa się, co może prowadzić do problemów z oddawaniem moczu. Adalift może pomóc złagodzić te objawy, ponieważ działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi do gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.

W obu tych wskazaniach, Adalift powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do leku.

Przeciwwskazania do stosowania Adalift

Adalift nie powinien być stosowany w przypadku następujących stanów lub sytuacji:

 1. Nadwrażliwość na tadalafil lub inny składnik preparatu: Jeżeli pacjent ma alergię na tadalafil lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinien on stosować Adalift.
 2. Stosowanie organicznych azotanów w jakiejkolwiek formie: Organiczne azotany są często stosowane w leczeniu chorób serca, takich jak dławica piersiowa. Ze względu na ryzyko wystąpienia poważnego obniżenia ciśnienia tętniczego, Adalift jest przeciwwskazany u osób przyjmujących te leki.
 3. Choroby serca, w których aktywność seksualna nie jest wskazana: Adalift nie powinien być stosowany u osób z poważnymi schorzeniami serca, dla których aktywność seksualna jest niewskazana, takie jak niestabilna dławica piersiowa lub poważna niewydolność serca.
 4. Niedawny zawał serca lub udar: Jeżeli pacjent miał zawał serca lub udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy, Adalift jest przeciwwskazany.
 5. Niekontrolowane zaburzenia rytmu serca: Adalift może zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych problemów z sercem u osób z niekontrolowanymi zaburzeniami rytmu serca.
 6. Niedociśnienie tętnicze (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze: Adalift może obniżyć ciśnienie krwi, dlatego jest przeciwwskazany u osób z już istniejącym niedociśnieniem. Ponadto, nie powinien być stosowany u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.
 7. Utrata wzroku w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION): Tadalafil, składnik Adalift, jest związany z wystąpieniem tej rzadkiej, ale poważnej choroby oczu.
 8. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE-5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riociguat: Takie połączenie leków może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego.

Wszystkie te przeciwwskazania wiążą się z ryzykiem poważnych skutków ubocznych lub niewłaściwym działaniem leku Adalift. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku, w tym Adalift.

Dawkowanie Adalift

Dawkowanie i sposób stosowania Adaliftu zależy od stanu, który jest leczony. Oto ogólne zalecenia:

Leczenie zaburzeń erekcji:

 • Zalecana dawka początkowa to 10 mg co najmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji, dawka może być zwiększona do 20 mg lub zmniejszona do 5 mg.
 • Maksymalna częstość dawkowania to raz na dobę.
 • Dawki 10 i 20 mg nie są zalecane do codziennego stosowania.
 • Jeżeli aktywność seksualna jest planowana przynajmniej dwa razy w tygodniu, zaleca się codzienne stosowanie Adaliftu w dawce 2,5-5 mg o tej samej porze każdego dnia.

Leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH):

 • Zalecana dawka to 5 mg raz na dobę, również w przypadku jednoczesnego leczenia zaburzeń erekcji.

Adalift może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dawkowanie w przypadku zaburzeń czynności nerek i wątroby:

 • U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie zaleca się codziennego podawania leku w dawce 2,5 mg lub 5 mg; maksymalna dawka to 10 mg na dobę.
 • U osób z zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka to 10 mg na dobę. Brak danych dotyczących codziennego przyjmowania preparatu w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i zaburzeń erekcji u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Dawkowanie u osób starszych i osób z cukrzycą:

 • Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku lub u osób z cukrzycą.

Zawsze należy stosować Adalift zgodnie z zaleceniami lekarza i przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Z czym nie łączyć leku Adalift

Interakcje z azotanami – Nie wolno przyjmować Adaliftu w przypadku stosowania azotanów, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia krwi.

Leki blokujące receptory α-adrenergiczne – Stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Adalift może nasilać efekt obniżenia ciśnienia krwi wywołany przez te leki.

Inne leki na wysokie ciśnienie tętnicze – Podobnie jak w przypadku leków α-adrenergicznych, Adalift może potęgować działanie obniżające ciśnienie krwi.

Riocyguat – Stosowany w leczeniu pewnych schorzeń płuc, może wchodzić w interakcje z Adaliftem, prowadząc do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia krwi.

Inhibitory 5-alfa-reduktazy – Używane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, mogą interagować z Adaliftem, zmieniając jego efektywność lub bezpieczeństwo.

Leki przeciwgrzybicze i inhibitory proteazy – Takie jak ketokonazol czy leki stosowane w terapii HIV, mogą wpływać na metabolizm Adaliftu, potencjalnie zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Leki przeciwdrgawkowe – Fenobarbital, fenytoina i karbamazepina mogą zmniejszać skuteczność Adaliftu poprzez przyspieszenie jego metabolizmu.

Antybiotyki i itrakonazol – Ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna i itrakonazol mogą wpływać na metabolizm Adaliftu, zmieniając jego działanie.

Inne metody leczenia zaburzeń erekcji – Należy unikać jednoczesnego stosowania Adaliftu z innymi metodami leczenia dysfunkcji erekcji ze względu na potencjalne ryzyko wzajemnych interakcji.

Adalift a picie alkoholu i sok grejpfrutowy – Spożywanie alkoholu podczas stosowania Adaliftu może wpływać na skuteczność leku oraz bezpieczeństwo, szczególnie zwiększając ryzyko obniżenia ciśnienia krwi. Sok grejpfrutowy może oddziaływać na metabolizm Adaliftu, potencjalnie zmieniając jego efektywność. Zaleca się ostrożność przy spożywaniu tych substancji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Adalift

Skutki uboczne leku Adalift

Poniżej znajduje się szczegółowe rozwinięcie skutków ubocznych, które mogą wystąpić podczas stosowania Adalift:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bóle głowy: Jest to najczęściej zgłaszany skutek uboczny. Bóle głowy mogą mieć różny stopień nasilenia, ale zazwyczaj są łagodne i ustępują po kilku godzinach. Jeśli ból jest silny lub utrzymuje się przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Ból pleców: Może być łagodny do umiarkowanego i zazwyczaj ustępuje samodzielnie po krótkim czasie.
 • Mięśnie – ból, ból kończyn: Mogą wystąpić bóle mięśni, które obejmują niewygodne uczucie lub bolesność w kończynach.
 • Zatkany lub katarowy nos: Może wystąpić zatkanie nosa lub uczucie kataru, które zazwyczaj ustępuje samoistnie.
 • Zgaga lub dyspepsja (niestrawność): Może wystąpić uczucie palenia w klatce piersiowej lub trudności z trawieniem.

Nieznana częstość (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych):

 • Reakcje alergiczne: Mogą obejmować wysypkę, pokrzywkę, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Utrata wzroku lub zaburzenia widzenia: W przypadku naglej utraty wzroku lub jakichkolwiek innych zaburzeń widzenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Szum w uszach lub nagła utrata słuchu: Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Ból w brzuchu, nudności, wymioty: Mogą wystąpić objawy nieprawidłowości przewodu pokarmowego.
 • Zawroty głowy, omdlenia: Mogą wystąpić objawy związane z układem nerwowym.
 • Uderzenia gorąca: Może wystąpić nagłe uczucie gorąca, zwłaszcza w górnej części ciała.
 • Wysokie ciśnienie krwi: W niektórych przypadkach Adalift może powodować podwyższenie ciśnienia krwi.
 • Krwawienie z nosa: To rzadki skutek uboczny, który powinien sam ustąpić. Jeśli jednak krwawienie jest obfite lub utrzymuje się, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Ból oczu, zaczerwienienie oczu: W rzadkich przypadkach Adalift może powodować dyskomfort oczu, taki jak ból, zaczerwienienie lub uczucie suchości. W przypadku trwałych objawów lub jeśli pojawia się nagła utrata wzroku, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Szczególnie długotrwałe i bolesne erekcje (priapizm): W rzadkich przypadkach Adalift może powodować długotrwałą erekcję, która trwa dłużej niż 4 godziny. Jest to stan, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, ponieważ może prowadzić do trwałego uszkodzenia penisa.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek poważne skutki uboczne, takie jak utrata wzroku, nagła utrata słuchu, ból w klatce piersiowej lub szczególnie długotrwałe i bolesne erekcje, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, że Adalift jest lekiem dostępnym na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy dotyczące skutków ubocznych, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skutki uboczne mogą być różne dla różnych osób i niektóre mogą nie wystąpić wcale. Lekarz może doradzić, jak radzić sobie z ewentualnymi skutkami ubocznymi i jakie środki należy podjąć, jeśli wystąpią.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Adalift

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Adalift jak działa?

Adalift to lek zawierający tadalafil, który działa jako inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), rozszerzając naczynia krwionośne w penisie i poprawiając przepływ krwi, co umożliwia osiągnięcie i utrzymanie erekcji.

Po jakim czasie działa Adalift?

Adalift, zawierający substancję czynną tadalafil, zaczyna działać zwykle w ciągu 30 minut do 2 godzin po spożyciu.

Czy Tadalafil jest refundowany?

Tadalafil, substancja czynna w leku Adalift, nie jest na dzień dzisiejszy (maj 2023) refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Adalift ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTadalafilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Adalift

Cialis, Tadaxin.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023